Author Topic: อัพยากฤตธรรม  (Read 7223 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline manman

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 59
 • จิตพิสัย 3
อัพยากฤตธรรม
« on: September 26, 2011, 05:10:26 PM »
มีการกล่าวถึงธรรมกลางหรืออัพยากฤตธรรมน้อยมาก อยากให้ผู้รู้ในห้องนี้ช่วยขยายให้ทราบหน่อยครับ

Offline manman

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 59
 • จิตพิสัย 3
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #1 on: September 26, 2011, 10:53:00 PM »
เคยอ่านในพระไตรปิฎก พระอรหันต์ละกุศลธรรม และอกุศลธรรม เหลือแต่อัพยากฤตธรรม
แต่แนววิชชาธรรมกายกลับเป็นธาตุธรรมอีกอย่าง ที่ไม่ดำไม่ขาว มีใครพอจะวิสัชนาได้บ้างครับ

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1084
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #2 on: September 26, 2011, 11:20:30 PM »
คุณต้องโหลดหนังสือเจ้าคุณหลวงป๋ามาอ่าน หรือโหลดไฟล์มาฟังบ้างนะครับ เพราะท่านก็พูดเรื่องวิชชาการไว้มากโข

เรื่องธาตุธรรม เป็น  "นิพพานธาตุ" ตามพระธรรมวินัย ไม่ใช่  "แต่แนววิชชาธรรมกายกลับเป็นธาตุธรรมอีกอย่าง ที่ไม่ดำไม่ขาว" ตามที่คุณเข้าใจ

หรืออ่านจากกระทู้นี้ไปพรางๆก่อนนะครับ

http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=433.msg3156#msg3156

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 345
 • จิตพิสัย 23
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #3 on: September 27, 2011, 02:04:18 AM »
_/\_ขออภัยครับทุกท่านและคุณmanman ผมขอยกเลิกเนื้อหานิทานที่เล่าไปนะครับเพราะมันเป็นนิทานที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องนิพพานเป็นอัพยากฤตได้ไหม
--------------------------------------
ผมเห้นว่าไม่มีพุทธพจน์ตรงไหนบอกชัดว่านิพพานเป็นอัพยากฤต แต่ถ้านักอภิธรรมต้องการบอกว่านิพพานเป็นอัพยากฤตก็ต้องหมายถึงนิพพานไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลแต่เป็นโลกตุตรกุศลแท้แท้ได้เท่านั้นครับ เพราะนิพพานเป็นโลกุตตรกุศลแท้อย่างเดียวเท่านั้นมันจึงไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลอย่างแน่นอน
เมื่อเราบอกว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเราจึงบอกเหลือคำบอกได้แค่ว่าเป็นอัพยากฤตเพราะคำว่าเป็นอัพยากฤตมันใช้บ่งถึงว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลได้เท่านั้นเองครับ   ถ้าเราจะบอกเรื่องนิพพานถูกต้องมากขึ้นอีกเราต้องบอกว่านิพพาน เป็น นิจจัง บรมสุขัง โลกุตตรอัตตา และมีสภาวะโลกุตตรกุศลแท้อย่างเดียวเท่านั้น
----------------------------------
คุณphonคิดว่าแบบนี้พอบอกว่านิพพานเป็นอัพยากฤตได้ไหมครับ ::) ::) ::) ::) ::)
« Last Edit: September 27, 2011, 01:40:36 PM by laichazeng »

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #4 on: September 27, 2011, 02:43:35 AM »
ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต

นิพพาน คือ หมดทุกข์ ไม่มีทุกข์  ไม่ใช่สภาวะที่อยู่เฉยๆ

พระอรหันต์ เมื่อเข้านิพพานแล้ว ไม่ใช่นั่งเฉยๆ ที่เห็นคือนั่งเฉยๆ

แต่ว่า พระอรหันต์ ยังคง เดินวิชชา เข้า กลางของกลางไปเรื่อยๆ ไม่ถอยหลังกลับ

บางครั้ง ยังคงมาโปรด พระภิกษุ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยพิสดารกายมาสอนวิชชา

การกระทำบางอย่าง สามารถบอกได้ว่า เป็นกุศล หรืออกุศล แต่บางอย่างบอกไม่ได้ ว่า เป็นกุศลหรืออกุศล ก็ให้จัดเป็นอัพยากฤต

