Author Topic: ใครมีคาถาพญามหาปัตตาหมื่นเมตตาลงให้หน่อยได้ไหมครับ  (Read 16172 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline chok

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 1
เอาไว้ท่องบูชาครับ ขอขอบคุณมากนะครับถ้าช่วยลงให้

Offline ptt09

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 163
 • จิตพิสัย 9
คุณสงเบ้งครับ คาถานี้ไว้ท่องตอนไหนครับ ท่องเพื่ออะไรครับ

Offline สงเบ้ง

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 1
คุณสงเบ้งครับ คาถานี้ไว้ท่องตอนไหนครับ ท่องเพื่ออะไรครับ
 
สวดอาราธนา(โบราณเรียกปลุกพระ มังครับ) ตอนสวมพระ หรือสวดเสริมเช้า เย็น หรือสวดก่อนอธิษฐานพระเพื่อกรณีใดๆเป็นพิเศษ เห็นหลวงพี่บอกจะช่วยเสริมบารมีพญาเหล็กให้ยิ่งๆขึ้นไป (ก็ฟังไว้ ครับ)  ผมได้มาตอนรับวชิราวุธครับ แต่ต้นฉบับหายไปแล้ว  นี่พิมพ์จากในหัว ถ้าใครมีต้นฉบับช่วยพิมพ์ลงยืนยันด้วยครับ   

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
คุณสงเบ้งครับ คาถานี้ไว้ท่องตอนไหนครับ ท่องเพื่ออะไรครับ
 
สวดอาราธนา(โบราณเรียกปลุกพระ มังครับ) ตอนสวมพระ หรือสวดเสริมเช้า เย็น หรือสวดก่อนอธิษฐานพระเพื่อกรณีใดๆเป็นพิเศษ เห็นหลวงพี่บอกจะช่วยเสริมบารมีพญาเหล็กให้ยิ่งๆขึ้นไป (ก็ฟังไว้ ครับ) ผมได้มาตอนรับวชิราวุธครับ แต่ต้นฉบับหายไปแล้ว  นี่พิมพ์จากในหัว ถ้าใครมีต้นฉบับช่วยพิมพ์ลงยืนยันด้วยครับ

สำหรับ "วชิราวุธ"
หลวงป๋า หรือ หลวงพี่ท่านอื่น ๆ ได้พูดถึง อานุภาพเเละวิธีใช้วชิราวุธ ไว้อย่างไรบ้างไหมครับ ?
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline สงเบ้ง

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 1
มีสิทธิอำนาจมาก สมดังที่เป็นอาวุธของพระอินทร์นั่นเอง ติดตัวไว้เดินทางภูติผีปีศาจหลบเป็นทาง ปราถนาสิ่งใดใช้สั่งได้โดยสิทธิอำนาจ สมดังประสงค์ แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้เหตุแห่งกรรม/บุญ บารมี(ความเห็นผม)  แต่จะมีคุณสุดๆ มีผลมาก ก็ปฏิบัติให้ได้ธรรมะให้ได้ แล้วนำมาช่วยประกอบการปฏิบัติ จึงจะยังผลได้สูงยิ่งๆขึ้นไป

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
มีสิทธิอำนาจมาก สมดังที่เป็นอาวุธของพระอินทร์นั่นเอง ติดตัวไว้เดินทางภูติผีปีศาจหลบเป็นทาง ปราถนาสิ่งใดใช้สั่งได้โดยสิทธิอำนาจ สมดังประสงค์ แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ภายใต้เหตุแห่งกรรม/บุญ บารมี(ความเห็นผม)  แต่จะมีคุณสุดๆ มีผลมาก ก็ปฏิบัติให้ได้ธรรมะให้ได้ แล้วนำมาช่วยประกอบการปฏิบัติ จึงจะยังผลได้สูงยิ่งๆขึ้นไป

ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูลดี ๆ  :)
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline khemaboon

