Author Topic: คตขนุน (เม็ดขนุนธาตุกายสิทธฺ์)  (Read 78297 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
และถ้าเปรียบเทียบกับเหล็กไหลแล้ว ผู้ที่มาปรากฏกายให้เห็นในนิมิตฝันจะเป็นท่านพระฤๅษีหนวดเครายาวสีขาว ผมยาว หน้าตาสงบเคร่งมีตบะน่าเกรงขาม บางองค์ยืนถือไม้เท้า บางองค์ก็นั่งเข้าฌานสงบนิ่ง มีทั้งแบบครองผ้าขาวและครองผ้าลายเสือ แล้วแต่ว่าท่านพระฤๅษีท่านนั้นจะครองผ้าอย่างไร  บางท่านก็จะมาบอกถึงชื่อเสียงเรียงนาม เพื่อให้สามารถเรียกชื่อของท่านได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
ดังนั้น  การใช้คดขนุนและเหล็กไหลจึงมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  เพราะคดขนุนเป็นกายสิทธิ์ที่ปรุงขึ้นโดยเทพยดาอริยบุคคลสร้างไว้ให้  เราจึงสามารถที่จะขอในเรื่องโชคลาภ  การค้าขาย  เมตตา  มหาอุด  ความสำเร็จในกิจการต่างๆ ทางโลกได้มากกว่า เพราะการที่เราจะไปขอเรื่องทางโลก กับท่านพระฤๅษีซึ่งมีตบะฌานบารมีแก่กล้าย่อมไม่เป็นการสมควร  เพราะท่านจะชำนาญในเรื่องของการทำฌานบารมี  ปฏิบัติสมาธิ  ควบคุมดินฟ้าอากาศ  ฟ้าฝน  หรือการคุ้มครองป้องกันขับไล่สิ่งชั่ววิญญาณร้ายมากกว่า

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
     คดขนุนทองคำเม็ดแรกพบโดยพระท่านหนึ่ง (ท่านขอสงวนนาม) ในปี พ.ศ. 2550 ท่านเป็นพระลูกวัดหลวงพ่อสดฯ บวชที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. แต่มาปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมกายที่วัดหลวงพ่อสดฯ ท่านจึงไม่ขอไปที่ไหนอีกแต่ขออยู่ทำงานช่วยวัดหลวงพ่อสดฯ เผยแพร่ธรรมะ     ในขณะนั้นท่านรับหน้าที่ดูแลพระเถระที่เข้ามาอบรมพระกรรมฐาน ซึ่งทางวัดหลวงพ่อสดฯ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 รุ่น คือ รุ่นกลางปี (1 – 14 พ.ค.) และรุ่นปลายปี (1 – 14 ธ.ค.) ท่านปักกลดอยู่บริเวณวิหารหลวงพ่อสด ซึ่งบริเวณนั้นเป็นป่าปลูกมีต้นไม้ใหญ่อยู่หลายต้นรวมทั้งต้นขนุนด้วย  ท่านเล่าว่าขณะเดินพักผ่อนรอบกลดสังเกตเห็นขนุนลูกหนึ่งถูกสัตว์กัดตกอยู่ที่พื้น  ขนุนต้นนี้อยู่ข้างวิหารหลวงพ่อสดด้านทิศตะวันออกตัวต้นอยู่ในแนวบันไดขึ้นวิหารด้านทิศตะวันออกเยื้องมาด้านหน้าเล็กน้อย  แม้ขนุนลูกนั้นจะถูกสัตว์กัดจนร่วงลงมาแล้วก็ตาม  ท่านคิดว่าเนื้อขนุนบางส่วนก็น่าจะยังพอฉันได้  ท่านจึงบอกให้สามเณรนำไปผ่าแกะดูแล้วนำมาถวายท่าน

