Author Topic: ขอกราบถวายความอาลัยยิ่งพระเทพญาณมงคลหลวงพ่อเสริมชัยตามข่าววันที่7ตุลาคม2561ครับ  (Read 458 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 349
 • จิตพิสัย 24

กระผมไล่ฉาเจิงหรือlaichazengขอน้อมไว้อาลัยอย่างยิ่งแด่พระเทพญาณมงคลหรือหลวงพ่อเสริมชัย ชยมังคโล ผู้มีสัมมาทิฏฐิและผู้มีมหาสติปัฏฐาน4และมีมรรค8ที่ถูกต้องตรงตามพระพุทธเจ้ามากที่สุดและถูกต้องตามวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าตามการสอนของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสด จันทสโรแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญและพระราชพรหมเถระหรือหลวงพ่อวีระ คณุตตโมแห่งวัดปากน้ำภาษีเจริญมากที่สุดครับ

จากใจผมไล่ฉาเจิงหรือlaichazengผู้เคยอยู่นอนที่วัดพระธรรมกายปทุมธานีและผู้เคยอยู่นอนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามแห่งนี้ด้วยครับและช่วงเคยอยู่นอนที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามแห่งนี้ผมก็ได้รับเมตตาจากหลวงพี่ในวัดพาผมไปกราบหลวงพ่อเสริมชัยในกุฏิตอนค่ำเป็นการเฉพาะด้วยครับและผมเคยถือถังอาหารปลาให้หลวงพ่อเสริมชัยด้วยเพื่อให้หลวงพ่อเสริมชัยให้อาหารปลาในตอนเย็นบนสะพานในวัดครับและผมก็เคยถูกหลวงพ่อเสริมชัยสอนทำสมาธิในพระอุโบสถวัดตอนค่ำด้วยครับโดยสอนรวมกับคนที่อยู่นอนที่วัดในเวลาอดีตนั้นครับและจากใจผมที่ผมมีจากความทรงจำอันไม่เคยลืมเลือนเลยในนิตยสารธรรมกายปีที่9ฉบับที่2เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พุทธศักราช2537หรืออาจจะเรียกว่าฉบับเล่มสะสมเล่มที่32หรือฉบับเปิดพระนิพพานนั่นเองครับ

ผมไม่ได้กลับไปเยี่ยมวัดหลายปีเลยและคงอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมวัดอีกหลายปีหลังจากนี้แต่ผมก็ติดตามข่าวสารจากวัดตลอดเสมอมาครับและจะติดตามข่าวต่อต่อไปด้วยครับ ผมยิ่งเขียนก็ยิ่งน้อมอาลัยหลวงพ่อเสริมชัยมากมากครับ บรรยายไม่หมดครับเพราะหลวงพ่อเสริมชัยท่านมีพระคุณต่อพระพุทธศาสนาและโลกในยุคปัจจุบันมากเหลือเกินครับ และผมขอจดจำพระพุทธลักษณะของพระธรรมกาย3ลักษณะที่สายตรงวิชชาธรรมกายเผยแพร่ไว้ครับคือลักษณะของธรรมกายในตัวแต่ละคนและลักษณะของธรรมกายที่เข้านิพพานถอดกายและลักษณะของธรรมกายที่เป็นนิพพานเป็นหรือเข้านิพพานเป็นตามพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรมนะครับเพื่อบูชาการสอนวิชชาธรรมกายที่ถูกต้องของหลวงพ่อเสริมชัยให้แข็งแรงมั่นคงต่อไปในอนาคตกาลครับ
« Last Edit: October 12, 2018, 04:07:16 AM by laichazeng »

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 349
 • จิตพิสัย 24

------------------------------------------------------------
ข่าวนี้ย่อมาจากhttp://www.banmuang.co.th/news/education/127546
หลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามรณภาพแล้ว
วันที่ 7 ต.ค.2561 พระเทพญาณมงคล  (เสริมชัย ชยมงฺคโล, ป.ธ.6, รศ.พิเศษ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารา มรณภาพแล้ว ด้วยอาการสงบ สิริอายุได้ 89 ปี

