Author Topic: ท่านคุณานันทเถระ ผู้กอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา(ตอนที่1 กำเนิดท่านคุณานันทเถระ)  (Read 9071 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male

ตอนที่ ๑

กำเนิดท่านคุณานันทเถระ บุคคลประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาเกาะศรีลังกา ครั้งหนึ่ง พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรื่องต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งถึงยุคล่าอาณานิคม ประมาณปี พ.ศ. ๒๐๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๑ ศรีลังกาถูกชาติตะวันตกหลายชาติ เช่น ฮอลันดา โปรตุเกส และอังกฤษ ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามารุกราน ช่วงชิงทรัพยากรเป็นเวลารวมกัน ๔๐๐ กว่าปี นอกจากศรีลังกาจะเสียเอกราชทางการเมือง การปกครองแล้ว ผู้ครอบครองใหม่ก็ยังมุ่งจะทำลายล้างพระพุทธศาสนา ให้หมดไปจากผืนแผ่นดินของเกาะแห่งนี้ พระพุทธศาสนาในศรีลังกาจึงตกอยู่ในยุคมืด ชาวพุทธถูกกดขี่ข่มเหง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ราวกับว่าถูกต้อนจนเกือบจะตกทะเล ชาวพุทธรู้สึกสิ้นหวัง ท้อแท้ไปทุกหย่อมหญ้า

ตัวอย่างการกดขี่ข่มเหง เช่น รัฐบาลสั่งห้ามชาวพุทธประชุมกันประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยเด็ดขาด วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถูกยกเลิก เช่น วันวิสาขบูชา ไม่ให้เป็นวันหยุดอีกต่อไป แล้วประกาศวันหยุดจากศาสนาของผู้ที่ครอบครองใหม่แทน และรัฐก็สนับสนุนให้มีการเฉลิมฉลองของศาสนาอื่นกันอย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ตำแหน่งชั้นสูงในวงการราชการ ก็ถูกสงวนไว้ให้ศาสนิกของผู้ที่เข้ามาครอบครองใหม่เท่านั้น สำหรับชาวพุทธ หากใครไม่ยอมเปลี่ยนศาสนา ก็จะได้รับตำแหน่งชั้นล่างๆ มีวัดร้างเพิ่มขึ้น ที่ดินและทรัพย์สินของวัดร้างถูกยึดไปเป็นของรัฐ หรือของศาสนาอื่นส่วนพระภิกษุ จะถูกวัยรุ่นศาสนาอื่นแสดงอาการดูหมิ่น ล้อเลียนในที่สาธารณะ ศาสนิกอื่นเขียนหนังสือบทความลงตีพิมพ์โจมตีพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่

แต่กรุงศรีลังกายังไม่สิ้นคนดี ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๓๖๖ คือเมื่อประมาณ ๑๘๐ ปีที่ผ่านมา เด็กชายคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวของชาวสิงหล แต่เนื่องจากขณะนั้นศรีลังกาอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษ เขาจึงได้ชื่อเป็นภาษาฝรั่งว่า ไมเคิล ในวัยเด็ก หนูน้อยไมเคิลมีนิสัยที่ดี คือ เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ศึกษา กล้าแสดงความคิดเห็น มีความทรงจำเป็นเยี่ยมและเปี่ยมไปด้วยวาทศิลป์ ไหวพริบ และปฏิภาณ

เมื่อหนูน้อยไมเคิลอายุได้ ๑๒ ปี ก็ได้พบการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต เขาได้ไปเที่ยวงานวัดบนภูเขาแห่งหนึ่งที่วัดกุมารมหาวิหาร ซึ่งอยู่บนเกาะโดดันดุวะ เขตอำเภอกอลล์ ได้ช่วยงานวัดเป็นอาสาสมัครอยู่ในงานบุญ จึงรู้สึกอิ่มเอิบ เบิกบานอยู่ในเขตบุญสถานแห่งนี้เป็นอย่างมาก แล้วก็ได้ตัดสินใจขอบวชเป็นสามเณรที่วัดนั้น และได้รับนามว่า คุณานันทะ ซึ่งเป็นชื่อที่ชาวศรีลังการู้จักกันดี ท่านเป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามาถึงทุกวันนี้

ในวันบรรพชาของสามเณรคุณานันทะ ท่านได้เทศน์โปรดญาติโยมในทันที คือ บวชวันนั้น ก็เทศน์วันนั้นเลย การเทศน์กัณฑ์แรกในชีวิตของท่าน มีผู้ฟังเป็นพันๆคน เนื้อหาการเทศนากล่าวถึงพระพุทธประวัติ เทศน์เป็นเวลานานถึง ๓ ยาม (ยามหนึง มี ๔ ชั่วโมง ๓ ยาม รวมเท่ากับ ๑๒ ชั่วโมง) โดยที่ผู้ฟังไม่รู้สึกอยากกลับบ้านเลย ทั้งที่เป็นการเทศน์โต้รุ่ง ผู้คนก็ร่ำลือถึงความสามารถ และความสง่างามของสามเณรไปทั่วประเทศ