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
        ปรากฏว่ามีขนุนอยู่เมล็ดหนึ่งที่มีน้ำหนักผิดปกติ เมื่อแกะเนื้อออกมาดูก็ปรากฏว่าขนุนเมล็ดนั้นมีน้ำหนักมากกว่าปกติ  ลักษณะแข็งเป็นหิน  มีสีน้ำตาลอ่อน  ที่เขาเรียกกันว่า “คดหิน” นั่นเอง        ต่อมาก็มีขนุนตกลงมาอีก ท่านก็ให้สามเณรที่มาช่วยดูแลพระเถระด้วยกันนั้นนำขนุนผลนั้นมาแกะดู ปรากฏว่ามีขนุนอยู่เมล็ดหนึ่งมีน้ำหนักมาก สีเหลืองทองงดงามผิดไปจากเมล็ดแรก ขนุนทั้งลูกเป็นคดขนุนโลหะสีเหลืองทองเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นท่านเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าโลหะนั้นเป็นอะไรกันแน่   จึงได้วานให้ลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งทำงานเกี่ยวกับเครื่องประดับจิวเวอรี่ มีร้านตั้งอยู่แถวสีลม   เอาไปให้ที่ร้านตรวจพิสูจน์ดูปรากฏว่าที่ร้านอยากได้ขอซื้อในราคานับแสนบาท  เขาบอกว่าคดขนุนที่ให้ไปตรวจดูนั้นเป็นทองคำมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง 85% หนักประมาณ 4 บาท   ถ้าเรียกเป็นภาษาร้านทองก็ต้องบอกว่าเป็นทอง 20k (ทอง 24k เท่ากับทองคำ 99.99% ส่วนทอง 18k มีเปอร์เซ็นต์ทอง 75% ) แต่ท่านไม่ยอมขายเพราะมีเพียงเม็ดเดียวและเป็นของกายสิทธิ์หายากไม่เคยพบมาก่อน

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
ต่อมาท่านจึงได้นำคดขนุนทองคำเม็ดนั้นถวายแก่หลวงป๋า (ท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ) ซึ่งท่านนับถือเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่าน  เป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ท่าน  เพราะหลวงป๋าคือผู้สอนผู้ชี้แนะการปฏิบัติจนท่านเข้าถึงธรรมกายได้นั่นเอง
เมื่อหลวงป๋าเห็นว่าคดขนุนเกิดขึ้นเองภายในวัด  แสดงว่ากายสิทธิ์ที่ลงมาน่าจะยังมีอยู่อีก จึงได้ให้พระเณรลองดูที่ต้นอื่นๆ ภายในวัด  ทั้งบริเวณป่ารอบโบสถ์และอาคารต่างๆ รวมถึงต้นขนุนที่อยู่หลังกุฏิของท่านเจ้าอาวาส  ก็ปรากฏว่าที่ต้นอื่นก็พบคดขนุนทองคำเช่นกัน  โดยมีทั้งที่เป็นทองคำธรรมดาและทองชมพูนุท (Pink Gold) เมื่อเอาไปให้ร้านทองตรวจสอบก็ปรากฏว่า  คดขนุนแบบทองชมพูนุทมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงกว่าคดขนุนทองคำเล็กน้อย  โดยแบบทองชมพูนุทมีเปอร์เซ็นต์ทองสูงถึง 90% เทียบเท่ากับทอง 22k ทีเดียว


Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
          ดังนั้นคดขนุนทองคำที่เกิดขึ้นเองในวัดจึงมี  2  สี ด้วยกัน    คือ สีทองคำและสีทองชมพูนุท   มีขนาดเล็กใหญ่ต่างกันบ้าง  ขนาดใหญ่สุดจะหนักประมาณ 5 บาท  สำหรับคดขนุนทองชมพูนุท นั้น   เมื่อสอบถามไปยังผู้ที่มีญาณทัศนะแล้วท่านบอกว่าเป็นกายสิทธิ์ของท่านพระสุริยเทพ ซึ่งจะมีพลังอิทธิคุณออกไปในทางเข้มขลัง    รุนแรง  ว่องไว  เรียกตามภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าชอบออกทางแนวบู๊  มหาอุด  ป้องกันภัยอันตราย และเกื้อหนุนหน้าที่การงาน

          ส่วนคดขนุนทองสีเหลืองทองนั้นท่านว่าเป็นกายสิทธิ์ของท่านพระจันทิมเทพ  พลังอิทธิคุณจะนุ่มนวลเยือกเย็นกว่าแบบทองชมพู  ซึ่งเชื่อกันว่าอิทธิคุณจะเด่นออกไปทางด้านเมตตามหานิยม  แคล้วคลาด และโภคทรัพย์  อย่างไรก็ตามคดทั้ง 2 แบบนี้ก็ถูกปรุงขึ้นตามเทวราชโองการของท่านพระอินทร์จอมเทพ จึงเชื่อว่าคดทั้ง 2 แบบต่างก็มีเทวฤทธิ์อิทธิคุณครอบคลุมรอบด้านตามเจตนาของท่านผู้สร้างอยู่แล้ว  เรียกว่าชอบแบบไหนก็เลือกใช้แบบนั้นทดแทนกันได้นั่นเอง

