ธรรมกาย

 
 
  พระธรรมกาย    ศูนย์กลางกาย    กายในกาย  
  อานุภาพธรรมกาย    หลักฐานในคัมภีร์