แผนผังอาคารเรียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (1)

ห้องเรียน มจร. ห้องประชุม
สนง.
ศูนย์พระสอนศีลธรรม
สำนักงานแผนกธรรม ห้องเรียนบาลี/นักธรรม ห้องเรียนบาลี/นักธรรม ห้องเรียนบาลี/นักธรรม ห้องเรียนบาลี/นักธรรม
สำนักงานแผนกบาลี ห้องเรียนบาลีไวยากรณ์ ห้องเรียนบาลี/นักธรรม ห้องเรียนบาลี/นักธรรม

ทางขึ้นด้านหน้า

อาคารมงคลเทพมุนี (2)

ห้องเรียน มจร. ห้องพักอาจารย์
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
สำนักงาน มจร.
ห้องเรียน มจร. ห้องเรียน มจร. ห้องเรียน มจร. ห้องเรียน มจร.
ห้องอเนกประสงค์

ทางขึ้นด้านหน้า