Author Topic: การอธิษฐานจิตเสกพระเครื่องต่างๆของวัดหลวงพ่อสด รวม 10 ประการ  (Read 1961 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nut33

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 359
  • จิตพิสัย 54
  • Gender: Male
  • http://www.dhammakaya.tv
หลวงป๋าท่านเคยบอกไว้ว่าการอธิษฐานจิตเสกพระเครื่องต่างๆของวัดหลวงพ่อสด
ท่านอธิษฐานไว้ รวม 10 ประการ คือ

1. พลิกธาตุพลิกธรรม-กลับร้ายกลายเป็นดี  ให้ผู้เป็นเจ้าของมีจิตน้อมเข้ากระแสธรรม
2. มหาอุด กันปืน
3. มหาคงกระพัน หนังเหนียวทนต่อคมมีดของมีคม
4. มหาแคล้วคลาด
5. รอดพ้นจากภัยทั้งหมด ภัยธรรมชาติ อุบัติภัย อุทกภัย อัคคีภัย ภัยสงคราม ภัยจากนิวเคลียร์
6. ป้องกันโรคภัย ภูติผีปีศาจ คุณไสย์ ยาสั่ง
7. มหาอำนาจ สิทธิ สิทธิเฉียบขาด
8. มหาเมตตา มหานิยม
9. มหาโชคลาภ โภคทรัพย์
10. สมใจปรารถนา อธิษฐานได้ตามที่ขอ

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline yesterday

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 583
  • จิตพิสัย 29
ขออนุโมทนาสาธุครับ พระเครื่องวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้ล้วนเป็นความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมชาติฝ่ายดีที่มุ่งส่งเสริมให้คนมีพระเ่ครื่องนี้เช่นผมและชาววัดเป็นต้นเข้าใจสัมมาทิฏฐิกฏแห่งกรรมข้ามภพข้ามชาติหลายภพหลายชาติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้มแข็งต่อไป และพระเครื่องวัดหลวงพ่อสดของเรานี้เป็นธรรมชาติฝ่ายดีที่มุ่งนำทางให้คนเรียนวิทยาศาสตร์ใช้วิทยาศาสตร์เพื่อรอดพ้นภัยจากวิทยาศาสตร์ได้ด้วยและพระเครื่องวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้เป็นธรรมชาติฝ่ายดีที่เข้าใจเรื่องนิพพานของพระพุทธเจ้าได้เองซึ่งทำให้พระเครื่องวัดหลวงพ่อสดนี้ล้วนมีสิทธิเฉียบขาดอยู่เหนือกว่าสิ่งสูงสุดในศาสนาอื่นเช่นคริสต์และอิสลามและฮินดูเป็นต้น เรื่องนี้ชาวพุทธยุคนี้ต้องรักษาการทำพระเครื่องฝ่ายดีให้มากพอย่อมจะทำให้กล้าเผชิญและชนะอุปสรรคทุกแบบในยุคนี้ที่ขัดขวางการเผยแพร่พุทธศาสนาได้ครับ
« Last Edit: September 07, 2017, 01:04:36 AM by yesterday »