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • จิตพิสัย 1
พระคาถาพญามหาปัตตาหมื่น
   โอมกูจะกล่าวกำเหนิดเมื่อเดิมจะเกิดเป็นพญาปัตตาหมื่น  กูจะโยนตัวกูขึ้นไปบนกงจักร ไม้ไล่ก็หักเป็นผุยผงทั่วเมืองสกลชมภู   กูจะรำลึกถึงพระครูกู  ใครก็สู้พระครูกูบ่มิได้ พระครูกูจึงให้เล่าพระคาถาว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,   สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ
   สัมพุทเธปัดฐะวี  ตันจะชัยมังคะลัง  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  ปาสุอุชา  อิสะปะมิ  พุทธะสังอิ  อิสวาสุ       มะอะอุ      อิกะวิติ     วิสุทธะเสฏโฐ     อะสังวิสุโล     ปุสะพุภะ     อะระหัง     สวากขาโต  สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-ยะ-ปะ    ที-มะ-สัง-อัง-ขุ     ธุ-สะ-มะ-นิ     วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ     ทุ-สะ-นะ-โส     จิ-เจ-รุ-นิ  ตันพุธตึง  นะมะนะอะ   นอกอนะกะ  กอออนออะ  นะอะกะอัง    นะอิอะมะ   กะอะมะติ    อะอิมะสัง  ตันทะมะธุ  อุอะมะยัง  จิปิเสคิ  เสคิจิปิ  เนหะกันหะ วิปะสะตัง  นะมะพะทะ  กะระมะทะ  จะอะภะตะ  นะมะกะจะ   สุสิโมพุทโธ    สุสิโมธัมโม   สุสิโมสังโฆ   ภะคะวาโลกะนาโถ    มะหิธิโก   นะสะสิโม  นะสะปะระยะ   ถามะปะรัง    จังงังเหือดหาย    ครูบันธิยาย    จึงให้กูมีกำแพงเหล็ก   ๗   ชั้นกั้นหน้ากู  คือ พระวิภังค์   คือพระวิสังคิณี   คือพระปะระมัต  อัตถาอาริยะ  จึงให้กูคงแก่หอกดาป  ปืนกรรมสาป  เหล็กแหลมและหางใหล   สารพัดเสี้ยม   สารพัดคม   ก็อย่าให้ต้อง   จึงให้กูคงแต่หอกคอเงิน  หอกคอทอง     หอกสัมฤทธิ์     กริชทองแดง     พระแสงอาจทวนทอง      โอมคงสารพัดคง       ตรีเพชรคงคง  คงเอิกกะเหริกกะภพสลบดาล  ซอนซอกนอนหลับอยู่ป่า  ฆะโมดทะยานพระหะณุมาน  พานไว้ยะมุตประยุทอินทรี  ประสิทธิ์ด้วยอัดสะระพงลงมัต  เอาคนไปถวายแด่สาปพระเจ้า  โลกามหายักษาจะฆ่ากูก็บ่มิตาย    ด้วยเดชสะเดชะ   พระนารายณ์   เอาโพธิ์กรรมลงมาบังเกิด   วิชาญอิสูรย์   สลาดโศรดม้วยด้วยอิธฤทธี   โอมคงสารพัดคง  ตรีเพชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  โลมา-นักขา-ทันตา-ตะโจ    ตะโจคือหนังหุ้มห่อในตนกู   คงสารพัดคง   ตรีเพชรคงคง   อิติปิโสภะคะวา   เกษาผมบนหัวกู    คงสารพัดคง  ตรีเพชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  มังสังคือเนื้อทั่วสรรพางค์ตนกู   คงสารพัดคง  ตรีเพชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา     อัฏฐิกระดูกทั่วสรรพางค์ตนกู    คงสารพัดคง     ตรีเพชรคงคง    อิติปิโสภะคะวา    มิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  กิโลมะกัง  อันตัง  อันตะคุณัง  ของในตนกู  คงสารพัดคงคง  ตรีเพชรคงคง   อิติปิโสภะคะวา    นะโมพุทธายะ   วันทะนัง     มะอะอุ    อุอะมะ    อิสวาสุ   สุสวาอิ    ติสาหัง     ภังนังมังปัง   มามะหะจะสะสัง    จะอะภะตะ    ปะรากาอะ   พระบิดารักษา     พระมารดารักษา     พระอินทร์รักษา  พระพรหมรักษา      พระเทพภะเทพารักษา      พระพุทธังรักษา     พระธัมมังรักษา     พระสังฆังรักษา  หะทะโกตัง   ตังรักขันตุสัพ   อิมัง   กายะพันธะนัง   อธิฐามิ,   ทุติยัมปิ   อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิฐามิ,   ตะติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง   อธิษฐามิ