ทั้งนี้เพจศิษย์หลวงพ่อภาวนาและหลวงป๋า ได้แจ้งว่า ขอกราบสักการะหลวงป๋าผู้ประดุจบิดาบังเกิดเกล้าของเหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย การจากไปอย่างปัจจุบันทันด่วนของหลวงป๋า หาใช่แต่ความสูญเสียกับเพียงคณะศิษย์วัดหลวงพ่อสดฯ เท่านั้น หากแต่เป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการคณะสงฆ์ไทย และวงการวิปัสสนาวิชชาธรรมกายอีกด้วย ขอเรียนเชิญศิษย์หลวงป๋าทุกท่าน ร่วมกันน้อมบุญกุศลปฏิบัติบูชาท่านด้วยการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาตามแนวทางที่หลวงป๋าเมตตาสั่งสอนและถ่ายทอดไว้  กำหนดการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพและกำหนดการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เพจศิษย์หลวงพ่อภาวนาและหลวงป๋าจะได้นำมาแจ้งในโอกาสต่อไป

พระเทพญาณมงคล วิ. นามเดิม เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ ฉายา ชยมงฺคโล เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เจ้าสำนักและอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประธานศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) ประธานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (ศสค.) Director, Wat Luang Phor Sodh Buddhist Meditation Institute, an Affiliated Institution of the World Buddhist University

พระเทพญาณมงคล หรือ "หลวงป๋า" เดิมชื่อ เสริมชัย พลพัฒนาฤทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2472 ณ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นบุตรคนที่ 4 ของคุณพ่อทองดี และคุณแม่บุญนาค พลพัฒนาฤทธิ์ ท่านมีพี่น้องร่วมมารดาบิดา 6 คน

ภายหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบุรีรัมย์วิทยาลัยและเตรียมอุดมศึกษาปีที่ 2 จากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยแล้ว เข้ามาทำงานเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทยอยู่ชั่วระยะเวลา 2-3 ปี ท่านได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนสำเร็จปริญญาตรีเมื่อปี พ.ศ. 2498 ทำงานแล้วได้ศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (เกียรตินิยม "ดี") ในปี พ.ศ. 2508

ครั้นต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ท่านได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร "ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์" จาก Institute of Social Research, The University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ จัดโดยกองฝึกอบรม สำนักข่าวสารอเมริกัน สำนักงานใหญ่อเมริกา

พระเทพญาณมงคล ก่อนบวชทำงานเป็นพนักงานต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ประจำอยู่ที่สำนักข่าวสารอเมริกัน แห่งสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพฯ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญฝ่ายการวิจัย (Research Specialist)

ระหว่างที่อยู่ที่สำนักข่าวสารอเมริกันนั้น งานในหน้าที่ระดับหัวหน้าฝ่ายวิจัยฯ ทำให้มีความเคร่งเครียดในการทำงานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท่านจึงหาเวลาศึกษาและปฏิบัติธรรม ร่วมกับเพื่อน ๆ ที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน โดยใช้เวลาพักกลางวัน ปิดประตูห้องทำงาน นั่งสมาธิกันประมาณวันละ 15-30 นาที และไปปฏิบัติธรรมที่วัดธาตุทองได้ 7 วันก่อนที่จะต้องเดินทางไปอเมริกา

 หลังจากพักอยู่ที่อเมริกาได้ระยะหนึ่ง พอให้สิ่งต่าง ๆ เข้าที่เข้าทางดีแล้ว  ก็เริ่มปฏิบัติภาวนาต่อ ทุก ๆ คืนก่อนเข้านอน วันละ 1 ชั่วโมง มิได้ขาด จนปรากฏผลของสมาธิในระดับหนึ่ง สามารถเห็นภรรยาที่ประเทศไทยกำลังทำงานบ้านอยู่ได้ และได้จดหมายสอบถามดู ก็ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นจริง

