ฟอร์มแจ้งการบริจาคทำบุญ

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
บาท
wf      
บาทถ้วน
     

สร้างศาลาอบรม โปรดโอนเงินเข้าที่ บัญชีทั่วไป

     
     
:
     
     
     
wf      

ไฟล์ภาพ Pay-in Slip  หรือไฟล์เอกสาร เช่น Microsoft Office: doc, docx, xls, xlsx. Libreoffice: odt, ods; pdf; zip.

wf      
     
โปรดกรอกที่อยู่ หากต้องการให้ส่งอนุโมทนาบัตร และ/หรือ
พระของขวัญ/วัตถุมงคล เป็นที่ระลึก
     
     
     
ติดต่อประชาสัมพันธ์: 090-595-5162, 090-595-5164