Author Topic: เกี่ยวกับการรักษาศีล8  (Read 51444 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Chanon

 • Guest
กระผมมีคำถามที่เกี่ยวกับการรักษาศีล8ครับ

ประการแรกคืออยากทราบถึงเหตุผลในการรักษาศีลอีก 3 ข้อที่เพิ่มขึ้นมาจากศีล5 ว่าเหตุใดจึงควรละเว้นสิ่งเหล่านั้น

ประการที่สอง อยากทราบถึงผลแห่งการรักษาศีล8 ว่าดีกว่าศีล5 อย่างไรด้วยครับ

กระผมพยายามศึกษาและปฏิบัติธรรมะที่หลวงปู่สดได้สั่งสอนมา และตั้งใจว่าจะรักษาศีล8บ้างหากทำได้

จึงถามมาเพื่อความเข้าใจและทราบถึงคุณค่าในการรักษาศีลมากขึ้น

ถามโดย: โพธิพงศ์

« Last Edit: May 27, 2008, 02:29:13 AM by ชานนท์ »

Chanon

 • Guest
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #1 on: May 27, 2008, 02:14:50 AM »
ว่าโดยรวม

อุปมาว่าศีลนั้น ก็ เหมือนกรอบรูป ที่แขวนรูปของตัวท่านไว้ที่ข้างฝานั้นเอง สมมุติว่า ตอนนี้ รูปถ่ายของท่านที่สำเร็จออกมาดูดีมากเลย หล่อมาก/งามมาก ว่างั้นหละกัน ทีนี้ ที่ว่าศีลก็เหมือนกรอบรูปก็คือ ถ้าท่านถือศีลหนึ่งข้อ ก็เสมือนว่า รูปท่านที่งามแสนงามอันนั้น มีกรอบรูปเป็นไม้ไผ่ มันจะหลุดจะล่วงจะถุกปลวกกินจนหมดวันใดก้ได้ ส่วนหากว่าท่านถือศีล สอง สาม สี่ ข้อ ก็ อุปมาว่า รูปงามของท่านั้น มีกรอบรูป ที่ ดีขึ้นมาเป็นลำดับ อาจจะดูดี มาราคาขึ้นก็ว่าได้ แต่ก็อาจจะยังเป็นกรอบไม้ธรรมดา ไม่มีลวดลาย ไม่ได้ปิดทอง แต่พอหากว่าท่านได้ถือศีลได้ถึงห้าข้อแล้ว รูปสมบัติที่งามของท่าน ก็ยังจะถูกเสริมด้วยกรอบรูปที่เป็นไม้เนื้อดี ลวดลายสวยงาม แข็งแรงมั่นคง ส่งผลให้รูปในกรอบนั้น ดูมีคุณค่ามีราคามากขึ้น และหากว่าท่าน ครองศีลไว้ได้ถึงแปดข้อ อุปมาจึงเหมือนกับว่า รูปงามในกรอบของท่านนั้น มีกรอบรูปที่เป็นไม้หรืออาจจะเป็นโลหะเนื้อดี ลวดลายสวยงาม หรืออาจจะปิดทองสวยสง่าขึ้นมาเลยก็ได้ รูปในกรอบนั้น แม้นว่า จะไม่งามถึงขนาด แต่ก็อาจจะยังคุณค่าที่ประมาณได้มากขึ้น จากการมีกรอบรูปที่ดีอันนั้น

ฉันใดก็ฉันนั้น

ศีลเป็นเบื้องบาทให้มนุษย์ทั้งหลาย ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาส ที่จะใช้เป็นเครื่องช่วย หรือ ตีกรอบระเบียบวินัยให้กับตัวเอง ไม่ให้ต้องตกกลับไปยังอบายภูมิ ทั้งยังฐานที่มั่นคง ในการสร้างสัมมาสมาธิ ตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ปฏิบัติสำเร็จมาแล้วด้วยดี นั้นย่อมมีผลถึง การมีปัญญาวิมุติหลุดพ้น ในชั้นของปุถุชนอย่างเราๆ ผู้อาจจำต้องเวียนว่าย อยู่ในวัฏฏะนี้ อย่างไม่มีประมาณด้วย

