Dhammakaya Forum

ห้องธรรมะ => วิชชาธรรมกาย => Topic started by: Karasettha on February 20, 2020, 05:22:20 PM

Title: ปฐมกายมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ ?
Post by: Karasettha on February 20, 2020, 05:22:20 PM
ผมได้อ่านเรื่อง ปฐมเหตุ-ปฐมธาตุจากเว็บด้านล่างนี้
https://www.meditation101.org/16643179/9-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 (https://www.meditation101.org/16643179/9-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1)

โดยเขาเขียนเล่าถึงการเกิดขึ้นของกายมนุษย์ไว้ว่า

"ภาคขาวก็มาดำริว่า ภาคดำเขาเตรียมการมานาน มีกำลังมาก การจะสู้กับภาคดำให้มีประสิทธิภาพ จะต้องสร้างกายมนุษย์ขึ้นมา (ปกติสู้กันด้วยกายที่เป็นทิพย์เป็นธรรม) จึงสร้างกายมนุษย์ขึ้นมา มีลักษณะมหาบุรุษ คล้ายกายพระพุทธเจ้า มีความละเอียดอ่อน คล้ายๆ กับประภัสสราพรหมที่มาอยู่บนโลกมนุษย์ คือกึ่งหยาบกึ่งละเอียด แล้วภาคขาวก็อาศัยกายมนุษย์นั้นปะทะสู้รบกับฝ่ายดำ ก็ได้ผลดีเป็นอันมาก เพราะปกติ ถ้ากายที่เป็นทิพย์เป็นธรรมสู้กัน หากเสียท่าโดนปะทะดับ ก็จะดับสิ้นไปได้ง่าย ไม่เหมือนกายที่หยาบ ถ้าเสียท่า ดับในญาณ แต่กายมนุษย์นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่ สามารถต่อญาณกลับเข้าไปใหม่ และสู้กันต่อไปได้"

ตามที่ผมเข้าใจ คือ ปฐมกายมนุษย์ยุคแรกเริ่มเลยคือมีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกันหมดเลยใช่มั้ยครับ ?
Title: Re: ปฐมกายมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ ?
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 07, 2020, 10:49:11 PM

ก่อนจะตอบคำถาม ต้องเข้าใจองค์ความรู้ตรงกันก่อน

ยุคที่ภาคขาวปกครองนั้น ก็มีกายมนุษย์สุดหยาบ กลาง สุดละเอียด อยู่แล้ว ถึงพระนิพพานเป็น

แต่เวลาแก่ ก็จะแก่เป็นเพชรเป็นพลอย เข้าพระนิพพานทั้งกายเนื้อไปเลย

*************

ฉนั้น การอ้างความรู้ที่ว่า มีการสร้างกายมนุษย์ขึ้นมาสู้นั้น จึงไม่ถูกต้อง

*************

กายมนุษย์ มีอยู่แล้ว และกายนี้ เอาไว้สู้กับภาคดำ ในยุคที่ภาคมารรุกคืบเข้ามาปกครองภาคขาว ในประเด็นที่ว่า เวลาทำวิชชารบกันในที่สุดละเอียด เวลาโดนระเบิดแล้ว กว่าจะตั้งหลักได้ใหม่ มันรบไม่ทันเขา หากมีกายมนุษย์หยาบช่วยไว้ ก็ตั้งธาตุตั้งธรรมกันใหม่ง่ายขึ้น

ในยุคที่ภพสาม ถูกภาคมารปัดปิด ได้ตัดขาดองค์ความรู้ในหลักวิชชา ต้นธาตุจึงถอยพืดกำเนิดธาตุธรรมเดิมลงมาเพื่อทำวิชชาปราบมารในกายมนุษย์ และสอนวิชชาภาคปราบนี้แล

*************

คำว่า "กายมหาบุรุษ" ไม่มีพูดกันในหลักวิชชาฝ่ายวัดปากน้ำ แต่มีพูดกันในสำนักคลองสามในยุคลูกศิษย์

กายมนุษย์สุดละเอียด ที่จะคล้ายกายมหาบุรุษ ก็มีความเป็นไปได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

แต่ไม่ใช่ ปฐมกายมนุษย์ยุคแรก ดังที่ในเวปนั้นเข้าใจ

*************

หลักวิชชาในสายพระ พูดถึงแต่ "กายมนุษย์พิเศษ" โดยมีอ้างอิงในตำรามรรคผลพิสดาร ควรให้ความสำคัญกับกายมนุษย์พิเศษ นี้ มากกว่าคำว่า กายมหาบุรุษ นะครับ

Title: Re: ปฐมกายมนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับ ?
Post by: laichazeng on March 22, 2020, 03:45:55 AM
สาธุ ครับคุณต้นไม้เมตตา ที่มาตอบให้พวกเราได้อ่านกระทู้ใหม่เกี่ยวกับวิชชาธรรมกายกัน  สำหรับผมแล้วเราก็ต้องเดินตามแนวตำราวิชชามรรคผลพิสดารไว้เป็นหลักถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องวิชชาธรรมกายเบื้องกลางและเบื้องสูงและกายมนุษย์เพื่อทำวิชชาปราบมาร นะครับ และจะได้เข้าใจลำดับอาจารย์ใหญ่สายตรงแห่งวิชชาธรรมกายด้วยที่ตอนนี้เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯองค์ที่2กับอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระวัดหลวงพ่อสดฯรวม2องค์นี้ก็เป็นกำลังสำคัญต่อจากหลวงพ่อเสริมชัยเรื่องวิชชาธรรมกายครับและแม่ชีรัมภา โพธิ์คำฉาย ก็รู้จักอาจารย์ใหญ่สายตรงวิชชาธรรมกายทุกท่านครับ  ;D ;D