เช่น พรหมลูกฟัก นั่งเฉยๆ หรือว่า นอนเฉยๆ อันนั้นละ เรียก อัพยากฤต เหมือนของที่ตั้งทิ้งไว้ หรือวางไว้

Offline manman

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 59
 • จิตพิสัย 3
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #5 on: September 27, 2011, 10:31:48 AM »
"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #6 on: September 27, 2011, 11:06:53 AM »

" นิพพานํ  ปรมํ  สุขํ "  พระนิพพานเป็นสุขยิ่ง คือ บรมสุขอันถาวร
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #7 on: September 27, 2011, 12:07:43 PM »
"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"


ไม่ได้ละบุญ และบาป ตามตัวหนังสือ

ท่านยังคงมาสอนวิชชา ให้พระภิกษุ อยู่

ดังคำเทศนาของหลวงปู่มั่น ที่ว่า

พระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ฟัง บางคืนปรากฏมีพระสาวกอรหันต์มาแสดงธรรมให้ท่านฟังตามทางอริยประเพณี  โดยปรากฏทางสมาธินิมิต เป็นใจความว่า  วิธีเดินจงกรมต้องให้อยู่ในท่าสำรวมทั้งกายและใจ...

http://www.umarin.com/board/index.php?topic=9.0
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

ในการเดินวิชชาธรรมกายขั้นสูง มีการทำแบบนี้ อยู่แล้ว โดยเอามาช่วยทั้งหมด

ตรง ที่ เข้าจองถนน พิสดาร ปาฏิหาริย์ ทับทวี

คำว่า พิสดาร ตรงนี้ ให้พิสดาร ขึ้นมา ทุกสี ทุกสาย ทุกองค์ ทุกวงค์

ทุกสาย ก็คือ สายดำ สายขาว และสายกลาง

ปาฏิหาริย์ = ดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย์ธาตุธรรมภาคดำภาคกลาง  พลิกธาตุพลิกธรรม สายดำ และสายกลางๆ ให้มาเป็น สายขาว

ตรงนี้ ทำให้ ทำวิชชาได้เร็วมากยิ่งขึ้นมีการกล่าวถึง อัพยากฤต ในหนังสือมรรค ผล พิสดาร เล่ม ที่ 2 บทที่ 12 พระไตรปิฎกในกาย

ดังนั้น ไปหารายละเอียดได้ ครับ

สำหรับ ผู้ฝึกขั้นต้น ไม่ต้องสนใจตรงนี้ ครับ
Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1084
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #8 on: September 27, 2011, 05:47:32 PM »
"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

เรื่องอัพยากตาธรรมา

เป็นเนื้อหาปรมัตถ์ สำหรับภูมิโลกุตตระหรือสำหรับนักอภิธรรม ซึ่งภูมิโลกิยะทั่วๆไป ได้ยินประโยคนี้แล้วอาจจะมีทิฏฐิวิปปลาสได้ ถ้าไม่มนสิการให้ดีๆ

คือจะไม่สนใจสร้างบุญบารมี ไม่ยังกุศลให้เกิดเลย บุญไม่ทำ บารมีไม่สร้าง ปากก็พูดไปว่าให้ปล่อยวาง ทั้งๆที่ตนเองไม่มีภูมิพอที่จะทำได้ ก็ได้แค่คิดเองเออเอง

ความเป็นจริงคือ การไม่ยึดมั่น การละ ก็คือ ไม่ติดในกุศล ไม่ติดในอกุศล อันเป็นโลกิยะ แต่พระอรหันต์ท่านเป็นความดีเป็นกุศลในตัวเสร็จ เป็นโลกุตตระ พระนิพพานก็คือกุศลและบรมสุข สำหรับเป็น

นิพพานเป็นอัพยากตา

เป็นความหมายทางอภิธรรม และต้องไปศึกษาให้ดีๆ นิพพานเป็นปรมสุญญัง เพราะว่างจากสังขาร นิพพานเป็นอนิมิตตะ เพราะไม่ถือเอาสังขาร ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ธรรมในที่นี้หมายเอาสังขาร อนัตตา เพราะไม่เป็นไปในอำนาจ ไม่เสถียร ไม่มั่นคง ฯลฯ เป็นความหมายของอนัตตา ซึ่งไม่มีอะไรดีซักอย่าง ถ้าศึกษาไม่ดี ก็จะเข้าใจผิดว่า พระนิพพานเป็นอนัตตา ก็เช่นเดียวกับเรื่องพระนิพพานเป็นอัพยากตา
.........................