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
อย่างไรก็ตาม  เมื่อสำรวจหาต้นขนุนกันจนทั่วทั้งวัดแล้ว  แม้จะได้คดขนุนทองคำมาเพิ่มก็ยังถือว่าน้อยมาก  รวมๆ  แล้วก็มีเพียงไม่กี่เม็ด  จึงเกิดความคิดว่าน่าจะขอโอกาสต่อท่านพระอินทร์   ในการที่ทางาวัดจะทำการรวบรวมเมล็ดขนุนไว้จำนวนหนึ่ง  เพื่อเร่งกระบวนการปรุงธาตุของเหล่าเทพยดา   ในครั้งแรก ที่จัดเตรียมเมล็ดขนุนไว้ก็ปรากฏว่าไม่ได้ผล  ไม่ได้คดขนุนทองคำตามที่คาดหวัง  ทั้งนี้เพราะยังเป็นการลองผิดลองถูก  ยังไม่รู้ขั้นตอนที่เหมาะสมว่าควรจะจัดเตรียมอะไรบ้างนั่นเอง 
                                (มีต่อครับ  รอลูกสาวพิมพ์ครับ) ;D ;D ;D
« Last Edit: November 27, 2011, 02:56:44 PM by rut »

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
สุดยอดมากครับ ขอบคุณ คุณrut มากครับ สำหรับข้อมูลดีๆ อนุโมทนาสาธุครับ

ปล.อย่าได้มั่งจัง 555
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline ptt09

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 163
 • จิตพิสัย 9
 อนุโมทนาสาธุครับ ยินดีกับผู้ทำบุญและได้มีไว้ครับ รอฟังต่อนะครับ

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
 ต่อนะครับ

ต่อมาภายหลังจึงรู้ว่า ผู้ที่เกี่ยวจ้องกับเรื่องคดขนุนไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็ตามจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธ์  เมล็ดขนุนที่เตรียมไว้เพื่อการนี้จะต้องผ่านการพรมน้ำมนต์จากท่านเจ้าอาวาสเพื่อให้เกิดสิริมงคลก่อน  หลังจากนั้นจึงอธิษฐานอัญเชิญท่านพระอินทร์จอมเทพพร้อมเหล่าเทพยดาทั้งหลาย  มาทำการปรุงธาตุและอัญเชิญกายสิทธิ์ให้ลงในเมล็ดขนุนที่ได้จัดเตรียมไว้  ซึ่งวันและเวลาที่ท่านพระอินทร์จะมาก็ต้องแล้วแต่ท่าน
ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนนี้ท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า  เมื่อท่านพระอินทร์มาถึง  บริเวณนั้นจะสว่างไสวเหมือนกับมีการเปิดสปอตไลท์หลายๆ ดวงพร้อมกัน  ท่านมาด้วยเวชยันต์ราชรถโดยมีพระวิษณุกรรมเป็นสารถี  ท่านพระอินทร์จะเป็นจะเป็นผู้มาอธิษฐานปรุงธาตุเป็นลำดับแรก  ต่อมาก็เป็นท่านพระวิษณุกรรม  โดยท่านจะเอามือทั้งสอง มาวางเหนือพานที่ใส่เมล็ดขนุนชั่วระยะเวลาหนึ่ง

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
หลังจากนั้นประมาณ 1 – 2 อาทิตย์  น้ำหนักของเมล็ดขนุนจะเพิ่มมากขึ้นแสดงว่ากายสิทธิ์ได้เริ่มลงมาแล้ว  แต่สำหรับผู้มีตาในแล้วจะรู้ได้ทันทีว่ากายสิทธิ์ลงมาแล้วหรือไม่  โดยถ้าเห็นว่ามีแสงรัศมีสีเหลืองทองอยู่รอบๆ ภาชนะที่ใส่เมล็ดขนุนก็แสดงว่ากายสิทธิ์เขาลงมาแล้วนั่นเอง    เมื่อน้ำหนักเมล็ดขนุนเพิ่มมากขึ้นจนถึงประมาณ 15 – 20 เท่าจากเดิม  ก็แสดงว่ากายสิทธิ์ลงมาเต็มที่แล้ว  หากเปิดภาชนะดูก็จะสามารถตรวจนับได้เลยว่าคดขนุนทองคำเกิดมีขึ้นสำเร็จแล้วจำนวนกี่เม็ด  โดยมากจะเป็นขึ้นมาไม่เกิน 30% ของจำนวนที่เตรียมไว้เท่านั้น  บางครั้งก็ไม่เป็นเลย  ทั้งนี้ก็เนื่องจากขั้นตอนการลงของกายสิทธิ์นั้น  เราไม่สามารถไปกำหนดบังคับกะเกณฑ์ได้  คงต้องแล้วแต่ความเหมาะสมที่ท่านจอมเทพจะพิจารณา  และขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเหล่ากายสิทธิ์นั้นๆ ที่ต้องการจะลงมาเพื่อช่วยพระศาสนา และสร้างบารมีร่วมกับผู้ที่จะได้เป็นเจ้าของคดนั้นนั่นเอง