อนึ่ง ผู้ถึงพร้อม ด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา ได้ด้วยดีแล้ว ย่อมมีแต่สุขคติภูมิเป็นที่ดำเนินไปได้ทางเดียว

ที่นี่ ว่าโดยลึกในคำถาม

ที่ว่าถึง เหตุผลในการรักษาศีล เพิ่มขึ้นอีก ๓ ข้อ จากศีล ๕ นั้น

ต้องเริ่มตอบกันที่ เหตุปัจจัย ของศีลข้อ ๓ ของศีล ๕ ที่เปลี่ยนไปก่อนว่า การอาราธนาเพื่อให้ถึงพร้อมด้วยศีล ๘ ข้อนั้น เราจักต้อง ยกระดับศีลข้อ ๓ ในศีล ๕ จาก การไม่เจตนาทำผิดในกามคุณ มาเป็นการถึงพร้อมด้วยการรักษาพรหมจรรณ์ ตรงนี้ เป็นประเด็นหลัก และเป็นจุดเริ่มของการที่จะต้องตอบคำถาม หรือ ทำความเข้าใจให้ได้ว่า เรา ต้องถือ ศีลแปดทำไม แล้ว มันต้องเพิ่ม ๓ ข้อ ขึ้นมาอีกทำไม

เพราะ การประพฤติพรหมจรรย์ เป็นสิ่งที่ทำได้อยากในหมู่สัตว์ใน ๓ โลกธาตุ นี้ ซึ่งสัตว์ทั้งหลาย พึ่งข้องเกี่ยวกันด้วยกามเป็นปกติ และกามคุณทั้งหลายเป็นเหตุปัจจัยเบื้องต้น ในการเกิดภพเกิดชาติ อันเป็นวัฏฏสังสารที่จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิด

แต่การบำเพ็ญเพียรภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิดนั้น จำเป็นต้องประพฤติพรหมจรรย์

พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วทุกๆพระองค์ ไปสถิตย์สถาพรอยู่พระนิพพาน ด้วยดีแล้วนั้น ท่านไปด้วยพรหมจรรย์ เรียกว่า เนกขัมมะบารมี

ทั้งโลกธาตุที่เหนือมนุษย์ธรรมขึ้นไปนั้น มีรูปพรม และอรูปพรหม เป็นต้น ที่สถิตเฉียดเสมือนกับ พระนิพพานแล้ว ท่านก็ไปด้วยพรหมจรรย์ ในเนกขัมมะบารมีของท่านทั้งหลาย

เรามนุษย์ผู้ประเสริฐและมีปัญญากว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ พบพระพุทธศาสนาแล้ว น้อมใจเข้าสู่พระรัตนตรัยแล้ว ย่อมเข้าถึงรู้เห็นและเป็น ในคุณธรรมดามลำดับของ โสดาบันมรค/ผล ขึ้นไปจากการครองศีลเสมอด้วย ๕ ประการ

และย่อมถึงพร้อมถึงคุณธรรมสูงสุดสู่ อนาคามีมรรค/ผล ได ้ด้วยการประพฤติพรหมจรรณื อันมี ศีลแปด เป็นบาทฐาน หรือ กรอบรูป กรอบระเบียบ กรอบวินัยให้เราปฏิบัติต้น อยู่ในลู่ในทาง ของอริยมรรค นี่เอง

ข้ออื่นๆ จึงเป็นส่วนประกอบโดยย่อยแล้วทั้งสิ้น

เช่น

การเพิ่มเรื่อง การไม่บริโภคอาหารในยามวิกาลนั้น ก็ เพื่อให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ เราไม่เผลอไปผิดพลาดในเรื่องอื่นๆ ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกันด้วยผลของการกินอาหาร เช่น ง่วงนอนมาก ก็จะติดกามคุณในการนอน หรือ กำลังเหลือมาก ก้ อาจจะพลาดในการรักษาพรหมจรรรณ์ให้สำเร็จได้โดยง่าย คือ คุมตัวเองได้ยาก ขึ้น เป็นต้น