แต่ทว่า สามเณรน้อยวัย ๑๒ ขวบ หลังจากบรรพชาแล้ว หาได้หลงใหลในคำสรรเสริญเยินยอแต่อย่างใด เป็นที่น่าแปลกว่า แม้สามเณรเป็นเด็กวัยวิ่งเล่นก็ตาม ท่านกลับมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการด้วยกัน คือ รักการฝึกฝนอบรมและปรับปรุงตัวเองเป็นอย่างมาก ฝึกแสดงธรรมอย่างสม่ำเสมอ จนเกิดความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นไป ทั้งสอนตนเองได้ว่า จะต้องรับภาระงานพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่ อีกทั้งได้พัฒนาพื้นฐานทางด้านวิชาการศาสนาเพื่อเตรียมรับมือกับภารกิจที่สำคัญและท้าทายยิ่งในอนาคต

เมื่อสามเณรคุณานันทะอายุได้ ๒๑ ปี ท่านได้อุปสมบทที่วัดทีปทุตตาราม ในเมืองโคลัมโบ ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ของศาสนานั้น พระภิกษุคุณานันทะ มีบุคคลิกที่ไม่เหมือนกับชาวพุทธทั่วไป ชาวพุทธทั่วไปนั้น เมื่อถูกรุกรานอย่างไม่เป็นธรรมจากศาสนาอื่น ส่วนใหญ่มักจะอยู่นิ่งเฉย พร้อมใจกันวางอุเบกขา ไม่กล้าเผชิญหน้าหรือโต้ตอบกันตรงๆกับฝ่ายที่มารุกราน ได้แต่แผ่เมตตาให้แก่ผู้มารุกรานแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ปรับปรุงสิ่งใดๆให้ดีขึ้น และพากันดูดาย ไม่กระตือรือร้นที่จะร่วมมือกันขจัดภัยพาลของพระพุทธศาสนา

ผลจากการที่ท่านเป็นสามเณรที่ดี รักการฝึกฝนตนเองอย่างยิ่งยวด รักและหวงแหนพระพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ก็ทำให้ท่านคุณานันทะเป็นพระภิกษุที่ดี มีศีลาจารวัตรงดงาม น่าเลื่อมใส


ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male

ผมขอเอามาลงหนึ่งกระทู้ หนึ่งตอนนะครับ  เพราะถ้ามาลงพร้อมกันหมดทุกตอน

จะดูยาวไป และเผื่อบางท่านที่เน็ตช้า จะได้เลือกอ่านแต่ละตอน  จะได้ไม่ต้องโหลดนานครับ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male


เรื่องราวการกอบกู้พระพุทธศาสนาในศรีลังกา ของท่านคุณานันทะ พระมหาเถระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่อพระพุทธศาสนาในศรีลังกา
ผมได้นำมาลงทั้งหมด 7 ตอน 7 กระทู้   และได้ทำลิ๊งค์ไว้ด้านล่าง  เผื่อบางท่านต้องการเลือกอ่านเฉพาะตอนใดตอนหนึ่งก็สามารถเลือกอ่านได้ครับ


สุดท้ายนี้ผมขออาราธนาบารมีพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝ่ายกุสลาธัมมาทุกๆพระองค์ ทั้งพระนิพพานถอดกาย ไม่ถอดกาย , บารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร และบารมีของมหาปูชนียาจารย์ในสายวิชชาธรรมกายทุกท่าน   ขอบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประชุม รวมกัน ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 ของทุกท่าน  ส่งผลอภิบาล คุ้มครอง  ปกป้อง และรักษา  ให้ทุกท่านเข้าถึงพระธรรมกาย  สร้างบารมีติดตาม ตามติดพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) และหมู่คณะ  ให้ได้ทำวิชชา รื้อสัตว์ ขนสัตว์  ปราบมาร ประหารกิเลส ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ  ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย  พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร  ไปทุกภพทุกชาติ  ตราบกระทั่งถึงวันชนะพญามาร  จงทุกประการเทอญ.  นิพพานะ ปัจจะโย  โหตุ.


 .................................................


http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=600.0
ตอนที่ 1 กำเนิดท่านคุณานันทเถระ บุคคลประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนา


 .................................................


http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=601.0

ตอนที่ 2 ประกาศตนเพื่อกอบกู้และปกป้องพระพุทธศาสนา โดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ


 .................................................http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=602.0

ตอนที่ 3 กติกาในการโต้วาทะ


.................................................http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=603.0

ตอนที่ 4  หัวข้ออภิปราย : พระเวสสันดรกับการบริจาคบุตรธิดาและภรรยา


.................................................http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=604.0

ตอนที่ 5  หัวข้ออภิปราย : พระสัพพัญญุตญาณไม่มีจริง


.................................................


http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=605.0

ตอนที่ 6  หัวข้ออภิปราย : การเข้าถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่ง เป็นสิ่งโง่เขลา


.................................................


http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=606.0

ตอนที่ 7 (ตอนสุดท้าย)  หัวข้ออภิปราย : การปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


................................................
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก