Dhammakaya Forum

เกี่ยวกับวัดฯ & เว็บวัดฯ => กิจกรรมวัดฯ => Topic started by: Sarayut on July 29, 2019, 08:05:46 PM

Title: พิธีมหาพุทธาภิเษก 4 สิงหาคม
Post by: Sarayut on July 29, 2019, 08:05:46 PM
พิธีมหาพุทธาภิเษก
วันอาทิตย์ ที่ 4 สิงหาคม 2562
ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

ช่วงเช้า
09.09น. พิธีพราหมณ์ บวงสรวง

ช่วงบ่าย
13.00 น. พิธีฉลองยอดฉัตร

15.30 น. พิธีมหาพุทธาภิเษก โดยพระมหาเถระ 8 รูป
1.พระสมุทรวชิรโสภณ (โสภณ ธมฺมโสภโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
2.พระภาวนาวิสุทธิโสภณ วิ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
3.พระปิฎกโกศล รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี และเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาม
4.พระครูภาวนาอินทวงค์ เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
5.พระมหาภัทระ วิริยงฺกโร วัดปากน้ำภาษีเจริญ
6. พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
7.พระมหาสุวัฒน์ คุณวุฑฺโฒ เจ้าอาวาสวัดบ่อมกรูด
8. พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดแก้วเจริญ

เวลา 14.30น. เปิดให้ร่วมทำบุญ และบรรจุพระ
สมเด็จพระยอดฉัตรชัยมงคล มีด้วยกัน 4 เนื้อ
(พระบรรจุกรุเนื้อ วัชระธาตุเท่านั้น)
(ส่วนเนื้อให้นำกลับไปบูชาที่บ้านมี 3 เนื้อ คือ 1.เนื้อทองแดง 2.เนื้อทองท้องปลาไหล 3.เนื้อทองแดงรมรุ้ง)

ติดตามข่าวสารได้ 3 ช่องทาง
1.facebook : วัดหลวงพ่อสดฯ
2.line@ : @wlps
3.youtube: มงคลธรรม วัดหลวงพ่อสดฯ

Title: Re: พิธีมหาพุทธาภิเษก 4 สิงหาคม
Post by: yesterday on August 13, 2019, 02:13:08 AM
ผมขอสาธุอนุโมทนาบุญใหญ่ที่ท่านประกาศข่าวบุญด้วยนะครับและขอสาธุอนุโมทนาบุญใหญ่ในงานบุญวันที่9สิงหาคม 2562และวันที่11สิงหาคม2562หรือวันงานยกฉัตรพระมหาเจดีย์สมเด็จด้วยนะครับ สาธุครับ มีอะไรก็บอกกันมาได้เลยนะครับ