การเพิ่มเรื่อง การมีเจตนา เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา เครื่องย้อม ใดๆ ก็ ล้วนแต่ เพราะว่าการดังกล่าว เป็นเครื่องบำรุงบำเรอในกามคุณ อันอาจจักยังให้เรา ขาดจากการรักษาพรหมจรรย์ได้โดยง่าย

การเพิ่มเรื่อง การมีเจตนา เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี นั้น ก็ ด้วยวิธี ดังกล่าว เป็นเครื่องบำรุบำเรอในกามคุณได้ด้วยเช่นกัน

อนึ่ง ในบารมี ๑๐ ประการ ที่พุทธบริษัท ล้วนต้องบำเพ็ญให้ถึงซึ่งระดับของภูมิธรรมในแต่ละชั้นนั้น มีว่า ๑.ทานบารมี ๒.ศีลบารมี ๓.เนกขัมมะบารมี ๔.ปัญญาบารมี ๕.วิริยะบารมี ๖.ขันตบารมีิ ๗.สัจจะบารมี ๘.อธิษฐานบารมี ๙.เมตตาบารมี ๑๐.อุเบกขาบารมี นั้น สามารถประกอบขึ้นได้สมบูรณ์ ได้ เร็ว เมื่อมีการปฏิบัติร่วมกันได้ในหมู่มาก เช่น การถืออุโบสถ ซึ่งเมื่ออุบาสกชายหญิงจำต้องมาอยู่ร่วมอุโบสถกันมากๆแล้ว ศีล ๘ ข้อ ดังกล่าว จะต้องประกอบขึ้นให้เป็นปัจจัยในการอาราธนาครองไว้กับตัว

จึงท่านผู้ปัญญา ได้โปรดตรวจสอบดูให้ดี จะเห็นว่า เมื่อ ท่าน สมาทาน ในศีลแปดประการนี้แล้ว แทบจะไม่มีบารมีใด ใน๑๐ ประการ นั้นเลย ที่ท่าน จะทำไม่ได้ ในระหว่างอยู่อุโบสถศีลนี้ และเมื่อท่านมีโอกาส ได้ทำให้สำเร็จแล้วด้วยดี กุศลบุญบารมีนั้น ก็ จะยังผลให้ท่าน ถึงซึ่ง มรรคและผล ตามระดับภูมิธรรมของท่านได้ ดีขึ้น เร็วขึ้น สมบูรณืขึ้น ด้วยประการ ฉะนี้เทอญ

ครองศีล ๕ ให้ได้ ในปุถุชน มนุษย์สมบัติของท่าน ก็จะเต็มเร็ว
ครองศีล ๘ ให้ได้ ในสักเพียงแค่วันไปร่วมอุโบสถศีลกับผู้อื่น สวรรค์สมบัติของท่าน ก็จักปรากฏให้เห็นเร็วขึ้น
ครองศีล ที่ยิ่งๆขึ้นไป ย่อมเป็นเหตุปัจจัย ให้นิพพานที่เป็นที่ตั้งแล้วด้วยดีในใจของ ศรัทธาชนเหล่านั้น อยู่ใกล้กับเรามากยิ่งขึ้น

ถนนสายนี้ ขึ้นชื่อว่า ไม่มีคนเดินไม่มี แต่จำนวนคนที่เดินผ่านไปมานั้น เปรียบในจำนวนเสมือนขนของโค มีแต่จำนวนเทียบเท่าเขาของโคเท่านั้น ที่ไปได้แล้วด้วยดี

แต่ด้วยเวลาที่ผ่านมานานแสนนาน ผู้ที่ว่ามีไปได้น้อยนั้น กับยังมากกว่าจำนวนของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ แล้วพระพุทธเจ้าในอดีตที่ผ่านมานั้น แม้นว่ามีน้อยแต่ก็ยังมากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทร

แล้วเราจะลด ละ ซึ่งความเพียร เสียเล่า

นิพพานนี้ มีเที่ยงอยู่แท้ มีสุขอยู่จริง มีที่ไปที่ไม่คลาดเคลื่อนจากเราไปไหน และผู้สำเร็จไปในนิพพานนั้นแล้ว ย่อมไม่กลับมาอีก นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง

ขออนุโมทนาบุญกับคำถามของท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยเทอญ

ชานนท์


Offline jabob

 • Newbie
 • *
 • Posts: 15
 • จิตพิสัย 0
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #2 on: May 27, 2008, 10:30:43 AM »
ขอบคุณมากครับคุณชานนท์ อนุโมทนา

Chanon

 • Guest
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #3 on: May 27, 2008, 10:42:29 AM »
สาธุ

Offline oink

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 0
ดิฉัน.. อ่านคำถามเกี่ยวกับการรักษาศีล 8  ที่คุณ jabob ได้ให้คำถามไว้..

แล้วคุณชานนท์ เป็นผู้ตอบกระทู้..  ซึ่งเมื่อดิฉันได้อ่านแล้ว  ทำให้ได้รับความกระจ่างในระดับหนึ่ง..

แต่มีคำถามเพิ่มเติม ที่ดิฉันยังข้องใจ.. บางประการ ว่าการกระทำต่อไปนี้จะเป็นการละเมิดศีล 8 หรือไม่

ประการที่แรก

ปกติแล้วดิฉันเป็นคนชอบอ่านหนังสือนวนิยายมาก มีหลายแนว ทั้งสืบสวน สอบสวน ผจญภัย นิยายรัก นิยายอิงประวัติศาสตร์ เป็นต้น

ดิฉ้นจึงอยากถามค่ะ.. ว่าการอ่านหนังสือนวนิยาย จะเป็นการผิดศีล 8 หรือไม่ แล้วผิดในข้อใด คะ

ประการที่สอง

มีเพื่อนให้ตู้ปลา พร้อมปลา ตัวเล็ก เล็ก มาประมาณ 6 - 8 ตัว ให้มาเลี้ยง แต่เนื่องจากเป็นคนไม่เคยเลี้ยงสัตว์น้ำมาก่อน..

ให้อาหารปลา มากเกินไป จนน้ำเน่า และปลาก็เริ่มตาย.. ดิฉันผิดศีลข้อที่ 1 ไม๊คะ ..แต่ไม่ได้เจตนาทำให้มันตาย.. และไม่ได้อยากเลี้ยงเท่าไหร่

ตอนนี้ เมื่อปลาตายหมดตู้แล้ว ดิฉัน ก็ ไม่คิดที่จะนำมาเลี้ยงอีก จะเป็นบาปไม๊คะ..

กรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

Chanon

 • Guest
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #5 on: May 27, 2008, 11:15:15 PM »
บาปเป็นเรื่องของกาละ คือ กิจจะ หรือ การกระทำ เรียกง่ายๆว่า
ดีคือบุญ ไม่ดีคือบาป
อะไรๆที่มันดีมันก็เป็นบุญ อะไรๆที่มันไม่ดีมันก็เป็นบาป

ศีลเป็นเรื่องของเจตนา เป็นเรื่องของสัจจะอธิษฐาน เป็นเรื่องของการบำเพ็ญบุญบารมี ของผู้มีปัญญา

ถ้าท่าน อาราธนาศีล ๘ ไว้ด้วยใจแล้ว ท่านยังอ่านหนังสือดังกล่าวนั้นอยู่ ท่านก็ได้ชื่อว่าไม่สะอาดในการครองศีลที่อาราธนาไว้

อานิสงฆ์และบารมีธรรมที่ควรจะได้ก็ลดลงไปตามส่วน บาปที่เกิดอาจจะส่งผลเสียเป็นหลายเท่ากว่าการทำเพราะไม่รู้ หรือ ทำ

เพราะ รู้ว่าต้องทำ จึงไม่ได้อาราธนาศีลในเรื่องนั้นๆไว้ เนื่องด้วย มีกิจจะต้องทำในข้อที่จะผิดต่อศีลนั้นๆ

ส่วนบาปเรื่องการเลี้ยงปลานั้นมีอยู่ ด้วยตัวของอาการนั้นๆว่า ทำให้ปลาตาย แม้นจะไม่เจตนาก็ตาม บาปส่งผลแล้ว ตามกำลัง

ของเจตนาในกรรมนั้นๆ และหากว่า ระหว่างนั้น ท่านอาราธนาศีลไว้ด้วยใจ ท่านย่อมได้อานิสงฆ์ในศีลนั้นๆน้อยลงไปตามส่วน

