Author Topic: การเปลี่ยนแปลงของกายสิทธิ์เมื่อนำมาสร้างเป็นพระ  (Read 1936 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline สิบศูนย์

  • Newbie
  • *
  • Posts: 27
  • จิตพิสัย 8
จากคำอธิบายของหลวงป๋า ตามนี้

"วัตถุธาตุกายสิทธิ์ตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เป็นธาตุธรรมฝ่ายพระหรือฝ่ายบุญกุศลที่เคยให้สุขสมบัติระดับโลกิยะ (มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ) แต่เดิมถ้านำไปสร้างเป็นปูชนียวัตถุที่สำคัญ เช่น เอาหินผลึก (Rock Crystal) หรือหินควอทซ์ (Quartz) หรืออัญมณีที่ใส บริสุทธิ์ หรือโลหะทองคำ เงิน นาก และแม้ทองแดง ทองเหลือง หรือวัตถุธาตุเหล็กไหลที่บริสุทธิ์ไปทำเป็นพระพุทธปฏิมา (พระพุทธรูป) หรือพระปฏิมาจำลองจักรพรรดิ พระอริยเจ้า พระอรหันตเจ้า หรือพระโพธิสัตว์ ฯลฯ ธาตุกายสิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ ภายในวัตถุธาตุเช่นนั้น จะเข้าสู่กระแสธรรมกลายเป็นพระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยงที่มีพลังอำนาจสูง ให้สุขสมบัติทั้งระดับโลกิยะและโลกุตตระ ชักนำให้ผู้สร้างปูชนียวัตถุนั้นเข้าสู่กระแสธรรม ให้ไม่ตกต่ำไปในทางชั่วได้มาก"

หมายถึงว่า ทันทีที่เราเปลี่ยนก้อนกายสิทธิ์นั้นเป็นพระพุทธรูป กายสิทธิ์ภายในจะเปลี่ยนเป็นจักรพรรดิ์ทันทีเหรอครับ


Offline Tulip

  • Newbie
  • *
  • Posts: 5
  • จิตพิสัย 0
สวัสดีค่ะ

ขอแนะนำให้ค้นหาคำตอบในกระทู้ที่ผ่านๆมาแล้วด้วยอีกแรงนะคะ เพราะเคยมีการพูดคุยเรื่องเหล่านี้มาพอสมควร แค่กรอกคำว่า จักรพรรดิ์ ธาตุกายสิทธิ์ และกด ค้นหา คุณก็จะได้ข้อมูลที่สมาชิกเว็บบอร์ดเคยถามและตอบให้กันและกันในหัวข้อทำนองนี้มาก่อนแล้วค่ะ

ขออนุโมทนาบุญในความตั้งใจใฝ่ความรู้ของคุณด้วยนะคะ ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ส่วนหนึ่งก็ได้จากสุตตมยปัญญานี่แหละค่ะ ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปนะคะ สาธุ