Dhammakaya Forum

ห้องธรรมะ => สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของวัดฯ => Topic started by: ต้นไม้เมตตา on June 05, 2009, 11:19:32 PM

Title: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on June 05, 2009, 11:19:32 PM
ในเวปบอร์ดนี้ก็ได้แสดงไว้แล้วครับ

http://www.dhammakaya.org/dhmk/dhmk_pradhammakaya.php
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on June 05, 2009, 11:20:57 PM
ผมได้ยินมานานมากแล้ว เรื่องลักษณะพระธรรมกายของสายวัดธรรมกาย แต่สายอื่นๆเขาไม่รับรองว่าถูกต้องนะครับ

แต่ก็ไม่ได้ว่าผิด ย้ำนะครับ ไม่ได้ว่าผิดมหันต์อะไร เพียงแต่ว่าเห็นคลาดเลื่อน

ในข้อมูลระดับครูอาจารย์ยุคสมัยก่อตั้งศูยน์พุทธจักรปฏิบัติธรรมเลยทีเดียว คือพระธรรมกายไม่มีผ้ารัดอกนะครับ แต่คณะวัดธรรมกายว่าห่มดองมีผ้ารัดอกเป็นโบว์ เหมือนในอุโบสถวัดพระธรรมกายนั่นแหละครับ

กาลเวลาผ่านมาผ้ารัดอกหายไปแล้ว แต่กลายเป็นพระธรรมกายห่มดองจีวรแนบเนื้อมีผ้าคาดอกบางๆ

ความจริงลักษณะพระธรรมกายถอดกายหรือนิพพานเป็นก็ตาม จะทรงจีวรพริ้วและม้วนลูกบวบขวา มีสังฆาฏิพาด พระเกศเป็นดอกบัวตูม ถ้าเป็นพระนิพพานเป็นพระเกศเป็นโมลี

ส่วนที่เป็นจีวรแนบเนื้อที่เห็นจากวัดปากน้ำนั้นท่านสร้างไว้เพื่อเน้นให้เห็นลักษณะมหาบุรุษ ซึ่งหลวงป๋าสมัยท่านเป็นฆราวาสก็ได้จัดสร้างกับทางวัดปากน้ำไว้เยอะ

และต่อมาท่านได้แลเห็นร่วมกับหลวงพ่อเจ้าคุณวีระ และครูบาอาจารย์ต่างๆว่า แม้แต่วัดปากน้ำเองยังไม่มีพระพุทธรูปที่ถูกต้องตามพุทธลักษณะของพระธรรมกาย แม้แต่ในพระอุโบสถก็ยังไม่ใช่

จึงได้จัดสร้างพระธรรมกายจำลองจากพระนิพพานของแท้ ทรงจีวรพริ้ว เกศดอกบัวตูม ประทับบนรัตนบัลลังค์ เป็นรุ่นแรกนามว่าพระพุทธชัยมงคลธรรมกาย

ซึ่งสวยงามอกผายไหล่ผึ่งหลังตรงหน้าตักเสมอด้วยไหล่ทั้งสอง และรายละเอียดคล้ายลักษณะมหาบุรุษทุกประการ

จนปัจจุบันนี้พระพุทธรูปปางนี้ได้แพร่หลายไปทั่วโดยที่บางท่านยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นผลงานชิ้นมาสเตอร์พีชของหลวงป๋าและครูบาอาจารย์

ครับผมให้ข้อมูลไว้ตามนี้ก่อน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on June 05, 2009, 11:21:38 PM
ถ้าถามผมว่าผิดมั้ยผมว่าไม่ผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้นเอง อย่างพระธิเบตเขาก็ถึงธรรมกายแต่ก็เห็นห่มผ้าแบบวัชรยานนะครับ แต่ก็เห็นและเข้าถึง

ถามว่าเขาทำได้มั้ย หลวงป๋าท่านว่าพระธิเบตท่านถึงธรรมกายทำวิชชาได้จนถึงเหตุสุด แต่ไปต่อไม่ได้นะครับ แต่ก็ทำได้และทำมาเนิ่นนานสืบทอดกันมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาล แต่ไม่ได้เป็นหลักวิชชาที่บริบูรณ์เหมือนหลวงปู่สดนั่นเอง

เจ้าคุณหลวงป๋าก็ไปสอนและแก้วิชชาให้เขา เขาปีติมากจนน้ำตาซึม ที่วิชชาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเห็นได้ถูกต้องบริสุทธิ์สมบูรณ์

ผมเคยศึกษาสมาธิสายหนึ่งของธิเบต ปรากฎว่าคล้ายวิชชาธรรมกายมากเลยครับ กายภายในสมาธิของเขาเมื่อกลับจากภาษาธิเบตเป็นบาลีอ่านว่าธรรมกายเหมือนกัน

พระอริยเจ้า พระอรหันต์ท่านก็ทำได้และทำกันมาตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ก็ไม่ได้มีการป่าวประกาศคือเป็นกันแบบเงียบๆกันมา เพราะวิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของพระพุทธเจ้า

จนมาสมัยหลวงปู่สดนี่แหละครับที่มีการชูธงวิชชาธรรมกายเผยแผ่กันอย่างแพร่หลายด้วยบุญบารมีสิทธิอำนาจโดยตรงของหลวงปู่สดนั่นเองครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on June 05, 2009, 11:24:52 PM
พระนิพพานนั้นกลมรอบตัว เหมือนที่คุณขมิ้นเหลืองบอกถูกแล้วครับ

แต่ถ้ามองในมุมตัดจากด้านบนก็คล้ายของวัดพระธรรมกาย

แต่ก็ยังไม่ถูกอีกนั่นแหละครับ คือว่าพระสาวกจะหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าที่ศูยน์กลาง ไม่ได้หันหน้าออกนะครับ

หรือว่าสร้างให้หันหน้าออกเพื่อความสวยงาม? เหมือนที่มหาเจดีย์โบโรพุทโธ

เรื่องนี้ผมว่าสายอื่นๆเขาก็เห็นแบบนี้ว่าหันหน้าเข้า ไม่ได้หันหน้าออก

ผมไม่อยากบอกว่าผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเอง อาจมีผลต่อวิชชารบเบื้องสูง

และแต่ละสายก็มีสิทธิ์ที่จะบอกกล่าวการเห็นที่ถูกต้องว่ามันเป็นอย่างไร และเขาก็ไม่ได้ว่าบางสายว่าผิด แค่เห็นคลาดเคลื่อนเท่านั้น
ก็ยอมรับกันในการเข้าถึงของท่าน ถ้าท่านใดเห็นว่าไม่ถูกกับสายฉันก็ไม่ต้องร้อนใจไป ถ้าท่านพิจารณาโดยแยบคายแล้ว ก็เป็นสิทธิ์ในการเข้าถึงของแต่ละสายแต่ละท่าน และแน่นอนมีผลต่อวิชชาละะอียดๆที่ถูกต้อง

เราเอาหลักทำนิพพานให้แจ้งออกหน้า เอาวิชชาและความประพฤติออกหน้า (วิชชา จรณะ สัมปันโน โส เสฏโฐ เทวมนุสเสสุ) แล้วจะช่วยในการพิจารณาอาสวักขยญาณเบื้องสูงได้ดีครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on June 06, 2009, 07:13:36 PM
ตรงนั้นเขาเรียกว่า เขตประมูลฤทธิ์ อันเป็นจุดหนึ่งเมื่อทำวิชชาไปจนสุดละเอียด

ก็ไม่ได้เป็นอย่างมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ดี

สำหรับผมมหาธรรมกายเจดีย์ผมก็เห็นว่าดีมากๆนะครับ ไม่ได้คัดค้านอะไร ผมก็เคยร่วมกันสร้างไว้หนึ่งองค์สมัยองค์ละหมื่น

ข้อมูลที่ทราบมาตั้งแต่สมัยที่นั่นเป็นศูยน์พุทธจักรปฏิบัติธรรม ก็ไม่มีการสอนเบื้องสูงกันนะครับ มีบ้างนิดหน่อยก็ไม่ลึกอะไร

จนบางคณะที่เป็นคนในคนสำคัญท่านแยกมาเรียนกับท่านเจ้าคุณวีระที่วัดปากน้ำนั่นแหละครับ จึงได้เรียนรู้ของแท้ของจริงจนหมดทุกแง่มุม

สำหรับวัดหลวงพ่อสดเองก็สอนเบื้องสูงให้แก่ผู้เข้าถึงมาเป็น20กว่าปีจะ30ปีแล้ว โดยไม่มีการปกปิดวิชชา และเป็นวิชชาของแท้ด้วย

และได้มีการแจกเทปเสียงวิชชาเบื้องสูงให้แก่ผู้เข้าถึงมาโดยตลอด เรื่องแจกเทปเสียงนี้ทำมาเป็นที่แรกจนปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำ จะมีภายหลังก็ทางอาจารย์การุณย์จะเป็นหนังสือมากกว่า แต่ทางวัดหลวงพ่อสดจะให้แก่ผู้ที่มาเรียนจริงจังเท่านั้น ไม่ได้แจกทั่วไป แต่ก็ไม่หวง

จากตลอดเวลามาผมเองก็ได้สังเกตุว่าศิยษ์วัดธรรมกายมาเรียนกันเยอะ ผมยังสงสัยเลยว่า เทปเสียงวิชชาเบื้องสูงเหล่านี้ จะมีการนำไปแอบฝึกกันในหมู่ชาววัดธรรมกายด้วยหรือเปล่า ทำให้พักหลังมานี้มักมีศัพท์เบื้องสูงแว่วมาจากทางวัดธรรมกายมากขึ้น

แต่มักเป็นเสียงแว่วมากกว่า เหมือนจะสร้างกำลังศรัธาอันลึกลับ เพราะทางวัดธรรมกายไม่มีการสอนเบื้องสูงกัน

พอใครจะสนใจเข้าหน่อย ครูอาจารย์เขาก็จะบอกว่าอย่าสนใจให้นึกดวงแก้วให้ใสอย่างเดียว เดี๋ยวจะฟุ้งซ่าน เรื่องของเรื่องก็คือปกปิดวิชชานั่นเองจนถึงเดี๋ยวนี้

ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับ เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตุและวิชชาถ้าใครเรียนมาจากหลวงป๋าก็ควรให้ความเคารพและกตัญญูครูอาจารย์นั้นด้วย อย่าลืมตนมันไม่ดีแน่ครับ

สำหรับความอินเตอร์ของวัดธรรมกายผมว่าดีมากนะครับมีประสิทธฺภาพมากขอยกย่องและผมก็ยังทำบุญและดูสื่อต่างๆของวัดธรรมกายด้วย

ที่พูดมาจึงเป็นกุศลจิตไม่ได้มีเจตนาร้ายให้เกิดความขัดแย้งอะไรครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on June 07, 2009, 09:26:34 AM
เรียนถามความรู้เรื่อง ดวงเเก้วจุยเจีย จากคุณต้นไม้เมตตา
ที่กระทู้ด้านล่างนี้ด้วยครับ

http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=193.0
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on June 07, 2009, 09:34:44 PM
ขออนุญาตคุณต้นไม้เมตตา เรียนถามความรู้เรื่อง กายสิทธิ์ เพิ่มเติมครับ

http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=193.0
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 03, 2011, 11:22:51 PM
รูปพระธรรมกายที่ถูกต้องบนปกหนังสือ "คู่มือสมภาร" ที่ได้จัดพิมพ์และได้รับการรับรองโดยหลวงปู่สดสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่

(http://gotoknow.org/file/komoltha4299/Somphan-old.gif)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 03, 2011, 11:24:45 PM
ลักษณะพระธรรมกายดวงธรรมโตเต็มส่วน ที่ถูกต้อง


(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/65825_101651403234291_101565253242906_9306_6429538_n.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 03, 2011, 11:26:09 PM

พระจักรพรรดิ์ภาคผู้เลี้ยง


(http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/65110_101565323242899_101565253242906_8521_6508886_n.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on March 03, 2011, 11:32:00 PM
(http://www.dmc.tv/forum/uploads/monthly_09_2010/post-3094-1285643033_thumb.jpg)

แอบไปค้นพระธรรมกายของวัดพระธรรมกายกว่าจะเจอ เพราะเหมือนเคยเห็นผ่านตามาครับ   เอามาแบ่งปันกันครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 03, 2011, 11:36:01 PM
อนุโมทนาครับ พึ่งจะมีไงครับ เพิ่งจะมีเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ก่อนไม่มี ผมก็เข้าวัดพระธรรมกายมาตลอด เพิ่งจะเคยเห็นเมื่อไม่นานมานี้ครับ

ถ้าทำให้ถูกต้องนับว่าน่าอนุโมทนา ไม่ว่าสำนักไหนๆ สาธุ สาธุ สาธุ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 03, 2011, 11:37:10 PM
กายสิทธิ์ และกายสิทธิ์ที่พัฒนาเป็นพระจักรพรรดิ์


(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/167002_10150098177098421_569318420_6173208_3228770_n.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 03, 2011, 11:49:58 PM
พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย พระพุทธลักษณะพระธรรมกายที่ถูกต้อง รุ่นแรกของโลก


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/f302c2e4.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-8.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/2-8.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 12:06:30 AM
สำรองเผื่อเอาไว้ช่องหนึ่งครับ อิอิ  ::)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 12:18:47 AM
18 กาย

แบบโดย พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/Poses_anim.gif)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 12:19:29 AM
เปิดเผยเรื่องราววิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง ที่นี่ที่เดียว

บันทึกล่าสุด 4 5 2554
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: rut on March 04, 2011, 08:58:27 AM
สาธุ   สาธุ   สาธุ  ครับอย่างสูง       
 ;D ;D ;D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Jam on March 04, 2011, 09:15:30 AM
ไม่รู้สิ ผมว่าองค์พระของวัดธรรมกายงามมากนะ คือดูสัดส่วนใกล้เคียงมนุษย์มากๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on March 04, 2011, 01:55:29 PM
พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย พระพุทธลักษณะพระธรรมกายที่ถูกต้อง รุ่นแรกของโลก


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/f302c2e4.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-8.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/2-8.jpg)

รูปที่พูดถึง เป็นรุ่นที่ 2 ครับ

รุ่นแรกที่สร้าง 2527  ขนาด 5 นิ้ว

ตอนนั้น มีสร้างเป็น ทองคำ ด้วย แต่กว่าจะสำเร็จได้ คนสร้างมีอันเป็นไปหลายท่าน

ดังนั้น พระพุทธลักษณะพระธรรมกายที่ถูกต้อง กว่าจะสำเร็จได้ ไม่ใช่ของง่าย

มีอุปสรรคมากมาย
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on March 04, 2011, 04:18:34 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/P1030691.jpg)

"พระพุทธลักษณะของพระธรรมกาย" ที่ถูกต้อง ที่สร้างในปีพ.ศ. ๒๕๒๗ ถือว่า เป็นรุ่นเเรกของขนาด ๕ นิ้วครับ

สำหรับ พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย  ที่สร้างในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ ถือว่า เป็นรุ่นเเรกของขนาด ๙ นิ้ว(ตามรูป)ครับ  :D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on March 04, 2011, 04:58:18 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/9-2.jpg)

พระธรรมกาย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (สำเร็จด้วยทองคำ)
 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 05:05:36 PM
ไม่รู้สิ ผมว่าองค์พระของวัดธรรมกายงามมากนะ คือดูสัดส่วนใกล้เคียงมนุษย์มากๆ

งดงามครับ พุทธศิลปะก็คือศิลปะ ผมก็เห็นด้วยว่าพระพุทธรูปของวัดพระธรรมกายงดงามครับ เช่นเดียวกับพระพุทธศิลป์อื่นๆ ในยุคต่างๆ ไม่ว่าพระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงส์ ฯลฯ ต่างก็งดงามทั้งนั้นครับ

ส่วนความจริงความถูกต้องก็คือ ความจริงความถูกต้องครับ รูปที่นำมาโพสต์นี้ ต้องการนำเสนอความถูกต้องมาก่อนนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 05:12:16 PM
พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย ดวงธรรมโตเต็มส่วน

(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/37955_101569123242519_101565253242906_8559_4422235_n.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 05:32:07 PM
อนุโมทนากับข้อมูลพระพุทธชัยมงคลธรรมกายเพิ่มเติมครับ

พระธรรมกายทองคำ งดงามมากๆครับ    :D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ประกายธรรม on March 04, 2011, 05:56:05 PM

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/f302c2e4.jpg)


ขอบคุณครับ

พระพุทธชัยมงคลธรรมกายองค์นี้ที่ถ่ายหน้าตรง ขนาดเท่านี้มีมั๊ยครับ
Search หาแล้วครับไม่พบ
แต่พบความรู้ที่ดีมากแทนครับ ขอบคุณนะครับ   ;D
http://board.palungjit.com/f4/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-264598-4.html
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ประกายธรรม on March 04, 2011, 05:57:04 PM
พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย ดวงธรรมโตเต็มส่วน

(http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/37955_101569123242519_101565253242906_8559_4422235_n.jpg)

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดไปด้วยกัน on March 04, 2011, 09:03:45 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/9-2.jpg)

พระธรรมกาย ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว (สำเร็จด้วยทองคำ)
 วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

ถ้าจะว่าไปแล้ว จริงๆ ภาพพระธรรมกายทองคำ 9 นิ้วองค์นี้ น่าจะคุ้นตาชาวพุทธทั่วๆ ไปมากกว่ารูปอื่นๆ ด้วยซ้ำไปครับ โดยที่หลายๆ คนก็ไม่รู้ว่ามาจากวัดหลวงพ่อสดฯ เรา

คือต้องยอมรับว่าพระธรรมกายทองคำ 9 นิ้วในภาพองค์นี้งดงาม และสง่าจริงๆ ครับ ขนาดใน logo ของวัดป่าวิสุทธิคุณ ยังต้องอัญเชิญไปเป็นต้นแบบของพระธรรมกายในใจกลาง logo

แต่ว่าในอินเตอร์เน็ต ภาพนี้ก็ถูก photoshop ตัดต่อและดัดแปลงไปเยอะเหมือนกันครับ เช่นเอาเกตุเปลวเพลิงไปแทนที่เกตุดอกบัวตูม หรือเอาลายประจำยามในวงกลมไปแทนที่ logo รูปปราสาททำวิชชา
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 04, 2011, 10:19:25 PM
ใช่เลยครับท่าน หยุดทุกวันทำการ

พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย และพระทองคำ ได้แพร่หลายไปมากโดยสาธารณะ โดยเขาไม่ทราบกันว่ามาจากวัดหลวงพ่อสด ผมเคยพบเจออยู่บ่อยๆ

บางทีก็เห็นสร้างขึ้นมาใหม่โดยพยายามเลียนแบบ แต่ทำได้ไม่เหมือนครับ เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ที่เลียนแบบได้ยากมาก เพราะจีวรพริ้วสวยมาก  พระพักตร์อวบอิ่มกำลังดี พระวรกายสง่างามสมส่วนคล้ายแบบพระมหาบุรุษครับ