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
พระคาถาพญามหาปัตตาหมื่น
   โอมกูจะกล่าวกำเหนิดเมื่อเดิมจะเกิดเป็นพญาปัตตาหมื่น  กูจะโยนตัวกูขึ้นไปบนกงจักร ไม้ไล่ก็หักเป็นผุยผงทั่วเมืองสกลชมภู   กูจะรำลึกถึงพระครูกู  ใครก็สู้พระครูกูบ่มิได้ พระครูกูจึงให้เล่าพระคาถาว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ,  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ,   สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ
   สัมพุทเธปัดฐะวี  ตันจะชัยมังคะลัง  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  ปาสุอุชา  อิสะปะมิ  พุทธะสังอิ  อิสวาสุ       มะอะอุ      อิกะวิติ     วิสุทธะเสฏโฐ     อะสังวิสุโล     ปุสะพุภะ     อะระหัง     สวากขาโต  สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-ยะ-ปะ    ที-มะ-สัง-อัง-ขุ     ธุ-สะ-มะ-นิ     วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ     ทุ-สะ-นะ-โส     จิ-เจ-รุ-นิ  ตันพุธตึง  นะมะนะอะ   นอกอนะกะ  กอออนออะ  นะอะกะอัง    นะอิอะมะ   กะอะมะติ    อะอิมะสัง  ตันทะมะธุ  อุอะมะยัง  จิปิเสคิ  เสคิจิปิ  เนหะกันหะ วิปะสะตัง  นะมะพะทะ  กะระมะทะ  จะอะภะตะ  นะมะกะจะ   สุสิโมพุทโธ    สุสิโมธัมโม   สุสิโมสังโฆ   ภะคะวาโลกะนาโถ    มะหิธิโก   นะสะสิโม  นะสะปะระยะ   ถามะปะรัง    จังงังเหือดหาย    ครูบันธิยาย    จึงให้กูมีกำแพงเหล็ก   ๗   ชั้นกั้นหน้ากู  คือ พระวิภังค์   คือพระวิสังคิณี   คือพระปะระมัต  อัตถาอาริยะ  จึงให้กูคงแก่หอกดาป  ปืนกรรมสาป  เหล็กแหลมและหางใหล   สารพัดเสี้ยม   สารพัดคม   ก็อย่าให้ต้อง   จึงให้กูคงแต่หอกคอเงิน  หอกคอทอง     หอกสัมฤทธิ์     กริชทองแดง     พระแสงอาจทวนทอง      โอมคงสารพัดคง       ตรีเพชรคงคง  คงเอิกกะเหริกกะภพสลบดาล  ซอนซอกนอนหลับอยู่ป่า  ฆะโมดทะยานพระหะณุมาน  พานไว้ยะมุตประยุทอินทรี  ประสิทธิ์ด้วยอัดสะระพงลงมัต  เอาคนไปถวายแด่สาปพระเจ้า  โลกามหายักษาจะฆ่ากูก็บ่มิตาย    ด้วยเดชสะเดชะ   พระนารายณ์   เอาโพธิ์กรรมลงมาบังเกิด   วิชาญอิสูรย์   สลาดโศรดม้วยด้วยอิธฤทธี   โอมคงสารพัดคง  ตรีเพชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  โลมา-นักขา-ทันตา-ตะโจ    ตะโจคือหนังหุ้มห่อในตนกู   คงสารพัดคง   ตรีเพชรคงคง   อิติปิโสภะคะวา   เกษาผมบนหัวกู    คงสารพัดคง  ตรีเพชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  มังสังคือเนื้อทั่วสรรพางค์ตนกู   คงสารพัดคง  ตรีเพชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา     อัฏฐิกระดูกทั่วสรรพางค์ตนกู    คงสารพัดคง     ตรีเพชรคงคง    อิติปิโสภะคะวา    มิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  กิโลมะกัง  อันตัง  อันตะคุณัง  ของในตนกู  คงสารพัดคงคง  ตรีเพชรคงคง   อิติปิโสภะคะวา    นะโมพุทธายะ   วันทะนัง     มะอะอุ    อุอะมะ    อิสวาสุ   สุสวาอิ    ติสาหัง     ภังนังมังปัง   มามะหะจะสะสัง    จะอะภะตะ    ปะรากาอะ   พระบิดารักษา     พระมารดารักษา     พระอินทร์รักษา  พระพรหมรักษา      พระเทพภะเทพารักษา      พระพุทธังรักษา     พระธัมมังรักษา     พระสังฆังรักษา  หะทะโกตัง   ตังรักขันตุสัพ   อิมัง   กายะพันธะนัง   อธิฐามิ,   ทุติยัมปิ   อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิฐามิ,   ตะติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง   อธิษฐามิ

สาธุครับ  ทราบว่าพระคาถาด้านบนเป็นพระคาถาที่หลวงป๋าท่านใช้ครับ 
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline Mr.1

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • จิตพิสัย 0
พระคาถาพญามหาปัตตาหมื่น

