Dhammakaya Forum

เกี่ยวกับวัดฯ & เว็บวัดฯ => ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมวัดฯ => Topic started by: อยากรู้เรื่องบาลี on June 30, 2016, 06:28:48 AM

Title: อยากมีเพื่อนที่มีความรู้ด้านบาลีครับ
Post by: อยากรู้เรื่องบาลี on June 30, 2016, 06:28:48 AM
อยากมีเพื่อนที่มีความรู้ด้านบาลีครับ ตอนนี้กำลังเรียนบาลีอยู่ ชั้นปธ.3 บางครั้งติดเรื่องที่มาของศัพท์ ไม่รู้ว่ามีที่มายังไง พอคิดไม่ออก ก็ไม่รู้จะถามใคร ยิ่งช่วงไหนที่ต้องเจอคาถากับแก้อรรถ ยิ่งงง ก็เลยอยากจะหาผู้ที่มีความรู้ด้านบาลีในระดับที่พอจะทราบที่มาของศัพท์ จะได้หายงงสักที ขอบคุณครับ