ยังมีอีก พระหยกขาว หยกอ่อน หินอ่อน หินแข็ง ฯลฯ ต้นกำเนิดมาจากหลวงป๋าอีกนั่นแหละครับ โดยร้านหยกทองทวีเป็นผู้แกะ ปัจจุบันพบเห็นศิลปะพระพุทธชัยมงคลที่แกะสลักเป็นรัตนะชาติมากมาย โดยที่เขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามาจากวัดหลวงพ่อสด เพลอๆนึกกันว่าเป็นแบบอู่ทองบ้าง สิงห์ 1 2 3 บ้าง เพราะคล้ายๆกัน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: nut33 on March 05, 2011, 01:58:07 AM
ทราบมาว่าองค์ทองของหลวงป๋าครับ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Jam on March 05, 2011, 09:26:32 AM
ไม่รู้สิ ผมว่าองค์พระของวัดธรรมกายงามมากนะ คือดูสัดส่วนใกล้เคียงมนุษย์มากๆ

งดงามครับ พุทธศิลปะก็คือศิลปะ ผมก็เห็นด้วยว่าพระพุทธรูปของวัดพระธรรมกายงดงามครับ เช่นเดียวกับพระพุทธศิลป์อื่นๆ ในยุคต่างๆ ไม่ว่าพระพุทธชินราช พระพุทธสิหิงส์ ฯลฯ ต่างก็งดงามทั้งนั้นครับ

ส่วนความจริงความถูกต้องก็คือ ความจริงความถูกต้องครับ รูปที่นำมาโพสต์นี้ ต้องการนำเสนอความถูกต้องมาก่อนนะครับ


มีเกร็ดประวัติที่มาขององค์พระนี้มาเล่าเป็นวิทยาทานบ้างไหมครับคุณต้นไม้ฯ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on March 05, 2011, 03:59:40 PM
ขอบคุณครับ

พระพุทธชัยมงคลธรรมกายองค์นี้ที่ถ่ายหน้าตรง ขนาดเท่านี้มีมั๊ยครับ
Search หาแล้วครับไม่พบ

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-21.jpg)

พระธรรมกาย
(เกศดอกบัวตูม)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on March 05, 2011, 04:20:12 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/e669a8aa.jpg)

พระธรรมกาย
ลักษณะเหมือนพระพุทธปฏิมา เกศดอกบัวตูม
ขาวใส บริสุทธิ์ และมีรัศมีสว่างยิ่งนัก
ครองจีวรม้วนลูกบวบเข้าใน คือ ม้วนขวาเท่านั้น  ไม่ม้วนซ้าย
ประทับนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย นิ้วชี้พระหัตถ์ขวาแตะนิ้วหัวแม่มือพระหัตถ์ซ้าย
ประทับอยู่บนองค์ฌาน มีลักษณะเป็นแผ่นกลม ขาว ใส  หนาประมาณ ๑ ฝ่ามือของธรรมกาย
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on March 05, 2011, 04:30:43 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/P1040894-Copy.jpg)

นิพพาน

"กายธรรม" ที่ได้บรรลุอรหัตผลเเล้ว
อยู่ภายในอายตนะนิพพาน ที่สว่างไสวไปด้วยรัศมีธรรมอันโชติช่วง

พระองค์ที่เป็น "พระสัพพัญญูพุทธเจ้า"
ทรงประทับอยู่ท่ามกลางพระอรหันตสาวก...เป็นจำนวนมาก
ทรงประทับเข้านิโรธ สงบกันตลอดหมด

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on March 05, 2011, 06:07:45 PM
ใช่เลยครับท่าน หยุดทุกวันทำการ

พระพุทธชัยมงคลธรรมกาย และพระทองคำ ได้แพร่หลายไปมากโดยสาธารณะ โดยเขาไม่ทราบกันว่ามาจากวัดหลวงพ่อสด ผมเคยพบเจออยู่บ่อยๆ

บางทีก็เห็นสร้างขึ้นมาใหม่โดยพยายามเลียนแบบ แต่ทำได้ไม่เหมือนครับ เป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์ที่เลียนแบบได้ยากมาก เพราะจีวรพริ้วสวยมาก  พระพักตร์อวบอิ่มกำลังดี พระวรกายสง่างามสมส่วนแบบพระมหาบุรุษครับ

ยังมีอีก พระหยกขาว หยกอ่อน หินอ่อน หินแข็ง ฯลฯ ต้นกำเนิดมาจากหลวงป๋าอีกนั่นแหละครับ โดยร้านหยกทองทวีเป็นผู้แกะ ปัจจุบันพบเห็นศิลปะพระพุทธชัยมงคลที่แกะสลักเป็นรัตนะชาติมากมาย  โดยที่เขาไม่ทราบมาก่อนเลยว่ามาจากวัดหลวงพ่อสด เพลอๆนึกกันว่าเป็นแบบอู่ทองบ้าง สิงห์ 1 2 3 บ้าง เพราะคล้ายๆกัน


พระหยกองค์นี้...ใช่ไหมครับ คุณต้นไม้เมตตา  :D

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/cfe444a4.jpg)

พระธรรมกาย
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/563c3347.jpg)

พระจักรพรรดิ(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/P1040909.jpg)

พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา
(สำเร็จด้วย หยกอินเดียสีเขียว)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-22.jpg)

พระธรรมกาย

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ประกายธรรม on March 06, 2011, 09:28:16 PM
ขอบคุณครับ

พระพุทธชัยมงคลธรรมกายองค์นี้ที่ถ่ายหน้าตรง ขนาดเท่านี้มีมั๊ยครับ
Search หาแล้วครับไม่พบ

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-21.jpg)

พระธรรมกาย
(เกศดอกบัวตูม)

(http://fix.gs/emo/d7cce-280.gif) กราบบูชาพระทุกองค์ ครับ

ขอบคุณทุกท่านครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on March 06, 2011, 10:28:51 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/P1040894-Copy.jpg)

นิพพาน

"กายธรรม" ที่ได้บรรลุอรหัตผลเเล้ว
อยู่ภายในอายตนะนิพพาน ที่สว่างไสวไปด้วยรัศมีธรรมอันโชติช่วง

พระองค์ที่เป็น "พระสัพพัญญูพุทธเจ้า"
ทรงประทับอยู่ท่ามกลางพระอรหันตสาวก...เป็นจำนวนมาก
ทรงประทับเข้านิโรธ สงบกันตลอดหมด

แบบจำลองพระนิพพานที่ถูกต้อง ที่นี่ที่เดียว

ขอบคุณครับท่าน mr.surin (ภาพจากนิตยสารธรรมกายของวัดหลวงพ่อสดฯ)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on August 24, 2011, 01:09:46 AM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-22.jpg)

สาธุกับท่าน MR.SURIN งดงามมากครับ สำหรับพระพุทธลักษณะธรรมกาย และพระจักรพรรดิ์ ที่รู้เห็นในญาณทัศนะตรงกันของสำนักที่ฝึกวิชชาธรรมกายมาอย่างถูกต้อง

พระธรรมกายจะไม่เหมือนมนุษย์ซะทีเดียว แต่ก็คงลักษณะคล้ายๆมหาบุรุษ 32 ประการไว้ แม้จะเป็นพระนิพพานกายเนื้อก็ตาม

ที่ยังเห็นคล้ายๆมนุษย์มากๆ ก็เพราะใจอาจจะยังไม่นิ่งสนิทพอ เลยเห็นหน้าตาเหมือนมนุษย์มากขึ้น มีผ้ารัดอก หรือเสื้อยืดติดมาด้วย เหมือนฝ่ายมหายานก็เห็นธรรมกายทั้งชุดแบบมหายานเลย เจ้าคุณหลวงป๋าก็บอกว่ายังใจไม่นิ่งสนิทดีพอ คือมิใช่ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนักหนา แต่ก็ยังไม่ถูกหลักวิชชาที่บรืสุทธิ์ถูกต้องนั่นเอง

ครั้งหนึ่งเจ้าคุณหลวงป๋าไปสอนพระธิเบต ท่านเห็นพระธรรมกายอย่างถูกต้อง ท่านก็ดีใจมาก จากที่ท่านเห็นเป็นแบบพระกริ่งมาก่อนหน้านั้นครับ

พระพุทธปฏิมาบางองค์ มองไปมองมา พระพักตร์อาจจะเหมือนคนสั่งให้ปั้น จนชาวบ้านประท้วงขึ้นมา กล่าวหาว่า พยายามนำหน้าตาของตนเอง ไปสร้างเป็นพระพักตร์เปรียบพระพุทธองค์ เรื่องแบบนี้ก็เคยมีมาแล้ว แค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: boonyen072 on August 24, 2011, 01:51:16 AM
สาธุๆๆ อนุโมทนา กับทุกๆท่านขอรับ
ที่ไหนเหมือนไม่เหมือน ที่ไหนเหมือนกว่า ไม่สำคัญ
สำคัญตรงที่ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

 ;D ;D ;D ;D ;D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on August 24, 2011, 12:57:13 PM
ลักษณะพระธรรมกายดวงธรรมโตเต็มส่วน ที่ถูกต้อง


(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/65825_101651403234291_101565253242906_9306_6429538_n.jpg)


นี่คือลักษณะ ธรรมกาย ที่ผมเห็น และเข้าถึง

เมื่อก่อนก็คิดว่าเหมือนวัดพระธรรมกาย เคยสร้างองค์พระไป และได้พระของขวัญปิดเจดีย์มาด้วย องค์สีทอง หน้าตัก3นิ้วได้

ตรึกระลึกถึงองค์พระของขวัญนั้นตลอดเวลา จนในที่สุด เมื่อตกศูนย์ ก็เห็นของจริง
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: บุญศักดิ์สิทธิ์ on August 24, 2011, 01:13:15 PM
ขออนุโมทนากับ ท่านwatครับ ที่เข้าถึงองค์พระ ขอให้ธรรมะละเอียดๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับ
มีประสบการณ์ใหม่ๆ  ในการปฎิบัติมาเล่าแบ่งปันกันนะครับ
ช่วยแชร์ข้อมูลเป็นธรรมทานด้วยนะครับ ผมชอบฟังชอบอ่านคนที่เล่าเรื่องการปฎิบัติธรรมครับ
อ่านแล้วทำให้มีกำลังใจในการปฎิบัติธรรมครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: สมาชิกใหม่ on August 24, 2011, 01:41:02 PM
ลักษณะพระธรรมกายดวงธรรมโตเต็มส่วน ที่ถูกต้อง


(http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/65825_101651403234291_101565253242906_9306_6429538_n.jpg)


นี่คือลักษณะ ธรรมกาย ที่ผมเห็น และเข้าถึง

เมื่อก่อนก็คิดว่าเหมือนวัดพระธรรมกาย เคยสร้างองค์พระไป และได้พระของขวัญปิดเจดีย์มาด้วย องค์สีทอง หน้าตัก3นิ้วได้

ตรึกระลึกถึงองค์พระของขวัญนั้นตลอดเวลา จนในที่สุด เมื่อตกศูนย์ ก็เห็นของจริง

ความเห็นของคุณ Wat ผมรู้สึกคุ้นๆ มากนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นท่านเดียวกันกับความเห็นตามลิ้งค์ข่างล่างรึเปล่าครับ

http://www.gotoknow.org/comments/2392166 (http://www.gotoknow.org/comments/2392166)

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on August 24, 2011, 03:07:15 PM
ใช่ครับ ผมเองก็เข้าไปคลุคลีในทุกสายแหละครับ ไม่เพียงแต่ในวิชชาธรรมกาย


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on August 24, 2011, 10:39:04 PM
สาธุกับการรู้เห็นที่ถูกต้อง ของท่านผู้เข้าถึงทุกๆท่านนะครับ พระธรรมกายที่งดงาม เกินจะจินตนาการได้ ที่จำลองมา ก็ใช้ว่าจะเทียบได้เหมือซะทีเดียว  

ที่แน่ๆ มีความงดงามอ่อนช้อย ไม่ใช่ดูแล้วแข็งๆ เหมือนหุ่นยนต์ เหมือนใช้หลักเรขาคณิตออกแบบ แบบนั้นดูผิดธรรมชาติ และใครๆก็สร้างได้ แค่คำนวนทางคณิตศาสตร์ให้สมส่วนเท่านั้น

ของจริงไม่ได้สร้างขึ้นจากการกำหนดด้วยสมองมนุษย์นะครับ  
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: saiklang on August 24, 2011, 11:08:41 PM

มนุษย์ สัตว์ พืช ล้วนตกอยู่ภายใต้อัตราส่วนทอง 1: 1.618 โดยประมาณ  http://www.vcharkarn.com/varticle/328/2#P2 (http://www.vcharkarn.com/varticle/328/2#P2)

สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งถูกธาตุธรรมฝ่ายขาวปรุงขึ้นมา ย่อมมี model มาตรฐานของเขา เพียงแต่เราถูกอกุศลกรรมเข้าปรุงแต่งด้วยบางส่วน คนเราจึงมีความสวยงามลดหย่อนกันไปตามอำนาจกรรม เพราะสัดส่วนมันเพี้ยนไป  ฉะนั้นกายธรรมมีสัดส่วนที่ตายตัวอยู่แน่นอน เพราะกายธรรมเป็น Model ต้นแบบของกายมนุษย์ ครับ ฟันธง!! :D   

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on August 24, 2011, 11:23:26 PM

มนุษย์ สัตว์ พืช ล้วนตกอยู่ภายใต้อัตราส่วนทอง 1: 1.618 โดยประมาณ  http://www.vcharkarn.com/varticle/328/2#P2 (http://www.vcharkarn.com/varticle/328/2#P2)

สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งถูกธาตุธรรมฝ่ายขาวปรุงขึ้นมา ย่อมมี model มาตรฐานของเขา เพียงแต่เราถูกอกุศลกรรมเข้าปรุงแต่งด้วยบางส่วน คนเราจึงมีความสวยงามลดหย่อนกันไปตามอำนาจกรรม เพราะสัดส่วนมันเพี้ยนไป  ฉะนั้นกายธรรมมีสัดส่วนที่ตายตัวอยู่แน่นอน เพราะกายธรรมเป็น Model ต้นแบบของกายมนุษย์ ครับ ฟันธง!! :D  น่ารับฟังนะครับ ตรรกะที่ท่านยกขึ้นมาเองจากการคาดคะเนเอา ตรึกเอา แต่ก็น่ารับฟังครับ

อย่างไรผมเห็นว่าพระธรรมกายทางสำนักวัดหลวงพ่อสดสร้างขึ้นมาดูงดงามอ่อนช้อยดีครับ หน้าไม่บึ้ง ปากไม่แบะ สุนทรียะดีครับ

ไม่ดูแล้วแข็งๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ ที่พิมพ์ออกมาจากบล๊อกโรงงาน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on August 24, 2011, 11:57:07 PM

มนุษย์ สัตว์ พืช ล้วนตกอยู่ภายใต้อัตราส่วนทอง 1: 1.618 โดยประมาณ  http://www.vcharkarn.com/varticle/328/2#P2 (http://www.vcharkarn.com/varticle/328/2#P2)

สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์ซึ่งถูกธาตุธรรมฝ่ายขาวปรุงขึ้นมา ย่อมมี model มาตรฐานของเขา เพียงแต่เราถูกอกุศลกรรมเข้าปรุงแต่งด้วยบางส่วน คนเราจึงมีความสวยงามลดหย่อนกันไปตามอำนาจกรรม เพราะสัดส่วนมันเพี้ยนไป  ฉะนั้นกายธรรมมีสัดส่วนที่ตายตัวอยู่แน่นอน เพราะกายธรรมเป็น Model ต้นแบบของกายมนุษย์ ครับ ฟันธง!! :D  
น่ารับฟังนะครับ ตรรกะที่ท่านยกขึ้นมาเองจากการคาดคะเนเอา ตรึกเอา แต่ก็น่ารับฟังครับ

อย่างไรผมเห็นว่าพระธรรมกายทางสำนักวัดหลวงพ่อสดสร้างขึ้นมาดูงดงามอ่อนช้อยดีครับ หน้าไม่บึ้ง ปากไม่แบะ สุนทรียะดีครับ

ไม่ดูแล้วแข็งๆ ให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์ ที่พิมพ์ออกมาจากบล๊อกโรงงาน(http://www.kayadham.org/0-09.jpg)

ลักษณะ ตามภาพหน้าปกคู่มือสมภาร คือลักษณะที่ใกล้เคียงพระธรรมกาย สังเกต " นี่คือธรรมกาย"
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on August 25, 2011, 12:01:38 AM
ไม่มีใครสามารถถอดแบบพระพุทธลักษณะออกมาได้เหมือนทุกประการครับ แม้ตำรามหาปุริสลักษณะก็เป็นเพียงแต่แนวๆเท่านั้น

เทวดาชั้นสูงๆ เช่นท้าวปรนิมมิสวตี ยังไม่สามารถนิรมิตกายให้เหมือนพระพุทธเจ้าได้เลยครับ จากที่ได้เนรมิตให้พระนาคเสนชม

..................

