กิจกรรมประจำปี

 
 

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญประจำปี 2562

 

ทุกวันอาทิตย์

  • ช่วงเช้า เริ่มเวลา 09.30 น. รับศีล เจริญภาวนา ฟังธรรมบรรยายจาก พระปิฎกโกศล หรือพระเถรานุเถระอื่นๆ
    แล้วถวายสังฆทานภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร
  • ช่วงบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น. สวดมนต์ และเจริญภาวนา

ทุกวันอาทิตย์และวันที่วัดมีกิจกรรมสำคัญ  มีรถรับส่งสาธุชนไปวัดหลวงพ่อสดฯ ดังนี้

  • กรุงเทพฯ - รถออกจากปากทางเข้าวัดสระเกศ (ภูเขาทอง) กรุงเทพฯ เวลา 07.00 น.

 

กิจกรรมของวัด

 

ทุกวันอาทิตย์    บำเพ็ญบุญกุศล เจริญภาวนาธรรม
31 ธ.ค.61 - 3 ม.ค.62 ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
อ 1 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่ ทำบุญตักบาตร
ตั้งทุนและเพิ่มทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช และ ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ
พิธีตักบาตร เวลา 08.30 น.
อา 13 ม.ค.62 วันทำบุญสตมวาร (ครบ 100 วัน) พระเทพญาณมงคล
อา 3 ก.พ. วันคล้ายวันมรณภาพ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
อ 19 ก.พ. วันมาฆบูชา (ปฏิบัติธรรม 17-19 ก.พ.62)
พ 6 มี.ค. วันทำบุญปัญญาสุุตตรสตมวาร (ครบ 150 วัน) พระเทพญาณมงคล
15-29 มี.ค. อบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นต้นปี
1-16 เม.ย. บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562
13-15 เม.ย. วันสงกรานต์  วันขึ้นปีใหม่ของชาวไทย  (ปฏิบัติธรรม 13-16 เม.ย.)
  09.30 น. พิธีสวดมาติกา บังสุกุล อุทิศส่วนกุศลให้อดีตบูรพาจารย์ และบรรพชน
  12.30 น. สรงน้ำพระ
1-14 พ.ค. อบรมพระกัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4  รุ่นกลางปี  รุ่นที่ 77
15-28 พ.ค. อบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นกลางปี
ส 18 พ.ค. วันวิสาขบูชา (ปฏิบัติธรรม 18-20 พ.ค.)
  09.30 น. สาธุชนรับศีลและเจริญภาวนา พระปิฎกโกศล แสดงธรรม
  10.30 น. พิธีทอดผ้าป่าวิสาขบูชา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  13.00 น. เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย
ทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษา     ถืออุโบสถศีล ปฏิบัติธรรม
อ 16 ก.ค. วันอาสาฬหบูชา
  09.30 น. สาธุชนรับศีลและเจริญภาวนา พระปิฎกโกศล แสดงธรรม
  10.30 น. พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน แด่พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา
                 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา
                 และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
  13.00 น. เวียนประทักษิณบูชาพระรัตนตรัย
พ 17 ก.ค. วันเข้าพรรษา  อธิษฐานอยู่จำพรรษา
อา 28 ก.ค. วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
จ 12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ (ปฏิบัติธรรม 10-12 ส.ค.)
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2 
ศ 13 ก.ย. วันคล้ายวันบรรลุธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ  ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
จ 7 ต.ค. วันคล้ายวันมรณภาพ พระเทพญาณมงคล
พฤ 10 ต.ค. วันคล้ายวันเกิด พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
อา 13 ต.ค. วันมหาปวารณา (ปฏิบัติธรรม 12-14 ต.ค.)
จ 14 ต.ค. วันออกพรรษา  และวันเทโวโรหณะ (พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก)
พิธีตักบาตรเทโวฯ  (เริ่มกฐินกาล)
อา 20 ต.ค. วันทอดกฐินสามัคคี
1-14 ธ.ค. อบรมพระกัมมัฏฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน 4  รุ่นปลายปี  รุ่นที่ 78
จ 5 ธ.ค. วันพ่อแห่งชาติ (ปฏิบัติธรรม 4-6 ธ.ค.)
รับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3
28 ธ.ค.62 - 1 ม.ค.63 ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่