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
        แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ  ทั้งคดขนุนสีทองคำและคดขนุนสีทองชมพูนุทมักจะเกิดในคราวเดียวกัน  และมีจำนวนพอๆ กันอีกด้วย  นับเป็นเรื่องที่แปลกมหัศจรรย์มาก
 
        ในขั้นตอนที่กายสิทธิ์ลงแล้วนั้น  เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก  เรียกว่าต้องดูแลประคบประหงมเป็นพิเศษ  เปรียบเสมือนการดูแลรักษาทารกแรกเกิดให้เติบโตขึ้นมาทีละน้อยๆ  หากเกิดการผิดพลาดเช่นทำภาชนะที่ใส่หลุดมือตกลงพื้น  คดขนุนที่เห็นว่าเป็นทองคำแล้วนั้นก็จะอันตรธานกลายเป็นไอ  หายไปต่อหน้าต่อตาเลยทีเดียว เหมือนกับการหุงปรอทหรือเหล็กไหลอย่างไรอย่างนั้น  คือห้ามทำหล่นในขณะที่ขั้นตอนทุกอย่างยังไม่เสร็จสิ้นนั่นเอง      สรุปแล้วกว่าจะได้คดขนุนมาแต่ละเม็ดต้องใช้เวลานานนับเดือน  บางเดือนไม่ได้เลยก็มี


Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
          สำหรับคดขนุนแบบที่มีเยื่อหุ้ม (รก) ติดอยู่ยิ่งยากขึ้นไปอีก  เพราะต้องระมัดระวังไม่ให้เยื่อขาดหรือหลุดออกจากเมล็ด  การควบคุมอุณหภูมิ  แสงสว่าง  และสภาพแวดล้อมจะต้องกระทำอย่างระมัดระวัง  ซึ่งเทคนิคเคล็ดลับการดูแลในระยะต่างๆ มีขั้นตอนและรายละเอียดมาก

          เมื่อได้คดขนุนทองคำมาในจำนวนที่สมควรแล้ว  ทางวัดจึงมีความเห็นว่าน่าจะแบ่งให้แก่ผู้ที่มาทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ    โดยเฉพาะผู้ที่ทำบุญครั้งละมากๆ   เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นของที่ระลึกในการทำบุญ  อีกทั้งยังเป็นของกายสิทธิ์ที่เชื่อว่าสามารถคุ้มครองป้องกันภัยอันตราย  และเกื้อหนุนฐานะของผู้เป็นเจ้าของได้อีกด้วย  ต่อมาทางวัดก็ได้มอบให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 300,000 บาท และ/หรือ  ร่วมทำบุญซื้อที่ดินเพื่อถมที่รอบพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ รายละ 200,000 บาทขึ้นไปเพิ่มเติมอีกทางหนึ่ง   พระท่านจะมอบคดขนุนทองคำหรือทองชมพูนุทให้รายละ 1 เม็ด

Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
          บางท่านที่ได้ไปก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่า  ข้างในคดขนุนจะเป็นทองทั้งเมล็ดหรือไม่หรือเป็นทองแต่เพียงเฉพาะผิวด้านนอกเท่านั้น เมื่อความสงสัยมีมากขึ้นๆ  ก็เลยเอาเลื่อยมาผ่าคดขนุนที่ได้มานั้นดู  ปรากฏว่าข้างในก็มีลักษณะตันทั้งเมล็ด  บางรายลองเอาไปขัด/ฝนดูเนื้อใน  ก็ปรากฏว่า  สีสันข้างในก็เหมือนกันกับข้างนอกทุกประการ  แต่ก็ปรากฏว่าผู้ทำเช่นนั้นก็ได้รับโทษถึงเจ็บป่วยมาก  ต้องรักษาตัวอยู่เป็นนานจึงทุเลา