แต่พระพุทธลักษณะพระธรรมกายที่ถูกต้องมากๆ ตามแบบที่ครูบาอาจารย์รับรอง น่าอนุโมทนามากที่สุดครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ผู้มาเยือน on August 25, 2011, 12:58:54 AM
สงสัยความเป็นมาของพระองค์นี้ครับ
มีลักษณะแตกต่างจากองค์พระธรรมกาย บางอย่าง
ลักษณะการห่มจีวร, นั่งขัดสมาธิเพชร ,นิ้วชี้จรดนิ้วโป้ง แต่ดูเผิน ๆ ก็เหมือนไม่ได้จรดกันตามแบบท่านั่งขององค์พระธรรมกายแบบทั่วไป

(http://seesod.com/storage36/WBpiBB5R2o1293805443/m.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on August 25, 2011, 01:51:15 AM
พระพุทธรูปหยกองค์นี้ อยู่หลังพระอุโบสถวัดปากน้ำ ตอนนี้ยังอยู่หรือไม่ไม่แน่ใจนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ผู้มาเยือน on August 25, 2011, 02:10:47 AM
น่าจะยังอยู่นะครับ ไปมาเมื่อไม่กี่อาทิตย์ ก็ยังเห็นอยู่
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: สมาชิกใหม่ on August 25, 2011, 02:52:26 AM
ทราบมาว่า ได้อาราธนาองค์ท่านไปประดิษย์ฐานถาวรบนเจดีย์มหารัชมงคลฯแล้วครับ
เนื่องในพิธีวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อสมเด็จฯวันศุกร์ที่ 26 สค. 54 นี้ครับ
พระพุทธรูปองค์นี้มีคนสร้างมาถวายให้วัดครับ (ทราบจากปกหลังอนุสรณ์กฐินวัดปากนำ้2553)

ผมชอบหนังสืออนุสรณ์กฐินวัดปากน้ำครับ มีการลงยอดรับแต่ละกองของปีก่อนหน้าหนึ่งปีชัดเจน
ภายในมีพื้นที่หนึ่งหรือสองหน้า ที่แสดงยอดรับทั้งสิ้น ยอดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ย้อนหลังไปตั้งแต่กฐินพระราชทานปีแรก 2504 ครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on August 25, 2011, 07:53:23 AM
มีญาติโยมมสร้างถวายท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯครับ  สำเร็จจากหยกอิตาลี  เมื่อก่อนประดิษฐานชั่วคราวหลังพระอุโบสถวัดปากน้ำ  แต่ในปัจจุบันอาราธนาไปประดิษฐานถาวรในพระมหาเจดีย์ฯชั้น1 ครับ

และในปัจจุบันหลังพระอุโบสถวัดปากน้ำได้ประดิษฐาน "สมเด็จพระพุทธสิทธิมุนีศรีทศพลญาณ" สำเร็จจากไม้ตะเคียนอายุประมาณ 1,000ปี โดยคุณสิทธิ  ศิลปวานิชย์  สร้างถวายเืมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 แทนชั่วคราวครับ

ส่วนดวงแก้วมองไกลๆจะเป็นสีำดำ แต่ถ้ามองด้านขอบๆหรือเข้าไปดูใกล้ๆจะเป็นสีแดงครับ


(http://www.picza.net/uppic/pic/2011_08_25/e12/e1219557c4c2dc9b16f8a7215ab5e24a.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on August 25, 2011, 09:48:47 AM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/0dd98eee.jpg)

สาธุ สาธุ สาธุ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on August 26, 2011, 11:17:33 PM
(http://seesod.com/storage36/WBpiBB5R2o1293805443/m.jpg)

พระพุทธบารมีมงคล
(สำเร็จจาก หยกอิตาลี)

ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


ดูรายละเอียดได้ที่กระทู้
วัดปากน้ำ ภาีษีเจริญ ไม่ใช่ัวัดทั่วไปในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=798.0
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on August 26, 2011, 11:33:24 PM
(http://seesod.com/storage36/WBpiBB5R2o1293805443/m.jpg)

พระพุทธบารมีมงคล
(สำเร็จจาก หยกอิตาลี)

ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ


ดูรายละเอียดได้ที่กระทู้
วัดปากน้ำ ภาีษีเจริญ ไม่ใช่ัวัดทั่วไปในพระพุทธศาสนา
http://www.dhammakaya.org/forum/index.php?topic=798.0

กราบอนุโมทนาบุญกับคุณ mr.surin ด้วยครับ สาธุ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 01, 2011, 12:28:47 AM
ลักษณะพระธรรมกายของวัดพระธรรมกายในหลายๆรูปแบบ

ลักษณะใบหน้าค่อนข้างกลมกว่าในปัจจุบัน ครองจีวรก็ไม่เหมือนตอนนี้

(http://4.bp.blogspot.com/_FkOQ4PfHXMU/TQHhg_pNhaI/AAAAAAAABWw/PjEPDs15SJ4/s320/07.jpg)

(http://1.bp.blogspot.com/_FkOQ4PfHXMU/TQHiVG1Y74I/AAAAAAAABXQ/3fo4XAXIQrg/s320/44.jpg)

(http://www.bloggang.com/data/d/d-club/picture/1169312812.jpg)


ลักษณะปัจจุบัน ใบหน้าเหลี่ยมขึ้น จีวรเปลี่ยนไป

(http://wallpaper.dmc.tv/free-wallpaper-size-download-266.jpg)

(http://image.free.in.th/z/ia/257untitled.jpg)

(http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/228589_187699027948862_100001262996519_525738_1282258_n.jpg[img/][img]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/222739_187636927955072_100001262996519_524896_6976051_n.jpg[img/]ลักษณะพระธรรมกาย กายเนื้อ[img]http://1.bp.blogspot.com/_FkOQ4PfHXMU/TQHilH8rfRI/AAAAAAAABXY/qHFO-uynVQo/s320/0117a.jpg)

(http://www.bloggang.com/data/d-club/picture/1169312684.jpg)

(http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/270186_202310373154394_100001262996519_609496_7002459_n.jpg)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 09:27:08 AM
งาม...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 11:22:20 AM
วิชชาละเอียดหรือถูกจูงรู้จูงญาณทัสสนะ..? เพราะไม่มีหลักวิชชารองรับว่าทำไมจึงเห็นเป็นเช่นนั้น

การครองจีวรและวรกายตลอดจนพระพักต์ของพระธรรมกายนั้นเหมือนกันหมด  การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเปลี่ยนแต่ขนาดและความใสสว่างของรัศมีอันเนื่องมาจากกำลังบารมีของพระธรรมกายที่เพิ่มขึ้น  ในปัจจุบันถึงแม้พระพุทธเจ้ากายธรรมจะมีกายมนุษย์แล้วก็ตาม ก็ไม่ใช่เช่นนี้

งั้นผมขอตั้งข้อสันนิษฐานบ้างว่า น่าจะมาจากการเห็นแบบถูกจูงรู้ญาณทัสสนะ เพราะนิ่งไม่จริง ไม่ถูกสิบถูกศูนย์จริง เพราะฝึกฝนวิชชาโดยไม่มีตำราหลักความรู้รองรับ พระธรรมกายที่ออกมาจึงแตกต่างจากของดั้งเดิมและมีหลายแบบหลายเวอร์ชั่นมากๆ ถ้าเราเดินวิชชาละเอียดจริง ต้องเห็นได้ตรงกัน  ถามว่า  จะเอาศรัทธาของตัวเราเองมาตัดสินว่าใครวิชชาละเอียดกว่าใครได้หรือ  ทางที่ดีทุกสำนักมาปรับวิชชาให้ตรงกัน มาเดินวิชชา 18 กายให้ตรงกัน ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าบนนิพพานพร้อมๆ กัน แล้วอะไรที่ขาดๆ เกินๆ จะหมดไป

อย่าเอาศรัทธานำหลักวิชชาโดยเด็ดขาด  มาตราวัดความถูกต้องตามหลักวิชชาอยู่ในตำราทุกหลักสูตรแล้วนั่นเองครับ
ไม่ต้องการหาเรื่องทะเลาะกับใครนะครับ ต้องการหาทางออกเพื่อความถูกต้องตามหลักวิชชาธรรมกายร่วมกันต่างหาก....


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 11:54:50 AM
หลายท่านเป็นผู้ที่ทรงธรรมกาย ก็ลองทำวิชชาไปคุยกับหลวงพ่อท่านสิครับ ไม่งั้นก็ขึ้นไปถามบนนิพพานเลย หลายท่านทำได้กันไม่ใช่หรอครับ
ที่ผมพูดไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใด ๆนะครับ เพราะว่าหลายท่านทำได้อยู่เเล้วก็น่าจะลองใช้วิธีนี้ดู  พระพุทธเจ้าในนิพพาน พระองค์คงกรุณาตอบให้นะนับ
เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญอยู่....นี้เป็นเพรียข้อเสนอนะครับ พิจารณาตามสมควร
 
อีอย่างนะครับ กับพระเดชพระคุณหลวงปู่สด หลายท่านก็น่าจะทำวิชชาไปถามท่านได้ เพราะท่านเป็นต้นวิชชาในยุคนี้ ท่านต้องให้ความเมตตากับศิษย์ในสายวิชชาธรรมกายอยู่แล้วครับ
...เป็นเพียงความคิดของผู้ไม่ประสาอะไรนะครับ...คงเอาไปเทียบตามหลักวิชชาไม่ได้...อย่าถือสาข้าน้อยเลย....สาธุ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: saiklang on September 01, 2011, 12:15:38 PM
หลายท่านเป็นผู้ที่ทรงธรรมกาย ก็ลองทำวิชชาไปคุยกับหลวงพ่อท่านสิครับ ไม่งั้นก็ขึ้นไปถามบนนิพพานเลย หลายท่านทำได้กันไม่ใช่หรอครับ
ที่ผมพูดไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใด ๆนะครับ เพราะว่าหลายท่านทำได้อยู่เเล้วก็น่าจะลองใช้วิธีนี้ดู  พระพุทธเจ้าในนิพพาน พระองค์คงกรุณาตอบให้นะนับ
เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญอยู่....นี้เป็นเพรียข้อเสนอนะครับ พิจารณาตามสมควร
 
อีอย่างนะครับ กับพระเดชพระคุณหลวงปู่สด หลายท่านก็น่าจะทำวิชชาไปถามท่านได้ เพราะท่านเป็นต้นวิชชาในยุคนี้ ท่านต้องให้ความเมตตากับศิษย์ในสายวิชชาธรรมกายอยู่แล้วครับ
...เป็นเพียงความคิดของผู้ไม่ประสาอะไรนะครับ...คงเอาไปเทียบตามหลักวิชชาไม่ได้...อย่าถือสาข้าน้อยเลย....สาธุ

เพื่อนๆผมก่อนบวชก็เคยแอบไปหาหลวงพ่อด้วยกายพระ (ซึ่งได้รับการต่อวิชชามาจากสายวัดปากน้ำ)  น่าแปลกใจนะครับท่านเห็นเราและยิ้มมาด้วย  เอาลองกันเลย!!
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 12:17:31 PM
หลายท่านเป็นผู้ที่ทรงธรรมกาย ก็ลองทำวิชชาไปคุยกับหลวงพ่อท่านสิครับ ไม่งั้นก็ขึ้นไปถามบนนิพพานเลย หลายท่านทำได้กันไม่ใช่หรอครับ
ที่ผมพูดไม่ได้มีเจตนาไม่ดีใด ๆนะครับ เพราะว่าหลายท่านทำได้อยู่เเล้วก็น่าจะลองใช้วิธีนี้ดู  พระพุทธเจ้าในนิพพาน พระองค์คงกรุณาตอบให้นะนับ
เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญอยู่....นี้เป็นเพรียข้อเสนอนะครับ พิจารณาตามสมควร
 
อีอย่างนะครับ กับพระเดชพระคุณหลวงปู่สด หลายท่านก็น่าจะทำวิชชาไปถามท่านได้ เพราะท่านเป็นต้นวิชชาในยุคนี้ ท่านต้องให้ความเมตตากับศิษย์ในสายวิชชาธรรมกายอยู่แล้วครับ
...เป็นเพียงความคิดของผู้ไม่ประสาอะไรนะครับ...คงเอาไปเทียบตามหลักวิชชาไม่ได้...อย่าถือสาข้าน้อยเลย....สาธุ

เรียนคุณกายธรรม 072 เขาถามเขาตรวจสอบกันมานานแล้ว แต่ถ้าเอาความจริงมาพูดกัน ท่านจะรับได้หรือ อีกอย่าง ศรัทธาที่ปักใจลงไปเสียแน่นแล้วยากแก่การถอนออกมารับความรู้ทางหลักวิชชาก็อาจเป็นได้ เรื่อง
นี้...เราต้องพิจารณาตัวเราเองก่อนว่า เราเข้าใจหลักวิชชาธรรมกายมากน้อยเพียงใด เราจะเอาความรู้อันน้อยของเราไปชั่งวัดตัดตวงว่าอะไรถูกอะไรผิดได้หรือ  ถ้าข้อมูลที่ได้รับรู้กระทบต่อศรัทธาของเรา เราจะรับได้หรือ เราไม่เคยมีศรัทธาและความรู้ที่ตรงกันกับผู้มาบอกเรา ก็ยากที่เราจะลงความเห็นให้ตรงกันได้ ข้อพิสูจน์และวิธีการแก้ไข ผมจึงเสนอว่าให้เรามาเดินวิชชาให้ตรงกันก่อนนั่นเองครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 01:02:32 PM
ครับคุณสมถะ.... เรื่องที่จะรวมกันเดินวิชชาให้ตรงกันก็ดีนะครับ แต่บอกในที่นี้คงไม่ค่อยเกิดประโยนช์สักเท่าไร งั้นก็ คุณsamatha ทำวิชชาไปบอกหลวงพ่อท่านเองจะดีกว่านะครับ..ลองดูสิครับ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 01:44:58 PM
..และผมมีขอ้สงสัยนิดนึง  คือลักษณะของแผ่นฌาน จะต้องเป็นแผ่นกลม เหมือนเหรียญ หรือเขียงใชไหมครับ ส่วนขนาด ความหนา ขึ้นอยู่กับขนาดกาย  ใช่มั๊ย ที่ว่าหนา ๑ คืบ คือคืบตามขนาดของกายใช่ไหมครับ..
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 02:04:22 PM

อย่าหาว่าผมแถเลย

ถ้าคิดว่าเอาหลักวิชชามาอ้าง แล้วหลักวิชชาที่สืบทอดมาถูกแปลงสารล่ะ ใครจะตรวจสอบได้

ใช่ว่าเห็นกันมาก แล้วจะถูก

ผมไม่ได้บอกว่าจะผิด แค่เสนอข้อสันนิษฐาน เพราะหลายอย่างมันขัดความเป็นไปได้ ภาษาวิชาการเรียก "ไม่มีตรรกะ"

เช่น...

พระพุทธองค์ มีกายมหาบุรุษ งามที่สุดในบรรดากายทั้งหลาย ทำไมพระธรรมกายจึงไม่มหาบุรุษ ... แล้วถ้ามหาบุรุษไม่สำคัญกับพระธรรมกาย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะหวังกายมหาบุรุษไปเพื่อการใด...???

เรื่องที่ชาววัดคลองสามถูกสอนว่า ธรรมกายมีลักษณะของกายมหาบุรุษ จนมีความพยายามปั้นธรรมกายให้หน้าเหมือนคนมากขึ้นๆ ซึ่งต่างจากคำสอนของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ว่า ธรรมกายเป็นพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม กายมหาบุรุษ ก็คือกายมนุษย์หยาบของพระพุทธเจ้า ซึ่งคนละกายกับกายธรรมหรือธรรมกาย อีกอย่าง ไม่เคยมีพระไตรปิฎกเล่มไหนบอกว่า พระพุทธเจ้าต้องการได้กายมหาบุรุษ เพราะกายมหาบุรุษจัดอยู่ในชั้นรูปกาย ไม่จีรังเท่าธรรมกาย นี่ก็แปลว่า เป็นความเชื่อที่คลาดเคลื่อน ทั้งคลาดเคลื่อนทางวิชชาธรรมกายและทางพระไตรปิฎก  ในทางวิชชาเขาฝึกทำกายมนุษย์พิเศษเพื่อไว้สำหรับทำวิชชาชั้นสูง  ถามว่าความรู้นอกกรอบเช่นนี้จะใช้เป็นหลักอะไรได้หรือ ยิ่งรังเกียจตำราทางวิชชาด้วยข้ออ้างต่างๆ ก็แปลว่า อุดมไปด้วยอัตโนมติแห่งตน  อันนี้เป็นเพียงมติที่เห็นต่างกันเท่านั้น มิได้หวังจะชูประเด็นแห่งความขัดแย้งแต่ประการใด....
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 02:24:45 PM
ท่านใดเคยเห็นธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมฺมชโยแล้วบ้าง มีลักษณะเช่นไร
เพราะตามหลักแล้วท่านที่ได้ ๑๘ กายแล้ว และทำวิชชาชาเป็น สามารถไปดูธรรมกายของท่านอื่น ๆ ได้ใช่มั๊ยครับ  ช่วย ตอบด้วย
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 01, 2011, 02:42:14 PM
ท่านใดเคยเห็นธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมฺมชโยแล้วบ้าง มีลักษณะเช่นไร
เพราะตามหลักแล้วท่านที่ได้ ๑๘ กายแล้ว และทำวิชชาชาเป็น สามารถไปดูธรรมกายของท่านอื่น ๆ ได้ใช่มั๊ยครับ  ช่วย ตอบด้วยถ้าถามผม ผมก็ตอบตามที่ทราบ

กายธรรมของท่านธัมมชโย ดำสนิท ทุกดวง ทุกกาย ถูกร้อยไส้มาตั้งนานแล้ว

ถ้าใครได้ 18 กาย เข้าไปดูที่วัดพระธรรมกายได้เลย

ผมถึงว่า ในวัดนั้น ไม่มีใครได้ 18กาย เพราะถ้าได้จริง ต้องเห็นกายธรรมของเจ้าอาวาสไปแล้ว ว่าดำขนาดไหน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: saiklang on September 01, 2011, 03:16:31 PM
ขอค้านคุณสมถะครับ ยังไงผมก็ยืนยันว่าในพระไตรปิฎกมีระบุชัดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีกายมหาบุรุษเสมอครับ ไปค้นเอาละกันผมอ่านเจอมาแน่นอน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 03:27:32 PM
ขอค้านคุณสมถะครับ ยังไงผมก็ยืนยันว่าในพระไตรปิฎกมีระบุชัดว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีกายมหาบุรุษเสมอครับ ไปค้นเอาละกันผมอ่านเจอมาแน่นอนขอบคุณที่ค้านนะครับ ขอความกรุณาช่วยค้นมาให้แบบทั้งพระสูตรด้วยนะครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่ง  เราต้องค้านแบบมีเหตุผล หมายความว่า ถ้าเรามีข้อมูลที่เป็นเหตุผลชัดเจน ก็นำเสนอได้เลยครับ...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 03:32:34 PM
ท่านใดเคยเห็นธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมฺมชโยแล้วบ้าง มีลักษณะเช่นไร
เพราะตามหลักแล้วท่านที่ได้ ๑๘ กายแล้ว และทำวิชชาชาเป็น สามารถไปดูธรรมกายของท่านอื่น ๆ ได้ใช่มั๊ยครับ  ช่วย ตอบด้วยถ้าถามผม ผมก็ตอบตามที่ทราบ

กายธรรมของท่านธัมมชโย ดำสนิท ทุกดวง ทุกกาย ถูกร้อยไส้มาตั้งนานแล้ว

ถ้าใครได้ 18 กาย เข้าไปดูที่วัดพระธรรมกายได้เลย

ผมถึงว่า ในวัดนั้น ไม่มีใครได้ 18กาย เพราะถ้าได้จริง ต้องเห็นกายธรรมของเจ้าอาวาสไปแล้ว ว่าดำขนาดไหน

ข้อมูลของท่านเชื่อได้แค่ไหนครับ...ขอหลักฐานยืนยัน หากเป็นการเห็นด้วยตนเองจริง ๆ รู้ญาณของท่านเชื่อได้มากแค่ไหน
 
สมเด็จฯ วัดปากน้ำท่านไม่ได้ธรรมกายหรือครับ ถ้าเป็นเช่นที่คุณว่าจริงท่านคง ไม่สมาคมกับวัดพระธรรมกายแน่ แต่นี้ไม่ใช่...
  