อย่างไรก็ตาม ผู้มีปัญญาล้วนจึงไม่ปรารถนาที่จะ ประมาทใน การ/และหรือ/กาล ทั้งปวง ในกิจการใดๆในชีวิต ผู้ไม่รู้พึงไม่ผิดก็

จริงอยู่ แต่ผู้มีปัญญาย่อม ห่างจากบาปอกุศลได้มากกว่า บุคคลทั่วไป

ฉันใดก้ฉันนั้น

สำหรับท่านผู้นี้ ที่ผ่านมาแล้ว ก็ ขอให้แล้วกันไป แผ่เมตตาให้มาก ขอให้ท่าน น้อมใจเข้าสักการะในพระรัตนตรัย มีพระรัตนตรัย

เป็นที่พึ่ง เจริญในปัญญา มี ทาน ศีล สมาธิ เป็นบาทฐาน ให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา อะไรๆ ในชีวิตมนุษย์ตัว

น้อยของเราๆท่านๆ จะดีขึ้นเองเป็นลำดับ

ตามละดับภูมิธรรมที่มีที่เป็น ที่สะสมมา

เจริญในธรรม นะ

Offline oink

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 0
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #6 on: May 28, 2008, 10:02:26 AM »
ได้รับความกระจ่างแล้ว.. ขอบพระคุณค่ะ พระคุณเจ้า

ต่อจากนี้ไปเมื่อดิฉัน อาราธนาศีลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นศีล 5 หรือ ศีล 8

จะพยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ค่ะ


Chanon

 • Guest
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #7 on: May 30, 2008, 09:01:14 AM »
สาธุ เจริญพร น้อมใจไว้ที่ศีล น้อมศีลไว้ที่ใจ ทุดลมหายใจเข้าออก ด้วยว่า เราจะไม่ทำผิด ด้วยกายที่เผลอง่าย / เราจะไม่ทำผิดทางวาจา ที่มักเผลอ / เราจะไม่ทำผิดทางใจ ซึ่งมักต้องไตร่ตรอง //// ขอให้ เจริญในธรรม นะ 

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 349
 • จิตพิสัย 24
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #8 on: May 30, 2008, 09:15:10 PM »
ทำไม ชาวเทวดาบางคนก็หย่อนในศีลจังเลยหลังเกิดเป็นเทวาได้ เช่นพวกจาตุมหาราชชิกา หรือพวก มารในชั้น ปรนิมมิตตสวัสสดี และศีลเพียง6สามารถขออธิฐานเกิดในชั้นปรนิมหรือชั้นต่ำกว่าคือดาวดึงส์และยามาและนิมมานนรดีได้หรือไม่

Offline Jodaejr

 • Newbie
 • *
 • Posts: 15
 • จิตพิสัย 0
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #9 on: June 05, 2008, 09:17:45 PM »
ขอแสดงความเห็นกับคำถามของคุณ laichazeng นะครับ

