Dhammakaya Forum

ห้องธรรมะ => วิชชาธรรมกาย => Topic started by: สิบศูนย์ on July 20, 2015, 11:11:33 PM

Title: สมถ-วิปัสสนา
Post by: สิบศูนย์ on July 20, 2015, 11:11:33 PM
กายมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม จัดเป็นสมถภูมิ
ตั้งแต่กายธรรมโคตรภูเป็นต้นไป จัดเป็นวิปัสสนา

ผมได้เคยยินได้ฟังจากผู้ที่เข้าถึงพระธรรมกายว่า ขณะที่คุย ขับรถ หรือทำอะไร ก็จะเห็นพระธรรมกายอยู่ตลอด

ถ้าในกรณีอย่างนี้ ที่ไม่ได้พิจาราณาธรรมอะไร แต่ก็เห็นพระธรรมกายใสชัด ถือว่าเป็นสมถ หรือวิปัสสนาครับ
Title: Re: สมถ-วิปัสสนา
Post by: ต้นไม้เมตตา on July 22, 2015, 11:20:42 PM


ให้ดูที่ ขณะจิตและเจตสิก ครับ

สมถะอ่อนๆครับ และก็วิปัสสนาอ่อนๆ ควบคู่กันไป

และคิดว่า ตามความเป็นจริง จิตขณะนั้นอ่อนทั้งสมถะ และวิปัสสนาครับ เพราะต้องเอาสติไปจับกับการขับรถซะมาก

คือที่บอกว่า กายธรรมโคตรภูขึ้นไปเป็นวิปัสสนา คือเป็นกายที่รองรับภูมิวิปัสสนาได้แล้วหน่ะครับ ไม่ใช่กายที่ยังวนเวียนอยู่ในภพสาม หากเอากายภพสาม ตา ญาณ จิต ก็เป็นภูมิแบบภพสาม จะไม่ใช่วิปัสสนาที่แท้

ทั้งนี้ขณะนั้นหากใจไม่เป็นอัปปนา ก็ยังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวิปัสสนาแท้ๆได้เช่นกัน แม้จะเห็นกายธรรมอยู่ตลอดเวลาก็ตาม แต่มันก็เป็นแบบอ่อนๆ จะว่าอนุปัสสนา หรือตรุณวิปัสสนา ก็ได้

ทีนี้ คนที่เห็นธรรมกายติดตา แต่สติขาด หรือฟุ้งไปด้วยราคะ โทสะ โมหะ ขณะนั้นก็ยิ่งไม่เป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาเลย  แม้จะเห็นกายธรรมอยู่ก็ตาม

แต่ที่ยังเห็นได้ ก็เพราะว่ามันเลยระดับปฏิภาคนิมิตไปแล้ว มันเป็นโลกิยะญาณทัสสนะแล้วหล่ะ เอาแค่ว่าระดับปฏิภาคนิมิต ก็ยังเห็นติดตาแล้วเลย

ซึ่งทั้งปฏิภาคนิมิต หรือกายธรรมก็ตาม หากไม่จรดศูนย์บ่อยๆ สุดท้ายก็เลือนลางเห็นๆหายๆ กระทั่งดับไป ไม่เห็นได้ง่ายๆอีก

วันนี้คุณจรดศูนย์มากน้อยเพียงไร รับธรรมะภาคพระมากน้อยเพียงไร หรือปล่อยให้อวิชชาเข้ายึดพื้นที่ได้เรื่อยๆ แล้วมาร้องหาเอาว่า เมื่อไหร่จะหมดอวิชชาเสียที ???

[/size]
Title: Re: สมถ-วิปัสสนา
Post by: สิบศูนย์ on July 23, 2015, 04:39:33 AM
สาธุครับ :)
Title: Re: สมถ-วิปัสสนา
Post by: mr.surin on July 24, 2015, 10:10:58 AM
อนุโมทนาสาธุในธรรมทาน ที่คุณต้นไม้เมตตาได้ให้ความรู้ดีๆมาโดยตลอดครับ :)