และอีกอย่าง พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ท่านยืนยันต่อหน้าพระเถระและสาธุชนทั่ทั้ง
 
โลก ผ่านทาง DMC ว่า”ใครที่ว่าวัดพระธรรมกายสอนผิดนั้นไม่จริง วัดพระธรรมกายสอนถูกต้องทุกอย่างแล้ว อาตมายืนยันได้  ว่าไม่ผิด   แต่ถ้าผิดเมื่อไรแล้วจะบอก แต่ขอยืนยันว่าไม่ผิด”
  และอีกอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้ คือ “ขอถวายความเคารพต่อเจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ อาตมาเองแม้จะบวชก่อน  เจ้าคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์บวชที่หลัง ซึ่งถือว่าเกิดทีหลังในเพศบรรพชิต แต่ในทางธรรมแล้วต้องถือว่าท่านเกิดก่อน  เพราะท่านได้เข้าถึงธรรมะ ก่อนอาตมา”...ฟังมากับหู  ดูมากับตา...
ต่ออีกนิด....อันนี้เป็นโอวาทของสมเด็จฯวัดปากน้ำ กล่าวถึงองค์พระธรรมกาย ของวัดพระธรรมกาย “ องค์พระธรรมกาย ที่ทางวัดพระธรรมกายได้สร้าง ถวายแด่วัดในประเทศศีลังกานี้ ถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่งดงามประณีตมาก  ถูกต้องตามลักษณะมหาบุรุษทุกประการ”  จำได้แค่นี้ ที่จริงมีมากกว่า เพราะ 2-3ปีผ่านมาแล้ว...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: บุญศักดิ์สิทธิ์ on September 01, 2011, 04:14:54 PM
บทสวดมงคลจักรวาลใหญ่ก็กล่าวถึงมหาปุริสลักขณะ  คือกายมหาบุรุษ ชาวพุทธทั่วไปก็สวดก่อนนอน ไหงท่านถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่จำเป็นต้องได้กายมหาบุรุษ บารมีเต็มเปี่ยมถึงเป็นพระพุทธเจ้าได้ แต่ละสัดส่วนที่พระองค์ท่านได้ล้วนมาจากการประกอบเหตุในอดีตมาทั้งสิ้น
องค์ความรู้ของท่านแปลกๆครับ ??? ก่อนโต้แย้งให้ไปศึกษ่าเรื่องมหาปุริสลักขณะก่อนนะครับ คราวนี้ผมขออ้างตำราบ้างนะครับ ............ไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง
ด้วยความเคารพเป็นความเห็นส่วนตัวครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 06:22:29 PM
เริ่มร้อนแรงไปทาง ศรัทธาจริตแล้วล่ะครับ  เอาล่ะผมขออธิบายสักหน่อย ว่าทำไมเราต้องมานั่งถกเถียงกันในเมื่อต่างก็อ้างความเชื่อของตนเองโดยอ้างพยานบุคคลนำหน้าทั้งนั้น แต่การอ้างหลักวิชชาธรรมกายนั้น เรายังไม่ค่อยจะพูดกันเลย  พิจารณาประเด็นของความเห็นกันก่อนนะครับ

พุทธลักษณะของพระธรรมกายนั้น สำนักวัดปากน้ำ วัดหลวงพ่อสดฯ สายคุณลุงการุณย์ และผมเห็นว่าแม้แต่สายธรรมกายอื่นๆ ก็เห็นและเข้าใจตรงกันว่า เป็นพระปฏิมากรเกตุดอกบัมตูม  ตามความรู้ของหลวงพ่อวัดปากน้ำทุกประการ  ไม่เหมือนกายมหาบุรุษอันเป็นกายเนื้อ แต่มีความละมายกันบ้างถึงกระนั้นก็เป็นดังภาพในหนังสือคู่มือสมภารและมีริ้วจีวรอ่อนช้อยงดงาม หน้าตาพระพักต์จะว่าไม่เหมือนกายมนุษย์เสียทีเดียวมีแต่ความละม้ายกันบ้าง กล่าวให้ชัดก็คือ กายธรรม กับ กายมหาบุรุษอันได้แก่ก่ายมนุษย์หยาบของพระพุทธเจ้านั้น คนละกายกัน ขอให้เข้าใจตรงกันก่อนเช่นว่ามานี้

อีกประการหนึ่ง เรื่องลึกๆ ของใครว่าเป็นวิชชาอย่างไรนั้น ผมทราบจากวงในของวัดหรือสำนักต่างๆ ซึ่งรู้ตรงกันกรณีวัดพระธรรมกายมานานแล้ว ตอนนี้ฉากหน้าก็ว่ากันไปอย่างหนึ่ง ฉากหลักก็อีกอย่างหนึ่งต้องดูนโยบายของธาตุธรรมภาคขาวกรณีวัดพระธรรมกายเป็นหลัก  เพื่อรักษาความสงบสุขของหมู่คณะผมทราบเป็นอันดี ทุกอย่างล้วนเป็นชั้นเชิงทางวิชชาทั้งสิ้น

ท่านทั้งหลาย การที่มีผู้หนึ่งผู้ใดมาอ้างว่าตำราทางวิชชาไม่น่าเชื่อถือเท่าตัวบุคคลอันท่านศรัทธาปักใจเชื่อเขาไปเสียทุกเรื่องนั้น เป็นเรื่องน่าตกใจอย่างยิ่ง ตำราคู่มือสมภารออกมาจากฝ่ายแม่ชีอุบาสิกาซึ่งต้องการทำถวายสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้น ตามรับสั่งของสมเด็จพระสังฆราช หลวงพ่อวัดปากน้ำควบคุมความรู้ตลอดจนการจัดทำเป็นอย่างดี  ตำราวิชชามรรคผลพิสดาร 1 และ 2 นั้น ทั้งพระมหาจัน และเจ้าคุณภาวนาต่างจดความรู้เอาไว้จากการสั่งวิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ บุคคลยุคต้นวิชชาเช่นนี้ไม่มีทางทำความรู้ให้คลาดเคลื่อนได้เลย เพราะท่านเหล่านี้อยู่ในบรรยายกาศการทำวิชชาในโรงงานอีกทั้งเป็นความรู้ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสั่งวิชชาอย่างชัดเจน  แต่เป็นที่น่าแปลกใจที่ว่า บุคคลที่ไม่เคยอยู่ในยุคสมัยของหลวงพ่อวัดปากน้ำ มาไม่ทันหลวงพ่อวัดปากน้ำ  เรียนความรู้มาจากแม่ชีที่อ่านหนังสือไม่ออกเพียงท่านเดียว ท่านกลับคิดว่าน่าเชื่อถือกว่าบุคคลยุคต้นวิชชาตามที่แสดงมาเสียอีก  นี่คือตรรกะอะไรกันหรือ  เรียกว่าศรัทธาสุดโต่งน่าจะชัดเจนดีทีเดียว  หลักวิชชาที่สืบทอดมาจักถูกแปลงสารได้อย่างไร ในเมื่อท่านเหล่านี้เข้าใจวิชชาธรรมกายเป็นอย่างดี ทำวิชชาภาคปราบมาอย่างโชกโชน ถ้าวิชชาธรรมกายจะถูกแปลงสารก็น่าจะมาจาก ท่านที่ไม่มีครูอาจารย์ฝ่ายพระคุมทางวิชชาเสียมากกว่า  ความรู้ที่มาจากการคิดเองเออเองจากรู้ญาณของตนเองนั่นหรือที่ท่านเชื่อว่าดีกว่าความรู้ในตำรา 

เวลาจะเอาเหตุผลเข้ามาคุยกันนั้น เมื่อท่านอ้างกรณี กายมหาบุรุษว่า “แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะหวังกายมหาบุรุษไปเพื่อการใด...”  ประโยคนี้คลุมเครือมากๆ อย่าลืมนะครับ พระพุทธเจ้าภาคโปรด สร้างบารมี เต็มส่วนเข้ากายก็งามตามตำรา เรียกว่า กายมหาบุรุษ 32 ประการ แต่ก็ไม่เคยกล่าวว่า กายมหาบุรุษนี้เลอเลิศอะไร  ยังให้ทรงพิจารณากายนี้เป็น อนิจจัง  ทุกขัง อนัตตาไปเท่านั้นเอง  กายธรรม กับ กายมหาบุรุษก็คนละกายกัน  กายในกายทั้ง 18 กายมีความสัมพันธ์กันก็จริง  แต่ท่านต้องแยกคุณสมบัติของแต่ละกายได้ด้วยนะครับ 
ท่านรู้จักกายมนุษย์พิเศษหรือไม่ล่ะ..? นี่แหละกายสำคัญที่ใช้ทำวิชชาชั้นสูงล่ะ 
สิ่งที่เราต้องพิจารณากันอีกก็คือ  ในเมื่อทุกสำนักต่างรู้เห็น พระธรรมกาย ว่ามีพุทธลักษณะตรงกันหรือไปในทางเดียวกัน  ยกเว้นสานวัดคลองสาม  ประเด็นต่อมา  เราควรจะตั้งคำถามว่า  เกิดอะไรขึ้นกับการรู้เห็นของวัดคลองสาม  ท่านน่าจะรีบมาตรวจแก้ไขทางวิชชากับเจ้าคุณภาวนาวัดปากน้ำมากกว่าที่จะมามองว่า ตนเองวิชชาละเอียดกว่าสำนักอื่นๆ จึงรู้เห็นไปเช่นนั้น ซึ่งเป็นตรรกะที่ไม่เข้าท่าเลยนะครับ

ที่นี้เวลาจะพูดกระทบศรัทธากันนั้น  ก็น่าเห็นใจจริงๆ ทุกคนต่างต้องปกป้องศรัทธาของตนเองทั้งนั้น  ไม่มีใครพึงพอใจกับการถูกกระทบต่อศรัทธา  ผมจึงเห็นว่าเราควรละอาจารย์ของแต่ละสำคัญออกไปจากการคุยกันก่อน  มาคุยกันเฉพาะความรู้หลักวิชชาจักดีกว่า  ท่านมีความรู้ชัดเจนหรือขาดเกินอย่างไร มานั่งคุยกันตรงนี้ก่อน  ถ้าคุยถึงอาจารย์ของสำนักตนก็จักโต้แย้งด้วยทิฏฐิจนยากแก่การทำความเข้าใจกันนะครับ  ที่นี้เราลองหาข้อสรุปให้ตรงกันก่อนว่า พุทธลักษณะของพระธรรมกาย และการเข้าถึงธรรมกาย ควรเข้าถึงอย่างถูกต้องกันอย่างไร..?
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 06:27:05 PM
ฝากเวบห้องสนทนาทางวิชชาธรรมกาย ด้วยนะครับ http://khunsamatha.fix.gs/index.php

เวบหลัก http://khunsamatha.com/
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 01, 2011, 08:08:53 PM
สมเด็จวัดปากน้ำ กับพระวิสุทธิ์วงศาจารย์ ท่านเป็นพระฝ่ายปริยัติ

ไม่ใช่ฝ่ายปฎิบัติ ไม่เคยเข้าโรงงานทำวิชชา

ถ้าของแท้ๆ ต้องพระราชพรหมเถระ(วีระ)


ส่วนเรื่องการมหาบุรุษที่ท่านถูกปลูกฝังมานั้น ผมไม่รู้จะกล่าวเช่นไรดี

กายเนื้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มหาบุรุษแน่ แต่กายธรรมไม่เหมือนลักษณะมหาบุรุษ


หากจะเอาพระที่วัดปากน้ำ มาเป็นพยานบุคคล ยืนยันบารมีของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนั้น

ถามกลับหน่อยเถอะว่า "ทำไม ที่วัดปากน้ำ ไม่มีพระพุทธรูปพระธรรมกายแบบวัดพระธรรมกาย เลยสักองค์เดียว ทั้งๆที่ไปมาหาสู่กัน"
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 08:51:03 PM
แล้วนิพพานกายมนุษย์ล่ะครับ...

ถ้าป็นนิพพานกายมนุษย์ เข้านิพพานด้วยกายมนุษย์ที่สำเร็จวิชชาธรรมกายจนใสเป็นแก้ว ย่อมเป็นไปด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการ เพราะเดิมเป็นกายมนุษย์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ เพียงแต่เปลียนเป็นกายแก้วผลึกใส....อันนี้เป็นผมเห็นส่วนตัว เพราะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นของจริง  ..จะว่าไปเคยเห็นเหมือนกันไม่รู้ว่าคือะไร คือตอนนั้นนั่งเองไม่มีใครนำนั่ง หรือแนะนำเลย รู้อย่างเดียวว่า กลางท้องกับสัมมาอะระหัง แค่นั้นจริง ๆ  นั่งไปสักพักมันเหมือนตกจากที่สูง วูบ แล้วองค์พระก็ผุดขึ้นมา หลายองค์มาก นับไม่ถ้วนเลย แล้วก็ตามด้วยหลวงปูผุดลอยตามองค์พระขึ้นมา ทั้งองค์พระและหลวงปู่ นั่งอยู่บนแผ่นฌานขาวใส ลักษณะเหมือนแผ่นเขียง องค์พระนั้นลักษณะ สี ใส ๆ มีเกตุบัวตูม แต่หลวงปู่ท่านจะห่มจีวรสีเหลืองทอง แล่กายท่านใส ๆมองทะลุได้ ที่สำคัญไม่ได้เห็นองค์เดียว แต่นับไม่ได้เช่นกัน จากนั้น คุมสติม่อยู่ จึงลืมตาเพราะตกใจ... และที่สำคัญอีกอย่าง มาดูทีหลังจึงรู้ว่าองค์พระที่เห็นเป็นองค์พระแบบวัดพระธรรมกายทุกประการ ทั้งที่เพิ่งไปวัดมาเพียงครั้งเดียว ไปเป็นอาสา 1 วันแล้วก็กลับ และลักษณะองคผ์พระ สี ใสๆ แบบนั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อน จำได้คือเคยเห็นองค์หลวงปู่ทองคำ และภาพพระธรรมกายสีทองแบบกายมนุษย์ไม่มีเกศบัวตูมแบบผ่าน ๆ  เท่านั้น และตอนนั่งก็ไม่ได้นึกถึงอะไรเลย คือตอนนั่งเฉย ๆ วางใจที่ท้อง สัมมาอะระหังอย่างเดียว แล้วที่เห็นมันคืออะไร...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 08:55:59 PM
ผมแก้ไขการเห็นธรรมแบบถูกจูงรู้จูงญาณทัสสนะให้ท่านที่เห็นธรรมกายไม่ตรงตามหลักวิชชามาเยอะแล้ว พอตรวจกันจริงๆ ใจเผินออกจากศูนย์ทั้งนั้น จึงเห็นพระธรรมกายแบบที่ภาคมารเขาฉายหนังหลอก นี่ก็พูดกันตรงๆ แล้วล่ะนะครับ ผมรับทราบเรื่องตื้นลึกหนาบางแบบนี้มาโดยตลอด

วัดคลองสามโฆษณาชวนเชื่อเรื่องปราบมารมานานแล้ว ผมเข้าวัดนี้ตั้งแต่ปี 40 พรรคพวกที่อยู่วงในบ้าง นอกบ้าง  ออกมาจากวัดกันก็เยอะ  ทำไมผมจึงยืนยันว่าความรู้ไม่ตรงหลักวิชชามาตลอด  เพราะชั้นเชิงบางอย่างที่ท่านตามเขา(มาร)ไม่ทันนั่นแหละครับ เป็นตัวบ่งบอก

ถ้าท่านตรวจดูจักรพรรดิกายสิทธิ์ได้ ท่านจะทราบว่าอะไรที่มารเขาหลอกเรา  รูปเคารพต่างๆ เช่น พระธรรมกายที่ลักษณะไม่ตรงหลักวิชชาของหลวงพ่อวัดปากน้ำจักรพรรดิกายสิทธิ์ข้างในจะไม่ใช่ภาคขาว พระวัดปากน้ำท่านตรวจก็เห็นเป็นเช่นนั้น ทางสายอื่นๆ เขาก็ตรวจนะครับ ก็เห็นตรงกันนะ  ถึงบอกว่า ให้คุยกันแต่หลักวิชชา อย่าเอาศรัทธานำ อย่าเอาความเชื่อที่ไม่ตรงหลักวิชชานำ วันนี้คุณพาคนฝึกให้เห็นคลาดเคลื่อนจากหลักวิชชา เพราะไม่ทันเหลี่ยมมาร คุณก็ยึดที่ผิดเป็นถูก แล้วก็มานั่งทะเลาะกันอยู่อย่างนี้ไง  ถึงบอกว่า มาเดินวิชชาให้ตรงกันก่อน วิชชา 18 กายนี่แหละ แค่เริ่มตั้งต้นก็จะทราบแล้วว่า ใจมันไม่หยุดที่สิบที่ศูนย์จริง การเห็นจึงถูกเขาหลอกเอา เจอมาเยอะแล้วนะครับ  ทำไมปฏิบัติให้ตรงหลักวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำแค่นี้ทำกันไม่ได้เหรอครับ ทำไมต้องอ้างนั่นอ้างนี่ด้วยล่ะครับ ตำราก็ไม่เอา คนอื่นนอกจากอาจารย์ตนก็ไม่เอา ประสบการณ์ออกนอกตำราจนกลายเป็นคนนอกคัมภีร์ก็ยังไปยึดว่าดีว่างาม อย่างนี้ถึงนำความรู้มาเทียบตำราก็จะสรุปได้ว่า ไม่ถูกตรงตามหลักวิชชาในตำรานั่นเองครับ  นี่คือ ความเพี้ยนทางวิชชาไง  นี่คือเปลี่ยมคูที่ภาคมารเขาขุดมาหลอกเราไง  ท่านทันเขาไหมล่ะครับ  ไม่มีเจตนาชวนทะเลาะนะครับ ฟังแล้วก็ทำใจให้สงบกันไปเถิดดีกว่ามานั่งทะเลาะกันเพราะไม่เอามาตราฐานทางวิชชาจากตำรามาวัดความถูกต้องให้ตรงกัน  เราควรใช้มาตรวัดอันเดียวกัน และถูกตรงที่สุด นั่นคือตำราทางวิชชาธรรมกายทุกหลักสูตรนั่นแหละครับ ผิดจากนี้แปลว่า มารสอดละเอียดเข้ามาใน เห็น-จำ-คิด-รู้เสียแล้ว อย่างนี้เขาเรียกว่า เรียนรู้แบบตามอำเภอใจครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 09:05:34 PM
คุณ สมถะ ช่วยตอบผมด้วยนะครับว่าที่ผมเห็นคืออะไร
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 09:07:58 PM
แล้วนิพพานกายมนุษย์ล่ะครับ...

ถ้าป็นนิพพานกายมนุษย์ เข้านิพพานด้วยกายมนุษย์ที่สำเร็จวิชชาธรรมกายจนใสเป็นแก้ว ย่อมเป็นไปด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการ เพราะเดิมเป็นกายมนุษย์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ เพียงแต่เปลียนเป็นกายแก้วผลึกใส....อันนี้เป็นผมเห็นส่วนตัว เพราะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นของจริง  ..จะว่าไปเคยเห็นเหมือนกันไม่รู้ว่าคือะไร คือตอนนั้นนั่งเองไม่มีใครนำนั่ง หรือแนะนำเลย รู้อย่างเดียวว่า กลางท้องกับสัมมาอะระหัง แค่นั้นจริง ๆ  นั่งไปสักพักมันเหมือนตกจากที่สูง วูบ แล้วองค์พระก็ผุดขึ้นมา หลายองค์มาก นับไม่ถ้วนเลย แล้วก็ตามด้วยหลวงปูผุดลอยตามองค์พระขึ้นมา ทั้งองค์พระและหลวงปู่ นั่งอยู่บนแผ่นฌานขาวใส ลักษณะเหมือนแผ่นเขียง องค์พระนั้นลักษณะ สี ใส ๆ มีเกตุบัวตูม แต่หลวงปู่ท่านจะห่มจีวรสีเหลืองทอง แล่กายท่านใส ๆมองทะลุได้ ที่สำคัญไม่ได้เห็นองค์เดียว แต่นับไม่ได้เช่นกัน จากนั้น คุมสติม่อยู่ จึงลืมตาเพราะตกใจ... และที่สำคัญอีกอย่าง มาดูทีหลังจึงรู้ว่าองค์พระที่เห็นเป็นองค์พระแบบวัดพระธรรมกายทุกประการ ทั้งที่เพิ่งไปวัดมาเพียงครั้งเดียว ไปเป็นอาสา 1 วันแล้วก็กลับ และลักษณะองคผ์พระ สี ใสๆ แบบนั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อน จำได้คือเคยเห็นองค์หลวงปู่ทองคำ และภาพพระธรรมกายสีทองแบบกายมนุษย์ไม่มีเกศบัวตูมแบบผ่าน ๆ  เท่านั้น และตอนนั่งก็ไม่ได้นึกถึงอะไรเลย คือตอนนั่งเฉย ๆ วางใจที่ท้อง สัมมาอะระหังอย่างเดียว แล้วที่เห็นมันคืออะไร...