                     ที่ผมเคยศึกษามา อย่างชาวเทวดาขั้นต้น เช่นชั้น จาตุมหาราชิกา ก็จะมีพวกยักษ์/ครุฑ สามารถจับสัตว์กินเป็นอาหารได้ เช่น ยักษ์จะกินคน หรือ ครุฑ กินนาค เนื่องจากเทวดาพวกนี้ อย่างเช่นยักษ์ ในตอนที่เป็นมนุษย์ เคยทำทาน มาพอสมควร แต่ก็หย่อนในทางรักษาศีล แต่ก็ไม่ได้ผิดศีลและทำบาปถึงขั้นร้ายแรง ที่จะหนักพอให้ตกอบายภูมิ (หรืออาจจะผิดศีลที่พอให้ไปอบายภูมิ แต่ก่อนตายจิตดวงสุดท้ายนึกถึงบุญได้มากกว่า)  จึงทำให้มาเกิดเป็นยักษ์ ซึ่งเป็นเทวดาที่มีศักดิ์น้อย เนื่องจากเป็นมนุษย์อาจจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขี้โมโห เวลาจะทำบุญ เช่นตักบาตรพระ คอยพระนาน ก็หงุดหงิด หรือเป็นประเภท พอฟังพระเทศน์ แรกก็ตั้งใจฟังดี แต่พอฟังไปเรื่อย ชักนาน ก็หงุดหงิดนิดหน่อย หรือเป็นคนมีทิฏฐิไม่คอยฟังใคร แต่ก็ทำความดีในเรื่องทานมามาก กับศีลมาพอสมควร จึงทำใหเกิดมาเป็นยักษ์ ซึ่งพวกเล่าเทวดาชั้นนี้ พอเขามาเสวยสุข ด้วยอายุเทวดาที่ยาวนาน (เป็นล้านปีมนุษย์) และมีความสุขในสมบัติทั้งบริวารและทรัพย์สมบัติ จึงทำให้เทวดาเกิดความประมาทครับ ติดสุข จึงไม่ทำความดีเพิ่ม เมือ่ยักษ์เขาผิดศีลข้อแรก เช่นฆ่าสัตว์เป็นอาหาร กรรมยังไม่ส่งผลทันที เนื่องจาก ผลบุญยังส่งผลอยู่ คือคติสมบัติ อยู่ในภพภูมิ สุคติอยู่ กรรมชั่ว จึงให้ผลในน้อย (ยิ่งสวรรค์ชั้นสูง กรรมชั่วก็ยังไม่ให้ผลตอนเป็นเทวดา ผมเคยอ่านเจอว่า มีโจรกลุ่มหนึ่ง ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ ปล้นชิงอยู่ตลอดเวลา แต่พอก่อนตาย จะถูกทางการจับ เจอพระ ให้รักษาศีล 5 โจรก็ตั้งใจรักษาก่อนตายเพียงไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็ตายมาเกิดบนสวรรค์ เป็นเทวดา ก็ยังไม่ได้รับกรรมในส่วนที่เป็นโจร แต่เสวยผลบุญจากการถือศีล 5 ก่อนตายก่อน) แต่พอตายจากการเป็นเทวดา ถ้าถึงคราวกรรมชั่วให้ผลก็เป็นไปตามกรรมนะครับ แม้แต่เทวดา ชั้นสูงก็ไม่มีข้อยกเว้น   
                     ส่วน คำถามที่ว่า "ศีลเพียง 6 สามารถขออธิฐานเกิดในชั้นปรนิมหรือชั้นต่ำกว่าคือดาวดึงส์และยามาและนิมมานนรดีได้หรือไม่" รอพระอาจารย์มาตอบดีกว่านะครับผม แต่ผมคิดว่า ถ้าเทวดาชั้นสูง ตั้งแต่ชั้น ยามาขึ้นไป น่าจะเป็นผลบุญจากการทำบุญกับทางพระพุทธศาสนามามาก เช่นถ้าเป็นทาน ก็น่าจะเคยสร้าง โบสถ์ สถูป เจดีย์มา พอสมควร, ศีล ก็ต้องรักษาศีล 5 ได้อย่างดีเยี่ยม และ รักษาศีล 8 มาพอสมควร ส่วนสมาธิก็ต้องมีการฝึก สมถ วิปัสสนากรรมฐานมาพอสมควร ถ้าใครรู้รายละเอียดมากกว่านี้ ก็ขอความเห็นหน่อยนะครับผม  :) :)

Offline oink

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 0
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #10 on: June 23, 2008, 10:07:37 PM »
ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้า..

ดิฉันมีข้อสงสัยอีกแล้ว ค่ะ พระคุณเจ้า.. 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ดิฉันไปที่วัดหลวงพ่อสดเพื่อปฏิบัติธรรม (รับศีล 8)  ^_^

คำอาราธนาศีลที่กล่าวว่า  มะยังภันเต ติสะระเณนะสะหะฯ   หรือในบางครั้งกล่าวว่า  มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะณะถายะฯ 

คำถามข้อแรกค่ะ.. ^.^  คือว่า อาราธนาศีล ที่มี วิสุง วิสุง รักขะณะถายะ กับไม่มี วิสุง วิสุง  มันแตกต่างกันอย่างไร

ข้อที่สอง..^.^  เราไม่ได้ตั้งใจฟังเพลง หรือดูโทรทัศน์  แต่ที่บ้านดูกัน.. แล้วเราได้ยิน  ศีลเราจะขาดหรือป่าวคะ  สงสัยค่ะ