ส่วนเรื่องธาตุธรรมอัพยากตาธรรมา

สำหรับทางวิชชาธรรมกาย คุณ Phon อธิบายเพิ่มเติมได้ดีครับ แต่โดยอัพยากตธรรมแล้ว ฝ่ายไหนชนะ ก็จะเข้ากับฝ่ายนั้น

ยังมีรายละเอียดอีก ซึ่งจะนำมากล่าวในโอกาศต่อไป ท่านผู้รู้คนอื่นๆ เพิ่มเติมได้ครับ
« Last Edit: September 27, 2011, 06:05:07 PM by ต้นไม้เมตตา »

Offline samatha

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 210
 • จิตพิสัย 24
 • ความรู้ทางวิชชาธรรมกาย....http://khunsamatha.com/
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #9 on: September 27, 2011, 05:55:09 PM »
"ใครว่า นิพพาน เป็น อัพยากฤต"
ว่าไปตามตำราครับ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ความเป็นพระอรหันต์ ทรงตรัสว่า"บุตรของเราละบุญและบาปได้แล้ว"
นิทานของคุณ laichazeng ก็เคยได้ยินมาบ้าง แสดงว่าถ้าได้อัพยากฤตธรรมมาช่วยก็มีโอกาสชนะง่ายขึ้น

ขอร่วมช่วยวินิจฉัยตามกำลังปัญญา ดังนี้นะครับ  พุทธวัจนะที่ทรงตรัสว่า เป็นพระอรหันต์ ละบุญและบาปได้นั้น  หมายเอา บุญ-บาป ที่ตกแต่งชาติภพ ตกแต่งให้เวียนว่ายตายเกิด  ตกแต่งให้ท่องเที่ยวไปในภพภูมิโลกียวิสัยทั้งปวง  ที่ทรงตรัสว่า ละ บุญ-บาปได้ก็คือ พระอรหันต์ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้ว บุญ-บาป ประเภทโลกียวิสัยพระอรหันต์ละได้แล้วนั่นเอง

นิพพาน ไม่ใช่ อัพยากตาธัมมา ในที่นี้หมายเอา  ธรรมภาคสีตะกั่วตัด หรือธรรมภาคกลาง ซึ่งเป็นคนละประเด็นกัน  ถ้าหมายเอาเพียง พระอรหันต์ไม่เกี่ยวข้องกับ บุญ-บาป ที่ตกแต่งชาติภพ อันเป็นโลกียวิสัยก็ควรว่าไปตามนั้น 

อัพยากตาธัมมา  แปลงว่า ธาตุธรรมที่ไม่ใช่บุญ  ไม่ใช่บาป  คนละความหมายกับ ละบุญและบาปได้แล้วนะครับ  โปรดทบทวนให้จงดี... 
"ประกอบเหตุ....สังเกตผล....สนใจเถิด....ประเสริฐนัก"
"ให้เอาความรู้ออกหน้า...อย่าเอาความเชื่อออกหน้า"

เวบไซต์ความรู้ทางวิชชาธรรมกาย....http://khunsamatha.com/ 
ห้องสนทนาและตารางงานสอนสมาธิ.... http://khunsamatha.fix.gs/index.php

Offline manman

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 59
 • จิตพิสัย 3
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #10 on: October 04, 2011, 01:47:05 PM »
ก็ยังยากที่จะอธิบายกับสายอื่นอยู่ดี  เพราะเริ่มต้นก็บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเสียแล้ว
อย่างไรเสียก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบกระทู้นะครับ

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
Re: อัพยากฤตธรรม
« Reply #11 on: October 04, 2011, 02:05:35 PM »
ก็ยังยากที่จะอธิบายกับสายอื่นอยู่ดี  เพราะเริ่มต้นก็บอกว่านิพพานเป็นอนัตตาเสียแล้ว
อย่างไรเสียก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบกระทู้นะครับ

ลองเอาอนันตลักขณสูตร ไปพูดให้ฟังซิ

แล้ว เปรียบเทียบ ว่า อะไร เป็น อัตตา อะไร เป็น อนัตตา

มันแยก 2 ส่วน ระหว่าง โลกีย์ กับ โลกุตร