ห้องทั่วไป > เรื่องอื่นๆ

อ่านข่าวทันเหตุการณ์จากเวปพันทิพย์ ข่าวพระตบหน้าพระพุทธรูป

<< < (2/2)

Ozone:
ผมว่า "มิจฉาทิฏฐิ" นะ เพราะถ้าจะมองพระพุทธรูปให้หลือแค่ลักษณะของอิฐ หิน ดิน ปูน นั้น ก็ได้อยู่ แต่ถ้าเข้าถึงระดับนั้นปัญญาต้องตามมาด้วย
นี่กลับต้องแสดงกาย วาจา ให้เห็น ทำท่าให้ดูว่า ตนสำคัญว่านี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้า อาการอย่างนี้เหมือนอยากแสดงอกมากกว่า (สู้คนที่ รักนะแต่ไม่แสดงออก..ก็ไม่ได้ ^o^ )
ไม่ได้แสดงภูมิปัญญาทางธรรมเลย การกระทำอย่างนี้เท่ากับสอนให้คนปรามาสพระรัตนตรัยโดยตรง

แต่กรรมคงยังไม่เท่ากับทำลายพระพุทธรูปนะครับ เพราะยังไม่ได้ทำลาย แต่ที่แน่ ๆ ทำร้ายไปแล้วล่ะ

cheterk:
คิดเห็นอย่างไร กับการสอนไม่ให้ยึดพระพุทธรูปครับ ตามเว็บนี้ http://www.samyaek.com/

yesterday:
พระเกษมแห่งวัดสามแยก ถ้าหากยังปล่อยภาพพระเกษมตบถีบทุบหั่นพระพุทธรูปอีกด้วยท่าแปลกแปลกต่างๆผมคิดว่าชาวพุทธว่าควรนำภาพพระพุทธรูปไปแปะไว้บนหัวของพระเกษมเลยในภาพพระเกษมตบพระพุทธรูปนั่นแหละหรือภาพอื่นของพระเกษมก็ได้ที่ปล่อยเป็นสาธารณะเพื่อหวังว่าพระเกษมจะสำนึกผิดได้บ้างครับ
--------------------------
ผมคิดว่าการมีพระพุทธรูปย่อมดีกว่าการไม่มีพระพุทธรูปเลยนะครับคล้ายคล้ายกับการมีพระธาตุและมีต้นโพธิ์พุทธคยาและมีคัมภีร์พระไตรปิกฏกเถรวาทย่อมดีกว่าการไม่มีพระธาตุและไม่มีต้นโพธิ์พุทธคยาและไม่มีคัมภีร์พระไตรปิฏกเถรวาทนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชาวพุทธทำเพื่อชาวพุทธในช่วงที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอนันตจักรวาลเท่านั้นครับและกว่าพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นอีกหลังสิ้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมพุทธเจ้าของเราตอนนี้ก็อีกนานแสนนานมากเป็นเวลาอสงไขยหลายกัปป์นะครับสำหรับอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปหรือการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือยอมให้มีพระพุทธรูปของสังคมชาวพุทธนั้นมันย่อมได้บุญแน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นได้ยากมากและมีในช่วงพุทธศาสนายังรุ่งเรืองเท่านั้นและนอกจากจะได้บุญแล้ว การยึดพระพุทธรูปเป็นตัวแทนคุณความดีของพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่งนั้นย่อมทำให้เวลาเราชาวพุทธผุ้บูชาพระพุทธรูปหลังตายไปแล้วและได้เกิดใหม่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานั้นเวลาเราหลงไปนับถือศาสนามิจฉาอะไรในยุคไม่มีพุทธศาสนาเราก็จะไม่เป็นคนมัวเมาหลงไหลกับรูปปั้นเคารพของศาสนามิจฉาเลยนะครับอย่างหนักแน่นมากกว่าพวกที่เป็นชาวพุทธหรือพวกไม่ใช่พุทธที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธรูปในช่วงที่มีพุทธศาสนาครับ ผมพูดง่ายง่ายก็คือนายไก่บูชาพระพุทธรูปเป้นตัวแทนความดีของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแต่พระเกษมฯแห่งวัดสามแยกตามข่าวที่ชอบทำลายพระพุทธรูปไม่เห็นคุณค่าพระพุทธรูปตลอดชีวิตไม่มีสำนึกเลยแต่พระเกษมอาศัยการทำลายพระพุทธรูปและอ้างคำสอนพระพุทธเจ้าแบบไม่รู้จริงมาหากินในคราบพระ พอสองคนนี้ตายไปและเกิดในยุคไม่มีพุทธศาสนา นายไก่ได้เกิดเป็นนายโทและพระเกษมฯได้เกิดเป็นนายดำ  นายโทและนายดำได้หลงไปนับถือศาสนามิจฉาฯ นายโทจะไม่เป็นคนมัวเมาหลงไหลกับรูปปั้นเคารพของศาสนามิจฉาฯเลยอย่างหนักแน่นด้วย ส่วนนายดำจะกลายเป็นคนมัวเมาหลงไหลกับรูปปั้นเคารพของศาสนามิจฉาฯมากมากด้วย ผมบอกแบบนี้คงเข้าใจนะครับ ส่วนรูปปั้นพระสงฆ์ที่เก่งตามรอยพระพุทธเจ้านั้น ผู้กราบไหว้รุปปั้นพระสงฆ์ที่เก่งตามรอยพระพุทธเจ้าจะได้อานิสงค์แบบไหว้พระพุทธรูปนี้เช่นกันแต่อานิสงค์จะให้ผลในเวลาสั้นกว่าแบบไหว้พระพุทธรูป นี่เป็นตามกรรมนะครับ ไหว้สองอย่างเลยก็ดีมากขึ้นเสริมกัน