นี่แหละครับ เป็นรูปแบบหนึ่งของใจที่นิ่งยังไม่ถูกสิบถูกศูนย์จริง เห็นเช่นนนี้เขาฉายหนังมาจริงๆ แต่เพราะเราศรัทธาไง ไม่ตรงหลักวิชชาใดๆ เลย เมื่อเรามาเดินวิชชา 18 กายลำดับวิชชาตรงนี้ให้ได้ก่อน สิ่งที่เห็นเช่นนี้จะหายไปเลย เพราะเป็นของหลอก  ของจริงจะไม่เห็นเช่นนี้ ผู้เห็นก็กล่าวเองว่า "คุมสติไม่อยู่" เขาฉวยโอกาสฉายหนังมาหลอกเราตอนนี้ใจเรากำลังจะตกศูนย์ พอหนังฉายใจก็เคลื่อนออกจากศูนย์แล้วเขาก็พารู้พาญาณฯไปเรื่อย จะสั่งเกตได้ว่า เราจะคุมการเห็นของตัวเองไม่ได้ มันเป็นไปให้เราเห็นเป็นฉากๆ นี่คือ เหตุหลอกรู้ลวงญาณทัสสนะรูปแบบหนึ่งเท่านั้นครับ ไม่ตรงหลักวิชชาใดๆ ถ้าจะให้ตรงต้องเริ่มลำดับฐานใหม่ ต้องเห็นกายในกายที่ศูนย์ด้วยวิธีเข้ากลางของกลางเท่านั้น ถ้าเห็นแบบผุดขึ้นเมื่อไร เสร็จเขาเลยล่ะครับ เขาก็พาเราไปเห็นสิ่งต่างๆ ที่เราศรัทธาเพื่อหวังให้เราเชื่อตาม แต่มันไม่ตรงหลักวิชชา ถ้าเราแม่นตำราจะจับได้ไล่ทันเขาทันที วิธีแก้ไขมีครับ ผมแก้คนที่เห็นเช่นนี้มาเยอะแล้ว ถ้าโชคดีก็จะเห็นกายดำของมารเขาแอบอยู่ในเหตุลับเลยล่ะ พอเห็นได้เท่านั้น ภาพเหล่านั้นหายไปหมดเลย ของหลอกทั้งนั้นครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 09:31:22 PM
ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ...


..แต่ทั้งชีวิตและจิตใจของผมก็ยังทุ่มเท และเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ของผมด้วยความเคารพบูชายิ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ถ้าไม่มี หลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย
ผมคงไม่เป็นคนดีได้ขนาดนี้ ถึงจะยังไม่สมบูรณ์ ขาดอีกหลายเปอร์เซ็น เพราะยังมีกิเลสเยอะยู่
แต่อย่างน้อยก็ทำให้ได้รู้ว่า  เราเกิดมาทำไม มีหน้าที่อะไร จุดมุ่งหมายคืออะไร พระนิพพานอยู่ตรงไหน
ความสุขที่แท้จริงคืออะไร  ได้ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ทุกอย่างต้องทำอย่างยิ่งยวด หยุดไม่ได้ แค่นี้ก็เป็นพระคุณจนหาที่สุดไม่ได้สำหรับผมและหลาย ๆคนแล้ว...

....โอวาทหลวงพ่อธัมฺมชโย...
อย่าขาด.....แม้เพียงวันเดียว
อย่าขาดการปฏิบัติธรรม
แม้แต่เพียงวันเดียว
แม้จะดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องนั่งสมาธิ
เพราะถ้าขาดแม้แต่เพียงวันเดียว
...ใจของเราจะหยาบ ทำให้ผังวิตกกังวล
ได้ช่องส่งผล ชีวิตก็จะเจอแต่ความทุกข์
      
        ..คำสอนพ่อ..

พระพ่อผมสอนสอนแบบนี้แหละครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 01, 2011, 09:46:45 PM
เขาเรียกว่าเวรกรรมของสัตว์โลกครับ ต่อให้พระพุทธเจ้ามาโปรดเขาก็ไม่เชื่อ เขาจะเชื่อเฉพาะบุคคลที่เขาปักใจลงมั่นด้วยศรัทธาไปแล้วเท่านั้น  น่าเสียดายแทนที่จะแก้ไขทางวิชชา กลับมาดื้อแพ่งตะแบงเถียงไปนั่น  ความรู้ของหลวงพ่อวัดปากน้ำจะไม่นำพากันเลยหรือครับ เดินวิชชา 18 กายได้จริง ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป  ผมพยายามอธิบายให้ฟังด้วยดีแล้ว  ขอให้ท่านไปอ่านตำราวิชชาธรรมกายทุกหลักสูตรของหลวงพ่อวัดปากน้ำเถิด  อย่าเอาแต่เชื่อตามๆ กันเลย  เอาความรู้หลักวิชชาในตำราเป็นที่พึ่งเถิด  ขอให้ท่านโชคดีนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 01, 2011, 10:05:27 PM
ลองอ่านดูครับ

พอดี เมื่อคนลงในเฟรชฯ แล้วจึงไปค้นในกูเกิลครับ ของเก่านานแล้วครับ

http://rabob.tripod.com/bkk39.html

อ่านรายละเอียดเอาเองครับ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ-พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกทรงมีพระลิขิตชี้ขาดกรณีวัดพระธรรมกายว่า พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายต้องอาบัติชั้นปาราชิก กรณีไม่ยอมส่งมอบคืนสมบัติที่เกิดขึ้นในขณะเป็นพระให้แก่วัด

ทั้งนี้ อาบัติชั้นปาราชิกถือว่าเป็นอาบัติชั้นสูงสุดตามพระวินัย สำหรับสงฆ์ที่กระทำความผิดรุนแรงเช่น เสพเมถุน ฆ่าคนตาย ฯลฯ และจะต้องสึกจากพระในทันที

บ่ายวานนี้ ....
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 01, 2011, 10:08:31 PM
เฮอๆๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 01, 2011, 10:10:26 PM
http://rabob.tripod.com/daily163.htm

เหตุการณ์แบบนี้ ทำเอาคนฝึกแบบธรรมกาย หายไปจากวัดมากมาย

เพื่อนๆที่นั่งสมาธิมาพร้อมๆกับผม ในช่วง 2525-2528 หายหน้าไปจากวัดหลวงพ่อสดฯ

เสียดายมากๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 01, 2011, 10:19:12 PM
ผลของเรื่องแบบนี้

ทำให้ผมได้รู้ว่า มีการนั่งสมาธิแบบธรรมกาย โดย คุณการุณ ที่จันทบุรี อีก 1 กลุ่มใหญ่ๆ

ผมซื้อหนังสือปราบมาร เล่ม 1-3 มานั่งอ่าน แล้ว

ถึงเข้าใจ และ เลิกเปิดเทป แต่ว่าถอดเทป มานั่งท่องวิชชาแล้ว ทำวิชชาแทนโดยไม่ต้องเปิดเทป

ทั้งเข้าใจ แล้ว ทำตามได้อย่างสะดวกสบาย

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 01, 2011, 10:19:34 PM
ถ้าชาววัดคลองสามจะออกมาโพสต์เพื่อปกป้องความเชื่อของตนเอง มันไม่ก่อเกิดสติปัญญาหรอกครับ

ชาววัดคลองสามต้องยอมรับไปเลยว่าสำนักท่านเห็นไม่เหมือนสำนักอื่นๆ ไม่ว่าวัดปากน้ำ วัดหลวงพ่อสดฯ คุณลุงการุณย์ และแม่ชีอาจารย์ท่านอื่นๆ

แล้วที่เหลือก็คือสำนักอื่นๆเขากำลังมาเสวนานาว่า สำนักท่านเห็นไม่เหมือนวัดและสำนักอื่นๆก็เท่านั้น
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 01, 2011, 10:27:14 PM
Quote
ถ้าผมตั้
ขอสังเกตว่า

พระธรรมกายในยุคแรกก็คล้ายๆกับของสำนักอื่นเห็นๆกันในปัจจุบัน ซึ่งวัดพระธรรมกายเห็นมาแล้วในยุคแรก

(ผมสันนิษฐานว่า) ธรรมกายละเอียด วิชชาแก่กล้าขึ้นไปอีกจึงได้เห็นธรรมกายที่งามกว่าเดิม และครองจีวรต่างไปจากสำนักอื่น

นี้แหละครับ ชัดเจนมากที่สุดแล้ว ท่านยอมรับแล้ว และเชิญตามสบาย ที่ท่านจะนำวิชชาธรรมกายไปดัดแปลงตามใจท่าน โดยอ้างว่าท่านเข้าถึงได้อย่างละเอียดเอง จึงได้บัญญัติหลักวิชชาใหม่

ผมต้องการคำยืนยันจากสำนักท่านเช่นนี้แหละ เวลาผมไปแก้ต่างวิชชาธรรมกาย ผมจะได้พูดได้เต็มปากว่า สำนักท่านดัดแปลง ขนาดวิชชาธรรมกายที่ถ่ายทอดบันทึกมาแต่ดั่งเดิม ท่านยังคิดแก่กล้าไปได้เองตามใจชอบ เพี้ยนไป ไม่ตรงตามองค์ความรู้ครูบาอาจารย์ดั่งเดิม


Quote
ในขณะที่สำนักอื่น ไม่เคยเห็นธรรมกายแบบที่วัดพระธรรมกายเห็น (ผมสันนิษฐานว่า) อาจจะเพราะธรรมกายยังไม่ละเอียดพอ หรือยังไม่นิ่งสนิทพอ...

องแยกประเด็นแล้วคิดตามนะครับ ผมคิดว่าครับ...

นี่คือคำพูดของเจ้าคุณหลวงป๋านะครับ ที่อยู่ในลิงค์ในเวปนี้ที่ให้ไปแต่ต้นครับ ท่านอย่าสับสน เพราะเจ้าคุณหลวงป๋าเมื่อมาเจอของจริงที่วัดปากน้ำ สืบทอดโดยตรงมาทางท่านเจ้าคุณวีระ จึงได้ยืนยันว่า ผู้ที่ใจหยุดไม่นิ่งสนิทดีพอ จึงเห็นพระธรรมกายมีผ้ารัดอกนั่นเอง
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 01, 2011, 10:30:59 PM
พระธรรมกายเพียงแค่คล้ายๆลักษณะพระมหาบุรุษ ไม่เหมือนมนุษย์ซะทีเดียวครับ

ลักษณะมหาบุรุษ เป็นเพียงรูปกายโลกิยะ ที่บุญปรุงแต่งขึ้นเท่านั้น

แต่พระธรรมกาย มีองค์ธรรม และโลกุตตระธรรม เป็นพระธรรมกาย  ลองไปอ่านคำแปลในจารึกพระธรรมกายโบราณก็ยังได้นะครับ

ศีล สมาธิ ปัญญา มาเป็นปํสุกุลจีวรเลยทีเดียว
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 01, 2011, 10:38:39 PM
เรื่องพระนิพพานกายเนื้อก็อย่าพูดไปเรื่อยเปื่อย ว่ามีลักษณะเช่นนั้นเช่นนี้ อย่ามาพูดเองเออเอง

ขนาดครูบาอาจารย์สายพระ จะพูดเรื่องนี้ยังต้องระวัง ทางสายคุณลุงการูณย์ผมเคยเสวนาท่านก็ยังระวังเลย ถึงรายละเอียดเชิงลึกของพระนิพพานกายเนื้อ

...................

กายเนื้อใสเป็นแก้ว มิใช่คือกายเนื้อที่เป็นรูปกายโลกิยะนี้ หากเป็นเช่นนั้นจะเป็นทิฏฐิทางศาสนาพราหมณ์ เป็นปรมาตมัน อาตมัน พรหมมัน ทันที เสร็จเลยครับ มิจฉาทิฏฐิ

...................

สำหรับสายพระนี้ ให้ข้อมูลเอาบุญว่า คำว่ากายเนื้อใสเป็นแก้ว มิใช่หมายถึงรูปกายเนื้อโลกิยะนี้ แต่เป็นกายเนื้อภายในที่มาแทนกายเนื้อโลกิยะนั่นเอง เอาเท่านี้พอก่อนนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 01, 2011, 10:45:33 PM
Quote
ผมคิดว่า อีกไม่นานก็คงจะพบเห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นนะครับ เพราะตามผังวงบุญแล้ว ใกล้ถึงเวลาจักรแก้วเคลื่อนปราบมารอย่างจริงจังในยุคหลวงพ่อธัมมชโยแล้ว ส่วนใครจะให้หราวาสปราบหรือมารปราบหราวาสก็ว่ากันไปนะครับ แต่ตามคติของผม และสิ่งผมพบเห้นก็เป้ไปตามนี้


Quote
ถ้าป็นนิพพานกายมนุษย์ เข้านิพพานด้วยกายมนุษย์ที่สำเร็จวิชชาธรรมกายจนใสเป็นแก้ว ย่อมเป็นไปด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการ เพราะเดิมเป็นกายมนุษย์ที่ได้ลักษณะมหาบุรุษ เพียงแต่เปลียนเป็นกายแก้วผลึกใส....อันนี้เป็นผมเห็นส่วนตัว เพราะผมเองก็ยังไม่เคยเห็นของจริง  ..จะว่าไปเคยเห็นเหมือนกันไม่รู้ว่าคือะไร คือตอนนั้นนั่งเองไม่มีใครนำนั่ง หรือแนะนำเลย รู้อย่างเดียวว่า กลางท้องกับสัมมาอะระหัง แค่นั้นจริง ๆ  นั่งไปสักพักมันเหมือนตกจากที่สูง วูบ แล้วองค์พระก็ผุดขึ้นมา หลายองค์มาก นับไม่ถ้วนเลย แล้วก็ตามด้วยหลวงปูผุดลอยตามองค์พระขึ้นมา ทั้งองค์พระและหลวงปู่ นั่งอยู่บนแผ่นฌานขาวใส ลักษณะเหมือนแผ่นเขียง องค์พระนั้นลักษณะ สี ใส ๆ มีเกตุบัวตูม แต่หลวงปู่ท่านจะห่มจีวรสีเหลืองทอง แล่กายท่านใส ๆมองทะลุได้ ที่สำคัญไม่ได้เห็นองค์เดียว แต่นับไม่ได้เช่นกัน จากนั้น คุมสติม่อยู่ จึงลืมตาเพราะตกใจ... และที่สำคัญอีกอย่าง มาดูทีหลังจึงรู้ว่าองค์พระที่เห็นเป็นองค์พระแบบวัดพระธรรมกายทุกประการ ทั้งที่เพิ่งไปวัดมาเพียงครั้งเดียว ไปเป็นอาสา 1 วันแล้วก็กลับ และลักษณะองคผ์พระ สี ใสๆ แบบนั้นก็ไม่เคยเห็นมาก่อน จำได้คือเคยเห็นองค์หลวงปู่ทองคำ และภาพพระธรรมกายสีทองแบบกายมนุษย์ไม่มีเกศบัวตูมแบบผ่าน ๆ  เท่านั้น และตอนนั่งก็ไม่ได้นึกถึงอะไรเลย คือตอนนั่งเฉย ๆ วางใจที่ท้อง สัมมาอะระหังอย่างเดียว แล้วที่เห็นมันคืออะไร...

ตามสบาย ตามความเชื่อของท่านเถิดครับ

การถูกสอดละเอียด ถูกหุ้มรู้หุ้มญาณไปตามความเชื่อของแต่ละท่านเลยครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 01, 2011, 10:55:49 PM
สำนักคลองสามจะเชื่ออย่างไรก็ตามสบายเถิด อย่านำวิชชาธรรมกายไปให้เขาด่าเอานะครับ มันจะเป็นวิบากยาวนานแสนนาน

สำหรับสายพระ ยึดพระธรรมวินัย ยึดเอาหลักวิชชาจากตำราดั่งเดิมที่สืบทอดมาอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องสมบูรณ์จากพระสู่พระเป็นแก่น

สำหรับอาจารย์แม่ชีนั้น แต่ก่อนไม่เป็นที่รู้จักเท่าไร ปริยัติก็ไม่เป็น แต่รู้จากภายใน เท่าที่แม่ชีอาจารย์แต่ละท่านจะพึงรู้ ขนาดหลวงปู่จะสอนจะพูดจา จะทำวิชชา ยังต้องแยกระยะห่างเอาซะมากมาย เวลาทำวิชชานั้น อยู่กันคนละชั้น หน้าตาเป็นอันไม่ได้เห็นกันเลยทีเดียว

กระทั่งหลวงปู่สดต้องการทำให้วัดปากน้ำมีชื่อเสียง มีคนสนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมมากๆ จึงได้ใช้กุศโลบาย สอนวิชชาบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่แม่ชีอาจารย์ทั้งหลาย เพื่อให้แก้โรคบ้าง ทำฝนบ้าง การงานบ้าง แก่ชาวบ้านนั่นเอง จึงมีชื่อเสียงกันมาก

เพราะพระไม่สามารถออกหน้าได้ เพราะเสี่ยงต่ออุตริมนุษยธรรม แต่ความเป็นจริงคือพระก็ต้องสืบทอดจากพระ พระท่านอยู่กับหลวงปู่ตลอด 24 ชม. เป็นตัวตายตัวแทนหลวงปู่ สมบูรณ์ทั้งปริยัติปฏิบัติทุกประการ

แม้ทุกวันนี้ สำนักไหนที่ชอบพยากรณ์เนืองนิตย์มากมายเกินเหตุ ชาวพุทธผู้มีภูมิหลายท่าน เขายังไม่ยอมรับ เพราะเขาพิจารณากันว่า สอนโดยเอาไสยศาสตร์นำหน้า อวดอ้างอุตริไปเรื่อยๆ ไม่ได้ก่อเกิดสติปัญญาเลย หากท่านจะทำบ้างพอสมควรไม่มากมายเปิดเผย ก็พอได้อยู่ นี่เล่นหยั่งกะจะเป็นพุทธพยากรณ์ซะงั้น ไปๆมาๆ ดันไปฝันเอาอดีตชาติครูบาอาจารย์มาเป็นตุเป็นตะอีก ขนาดครูบาอาจารย์ท่านยังไม่พูดถึงเท่าไหร่เลย พึงสำเนียกให้มากๆนะครับ