        โอมกูจะกล่าวกำเหนิดเมื่อเดิมจะเกิดเป็นพญาปัตตาหมื่น  กูจะโยนตัวกูขึ้นไปบนกงจักร  ไม้ไล่ก็หักเป็นผุยผงทั่วเมืองสกลชมภู  กูจะรำลึกถึงพระครูกู  ใครก็สู้พระครูกูบ่มิได้ พระครูกูจึงให้เล่าพระคาถาว่า  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

        สัมพุทเธปัดฐะวี  ตันจะชัยมังคะลัง  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  ปาสุอุชา  อิสะปะมิ  พุทธะสังอิ  อิสวาสุ  มะอะอุ  อิกะวิติ  วิสุทธะเสฏโฐ  อะสังวิสุโล  ปุสะพุภะ  อะระหัง  สวากขาโต  สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-ยะ-ปะ  ที-มะ-สัง-อัง-ขุ  ธุ-สะ-มะ-นิ  วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ  ทุ-สะ-นะ-โส  จิ-เจ-รุ-นิ  ตันพุทติง  นะมะนะอะ  นอกอนะกะ  กอออนออะ  นะอะกะอัง  นะอิอะมะ  กะอะมะติ  อะอิมะสัง  ตันทะมะธุ  อุอะมะยัง  จิปิเสคิ  เสคิจิปิ  เนหะกันหะ วิปะสะตัง  นะมะพะทะ  กะระมะถะ  จะอะภะตะ  นะมะกะจะ  สุสิโมพุทโธ  สุสิโมธัมโม  สุสิโมสังโฆ  ภะคะวาโลกะนาโถ  มะหิธิโก  นะสะสิโม  นะสะปะระยะ  ถามะปะรัง  จังงังเหือดหาย  ครูบันธิยาย  จึงให้กูมีกำแพงเหล็ก  ๗  ชั้นกั้นหน้ากู  คือพระวิภังค์  คือพระวิสังคิณี  คือพระปะระมัต  อัตถาอาริยะ  จึงให้กูคงแด่หอกดาปปืนกำสาป  เหล็กแหลมและหางไหล  สารพัดเสี้ยม  สารพัดคม  ก็อย่าให้ต้อง  จึงให้กูคงแต่หอกคอเงิน  หอกคอทอง  หอกสัมฤทธิ์  กริชทองแดง  พระแสงอาจทวนทอง  โอมคงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  คงทั้งหน้า  คงทั้งหลัง  คงทั้งกลางบก  คงทั้งกลางน้ำ  คงทั้งปางอึดใจ  คงทั้งปางนิจจา  อิติปิโสภะคะวา  โอมคงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง คงเอิกกะเหริกกะภพสลบดาล  ซอนซอกนอนหลับอยู่ป่า  ฆะโมดทะยานพระหะณุมาน  พานไว้ยะมุตประยุทอินทรี  ประสิทธิ์ด้วยอัดสะระพงลงมัต  เอาคนไปถวายแด่สาปพระเจ้า  โลกามหายักษาจะฆ่ากูก็บ่มิตาย  ด้วยเดชสะเดชะพระนารายณ์  เอาโพธิ์กรรมลงมาบังเกิด  อิชาญอิสูรย์  สลาดโศรดม้วยด้วยอิธฤทธี  โอมคงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  โลมา-นักขา-ทันตา-ตะโจ  ตะโจคือหนังหุ้มห่อในตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  เกศา  ผมบนหัวกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  มังสัง  คือ  เนื้อทั่วสรรพางค์ตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  อัฏฐิ  กระดูกทั่วสรรพางค์ตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  มิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  กิโลมะกัง  อันตัง  อันตะคุณัง  ของในตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  มะอะอุ  อุอะมะ  อิสฺวาสุ  สุสฺวาอิ  ติสาหัง  ภังนังมังปัง  มามะหาจะสะสัง  จะอะภะตะ  ปะรากาอะ  พระบิดารักษา  พระมารดารักษา  พระอินทร์รักษา  พระพรหมรักษา  พระเทพพะเทพารักษา  พระพุทธังรักษา  พระธัมมังรักษา  พระสังฆังรักษา  หะทะโกตัง  ตังรักขันตุสัพ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิฐามิ,  ทุติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิฐามิ,  ตะติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิษฐามิ


ผมนำมาเทียบกับต้นฉบับและปรับปรุงให้ถูกต้องครับ  :)

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
พระคาถาพญามหาปัตตาหมื่น

        โอมกูจะกล่าวกำเหนิดเมื่อเดิมจะเกิดเป็นพญาปัตตาหมื่น  กูจะโยนตัวกูขึ้นไปบนกงจักร  ไม้ไล่ก็หักเป็นผุยผงทั่วเมืองสกลชมภู  กูจะรำลึกถึงพระครูกู  ใครก็สู้พระครูกูบ่มิได้ พระครูกูจึงให้เล่าพระคาถาว่า  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ,  สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