จากนั้นมาอาจารย์เสริมชัย โดยการแนะนำของพระอาจารย์ณัฐนันท์ กุลสิริ ได้ฝากตนเข้าเป็นศิษย์ของพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ทำหน้าที่สืบทอดวิชชาธรรมกายจากหลวงพ่อสด วัดปากน้ำ ท่านได้ต่อวิชชาธรรมกายชั้นกลาง และชั้นสูงให้กับอาจารย์เสริมชัยเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ตรงกับวันขึ้น 11 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 17.30 น. ทันทีที่อาจารย์มงคลบุตรกราบนมัสการถวายตัวเป็นศิษย์ของท่าน พระราชพรหมเถรได้กล่าวแก่อาจารย์มงคลบุตรเพียงสั้น ๆ แต่มีความล้ำลึกว่า หาตัวมานานแล้ว เพิ่งพบ ดีแล้วที่มา เกือบจะสายไป คือท่านเห็นด้วยใจมานานแล้ว แต่เพิ่งจะมาพบตัวจริงในคราวนี้

เผยแผ่วิชชาธรรมกาย

 เมื่อได้พบของจริงในศาสนาพุทธเช่นนี้แล้ว ท่านจึงได้จัดตั้งโครงการพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย และโครงการธรรมปฏิบัติเพื่อประชาชนขึ้น เพื่อเผยแพร่ธรรมปฏิบัตินี้ ทางสื่อมวลชน ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ

ในปี พ.ศ. 2524 ได้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย และสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อบริหารโครงการทั้งสองนั้น แล้วได้จัดอบรมพระกัมมัฏฐานแด่พระภิกษุสามเณร และสาธุชนทั่วไปในปี พ.ศ. 2525 จนถึงปัจจุบัน

อุปสมบท

ท่านอุปสมบทเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2529 ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับฉายาว่า "ชยมงฺคโล" โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร) วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ และมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (สมัยที่ดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระพรหมคุณาภรณ์) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ (สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นที่พระธรรมธีรราชมหามุนี) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

 
เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ในปี 2534 เมื่อท่านได้บริหารกิจการเผยแผ่พระสัทธรรมให้เจริญขึ้นแล้ว ก็ได้ดำเนินขั้นตอนมาเป็นลำดับ จนกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาขึ้น ชื่อ "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 ครั้นถึงเวลาอันเหมาะสม เมื่อท่านอุปสมบทได้ 5 พรรษา อายุได้ 62 ปี ได้ศึกษาภาคปริยัติจากสำนักเรียนวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จนสำเร็จเปรียญธรรม 3 ประโยค และนักธรรมชั้นเอก เป็นพระมหาเปรียญ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 ท่านจึงได้กราบลา[[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ มารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วันที่7ตุลาคม2561ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ

--------------------------------------
Ven. Master Assoc. Prof. Sermchai Jayamanggalo or The Most Venerable Phra Thepyanmongkol(1929 - 2018)
Biography of Venerable Master Assoc. Professor Sermchai Jayamanggalo or The Most Venerable Phra Thepyanmongkol
The Most Venerable Phra Thepyanmongkol was born on 6 March 1929.  While he was a layman, he worked as a research specialist at the United States Information Services (USIS) in Bangkok.  Also, he was a visiting lecturer in research methodology, research and evaluation, and public opinion surveys to various academic institutions in Thailand.  Sermchai began practicing meditation in 1970.  After he made an attainment according to the Dhammakaya Meditation, he furthered his meditation to the advanced level with the Most Venerable Master Phrarajbrahmathera (Veera Kanuttamo), the vice abbot and head of Vipassana Meditation department of Wat Paknam in Bangkok, who studied the superknowledge of Dhammakaya directly with the Most Venerable Grand Master Phramongkolthepmuni (Luang Por Wat Paknam).  After his achievement in meditation, Sermchai entered Buddhist monkhood on 6 March 1986.  As a Buddhist monk, he spent years studying Buddhist doctrine and Pali language until he completed the advanced level of Dhamma study and level six of Pali curriculum.  In 1991, he established Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram to be a center for Dhamma study and meditation practice in Rajaburi Province.  In 1996, he became a certified Buddhist preceptor.  As a recognition to his works which benefit Buddhism and the society, Venerable Sermchai was promoted for the first time to the ecclesiastical title of Phra Bhavana Visutthikhun in 1998.  In 2004, he was promoted to the title of Phra Rajyanvisith.  He was promoted again to the higher ecclesiastical title of Phra Thepyanmongkol in 2011.  Throughout years of his monkhood, the Most Venerable Sermchai has promoted Dhamma study and Dhammakaya Meditation practice in order to create peace among human societies.  With his qualified knowledge gained from the modern education system and profession as well as knowledge about Dhamma doctrine and meditation experience, the Most Venerable Sermchai has authored many books on Buddhism and meditation.  In addition, as the abbot of Wat Luang Phor Sodh Dhammakayaram, he has organized meditation retreat and training for both Thais and foreigners.  Venerable Master Sermchai initiated many projects which benefit Buddhism and the propagation of Dhammakaya Meditation which includes the establishment of Buddhist college located within the area of his temple in Rajaburi Provice. Consequently, with his work achievement and qualification, in July 2018, Venerable Master Sermchai (Phrathepyanmongkol) was granted the title of 'Associate Professor' by Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU) which is the prominent Buddhist University in Thailand. And on sunday 7 october 2018 The Most Venerable Phra Thepyanmongkol or Luangphor Sermchai or Luang Pa passed away peacefully in the hospital.
« Last Edit: October 12, 2018, 05:07:55 AM by laichazeng »