          สรุปว่าคดขนุนทองคำที่เทวดาท่านสร้างนั้น  ท่านสร้างไว้อย่างสมบูรณ์จริงแท้แน่นอนทุกประการ  และขอท่านอื่นๆ  อย่าได้เอาคดขนุนไปผ่าแบบนี้  หรือไปขัด/ฝนดูเนื้อใน  และ/หรือ  เอาไปทดลองยิงอีกเลย   พอเห็นหรือดูด้วยตาเปล่า  ก็รู้ว่าเป็นของแท้อยู่แล้ว  ก็ควรจะพอใจได้แล้ว   เพราะการกระทำที่ไม่สมควรหรือลบหลู่แก่ธาตุกายสิทธิ์เทพประทานเช่นนี้   ก็ย่อมมีผลตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน
          ยังมีเรื่องเหลือเชื่อที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง  คือปรากฏว่าคดขนุนทองคำที่อยู่กับหลวงป๋าหรือท่านเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ ได้ปรากฏว่ามีกายสิทธิ์ของเหล็กไหลเข้าไปผสมกับคดขนุนทองคำเพิ่มเติมเข้าไปอีก  คดเม็ดนั้นเลยเป็นทั้งคดขนุนทองคำและคดขนุนเหล็กไหลในเม็ดเดียวกัน  ซึ่งมีเพียงไม่กี่เม็ดเท่านั้น  ท่านบอกว่ามันเป็นของมันเองท่านไม่ได้ไปทำอะไรเลย  และเกิดขึ้นเพียงครั้งนั้นครั้งเดียว  มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์และเกิดขึ้นเฉพาะตน  แล้วแต่วาสนาบุญบารมีของแต่ละคน  เพราะคนอื่นๆ  ที่ได้คดขนุนทองคำไปก็ไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้เลย        แต่คดขนุนเหล็กไหลนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการทำบุญแต่อย่างใดเพราะเป็นของเฉพาะตน   ซึ่งถ้าท่านผู้ใดอยากมีอยากได้ไว้บ้าง  ก็คงต้องไปอธิษฐานกันเอาเองOffline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
          การค้นพบคดขนุนทองคำที่วัดหลวงพ่อสดฯ  ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นเรื่องมหามงคลอย่างยิ่ง   เพราะนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและของโลก  ที่เกิดคดขนุนธาตุกายสิทธิ์เทพประทานอันศักดิ์สิทธิ์สำคัญแบบนี้ขึ้นมา  พวกเราซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชน   ก็น่าจะใช้โอกาสอันเป็นมงคลนี้ร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ  กันอย่างพร้อมเพรียง    มีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อย  และจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างเทพยดาและมนุษย์  ที่จะบำรุงรักษาค้ำชูพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคงตราบนานเท่านานในแผ่นดินทองของพวกเราแห่งนี้
          เมื่อท่านได้อ่านบทความนี้แล้ว   ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจว่าที่วัดยังจะมีคดขนุนทองคำนี้อยู่เรื่อยๆ  นะครับ   จำนวนที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ใช่ว่ามีมาก  อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน  คดขนุนนี้อาจจะเกิดมีขึ้นมาหรือหยุดลงเมื่อใดก็ได้    เพราะเป็นของที่เกิดขึ้นเองด้วยเทวฤทธานุภาพของเหล่าเทพยดาอริยบุคคล  และปัจจัยที่ได้จากคดขนุนทองคำนี้ทั้งหมด  ก็จะนำไปสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ  จึงมีอานิสงส์มาก  เป็นบุญบารมีติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติ   ให้ท่านเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรม  โดยการศึกษาสัมมปฏิบัติพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จึงจะได้รับ           อานิสงส์เป็นความเจริญรุ่งเรือง  มีความปลอดภัย  สันติสุข  และมั่นคงในชีวิต  อย่างแน่นอนแท้จริง  ตามพระพุทธดำรัสว่า “ธมฺโม  หเว  รกฺขติ  ธมฺมจารึ ฯ” แล


Offline rut

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 181
 • จิตพิสัย 31
           ท่านสามารถติดต่อเพื่อร่วมทำบุญสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ  และขอชมคดขนุนทองคำนี้ได้ที่ประชาสัมพันธ์  วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม   ริมถนนสายบางแพ-ดำเนินสะดวก  กม.ที่  14  ต.แพงพวย  อ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี  70130  โทรศัพท์  083-032-8907 ,086-306-0920 ,086-306-0921 , 086-306-0922 ,0-3274-5180  กดต่อ 220/191 หรือเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของวัดได้ที่เว็บไซท์  http;//www.dhammakaya.org
           
          เรื่อง คดขนุนทองคำ/ทองชมพูนุท ธาตุกายสิทธิ์เทพประทาน

                โดย ทวีวัฒน์ เติมฤทธิ (อู๋)

                 17 พฤษภาคม 2554


                          ขออนุโมทนากับผู้ร่วมบุญ..ทุกๆท่าน รวมทั้งท่าน ผู้เล่า เป็นธรรมทาน.........สาธุ                                                                ;D ;D ;D
« Last Edit: November 27, 2011, 08:46:16 PM by rut »