        สัมพุทเธปัดฐะวี  ตันจะชัยมังคะลัง  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  ปาสุอุชา  อิสะปะมิ  พุทธะสังอิ  อิสวาสุ  มะอะอุ  อิกะวิติ  วิสุทธะเสฏโฐ  อะสังวิสุโล  ปุสะพุภะ  อะระหัง  สวากขาโต  สัง-วิ-ธา-ปุ-กะ-ยะ-ปะ  ที-มะ-สัง-อัง-ขุ  ธุ-สะ-มะ-นิ  วิ-ปิ-ปะ-สะ-อุ  ทุ-สะ-นะ-โส  จิ-เจ-รุ-นิ  ตันพุทติง  นะมะนะอะ  นอกอนะกะ  กอออนออะ  นะอะกะอัง  นะอิอะมะ  กะอะมะติ  อะอิมะสัง  ตันทะมะธุ  อุอะมะยัง  จิปิเสคิ  เสคิจิปิ  เนหะกันหะ วิปะสะตัง  นะมะพะทะ  กะระมะถะ  จะอะภะตะ  นะมะกะจะ  สุสิโมพุทโธ  สุสิโมธัมโม  สุสิโมสังโฆ  ภะคะวาโลกะนาโถ  มะหิธิโก  นะสะสิโม  นะสะปะระยะ  ถามะปะรัง  จังงังเหือดหาย  ครูบันธิยาย  จึงให้กูมีกำแพงเหล็ก  ๗  ชั้นกั้นหน้ากู  คือพระวิภังค์  คือพระวิสังคิณี  คือพระปะระมัต  อัตถาอาริยะ  จึงให้กูคงแด่หอกดาปปืนกำสาป  เหล็กแหลมและหางไหล  สารพัดเสี้ยม  สารพัดคม  ก็อย่าให้ต้อง  จึงให้กูคงแต่หอกคอเงิน  หอกคอทอง  หอกสัมฤทธิ์  กริชทองแดง  พระแสงอาจทวนทอง  โอมคงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  คงทั้งหน้า  คงทั้งหลัง  คงทั้งกลางบก  คงทั้งกลางน้ำ  คงทั้งปางอึดใจ  คงทั้งปางนิจจา  อิติปิโสภะคะวา  โอมคงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง คงเอิกกะเหริกกะภพสลบดาล  ซอนซอกนอนหลับอยู่ป่า  ฆะโมดทะยานพระหะณุมาน  พานไว้ยะมุตประยุทอินทรี  ประสิทธิ์ด้วยอัดสะระพงลงมัต  เอาคนไปถวายแด่สาปพระเจ้า  โลกามหายักษาจะฆ่ากูก็บ่มิตาย  ด้วยเดชสะเดชะพระนารายณ์  เอาโพธิ์กรรมลงมาบังเกิด  อิชาญอิสูรย์  สลาดโศรดม้วยด้วยอิธฤทธี  โอมคงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  โลมา-นักขา-ทันตา-ตะโจ  ตะโจคือหนังหุ้มห่อในตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  เกศา  ผมบนหัวกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  มังสัง  คือ  เนื้อทั่วสรรพางค์ตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  อัฏฐิ  กระดูกทั่วสรรพางค์ตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  มิญชัง  วักกัง  หะทะยัง  กิโลมะกัง  อันตัง  อันตะคุณัง  ของในตนกู  คงสารพัดคง  ตรีเพ็ชรคงคง  อิติปิโสภะคะวา  นะโมพุทธายะ  วันทะนัง  มะอะอุ  อุอะมะ  อิสฺวาสุ  สุสฺวาอิ  ติสาหัง  ภังนังมังปัง  มามะหาจะสะสัง  จะอะภะตะ  ปะรากาอะ  พระบิดารักษา  พระมารดารักษา  พระอินทร์รักษา  พระพรหมรักษา  พระเทพพะเทพารักษา  พระพุทธังรักษา  พระธัมมังรักษา  พระสังฆังรักษา  หะทะโกตัง  ตังรักขันตุสัพ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิฐามิ,  ทุติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิฐามิ,  ตะติยัมปิ  อิมัง  กายะพันธะนัง  อธิษฐามิ


ผมนำมาเทียบกับต้นฉบับและปรับปรุงให้ถูกต้องครับ  :)
อนุโมทนาครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33