ที่เหลือ ทางสำนักคลองสาม ท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปแล้วกัน นำเสนอของท่านไป

ทางสำนักอื่นๆเขาก็ทำหน้าที่ของเขาครับ ในการเสวนาถึงสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 02, 2011, 01:23:07 AM
ใครอยากเห็นภาคมาร ที่วัดคลองสามปทุมธานี เชิญไปดูในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่มีการบูชาข้าวพระ

แต่มีข้อแม้ ต้องผ่าน 18 กายก่อน

มาแบบใหญ่โตอลังการ ดำใสยิ่งนักนับอสงไขยองค์ไม่ถ้วน แต่ ล้วนแล้วแต่ดวงธรรมดำสนิททั้งอสงไขยองค์นั้น

ทั้งมารเล็ก มารใหญ่ จักรพรรดิมาร พระพุทธเจ้าภาคมาร

คนที่นั่งในนั้นก็ถูกหุ้ม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเป็น สวม ซ้อน ร้อยไส้กันหมด ถูกจูงรู้จูงญาณ

เป็นองคาพยพ กองทัพมหึมาของเขา ที่ภายนอกเขาช่วยงานจนแสนจะดูดี แล้วระยะยาวเขาหวังดับธรรมกายทีเดียวทั้งโลก ล้มทั้งหมด


ขอเตือนว่า ถ้ายังเข้าไปอยู่ในนั้น ให้หารูป(ล็อคเก็ต)หลวงพ่อสดที่มาจากวัดปากน้ำติดตัว และเวลานั่งสมาธิให้เดินแบบ 7ฐาน


ผมเคยพูดคุยกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่บวชที่วัดพระธรรมกาย ท่านเป็นที่รู้จักพอสมควร ท่านบอกว่าท่านได้ธรรมกายแล้ว และท่านก็ปราบมารได้ด้วย

ผมถามท่านว่าใครสอนปราบ ท่านบอกว่าท่านทำเองไม่มีใครสอน

ผมก็ถามว่าท่นปราบยังไง ท่านเล่าว่าเวลาเห็นเฉาก๊วย ท่านก็ "กลั่นให้ใส"  ผมถามท่านว่าในอาคารภาวนาเขาใช้การกลั่นกันหมดหรือ

ท่านก็ว่า "ใช่"  ผมก็ถามว่าทำไมเชื่อว่าในอาคารภาวนาปราบมารได้จริง ท่านก็ว่า "เขาเล่าๆกันมา และเวลาที่มีการนัดรวมพลปราบในอาคาร จะมีเหมือนสายฟ้าบนอาคารภาวนา60ปี"

ผมก็ถามต่อว่าพระในวัดได้ดวงได้กายกันกี่รูป ท่านก็ว่าไม่มาก ส่วนมากก็เห็นแค่ดวง แต่ก็ไม่ชัวว่าที่เห็นจริงหรือไม่

แต่ทีน่าตกใจคือ พระผู้ใหญ่ในวัดท่านนึง นั่งสมาธิมากว่า 20ปี ได้ที่ กายรูปพรหม คือต่อไม่ครบ 18 กาย และเท่าที่ได้ก็ไม่ทราบของจริงหรือไม่

นี่แหละ ท่านไม่รู้วิธีดับเขาแบบหมุนขวาทับทวี อะไรๆท่านก็กลั่น บูชาข้าวพระท่านก็กลั่น รักษาโรคท่านก็กลั่น สร้างวิหารทานท่านก็กลั่น ปราบมารท่านก็กลั่น

เพราะแม่ชีอาจารย์ท่าน เป็นแต่ "กลั่น" ไม่ได้หลักวิชชามาทั้งหมดเหมือนสายพระ อย่างนี้ก็เสร็จเขากินเรียบ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 02, 2011, 06:13:57 AM
...ดีใจจังจิตพิสัย เหลือ 0 แล้ว 55555 ....
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: สมาชิกใหม่ on September 02, 2011, 09:02:21 AM
เรียนถาม ท่านศิษย์วัดพระธรรมกายทุกท่านด้วยเคารพ

ผมเห็นทางวัดพระธรรมกายใช้คำว่า "จักรพรรดิ" กันแพร่หลายมาก เช่น สมบัติจักพรรดิ กฐินบรมจักรพรรดิ กลุ่มผู้นำบุญต่างๆ ก็มีการใช้คำนี้กันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่มกันอย่างกว้างขวาง ฯลฯ

ไม่ทราบว่าท่านพอจะแบ่งปันรูปเหมือนพระจักรพรรดิกายสิทธิ์ หรือพระทรงเครื่อง ซึ่งเป็นประธานของรัตนะ ๗ ของวัดพระธรรมกายบ้างได้ไม๊ครับ ว่ามีพุทธลักษณะเป็นอย่างไร แล้วความหมายของ “ภาคผู้เลี้ยง” ทางวัดพระธรรมกายอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ 


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 02, 2011, 09:36:20 AM
ผมเท่ห์กว่า จิตพิสัยลงที่ -72 เอาฮาๆครับ อย่าซีเรียส...

คนที่ขุดเรื่องเก่ามาโจมตีวัดคลองสาม ก้เรื่องเก่าๆ ผมไม่ซีเรียส

อีกหน่อยคงเข้าใจเอง...

มาบารมีเรามันต่างกัน เป้าหมายแม้จุดเดียวกัน แต่คนละ version

เข้าใจนะครับ...

ผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรมากครับ

เรื่อง ดร. มนัส ผมก็ไม่ค่อยจะรู้

เรื่องต่างๆในพันทิพ ผมก็ไม่ค่อยจะเข้าไปอ่าน

เข้ากลุ่มนี้ ก็พึ่งจะเข้าไป เพราะว่า อยากรู้ว่า มีอะไรบ้าง

http://www.facebook.com/groups/161656550544585/

เสียเวลา ในการอ่านเหมือนกัน ดูผ่านๆบางเรื่องเท่านั้น

บางครั้ง อยู่ในสังคม ก็ควรรู้ว่า คนรอบข้างมองมายังพวกฝึกวิชชาธรรมกาย อย่างไร

บังเอิญ ผมมาฝึกวิชชาแบบเดียวกัน ใช้ชื่อธรรมกายเดียวกัน

เจอกับคนอื่น บางครั้งเสียเวลาพูดคุยมากมาย แค่คุยกับคนอื่น เขาก็ตั้งป้อมจะโจมตี

ผมไปกราบพระ ที่วัดอื่น พอรู้ว่า ฝึกนั่งสมาธิแบบธรรมกาย ท่านก็โจมตี ทันที

ผมก็จะกราบเรียน เจ้าอาวาส นั้นว่า ไว้ให้ท่านคุยกับหลวงป๋า ดีกว่า ผมรู้ไม่มากครับ

แต่ถ้ากับคนธรรมดาทั่วไป ผมก็อธิบาย แทบทุกประเด็นเหมือนกัน

ผมเข้าใจวัดพระธรรมกาย และสมาชิกที่คลองสามดีเสมอ มีเพื่อนไปวัดนี้หลายคน ผมก็ไปวัดนี้มาก่อน ในช่วง 2523

ผมโต้แย้งเสมอ เรื่องถวายข้าวพระ วัดธรรมกาย เอาเป็นจุดชวนคนเข้าวัด

แต่ว่า ผมว่า ไม่ใช่ ครับ ถือว่า เห็น จำ คิด รู้ ผิด ดังนั้น ทำวิชชาผิดหมด ครับ

[/size]
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 03, 2011, 02:37:41 PM
เรียนถาม ท่านศิษย์วัดพระธรรมกายทุกท่านด้วยเคารพ

ผมเห็นทางวัดพระธรรมกายใช้คำว่า "จักรพรรดิ" กันแพร่หลายมาก เช่น สมบัติจักพรรดิ กฐินบรมจักรพรรดิ กลุ่มผู้นำบุญต่างๆ ก็มีการใช้คำนี้กันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่มกันอย่างกว้างขวาง ฯลฯ

ไม่ทราบว่าท่านพอจะแบ่งปันรูปเหมือนพระจักรพรรดิกายสิทธิ์ หรือพระทรงเครื่อง ซึ่งเป็นประธานของรัตนะ ๗ ของวัดพระธรรมกายบ้างได้ไม๊ครับ ว่ามีพุทธลักษณะเป็นอย่างไร แล้วความหมายของ “ภาคผู้เลี้ยง” ทางวัดพระธรรมกายอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ 

วันที่ 27 สิงหาคม ปีที่แล้ว วัดพระธรรมกายมีการจุดกระแส เรื่องดวงแก้วคุณยายชุดสุดท้ายออกมา เพื่อระดมทุนสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มีการอ่านเรื่องราว อานุภาพดวงแก้วออกทาง DMC พร้อมแสดงธรรมเล่าเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับดวงแก้ว เท่าที่ท่านทราบ เพื่อเสริมกำลังศรัทธาของศิษย์วัดพระธรรมกาย มีการจัดทำสื่อ หนังสือดวงแก้วคุณยาย ซึ่งผมถือว่าเป็นการแสดงองค์ความรู้ออกมา โดยทำให้สายอื่นจับได้ชัดเจนว่า ไม่มีองค์ความรู้เลยออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่ได้ตั้งใจ เพราะทั้งการแสดงธรรมของเจ้าอาวาสและพระในวัดเกี่ยวกับกายสิทธิ์ หนังสือดวงแก้วกายสิทธิ์(น่าจะเป็นเล่มแรกและเล่มเดียว) ไม่มีการกล่าวถึงลักษณะของกายสิทธิ์ รูปร่างหน้าตา วิธีการเห็น-พูดคุย มีเพียงบอกว่านั่งสมาธิซ้อนๆกัน และมักจะอ้างแต่"คุณยายบอกว่า" ตลอด

องค์ความรู้เรื่องกายสิทธิ์ เล่มแรก เล่มเดียวของวัดพระธรรมกาย แสดงองค์ความรู้ทางวิชชาธรรมกายออกมาอย่างสุดๆ ศึกษาได้ที่ (โหลดอ่านกันเลย จะได้รู้ว่าท่านทราบถึงไหนแล้ว)

http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?mode=vote&voted=1&id=196
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 03, 2011, 03:55:08 PM
เรียนถาม ท่านศิษย์วัดพระธรรมกายทุกท่านด้วยเคารพ

ผมเห็นทางวัดพระธรรมกายใช้คำว่า "จักรพรรดิ" กันแพร่หลายมาก เช่น สมบัติจักพรรดิ กฐินบรมจักรพรรดิ กลุ่มผู้นำบุญต่างๆ ก็มีการใช้คำนี้กันเป็นส่วนหนึ่งของชื่อกลุ่มกันอย่างกว้างขวาง ฯลฯ

ไม่ทราบว่าท่านพอจะแบ่งปันรูปเหมือนพระจักรพรรดิกายสิทธิ์ หรือพระทรงเครื่อง ซึ่งเป็นประธานของรัตนะ ๗ ของวัดพระธรรมกายบ้างได้ไม๊ครับ ว่ามีพุทธลักษณะเป็นอย่างไร แล้วความหมายของ “ภาคผู้เลี้ยง” ทางวัดพระธรรมกายอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างครับ 

วันที่ 27 สิงหาคม ปีที่แล้ว วัดพระธรรมกายมีการจุดกระแส เรื่องดวงแก้วคุณยายชุดสุดท้ายออกมา เพื่อระดมทุนสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มีการอ่านเรื่องราว อานุภาพดวงแก้วออกทาง DMC พร้อมแสดงธรรมเล่าเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับดวงแก้ว เท่าที่ท่านทราบ เพื่อเสริมกำลังศรัทธาของศิษย์วัดพระธรรมกาย มีการจัดทำสื่อ หนังสือดวงแก้วคุณยาย ซึ่งผมถือว่าเป็นการแสดงองค์ความรู้ออกมา โดยทำให้สายอื่นจับได้ชัดเจนว่า ไม่มีองค์ความรู้เลยออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่ได้ตั้งใจ เพราะทั้งการแสดงธรรมของเจ้าอาวาสและพระในวัดเกี่ยวกับกายสิทธิ์ หนังสือดวงแก้วกายสิทธิ์(น่าจะเป็นเล่มแรกและเล่มเดียว) ไม่มีการกล่าวถึงลักษณะของกายสิทธิ์ รูปร่างหน้าตา วิธีการเห็น-พูดคุย มีเพียงบอกว่านั่งสมาธิซ้อนๆกัน และมักจะอ้างแต่"คุณยายบอกว่า" ตลอด

องค์ความรู้เรื่องกายสิทธิ์ เล่มแรก เล่มเดียวของวัดพระธรรมกาย แสดงองค์ความรู้ทางวิชชาธรรมกายออกมาอย่างสุดๆ ศึกษาได้ที่ (โหลดอ่านกันเลย จะได้รู้ว่าท่านทราบถึงไหนแล้ว)

http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?mode=vote&voted=1&id=196

..คนเข้าวัดพระธรรมกายเป็นแสน มีทั้งคนเก่าและคนที่เพิ่งเข้ามา ยังไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไร  การจะไป ประกาศเรื่องที่ละเอียด ๆ มากไปสำหรับคนใหม่ ๆ มันคงเป็นไปไม่ค่อยดีนัก  จึงออกมาในลักษณะของความเป็นกลาง  ๆ เป็นพื้นฐานให้พอรับรู้ สำหรับคนใหม่เพื่อที่จะให้รับได้  เพราะเรื่องนี้มันมีรายละเอียดปลีกย่อยและเป็นอจินไตยมาก ไม่สมควรจะออกสู่สาธารณะจนเกินไป  ดีไม่ดีสายอื่นๆ ที่ไม่รู้จักเรื่องกายสิทธิ์ จะพานหาว่างมงาย หลงวัตถุเสียอีก สำหรับความรู้เรื่องกายสิทธิ์นี้คนที่เข้าวัดมาสักพักแล้วก็ ต่างก็รู้กัน ส่วนลึกซึ้งแค่ไหน นั้น ก็อยู่ที่ความสนใจของแต่ละบุคคล 
      ส่วนถ้าคุณอยากพิสูจน์ความรู้ของวัดเราจริง ๆ เชิญมาหาผมได้ที่ จ.สิงห์บุรี ผมมีคนรู้จักที่ได้ธรรมะระดับหนึ่งแล้วกำลังฝึกเตรียมเข้าอาคารภาวนา สามารถพาคุณเข้าไปในหมู่บ้านปฏิบัติธรรมและอาคารภาวนาได้  พระอาจารย์ที่สอนที่นั้นจะคุมธรรมะให้ตลอด ใครทำอะไรรู้หมด  ลองดูมั๊ยล่ะครับ...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 03, 2011, 09:07:55 PM

อ้อ !!! คุณ samatha เมื่อไหร่จะไปพบหลวงพ่อ ไปตรวจสอบวิชชากันเลยครับ .... ผมรออยู่!!!

เรียน คุณจอมยุทธฯ

ขอแนะนำข้อสังเกต ดังนี้ วัดปากน้ำก็ดี วัดหลวงพ่อสดก็ดี กลุ่มของคุณลุงการุณย์ก็ดี คุณครูตรีธา เนียมขำก็ดี คุณครูฉลวย สมบัติสุขก็ดี ล้วนกล่าวตรงกันว่า วิชชาธรรมกายต้องเรียนจากตำราให้ตำราเป็นตัวกำกับทางวิชชา  

ดังนั้น มีเพียงวัดพระธรรมกายที่ไม่เรียนวิชชาจากตำรา การรู้เห็นจึงไม่ตรงกับกลุ่มคณะอื่นๆ เลย ในทุกๆ เรื่อง  นั่นแปลว่า ชาววัดพระธรรมกายควรมาเรียนและมาร่วมเดินวิชชา 18 กายกับทุกกลุ่มให้วิชชาตรงกับกลุ่มอื่นๆ เขาเสียก่อน โดยเฉพาะควรมาแก้วิชชากับเจ้าคุณภาวนาพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) ที่วัดปากน้ำ มากกว่านะครับ เพื่อเห็นแก่หลักวิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง  ผมเองตรวจชัดเจนมานานแล้วว่าท่านสอนไม่ตรงหลักวิชชาในตำรา วัดพระธรรมกายสอนแนวประยุกต์จนผิดหลักวิชชาธรรมกายในตำราทุกหลักสูตร สอนพลาดมาตั้งแต่การฝึกเบื้องต้นเลย  แล้วผมจะต้องไปตรวจสอบอะไรอีก  ผมได้คำตอบมานานแล้ว ก็บอกแล้วว่าเข้าวัดคลองสามมาตั้งแต่ปี 40 ทราบความชัดเจนมานานแล้ว ผมเข้ามาหลายสำนักที่ฝึกวิชชาธรรมกาย ผมทราบมานานแล้วว่าใครเป็นอย่างไร  

ขอความกรุณาว่า ค่อยๆ ทำความเข้าใจข้อมูลที่ผมนำเสนอนะครับ...ถ้าเกิดปฏิฆะจากข้อเขียนหรือความเห็นของผมก็ขอเรียนคุณจอมยุทธฯ ว่า ผมพยายามชี้ขุมทรัพย์ให้แล้ว  เรื่องเหล่านี้อันบัณฑิตทั้งหลายพึงเข้าใจได้ ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ

ความรู้ทางวิชชาธรรมกายเพิ่มเติม  http://khunsamatha.fix.gs/index.php?board=5.0
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: สมาชิกใหม่ on September 03, 2011, 09:23:14 PM
วันที่ 27 สิงหาคม ปีที่แล้ว วัดพระธรรมกายมีการจุดกระแส เรื่องดวงแก้วคุณยายชุดสุดท้ายออกมา เพื่อระดมทุนสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มีการอ่านเรื่องราว อานุภาพดวงแก้วออกทาง DMC พร้อมแสดงธรรมเล่าเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับดวงแก้ว เท่าที่ท่านทราบ เพื่อเสริมกำลังศรัทธาของศิษย์วัดพระธรรมกาย มีการจัดทำสื่อ หนังสือดวงแก้วคุณยาย ซึ่งผมถือว่าเป็นการแสดงองค์ความรู้ออกมา โดยทำให้สายอื่นจับได้ชัดเจนว่า ไม่มีองค์ความรู้เลยออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่ได้ตั้งใจ เพราะทั้งการแสดงธรรมของเจ้าอาวาสและพระในวัดเกี่ยวกับกายสิทธิ์ หนังสือดวงแก้วกายสิทธิ์(น่าจะเป็นเล่มแรกและเล่มเดียว) ไม่มีการกล่าวถึงลักษณะของกายสิทธิ์ รูปร่างหน้าตา วิธีการเห็น-พูดคุย มีเพียงบอกว่านั่งสมาธิซ้อนๆกัน และมักจะอ้างแต่"คุณยายบอกว่า" ตลอด

องค์ความรู้เรื่องกายสิทธิ์ เล่มแรก เล่มเดียวของวัดพระธรรมกาย แสดงองค์ความรู้ทางวิชชาธรรมกายออกมาอย่างสุดๆ ศึกษาได้ที่ (โหลดอ่านกันเลย จะได้รู้ว่าท่านทราบถึงไหนแล้ว)

http://www.kalyanamitra.org/book/index_dhammabook_detail.php?mode=vote&voted=1&id=196