ข้อที่สาม..^.^  เวลาเราอาบน้ำ ใช้สบู่ หรือยาสระผม ที่มีกลิ่น หอม หอม ผิดศีลไม๊คะ

ข้อที่สี่.. ^.^ ถ้าเกิดพลาดพลั้งเผลอ ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งที่ตั้งใจก้อดี และไม่ได้ตั้งใจก้อดี.. ศีลเราจะขาดหมดทุกข้อหรือป่าวคะ หรือขาดเฉพาะบางข้อ.. แล้วบาปแค่ไหนคะ

ยกตัวอย่างค่ะ.. ถ้าเราเผลอทาแป้งฝุ่น.. ที่หน้าตอนอาบน้ำเสร็จ.. ศีลจะขาดสะบั้นทั้งหมดหรือป่าวคะ..

ขอพระคุณเจ้า กรุณาให้ความกระจ่างด้วยค่ะ..
ขอบพระคุณค่ะ..Offline Ozone

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 102
 • จิตพิสัย 4
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #11 on: June 24, 2008, 09:20:27 AM »
ขออนุญาตออกความเห็นนะครับ ผมเคยได้สงสัยเรื่องเหล่านี้อยู่เหมือนกัน เคยกราบเรียนถามพระผูใหญ่ท่านหนึ่ง ท่านให้ความรู้มาว่า..

อาราธนาศีล ที่มี วิสุง วิสุง รักขะณะถายะ กับไม่มี วิสุง วิสุง  มันแตกต่างกันอย่างไร ไม่ต่างครับ มี "วิสุง วิสุง" หมายความว่าขอศีลแยกเป็นข้อๆ เพราะความเข้าใจว่าขอเป็นข้อๆ เวลาผิดศีลข้อใด ข้ออื่นๆก็ยังรักษาอยู่ แต่ถ้าไม่กล่าว "วิสุง วิสุง" เหมือนอาราธนาศีลทีเดียว ผิดข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าขาดศีลทุกข้อ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด แต่ไม่ว่าจะกล่าวแบบใดก็เป็นการให้เรารักษาศีลทั้ง ๒ แบบครับ
 
ไม่ได้ตั้งใจฟังเพลง หรือดูโทรทัศน์  แต่ที่บ้านดูกัน.. แล้วเราได้ยิน  ศีลเราจะขาดหรือป่าว ได้ยิน แต่ไม่ได้ฟัง เจตนาไม่มี ก็ไม่ผิดครับ (ไม่งั้นวัดไหนใกล้บ้านที่ชอบเปิดเพลงเสียงดัง พระคงผิดศีลกันทั้งวัดเลย อิอิ..)

เวลาเราอาบน้ำ ใช้สบู่ หรือยาสระผม ที่มีกลิ่น หอม หอม ผิดศีลไหม ถ้าตั้งใจใช้ให้มีกลิ่นหอม เพื่อเป็นที่สร้างความสิเน่หา ให้คนอื่นมาดมแล้วหลงใหล งงงวย เกิดความยินดีไปกับเรา อันนี้ก็เข้าข่ายครับ แต่ถ้าใช้เพื่อรักษาความสะอาด กลบกลิ่นเหม็น อันนี้ได้อยู่

ถ้าเกิดพลาดพลั้งเผลอ ผิดศีลข้อใดข้อหนึ่ง ทั้งที่ตั้งใจก้อดี และไม่ได้ตั้งใจก้อดี.. ศีลเราจะขาดหมดทุกข้อหรือป่าวคะ หรือขาดเฉพาะบางข้อ.. แล้วบาปแค่ไหนคะ
ยกตัวอย่างค่ะ.. ถ้าเราเผลอทาแป้งฝุ่น.. ที่หน้าตอนอาบน้ำเสร็จ.. ศีลจะขาดสะบั้นทั้งหมดหรือป่าวคะ..
ขาดข้อที่ทำเท่านั้นครับ ยังไงถ้าผิดศีลเพราะฟังเพลง ก็คงให้บาป ปรับโทษกรรมเหมือนฆ่าสัตว์ ฆ่าคนไม่ได้หรอกจริงไหมครับ ส่วนกำลังบุญ กำลังบาป เป็นไปตามองค์ประกอบและกำลังใจในขณะทำครับ และก็การทาแป้ง ใช้เครื่องประทินโฉมถ้าเป็นไปเพื่อ สร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิต เพราะหน้าโทรม กลิ่นแรงอะไรทำนองนี้ ก็ไม่เป็นไรครับ ช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้คล่องตัว เพราะบางคนก็ใช้เป็นปกติไม่ได้คิดอะไร ไม่ได้ไปหวังว่าแต่งแล้วจะสวย เริ่ด เชิด หยิ่ง แต่ถ้าหวังใช้เพื่อสร้างความรัญจวนใจ อย่างนี้ต้องจำนนต่อหลักฐานครับ

