Author Topic: โครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นกลางปี (๒/๒๕๕๓)  (Read 5662 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ใฝ่กุศล

 • Heroes aren't born,they're built
 • หัวหน้าตึก
 • Newbie
 • *****
 • Posts: 27
 • จิตพิสัย 0
 • Gender: Male
ขออาราธนาพระภิกษุ ผู้สนใจใฝ่สัมมาปฏิบัติทุกรูป ศึกษาสมถวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ถึงธรรมกายและนิพพานของพระพุทธเจ้า

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

มีการฝึกภาคปฏิบัติภาวนา และฟังธรรมบรรยาย พระวินัย สมถวิปัสสนา และโพธิปักขิยธรรม เป็นต้น โดยพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เป็นพระสังฆาธิการทุกระดับ, เป็นพระภิกษุผู้มีพรรษาพ้น ๒ พรรษาขึ้นไป, ผู้สำเร็จการศึกษานักธรรมโทขึ้นไป, เป็นพระมหาเปรียญ
หรือ มีวุฒิการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ พระมหากังวาล ธีรธมฺโม อาจารย์ใหญ่ฝ่ายฝึกอบรมวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม โทร. ๐๘๙-๑๖๒๐๕๗๓, ๐๘๙-๗๙๐๒๘๐๘ E-mail.kangwal_pm@hotmail.com

และ ขอเชิญชวนท่านสาธุชนทุกท่านผู้สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร, น้ำปานะ และหนังสือธรรมปฏิบัติ ฯ สามารถติดต่อได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดฯ

http://www.dhammakaya.org/node/366
« Last Edit: January 30, 2013, 12:01:02 AM by admin »

Offline aphichayo

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
 • จิตพิสัย 2
กระผมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้ทางวัดหลวงพ่อสดฯ จัดให้มีบริการรถรับส่งไหมครับ

คารวะ อย่างยิ่ง..

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1089
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
กระผมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้ทางวัดหลวงพ่อสดฯ จัดให้มีบริการรถรับส่งไหมครับ

คารวะ อย่างยิ่ง..

มีรถรับส่งหน้าวัดสระเกศภูเขาทอง รถออกก่อน 7 โมงเช้า วันและเวลานั้น โทรถามทางวัดแต่เนิ่นๆเลยครับ

Offline aphichayo

 • Newbie
 • *
 • Posts: 10
 • จิตพิสัย 2
กระผมสนใจเข้าร่วมกิจกรรม แต่ไม่สะดวกเรื่องการเดินทาง ไม่ทราบว่ากิจกรรมนี้ทางวัดหลวงพ่อสดฯ จัดให้มีบริการรถรับส่งไหมครับ

คารวะ อย่างยิ่ง..

มีรถรับส่งหน้าวัดสระเกศภูเขาทอง รถออกก่อน 7 โมงเช้า วันและเวลานั้น โทรถามทางวัดแต่เนิ่นๆเลยครับ

อนุโมทนาสาธุ ครับ...