Dhammakaya Forum

ห้องธรรมะ => ธรรมะทั่วไป => Topic started by: cheterk on August 29, 2014, 03:16:59 PM

Title: -
Post by: cheterk on August 29, 2014, 03:16:59 PM
-
Title: Re: พระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งแทนพระพุทธเจ้า จริงหรือไม่ อย่างไร
Post by: ต้นไม้เมตตา on August 30, 2014, 12:52:50 AM
เขาตอบไปแล้ว ในกระทู้เก่าๆของคุณนั่นแหละ จากแหล่งกระทู้ 5 กระทู้ ที่คุณได้เข้าไปเม้นไปโพสต์นั่นแหละครับ

แล้วจะมาตั้งกระทู้ปั่นกระแสหรือยังไงครับเนี้ย
Title: Re: พระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งแทนพระพุทธเจ้า จริงหรือไม่ อย่างไร
Post by: cheterk on September 03, 2014, 05:28:01 PM
นำไปรวมกันที่กระทู้นี้นะครับ เนื่องจาก จขกท. ผิดพลาดเองไม่ได้ตรวจเช็คก่อนว่าเคนตั้งกระทู้ไปแล้ว มีเหตุอันต้องทำให้ขุ่นข้างหมองใจ ไม่ยินดีกัน ก็ขออภัย ณ. ที่นี่ด้วยครับ  http://www.dhammakaya.org/forum/index.php/topic,1294.0.html
Title: Re: พระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งแทนพระพุทธเจ้า จริงหรือไม่ อย่างไร
Post by: yesterday on September 04, 2014, 01:32:33 AM
พระพุทธรูปใช้เป็นสิ่งเสริมเพื่อการรำลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน คนดีจริงย่อมบอกว่าพระพุทธรูปสามารถเป็นวัตถุในศาสนาพุทธได้แบบเบื้องต้น รูปเหมือนพระพุทธเจ้ามีดีกว่าไม่มีในตอนนี้นะครับ และการสร้างวัด บูชาพระพุทธรูปและการสวดมนต์บ้างเพื่อใจสงบบางเวลาและแม้แต่การตั้งธนาคารแห่งพระพุทธศาสนาของสงฆ์ย่อมเป็นหนทางที่ดีให้แก่สังคมพุทธยาวนานและมั่นคงมากขึ้นในเวลานี้นะครับ  ผู้รู้ที่เป็นคนดีจริงจริงเขาย่อมบอกหนทางที่ดีแบบนี้ในยุคนี้ควบคู่กับการศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิฏกเถรวาทอย่างมั่นคงต่อไป คนดีจริงจริงเขารับประกันได้ว่านี่จะทำให้ไม่ตกนรกได้โดยง่ายแน่นอนในเบื้องต้นนะครับและไม่เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการเข้าถึงพระนิพพานแน่นอนครับ  ไม่ต้องอ้างอะไรมากมายเลยนะครับ ตัวเราเองตอบเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นได้แน่นอนมันดีแก่เราเองจริงจริงโดยตรงเลย นี่แหละความจริงสอดคล้องกับธรรมชาติแน่นอนและสิ่งเบื้องต้นแบบนี้ที่บอกไว้แล้วนั้นเราอาจจะมีความมั่นคงกว่าพระสงฆ์บางรูปได้แน่นอนมันก็ไม่ได้แย่เลวร้ายอะไรเลยนะครับมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่เราเข้าใจได้เองตามจริง ย้ำนะครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้างอะไรนอกจากความจริงที่เราตอบเบื้องต้นได้ครับ โปรดดูความเห็นส่วนตัวของผมจากกระทู้ก่อนด้วยนะครับ