Author Topic: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะทั่วไป  (Read 61 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DustinBass

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
  • จิตพิสัย 0
ธรรมะจริงๆ แล้วมีเรื่องเล่าอย่างมากหลาย ทำให้คนสมัยใหม่ไม่สามารถเข้าถึงธรรมะได้จริงๆ ผมจึงอยากได้รายละเอียดที่เกี่ยวกับธรรมะจริงๆ เพื่อให้คนสมัยใหม่ได้ประโยชน์กับรายละเอียดของธรรมะจริงๆ

Offline ต้นไม้เมตตา

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1089
  • จิตพิสัย 108
  • Gender: Male
  • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
ผมก็ไม่ทราบภูมิหลังของคุณว่า เป็นมาเช่นไรนะครับ เป็นลูกศิษย์สำนักนักบวชที่ไหนมาหรือเปล่า

.....

ขอแนะนำว่า หากคุณเปิดพระไตรปิฏกออนไลน์ คุณก็ได้อ่านธรรมะ ทันทีครับ

แต่ว่า คุณอาจจะเข้าใจได้ยาก เช่น เล่มแรก เจอเกี่ยวกับที่มาของพระวินัย อ่านแล้วจะไม่ค่อยได้ธรรมะเท่าไหร่ เพราะจะเน้นศีลและพระวินัย

หากเปิดพระสุตตันตปิฏกเล่มแรก คุณจะเจอ พรหมชาลสูตร ก็จะเป็นธรรมะที่เข้าใจได้ยาก

หากเปิดพระอภิธรรมปิฏกเล่มแรก คุณจะเจอ บทอภิธรรมมาติกา ซึ่งเป็นหัวข้อธรรม ชนิดมึนตรึม แทบไม่เข้าใจอะไร

.....

จึงแนะนำว่า คุณเริ่มอ่านจาก วิกิพีเดีย แล้วกันนะครับ โดยขอแนะนำคีย์เวิร์ด ว่า

ศาสนาพุทธ - วิกิพีเดีย

th.wikipedia.org/wiki/ศาสนาพุทธ

ปรมัตถธรรม

th.wikipedia.org/wiki/ปรมัตถธรรม

พระไตรปิฎก - วิกิพีเดีย

th.wikipedia.org/wiki/พระไตรปิฎก

.....

หรือเซิจร์หาตำรา ธรรมะศึกษา นักธรรม ชั้นตรี โท เอก ไปอ่านก่อน นะครับ
.....

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อเป็นภูมิรู้เบื้องต้น ที่จะเข้าไปศึกษาพระไตรปิฏกจริงๆ จากเวปพระไรปิฏกออนไลน์ต่างๆ และ อรรถกถา คือคำอธิบาย

http://www.84000.org/

.....

หรือใจร้อน ก็อ่านเนื้อหาคร่าวๆเซิร์จหา ..... พระไตรปิฏกฉบับประชาชน

.....

ส่วนจะสนใจธรรมะ แบบสายวิชชาธรรมกาย ก็ค้นหาได้ในเวปเพจนี้ เกี่ยวกับ รวมแหล่งความรู้วิชชาธรรมกาย ได้เลยนะครับ

.....

หรือจะสนใจธรรมะเชิงประยุตก์ทั่วๆไป ก็พิมพ์หาได้เลยครับ ธรรมะเกี่ยวกับอะไร ก็เซิร์จๆหาเอาได้เลย เช่น ปรัชญาศาสนาพุทธ หรือ ธรรมะในการดำเนินชีวิต มงคลขีวิต หลักปฏิบัติธรรม ก็ว่ากันไป

ขออนุโมทนาสาธุ ครับ
« Last Edit: December 29, 2018, 08:13:33 PM by ต้นไม้เมตตา »