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 349
 • จิตพิสัย 24

ผมไล่ฉาเจิงหรือLAICHAZENGวันนี้ผมขอแต่งกลอนเพื่อถวายความอาลัยแด่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมงคลหรือหลวงพ่อเสริมชัย ชยมังคโลหรือหลวงป๋านะครับ โดยกลอนที่แต่งนี้ก็ให้อ่านแบบกลอนแปดหรืออ่านแบบ3คำเป็นจังหวะได้ครับและกลอนที่ผมแต่งนี้อาจไม่ไพเราะเท่าไหร่ก็อย่าถือสากันนะครับ ผมแต่งกลอนแบบบ้านบ้านนะครับ  ผมขอเรียกกลอนชุดนี้ว่ากลอนขอกราบถวายความอาลัยแด่พระเทพญาณมงคลหรือหลวงพ่อเสริมชัย ชยมังคโลและกลอนนี้มี7บทนะครับ ดังนี้
กลอนขอกราบถวายความอาลัยแด่พระเทพญาณมงคลหรือหลวงพ่อเสริมชัย ชยมังคโลที่มีจำนวน7บทโดยไล่ฉาเจิงหรือlaichazengนะครับมีความว่า

1---เจ็ดตุลาคมปีสองห้าหกหนึ่ง :blank:ข่าวเรื่องหนึ่งว่าพระดังละสังขาร
นามพระเทพญาณมงคลยอดอาจารย์ :blank:แห่งวงการพระสงฆ์วิปัสสนา
2---พระเทพญาณมงคลเริ่มก่อตั้งวัด :blank:นำทางวัดหลวงพ่อสดฯนานนักหนา
ฉายาท่านชยมังคโลนาม :blank:และชื่อท่านพระเสริมชัยครูสอนธรรม
3---หลวงพ่อเสริมชัยสมัยฆราวาส :blank:ท่านทำงานก้าวหน้าทางโลกสมหวัง
ท่านเรียนสิบแปดกายของวัดปากน้ำ :blank:เพื่อมุ่งมั่นเห็นนิพพานของพุทธา
4---พระสายตรงหลวงพ่อสดชื่อวีระ :blank:ทำวิชชาธรรมกายเก่งนักหนา
เป็นครูใหญ่วัดปากน้ำสอนวิชชา :blank:เป็นอาจารย์สอนธรรมหลวงพ่อเสริมชัย
5---หลวงพ่อเสริมชัยตอนนามมงคลบุตร :blank:ท่านเป็นสุดยอดครูสอนธรรมขาวใส
สอนพระไตรปิฎกให้คนเข้าใจ :blank:เรื่องกายใจมรรคผลได้พิสดาร
6---หลวงพ่อเสริมชัยเขียนหนังสือหลายเล่ม :blank:บางเล่มเด่นท่านให้แปลหลายภาษา
หลวงพ่อหล่อพระหลายเนื้อให้บูชา :blank:เพื่อบูชาพุทธศักดิ์สิทธิ์และความดี
7---เสียงหลวงพ่อเสริมชัยมากมีมนต์ขลัง :blank:หลวงพ่อหวังให้โลกคนสัตว์สุขศรี
กายคนหยาบของหลวงพ่อสิ้นชีวี :blank:ทุกนาทีขอกราบท่านด้วยอาลัย

---------จบจำนวน7บทแล้วนะครับ-----------