และการกราบไหว้รูปปั้นเคารพของศาสนาอื่นในช่วงที่มีพุทธศาสนานั้นชาวพุทธไม่ควรทำถ้าจะทำก็ต้องยึดในใจให้หนักแน่นว่ารูปปั้นเคารพของศาสนาอื่นต้องมีระดับเป็นแค่เทวดามิจฉาฯในสวรรค์เท่านั้นซึ่งต้องอยู่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าและต่ำกว่าพระสงฆ์ที่เก่งตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรรมที่ทำให้ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาได้ง่ายถ้าได้เกิดในช่วงที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นอีกในอนาคตในสมัยพุทธกาลและก่อนมีการสร้างพระพุทธรูปองค์แรก พระสงฆ์และชาวพุทธมีพุทธานุสสติในใจได้ง่าย จึงไม่ได้คิดทำรูปปั้นพระพุทธรูปหรือแกะสลักรูปพระพุทธเจ้าเต็มตัวอย่างดีก็แค่แกะสลักดอกบัวหรือรอยพระพุทธบาทเท่านั้น เพราะมีพุทธานุสสติในใจได้ง่ายนั่นเองแต่น่าจะคนละเรื่องกับการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมวินัย แต่ก็เสริมกันได้ดีมากขึ้น


การทำรูปปั้นพระพุทธรูปและรูปปั้นพระสงฆ์ ผมคิดว่าดีแน่นอนแต่ไม่ควรให้มีเยอะเกินไปในสังคมชาวพุทธเพราะการทำรูปปั้นต่างต่างมันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการกระจายรายได้และการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวพุทธทุกฐานะอยุ่ มันน่าจะเป็นธรรมชาติของรูปปั้นนั่นเอง สรุปว่าผมคิดว่ารูปปั้นศาสนามันก็ดีต่อการส่งเสริมศาสนาแต่มันก็มีผลดีและผลเสียต่อคนนับถือศาสนาทุกฐานะไปในตัวด้วยตั้งแต่ยากจนสุดถึงรวยที่สุดในสังคมและประเทศในระยะยาว ผมเลยคิดว่าไม่ควรมีรูปปั้นเยอะเกินไปหรือไหญ่โตเกินไปมากมายเพราะรูปปั้นองค์เล็กองค์เดียวก็สามารถศักดิ์สิทธืกว่ารูปปั้นองค์ไหญ่มโหฬารมากหลายองค์ได้และ รูปปั้นพุทธบามิยันไหญ่โตขนาดไหนสุดท้ายชาวพุทธท้องถิ่นรอบรุปปั้นบามิยันหายไปหมดเหลือแต่ทะเลทรายและชาวท้องถิ่นศาสนาอื่นมาแทนหมดเลย


การทำลายรูปปั้นพระพุทธรูปและพระสงฆ์ ผมชาวพุทธคิดว่าถ้ารูปปั้นนั้นเป็นของเรามีกรรมสิทธิ์ เราก็แค่อธิษฐานขอนุญาติด้วยความเคารพในใจทำลายรูปปั้นนั้นก็ได้ แล้วจะเอาผงไปใช้ในงานสาสนาหรือก่อสร้างตึกสถานของชาวพุทธก็ได้ พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไม่ว่าอะไรหรอกท่านมีเมตตาอยู่แล้ว  การทำลายพระพุทธรูปและรุปปั้นพระสงฆ์ที่ตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยความไม่เคารพและไม่เห็นคุณค่า มันมีโทษแน่แก่คนทำไปแล้วถ้าคนทำไปแล้วได้ไปเกิดในยุคไม่มีพุทธศาสนา เขาจะกลายเป็นคนมัวเมาหลงใหลรูปปั้นสาสนามิจฉาฯได้ง่ายในทันที  เป็นกรรมของเขาเอง พระเกษมฯแห่งวัดสามแยกควรจะสำนึกผิดก่อนตายให้ได้นะครับยังพอแก้ใขได้ก่อนตายนะครับในเรื่องนี้ครับ

newnew:
...ไม่รู้สินะ ใครทำไม่ดีกับพระพุทธรูป อันเป็นเสมือนตัวแทนความบริสุทธิ์  แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ต้องมีอันเป็นไปทุกๆราย

เมื่อสิบกว่าปีก่อนผมนั่งดูข่าว พวกตอลีบันกำลังระเบิดพระพุทธรูป  ผมก็คิดว่าพวกนี้ทำไมบาปหนาจัง หลังจากนั้นไม่นานแผ่นดินนี้ ก็โดน

สหรัฐถล่มราบเป็นหน้ากลอง เพื่อจะหานักโทษเพียงคนเดียว คือ บิน ลาดิน แม้ว่าสุดท้ายจะ สังหารบินลาดิน

สำเร็จที่ปากีสถานอีก10กว่าปีต่อมา  แต่กรรมหนักอันนั้นที่ทำลายพระพุทธรูป ก็ถูกทำลายแผ่นดินทันที...

แต่ถ้าสหรัฐรู้ว่าปูพรมถล่มขนาดนั้นแล้วฆ่าไม่สำเร็จ คงไม่ทำแน่ๆ

ใครก็ตามที่ทำกรรมไม่ดีกับพระศาสดา ทำให้ศาสนามัวหมอง ทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนา กรรมนั้นคงสนองในไม่ช้า 

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version