ขอบคุณที่อนุญาตให้ตอบครับ (^^)> แต่ถ้ามีข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้ ก็ขอรบกวนช่วยชี้แนะด้วยนะครับ
อุปสรรค ก็เหมือนกับกำแพง กำแพงไม่ใช่ประตูจะได้เดินเข้าได้ง่ายๆ บางคนอาจจะเดินอ้้อม อาจจะปีนข้าม หรือพังมันเข้าไปเลย แต่ถ้าเดินหนีไปทางอื่นชีวิตนี้ก็มีทางตันเพิ่มอีกทางหนึ่งแล้ว

Offline enchantez

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • จิตพิสัย 0
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #12 on: June 26, 2008, 03:26:25 PM »
มีเรื่องสงสัยอยากจะถามเกี่ยวกับ ศีลข้อ เจ็ด
คือ พอดี มีคนรู้จัก เขาเป็นโรคแพ้แดด จำเป็นต้องทาครีมกันแดด แต่พอดี ครีมกันแดดที่ทา มีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ ไม่ทราบว่าจะผิดหรือป่าวครับ ถ้าใช้ครีมกันแดดของอันอื่นก็จะแพ้ครีมกันแดด ซึ่งมีแค่ยี่ห้อเดียวที่ใช้ได้ เีพียงแต่ว่ามีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่

Offline Ozone

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 102
 • จิตพิสัย 4
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #13 on: June 27, 2008, 09:01:15 AM »
ใช้ครีมทาในลักษณะนี้ เพื่อเป็นยารักษาโรคครับ พระอาจารย์ท่านบอกว่าใช้ได้แน่นอนครับ
อุปสรรค ก็เหมือนกับกำแพง กำแพงไม่ใช่ประตูจะได้เดินเข้าได้ง่ายๆ บางคนอาจจะเดินอ้้อม อาจจะปีนข้าม หรือพังมันเข้าไปเลย แต่ถ้าเดินหนีไปทางอื่นชีวิตนี้ก็มีทางตันเพิ่มอีกทางหนึ่งแล้ว

Offline Mushroom_Prince

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • จิตพิสัย 0
Re: เกี่ยวกับการรักษาศีล8
« Reply #14 on: August 19, 2008, 11:41:04 PM »
มีข้อสงสัยเล็กน้อยคับ

1. ถ้าเกิดว่าผมจำเป็นต้องกินข้าวเที่ยงตอนเลยเที่ยงวันไปแล้วอะคับ
เพราะว่าที่โรงเรียนผมเค้าให้พักเที่ยงตอน 12.20 น.
แบบนี้จาถือว่าผิดศีลแปดมั้ยคับ

2. ช่วงนี้ผมอยู่ ม.6 ต้องฟังข่าวสมัครสอบโควต้าของมหาลัยต่างๆทางอินเตอร์เน็ตอยู่บ่อยๆ
ส่วนใหญ่มหาลัยเค้าจาให้สมัครหรืออ่านรายละเอียดทางเวปของเค้าอะคับ
แบบนี้ผิดศีลแปดมั้ยคับ

3. ข้อที่ห้ามร้องเพลง ถ้าเกิดว่าเปงการเข้าแถวเคารพธงชาติ แล้วเราร้องเพลงชาติ
ถือว่าผิดศีลแปดมั้ยคับ
« Last Edit: August 20, 2008, 11:50:14 AM by Mushroom_Prince »