กำหนดการ วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 88 ปี พระเทพญาณมงคล

กำหนดการกิจกรรมมหากุศล
วันกตัญญูกตเวที อายุวัฒนมงคล 88 ปี พระเทพญาณมงคล
และฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญ "พระปิฎกโกศล"

ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
วันที่ 4-6 มีนาคม พ.ศ.2560

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น.
- พระสงฆ์วัดหลวงพ่อสดฯ สวดมาติกาบังสุกุล
- ฉันภัตตาหารเพล
- ภิกษุ สามเณร วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม รับพระของขวัญจากพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล
- คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชน เข้าถวายสักการะ-มุทิตาจิต แด่พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 19.00 น.
- พระสงฆ์ (ศิษย์หลวงป๋า) เจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
- คณะศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ถวายมุทิตาจิต แด่พระเดชพระคุณ พระเทพญาณมงคล

วันจันทร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560
08.30 น. ภิกษุ สามเณร และสาธุชน พร้อมกัน ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
09.30 น. พระเดชพระคุณ พระพรหมเวที แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
10.30 น. พระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. พระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหารเพล / สาธุชน ผู้มาร่วมงาน รับประทานอาหาร
12.30 น. ทอดผ้าป่ามหากุศลวันกตัญญูกตเวที เพื่อสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