ขอบคุณครับ เล่มนี้ผมเคยได้รับและอ่านหมดทุกหน้านานตั้งแต่ได้รับมาใหม่ๆ แล้วครับ ทั้งเล่มไม่มีการกล่าวถึงพุทธลักษณะของจักพรรดิกายสิทธิ์หรือพระทรงเครื่องเลยนะครับ
ตอนท้ายเล่มก็มีกรณีศึกษาได้ดวงแก้วมาแล้วทำมาหากินคล่องขึ้นอยู่สามเรื่องซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่ในการออกหนังสือระดมทุน ถ้ามีศรัทธาเป็นทุนอยู่แล้วก็พร้อมจะเชื่อตามๆ กันไปง่ายๆ ครับ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 03, 2011, 10:23:14 PM

วันที่ 27 สิงหาคม ปีที่แล้ว วัดพระธรรมกายมีการจุดกระแส เรื่องดวงแก้วคุณยายชุดสุดท้ายออกมา เพื่อระดมทุนสร้างอาคารร้อยปีคุณยายอาจารย์ เพื่อเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มีการอ่านเรื่องราว อานุภาพดวงแก้วออกทาง DMC พร้อมแสดงธรรมเล่าเสริมเรื่องราวเกี่ยวกับดวงแก้ว เท่าที่ท่านทราบ เพื่อเสริมกำลังศรัทธาของศิษย์วัดพระธรรมกาย มีการจัดทำสื่อ หนังสือดวงแก้วคุณยาย ซึ่งผมถือว่าเป็นการแสดงองค์ความรู้ออกมา โดยทำให้สายอื่นจับได้ชัดเจนว่า ไม่มีองค์ความรู้เลยออกมาสู่สาธารณะอย่างไม่ได้ตั้งใจ เพราะทั้งการแสดงธรรมของเจ้าอาวาสและพระในวัดเกี่ยวกับกายสิทธิ์ หนังสือดวงแก้วกายสิทธิ์(น่าจะเป็นเล่มแรกและเล่มเดียว) ไม่มีการกล่าวถึงลักษณะของกายสิทธิ์ รูปร่างหน้าตา วิธีการเห็น-พูดคุย มีเพียงบอกว่านั่งสมาธิซ้อนๆกัน และมักจะอ้างแต่"คุณยายบอกว่า" ตลอดก็นะครับ คนมันจะจับผิด ทำอะไรมันก็ผิด

จำเป็นมากมั้ยครับว่าจะต้องอธิบายรูปร่างกายสิทธิ์ และวิธีพูดคุยออกอากาศ
ถ้าหลวงพ่ออธิบายรูปร่างกายสิทธิ์ และวิธีพูดคุยออกอากาศ ก็จะเกิดเหตุ ต่อไปนี้

๑. พวกคุณก็จะออกมาบอกว่า เห็นผิด เห็นไม่ตรง อย่างนั้น อย่างนี้

๒. ผู้ปฏิบัติธรรมสายอื่นที่จ้องจะเล่นงานหลวงพ่ออยู่แล้ว ก็จะออกมาหาว่าอวดอุตตะหลุด...

อย่างที่คุณ  กายธรรม072 กล่าวไว้แล้ว

ไม่เหมือนสำนักอื่นที่โพล่งอะไรๆ ออกมาโดยไม่ดูจริตอัธยาศัยและอินทรีย์ของแต่ละบุคคลว่ารับเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่ สมัยหลวงปู่ยังมีการสงวนไว้สำหรับบุคคลที่เข้าใจ หากบอกไปโพล่งเขาก็เอาไป "นัตถุ์ยา" ....

หากใครเข้าใจและรู้เรื่องดีแล้ว ก็เชิญไปพบคุณ  กายธรรม072 ได้ที่สิงห์บุรี แล้วก็ไปตามที่คุณ  กายธรรม072 บอกตามขั้นตอนเลยครับ จะได้ไม่ต้องมาตั้งข้อสงสัยกันอีก

อ้อ !!! คุณ samatha เมื่อไหร่จะไปพบหลวงพ่อ ไปตรวจสอบวิชชากันเลยครับ .... ผมรออยู่!!!

ผมขอบอกว่า วัดท่านอย่างไรก็โดนชาวบ้านและนักวิชาการเขาว่าเอาอยู่แล้วครับ  

เพราะบุคคลากรของท่านไม่แข็งทั้งปริยัติและปฏิบัติ ยิ่งฝ่ายธรรมวิจัยวิชชาธรรมกายก็เพิ่งจะมาเริ่มตั้งไข่เอาตอนกรณีธรรมกายนี่เอง

ปัจจุบันก็ไปไม่ถึงไหน มีเงินหน่อยก็จ้างมหาวิทยาลัยดังๆมาร่วมวิจัย แต่กับสำนักที่สอนวิชชาธรรมกายด้วยกันนี้ยังไม่รับรองวิชชาธรรมกายที่ท่านสอนเลย ผมว่าท่านควรจะเอางบมาทำวิจัยร่วมกับสำนักอื่นๆที่สอนวิชชาธรรมกายจะดีกว่า แต่ก็ไม่แน่ใจว่าสำนักอื่นๆจะเอาด้วยกับท่านไหมนะ เพราะท่านทำเสียหายไว้เยอะ

ทั้งยังมีปัญหาอยู่มากก็เพราะการบริหาร การเงิน การบอกบุญ การสอน  

พอทางหลวงพี่ฐานะฯ ออกมาแก้กรณีธรรมกาย ก็แก้ผิดๆถูกๆ อ่อนภูมิ จนเจ้าคุณ ปอ.ปยุตโต ฮุคหมัดสวนกลับน็อกเอ้าวต์อย่างสบายๆ

ขอบอกว่า ท่าน ปอ.ปยุตโต เคยวิวาทะกับเจ้าคุณหลวงป๋ามานานแล้วครับ แต่เอาหลวงป๋าไม่ลงซักที เรื่องก็เลยไม่ดัง เพราะ ปอ.ปยุตโต ก็กลัวเสียหน้าเหมือนกัน เรื่องนี้อยู่ในสายตาของเจ้าประคุณสมเด็จทั้งสองรูปตลอดด้วยครับ พระผู้ใหญ่ท่านรับรู้วิวาทะนี้ตลอด

เจ้าคุณหลวงป๋าเคยเสนอให้ ปอ.ปยุตโต พูดสด 2 ชม. หลวงป๋าจะพูดสด 2 ชม. โดยมีคณะกรรมการสังฆเถระเป็นผู้ตัดสินเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นครับ เพราะ ปอ.ปยุตโต เงียบไปเลย
 
แล้วทุกวันนี้สำนักคลองสามก็ยังสอนโดนนำการพยากรณ์นำหน้า ซึ่งทำอย่างเปิดเผยและมากมายเกินไป ชาวพุทธที่มีภูมิเขาก็ไม่ยอมรับ เพราะเรื่องพวกนี้เสี่ยงต่ออุตริ เป็นการสอนแบบเอาไสยศาสตร์พยากรณ์นำหน้า ไม่เหมาะสม แล้วพวกสแกนกรรม เอกซเรย์ จิตสัมผัส ตาทิพย์ แก้กรรม พวกนี้ชาวพุทธผู้มีภูมิเขาถือว่า โลว์เกรด ยิ่งนักปฏิบัติก็ไม่ควรเน้นเรื่องนี้มาก และไม่ควรยึดติด

สุดท้ายพวกนี้ต่างก็มีจุดจบที่ไม่สวยงามกันทั้งนั้น เช่นแม่ชีทศพร เป็นรายล่าสุด

ทีเรื่องพยากรณ์เสี่ยงต่อการอวดอุตริกลับนำมาสอนเป็นตุเป็นตะเปิดเผย ไม่กลัวเกรงใครเขาตำหนิเอา ทีหลักวิชชากลับไม่สอน เพราะไม่รู้เรื่องไงครับ ก็เลยไม่สอนนั่นเอง

ที่วัดหลวงพ่อสด การเน้นพยากรณ์ต่างๆ เจ้าคุณหลวงป๋าสั่งห้ามครับ (คนละบริบทกับพุทธพยากรณ์สมัยพุทธกาล และการพยากรณ์ของครูบาอาจารย์บางท่าน บ้าง ไม่เน้นมากมายนัก)

ที่เหลือก็สอนดำเนินตามสมัยหลวงปู่สดสอนไว้ทุกประการ ไม่น้อยกว่าครู ไม่มากเกินครู
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 03, 2011, 10:43:48 PM
"หยุดเท่านั้นแหละเป็นตัวสำเร็จ เรียนตรงนี้ ให้มันได้ตรงนี้ซะก่อน เรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปพูดมากนัก ใหญ่โตมโหฬาร
  หยุด ให้มันได้ซะก่อน เอาตรงนี้ หยุดนิ่งให้ได้ ให้หยุดเชียว".....
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 03, 2011, 11:13:27 PM
"หยุดเท่านั้นแหละเป็นตัวสำเร็จ เรียนตรงนี้ ให้มันได้ตรงนี้ซะก่อน เรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปพูดมากนัก ใหญ่โตมโหฬาร
  หยุด ให้มันได้ซะก่อน เอาตรงนี้ หยุดนิ่งให้ได้ ให้หยุดเชียว".....

คำว่า "หยุด" นี้ตอนที่ผมคุยในเวบพันธุ์ทิพย์ พอใครมาแย้งวิชชาธรรมกายของวัดคลองสาม เมื่อคุยต่อไม่ได้ ก็อ้างว่า "หยุดเป็นตัวสำเร็จ" ถามจริงๆ เถิด ท่านทราบไหมว่า หยุด นี้ได้แก่หยุดอย่างไร..?

หยุดนี้คือ ใจหยุด ใจนิ่ง เมื่อหยุดแล้วใจมันเดินหน้าไม่ถอยหลังกลับ ไม่เผินลอยจาก ศูนย์ ใจหยุด คือใจที่เข้ากลางของกลางเรื่อยไป นะครับ ไม่ใช่บอกว่า ให้หยุดโต้เถียง หรือหยุดวิจารณ์กัน  อะไรที่ขาด-เกิน ถ้าคนหยุด-นิ่งได้จริง อ่านแล้วจะเข้าใจกันเลยทีเดียวว่าเพราะใจของท่านผู้นั้น หยุดไม่ถูกสิบถูกศูนย์นั่นเอง ความรู้จึงขาดๆ เกินๆ ไงครับ

ชาววัดคลองสามขาดความรู้เรื่องหลักวิชชา มีแต่ศรัทธานำ พอมาคุยข้างนอกก็ไปไม่รอด นี่คือผลพวงของการเรียนรู้ที่ไม่เน้นพื้นฐานทางวิชชาให้ แน่น

คุณต้นไม้ฯ กล่าวถูกต้องทีเดียว เคสสตัสดี้นั้นไม่เคยบอกว่าใครเป็นผู้ไปดู แต่คนเอามาพูดกลับเป็นพระภิกษุ อย่างนี้ก็เข้าขั้นอวดอุตริได้เหมือนกัน แต่ก็อ้างว่าฝันในฝัน การทำเช่นว่ามานี้ ถามว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรว่าถูกต้องจริง มากเข้าๆ ก็ฝันในฝันไปหาอดีตชาติของหลวงพ่อวัดปากน้ำ หาเรื่องไม่เข้าท่า  ใครรับรองความถูกต้องในกรณีนี้ล่ะครับ ออกจานดาวธรรมเสียด้วย แต่ความรู้ทางวิชชาไม่เคยเอามาออกเลย ความรู้ในตำราคู่มือสมภารที่วัดอุตสาห์พิมพ์แจก ทั้งๆ ที่แต่แรกก็สั่งเผาไปนั้นทำไมไม่เอามาอธิบายแบบวิชชาการบ้างเลย ถ้าท่านทำได้ บัณฑิตย่อมยอมรับในความรู้แน่นอน ดีกว่าทำตัวเป็นหมอดูพยากรณ์อีกนะครับ

การอ้างว่า พระที่วัดเก่งทายจิตดักใจ ใครคิดอะไรท่านรู้หมด ทำเรื่องสวนทางกับพุทโธวาทเข้าไปอีก...

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑
ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
 
 

             [๓๔๐] ดูกรเกวัฏฏ์ ก็อาเทสนาปาฏิหาริย์เป็นไฉน? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมทายใจ
ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ว่า ใจของ
ท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้ จิตของท่านเป็นดังนี้ เพราะเหตุดังนี้นั้น บุคคล
ผู้ใดผู้หนึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสเห็นภิกษุนั้นทายใจ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความ
ตรองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ว่า ใจของท่านเป็นอย่างนี้ ใจของท่านเป็นไปโดยอาการนี้
จิตของท่านเป็นดังนี้. ครั้นแล้วเขาบอกแก่คนที่ยังไม่มีศรัทธา ไม่เลื่อมใส คนใดคนหนึ่งว่า
อัศจรรย์จริงหนอ ท่าน ไม่เคยมีมาเลย ท่าน ความที่สมณะมีฤทธิ์มาก ความที่สมณะมีอานุภาพ
มาก ข้าพเจ้าได้เห็นภิกษุรูปนี้ทายใจ ทายความรู้สึกนึกในใจ ทายความนึกคิด ทายความตรอง
ของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นได้ ... เมื่อเป็นเช่นนี้ คนผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้น พึงกล่าวกะเขาว่า
ท่าน มีวิชาอย่างหนึ่งชื่อว่า มณิกา ภิกษุรูปนั้นทายใจ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด
ทายความตรองของสัตว์อื่น ของบุคคลอื่นก็ได้ ... ด้วยวิชาชื่อว่า มณิกานั้น ดูกรเกวัฏฏ์ ท่านจะ
สำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน? คนผู้ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสนั้น พึงกล่าวอย่างนั้นกะคนผู้มีศรัทธา
เลื่อมใสกันบ้างไหม? พึงกล่าวพระเจ้าข้า ดูกรเกวัฏฏ์ เราเล็งเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริย์
อย่างนี้แล จึงอึดอัด ระอา เกลียดอาเทสนาปาฏิหาริย์.

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/r.php?B=9&A=7354&w=ทายใจ

การทายใจ หรือดักความคิดคนนั้น ไปอ่านไนพระไตรปิฎกให้ดีๆ พระพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 03, 2011, 11:32:32 PM
เรื่องทายใจ เป็นเรื่อง เล็กน้อย เมื่อเทียบกับเรื่องนี้

ช่วง 2525-2526 ในตอนบ่าย ที่วัดสระเกศ

มีการสอนนั่งสมาธิกัน  โดยหลวงป๋า (ตอนนั้น หลวงป๋ายังไม่ได้บวช) มอบหมาย ให้คนที่ได้ธรรมกายสอนนั่งสมาธิให้กับผู้เริ่มต้นใหม่

คน 1 คน(คนที่ได้ธรรมกาย)  คุม คนฝึกใหม่ ประมาณ 5 คน บางกลุ่ม มี คนได้ ธรรมกาย 2 คน คุมการสอน โดยที่ 1 คน นั่งเดินวิชชา แล้ว อีก 1 คน นั่งสอน

ทุกคนต่างก็นั่งหลับตา แต่ว่า ผู้ที่ควบคุม การสอน รู้หมดว่า ผู้ที่เข้ารับการฝึกวางใจอย่างไร  นั่งนึกคิดอย่างไร

ผู้คุมสอน บอกได้หมด ว่า ผู้ฝึกใหม่ กำหนดใจอย่างไร กำหนดใจแบบไหนถูก แบบไหนไม่ถูก ต้องกำหนดอย่างไร แล้ว หลายๆคน ก็เห็นดวง เห็นกาย ได้อย่างง่าย

ระหว่างที่ นั่งหลับตา คนฝึกใหม่ นั่งคิดอะไรอยู่ ผู้คุมฝึกสอน รู้หมด แล้วก็เตือนเวลาวางหรือกำหนดใจ ไม่ถูก

เมื่อ นั่งเสร็จ ผู้คุมสอน  รู้หมดว่า ใครฝึกได้ถึงตรงไหน ไม่ต้องมานั่งถามว่า แต่ละคนฝึกเป็นอย่างไร

ดังนั้น ที่ไหน สอนอย่างไร ผมไม่รู้ รู้แต่ว่า ช่วงนั้น การสอนช่วงบ่าย ในช่วงแบ่งกลุ่มย่อยเป็นแบบที่ว่า ไว้

เดี๋ยวนี้ หาการสอนนั่งสมาธิแบบนั้น ยากแล้ว
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 03, 2011, 11:55:56 PM
นี่เป็นข้อน่าคิดว่า การฝึกด้วยรู้ญาณทัสสนะนั้น ถ้านำมาเกื้อกูลงานสอนสมาธิวิชชาธรรมกาย เพื่อหวังให้ผู้ฝึกเห็นธรรมอย่างถูกต้อง เพราะสอนเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เป็นการตรวจสอบทางรู้ญาณทัสสนะ ก็แปลว่า ใช้รู้ญาณให้เกิดประโยชน์ได้จริง  แต่ถ้านำมาอ้างอิงเสริมศรัทธาหวังลาภสักการะ หวังการโฆษณาชวนเชื่อโดยเอาอาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจทายใจของคนนำเพื่อเรียกกระแสศรัทธา ดูว่าเจตนาจะเป็นคนละประเด็นกันนะครับ  อ้างว่าพระสงฆ์ทายใจคนแม่น นึกคิดอะไรทายได้หมด รู้หมด แต่ทำไมต่อวิชชาให้ผู้ฝึกเข้าถึงธรรมกายอย่างถูกต้องไม่ได้  ทำไมไม่ดูว่าเขาเห็นดวงธรรมแล้วต่อวิชชาให้เขาเข้าถึงกายธรรมได้อย่างถูกต้อง ทำไมทำไม่ได้ ถ้าทำได้เคสต่างๆ ที่นำเสนอทำไมจึงออกมาสวนทางกับหลักวิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง..?  

มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมอีกความว่า วิชชาทายจิตดักใจนั้น ธาตุธรรม 3 ฝ่ายต่างส่งฤทธิ์มาสนับสนุนคนของเขาได้ทั้งนั้น บางทีให้เห็นเป็นภาพและเสียงของคนที่เราทายใจเขาอยู่ก็มี บางทีก็มีเสียงมาบอกว่าเขาคิดเช่นนั้นเช่นนี้ก็มี เพียงแต่ถ้าเป็นภาคขาวส่งฤทธิ์เสียงนั้นจะต้องได้ยินที่จุดเล็กใสเท่าปลายเข็มกลางดวงธรรมนั้น และจะต้องนำมาใช้เพื่อให้คนเข้าถึงธรรม เพื่อใจหยุดนิ่งได้ถูกหลักวิชชา ถ้าเป็นภาคอื่นส่งฤทธิ์ เสียงหรือภาพจะเผินลอยออกจากศูนย์บ้าง มาจากทางอื่นๆ บ้าง และมักนำมาใช้ก็หวังเพียงผูกใจคนเหล่านั้นให้ยึดติดในปาฏิหาริย์ ยึดติดในตัวบุคคลนั้นโดยไม่สนใจหลักวิชชาที่ถูกตรงแต่ประการใด

ผมไม่ได้กล่าวว่า สำนักใดสอนถูกผิดในเรื่องการทายใจคน แต่ผมให้ข้อคิดว่าเจตนาและผลของการดักจิตทายใจนั้นเกิดผลดีต่อสานุศิษย์จริงหรือไม่ เขาได้ปัญญาเข้าถึงธรรม หรือ ได้โมหาครอบงำให้เกิดศรัทธาลุ่มหลงฝ่ายเดียว  ท่านผู้ประสบเหตุการณ์เช่นนี้ท่านต้องพิจารณาเอาเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม http://khunsamatha.fix.gs/index.php?topic=303.0
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 04, 2011, 12:07:38 AM
...คำว่าหยุด ของผม มันก็ความหมายเดียวกันกับ คุณ สมถะ นั้นแหละครับ ข้อความที่ยกมานั้นเป็น โอวาทของหลวงปู่  ซึ่งใครอ่านก็รู้ว่าหยุดอะไร...
..และเรื่ีองทายจิตดักใจที่ว่า  ก็ลักษณะเดียวกันกับที่ คุณโฟน เล่านั้นแหละ คือพระอาจารย์ที่สอนท่านก็จะเป็นลักษณะนั้น ใครวางใจอย่าไร ใครไม่ทำตามที่สั่ง ที่แนะนำ ใครเผลอนอกเรื่อง ท่านจะรู้และคอยเตือนคอยกำกับตลอด ซึ่งการสอนแบบนี้ผมว่ามันก็ดีไม่ใช่หราครับ....
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ผู้มาเยือน on September 04, 2011, 04:52:08 AM
เห็นวิวาทะระหว่างสำนักคลองสาม กับที่อื่น แล้วสงสัยว่า
- ทำไมท่าทีของทางวัดปากน้ำ ที่ออกมาอย่างเป็นทางการ กลับเป็นไปในทาง positive กับสำนักคลองสาม
เช่นคลิปที่สัมภาษณ์พระธรรมรัตนากร ผู้ช่วยเ้จ้าอาวาสวัดปากน้ำ ก็พูดชมแบบออกตัวชัดเจน (ถ้าไม่เป็น positive การให้สัมภาษณ์น่าจะมีการสงวนท่าทีอยู่บ้าง)

จากคลิปนี้ครับ
http://video.sanook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-398201-player.html


- ทำไมทางวัดปากน้ำถึงเอารูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ทองคำ (ที่ว่ากันว่าไม่ได้นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ท่านวางไว้เป็นแบบแผน) มาบรรจุในเจดีย์ ทั้งที่บอร์ดนี้เคยถกถึงเรื่องความเหมาะสมในท่านั่งขัดสมาธิในรูปหล่อครั้งแรกนี้

- ทำไมพระที่บรรจุในเจดีย์ ของวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นวัดสำคัญทางพุทธศาสนา ถึงไม่ได้ถูกต้องตามลักษณะของพระธรรมกาย แต่เป็นพระหินหยก (ที่มีผ้ารัดอก) ซึ่งเกรงว่า ในอนาคต อาจมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแบบเห็นไม่ตรงกัน แบบทางคลองสาม มีทัศนะไม่ตรงกับสายคุณลุง หรือวัดหลวงพ่อสดฯ และเกรงว่าจะเป็นอย่างที่คุณต้นไม้เมตตาได้โพสต์ไว้ในหน้าแรกว่า "ผมไม่อยากบอกว่าผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเอง อาจมีผลต่อวิชชารบเบื้องสูง"


- แล้วก็สงสัยเล็กน้อยตรงพระจตุรเถร ทำไมถึงไม่มีหลวงปู่วีระ ทั้งที่ปัจจุบันท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีความสำคัญทางวิชา ไม่ได้ยิ่งหย่อนแต่อย่างใดเลย

อ่านที่แต่ละท่านถกกันแล้วพอเจอข้อมูลเหล่านี้ ก็เลยงง ๆ เหมือนแย้งกับที่เคยถกไปบางอัน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 04, 2011, 08:44:40 AM
เห็นวิวาทะระหว่างสำนักคลองสาม กับที่อื่น แล้วสงสัยว่า
- ทำไมท่าทีของทางวัดปากน้ำ ที่ออกมาอย่างเป็นทางการ กลับเป็นไปในทาง positive กับสำนักคลองสาม
เช่นคลิปที่สัมภาษณ์พระธรรมรัตนากร ผู้ช่วยเ้จ้าอาวาสวัดปากน้ำ ก็พูดชมแบบออกตัวชัดเจน (ถ้าไม่เป็น positive การให้สัมภาษณ์น่าจะมีการสงวนท่าทีอยู่บ้าง)

จากคลิปนี้ครับ
http://video.sanook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-398201-player.html


- ทำไมทางวัดปากน้ำถึงเอารูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ทองคำ (ที่ว่ากันว่าไม่ได้นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ท่านวางไว้เป็นแบบแผน) มาบรรจุในเจดีย์ ทั้งที่บอร์ดนี้เคยถกถึงเรื่องความเหมาะสมในท่านั่งขัดสมาธิในรูปหล่อครั้งแรกนี้

- ทำไมพระที่บรรจุในเจดีย์ ของวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นวัดสำคัญทางพุทธศาสนา ถึงไม่ได้ถูกต้องตามลักษณะของพระธรรมกาย แต่เป็นพระหินหยก (ที่มีผ้ารัดอก) ซึ่งเกรงว่า ในอนาคต อาจมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแบบเห็นไม่ตรงกัน แบบทางคลองสาม มีทัศนะไม่ตรงกับสายคุณลุง หรือวัดหลวงพ่อสดฯ และเกรงว่าจะเป็นอย่างที่คุณต้นไม้เมตตาได้โพสต์ไว้ในหน้าแรกว่า "ผมไม่อยากบอกว่าผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเอง อาจมีผลต่อวิชชารบเบื้องสูง"


- แล้วก็สงสัยเล็กน้อยตรงพระจตุรเถร ทำไมถึงไม่มีหลวงปู่วีระ ทั้งที่ปัจจุบันท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีความสำคัญทางวิชา ไม่ได้ยิ่งหย่อนแต่อย่างใดเลย

อ่านที่แต่ละท่านถกกันแล้วพอเจอข้อมูลเหล่านี้ ก็เลยงง ๆ เหมือนแย้งกับที่เคยถกไปบางอัน


ถ้าเชื่อเรื่องอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เมื่อไม่มีท่านอยู่ด้วย

งานนั้นก็ไม่ใช่ของจริงครับ ผมเชื่อของผมอย่างนี้ ไม่ได้ชักชวนให้ใครเชื่อครับ

ผมไปวัดปากน้ำฯ ผมตั้งใจไปกราบศพ หลวงปู่สดฯ แล้ว ก็ไปกราบพระราชพรหมเถร

พระรูปอื่นในวัดปากน้ำฯ ผมไม่เคยไปกราบเลยครับ ตั้งแต่ 2525 ถึงปัจจุบัน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 04, 2011, 09:43:37 AM
เห็นวิวาทะระหว่างสำนักคลองสาม กับที่อื่น แล้วสงสัยว่า
- ทำไมท่าทีของทางวัดปากน้ำ ที่ออกมาอย่างเป็นทางการ กลับเป็นไปในทาง positive กับสำนักคลองสาม
เช่นคลิปที่สัมภาษณ์พระธรรมรัตนากร ผู้ช่วยเ้จ้าอาวาสวัดปากน้ำ ก็พูดชมแบบออกตัวชัดเจน (ถ้าไม่เป็น positive การให้สัมภาษณ์น่าจะมีการสงวนท่าทีอยู่บ้าง)

จากคลิปนี้ครับ
http://video.sanook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-398201-player.html


- ทำไมทางวัดปากน้ำถึงเอารูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ทองคำ (ที่ว่ากันว่าไม่ได้นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ท่านวางไว้เป็นแบบแผน) มาบรรจุในเจดีย์ ทั้งที่บอร์ดนี้เคยถกถึงเรื่องความเหมาะสมในท่านั่งขัดสมาธิในรูปหล่อครั้งแรกนี้

- ทำไมพระที่บรรจุในเจดีย์ ของวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นวัดสำคัญทางพุทธศาสนา ถึงไม่ได้ถูกต้องตามลักษณะของพระธรรมกาย แต่เป็นพระหินหยก (ที่มีผ้ารัดอก) ซึ่งเกรงว่า ในอนาคต อาจมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแบบเห็นไม่ตรงกัน แบบทางคลองสาม มีทัศนะไม่ตรงกับสายคุณลุง หรือวัดหลวงพ่อสดฯ และเกรงว่าจะเป็นอย่างที่คุณต้นไม้เมตตาได้โพสต์ไว้ในหน้าแรกว่า "ผมไม่อยากบอกว่าผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเอง อาจมีผลต่อวิชชารบเบื้องสูง"


- แล้วก็สงสัยเล็กน้อยตรงพระจตุรเถร ทำไมถึงไม่มีหลวงปู่วีระ ทั้งที่ปัจจุบันท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีความสำคัญทางวิชา ไม่ได้ยิ่งหย่อนแต่อย่างใดเลย

อ่านที่แต่ละท่านถกกันแล้วพอเจอข้อมูลเหล่านี้ ก็เลยงง ๆ เหมือนแย้งกับที่เคยถกไปบางอัน

วัดปากน้ำมีพระภิกษุ 2 สาย คือ สายปริยัติ กับ สายปฏิบัติ แม้แต่แม่ชีก็แยกไปอีกต่างหาก สมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำมีชีวิตอยู่ ใครมาขออยู่กับท่าน ท่านจะชู 2 นิ้วว่า จะเรียนปริยัติหรือปฏิบัติ ถ้าเรียนปริยัติไปเรียนกับพระรูปนั้น  ถ้าเรียนปฏิบัติท่านสอนเอง  ทีนี้สายปริยัติรู้เห็นเรื่องปฏิบัติไม่มากไม่ลึกซึ้งเท่าฝ่ายปฏิบัติ ท่านก็แบ่งของท่านไปโดยธรรมชาติเช่นนี้
การที่ใครในวัดปากน้ำจะออกมารับรองวัดคลองสามนั้น  เป็นเรื่องทัศนคติส่วนบุคคลเราจะเหมารวมกันไม่ได้  พระที่ท่านอยู่ฝ่ายปฏิบัติถ้าไปถามเรื่องนี้ท่านอาจไม่ตอบเราก็ได้  นอกจากท่านรู้จักเราหรือสนิทกันท่านจะตอบ  คำตอบจะได้มาแบบที่กำลังคุยกันอยู่นี่  แปลว่า  ต้องแยกกันระหว่าง การปฏิสัมพันธ์กันระหว่างปัจเจกบุคคล  และเรื่องภาคปฏิบัติทางวิชชาธรรมกายโดยมีมาตรฐานทางวิชชาในตำรารองรับ  ไปถามฝ่ายแม่ชีก็เหมือนกันถ้าท่านจะตอบตรงๆ ท่านจะตรวจเราก่อน  ถ้าไม่สนิทกันจะไม่สอบอะไรมากนัก ต้องเข้าใจนะครับว่า  ทุกท่านก็สงวนท่าที่แต่ถ้าเอากันจริงๆ ท่านทราบดีครับว่าใครเป็นอย่างไร

ส่วนการรับรูปหล่อทองคำนั้น  ผมถามพรรคพวกที่คลุกคลีอยู่ในฝ่ายปฏิบัติวัดปากน้ำแล้วว่า  ถ้าจักรพรรดิข้างในไม่ใสแล้วจะเอามาไว้วัดปากน้ำได้อย่างไร  ท่านว่าก็ต้องแก้ให้ใสเสียก่อน  ประมาณนี้นะครับ  เรื่องนี้ท่านก็ต้องแยกประเด็นอีก  พระที่ทำออกมาถ้าถูกต้องตามพุทธลักษณะของพระธรรมกาย  จักรพรรดิภาคขาวจะมาอยู่  ถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องดูที่เจตนาว่าเพราะภาคมารเขากำกับการรู้เห็นมาแต่ต้นใช่ไหม  ถ้าใช่เวลาสร้างออกมาจักรพรรดิกายสิทธิ์ภาคมารก็เข้ามาอยู่ในรูปหล่อหรือพระผงที่สร้างนั้น  แม้ในดวงแก้วใส  ถ้าภาคมารกำกับการสร้างจักรพรรดิกายสิทธิ์ก็ไม่ใสเป็นภาคมารไป  เรื่องแบบนี้ไปถามหาพระที่วัดปากน้ำที่ท่านตรวจจักรพรรดิกายสิทธิ์ได้ท่านจะตอบเราได้  คณะของผมไปสอบถามมาแล้วก็ตรงกันกับที่เรารับรู้มา 

เรื่องพระหยกมีผ้ารัดอกนั้น  ถ้าเราจัดพระพุทธรูปที่มีผ้ารัดอกว่า ไม่ตรงพุทธลักษณะของพระธรรมกายเป็นแต่เพียงจินตนาการของช่างนั้นเรื่องก็จบครับ  เราก็พูดเฉพาะพุทธลักษณะของพระธรรมกายที่ถูกต้องตามที่หลวงพ่อวัดปากน้ำอธิบายไว้  ท่านต้องเข้าใจด้วยว่า  พระปางต่างๆ พระพุทธรูปทั่วๆ ไปก็ใช่ว่าจะเหมือนกัน  หรือตรงกับพุทธลักษณะของพระธรรมกาย  เช่น เกตุเปลว  เกตุกนก  นั่งขัดสมาธิเพชร ต่างๆ นานา ตามเจตนาของช่างปั้นหรือผู้สร้างจะจัดทำ ก็เป็นคนละเรื่องกับพุทธลักษณะที่ถูกต้องของพระธรรมกายภายในนั่นเอง  เราก็ชูแต่สิ่งที่ถูกต้องให้คนอื่นๆ ได้แยกแยะออกซีครับ  เรื่องก็มีเท่านี้เอง
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on September 04, 2011, 10:44:28 AM
เห็นวิวาทะระหว่างสำนักคลองสาม กับที่อื่น แล้วสงสัยว่า
- ทำไมท่าทีของทางวัดปากน้ำ ที่ออกมาอย่างเป็นทางการ กลับเป็นไปในทาง positive กับสำนักคลองสาม
เช่นคลิปที่สัมภาษณ์พระธรรมรัตนากร ผู้ช่วยเ้จ้าอาวาสวัดปากน้ำ ก็พูดชมแบบออกตัวชัดเจน (ถ้าไม่เป็น positive การให้สัมภาษณ์น่าจะมีการสงวนท่าทีอยู่บ้าง)

จากคลิปนี้ครับ
http://video.sanook.com/%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8_%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-398201-player.html


- ทำไมทางวัดปากน้ำถึงเอารูปหล่อหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์ทองคำ (ที่ว่ากันว่าไม่ได้นั่งขัดสมาธิตามแบบที่ท่านวางไว้เป็นแบบแผน) มาบรรจุในเจดีย์ ทั้งที่บอร์ดนี้เคยถกถึงเรื่องความเหมาะสมในท่านั่งขัดสมาธิในรูปหล่อครั้งแรกนี้

- ทำไมพระที่บรรจุในเจดีย์ ของวัดปากน้ำ ซึ่งเป็นวัดสำคัญทางพุทธศาสนา ถึงไม่ได้ถูกต้องตามลักษณะของพระธรรมกาย แต่เป็นพระหินหยก (ที่มีผ้ารัดอก) ซึ่งเกรงว่า ในอนาคต อาจมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแบบเห็นไม่ตรงกัน แบบทางคลองสาม มีทัศนะไม่ตรงกับสายคุณลุง หรือวัดหลวงพ่อสดฯ และเกรงว่าจะเป็นอย่างที่คุณต้นไม้เมตตาได้โพสต์ไว้ในหน้าแรกว่า "ผมไม่อยากบอกว่าผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเอง อาจมีผลต่อวิชชารบเบื้องสูง"


- แล้วก็สงสัยเล็กน้อยตรงพระจตุรเถร ทำไมถึงไม่มีหลวงปู่วีระ ทั้งที่ปัจจุบันท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีความสำคัญทางวิชา ไม่ได้ยิ่งหย่อนแต่อย่างใดเลย

อ่านที่แต่ละท่านถกกันแล้วพอเจอข้อมูลเหล่านี้ ก็เลยงง ๆ เหมือนแย้งกับที่เคยถกไปบางอัน

เรื่องที่พระธรรมรัตนากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสตอบเป็นทัศนะโดยส่วนตัว  ไม่ใช่ตอบในนามวัดปากน้ำ   และก็มีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำอีกหลายรูปที่ไม่เห็นด้วยกับทางวัดคลองสามครับ เท่าที่ ทราบตอนวัดคลองสามเกิดเหตุปี 40 พระธรรมรัตนากร ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าวัดปากน้ำกับวัดคลองสามไม่เกี่ยวข้องกัน

เหตุที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จวัดปากน้ำเลือกที่จะอาราธนารูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์แรกมานั้น (ถึงแม้เจ้าอาวาสวัดคลองสามจะกราบว่า จะหล่อรูปหล่อท่่านั่งที่ถูกต้องให้ใหม่ก็ตาม) แต่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จก็ยังยืนยันจะอาราธนารูปหล่อทองคำองค์แรกมาประดิษฐานถาวรที่พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ท่านคงมีเหตุผลของท่าน อีกอย่างท่านคงได้ประชุมเป็นการภายในวัดปากน้ำเรียบร้อยแล้ว  อีกเหตุผลหนึ่งเพราะว่าในพิธีหล่อรูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์แรกนั้นมีคุณครูตรีธา เนียมขำ อดีตหัวหน้าเวรในโรงงานทำวิชชาในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำไปร่วมงานพิธีด้วยครับ  และถึงรูปหล่อทองคำหลวงพ่อวัดปากน้ำองค์แรกท่านั่งไม่ถูกต้องตามท่านั่งมาตรฐาน แต่ให้ถือว่าถอดแบบมาจากท่านั่งพักอริยาบถของหลวงพ่อวัดปากน้ำ  และที่สำคัญจักรพรรดิด้านในขาวใสครับ  ส่วนองค์ต่อๆมาไม่ทราบครับ


ส่วนพระหยกสำเร็จจากหยกอิตาลี ที่มีผ้ารัดอกนั้น วัดปากน้ำไม่ได้เป็นคนสร้าง  แต่มีญาติโยมที่ศรัทธาสร้างมาถวาย ก็ต้องรับไว้ครับ เหมือนพระประธานเกตุเปลวเพลิงในพระอุโบสถวัดปากน้ำที่มีมาก่อนหลวงพ่อวัดปากน้ำมาจำพรรษาที่วัดปากน้ำ  หลวงพ่อวัดปากน้ำก็ไม่มีดำริที่จะเปลี่ยนเกตุ เพราะของเดิมมาอย่างไร ก็ให้เป็นอย่างนั้น  แต่ที่ถูกก็ให้รู้  ให้แผยแพร่ออกไปครับ

ส่วนพระจตุรเถร เหตุที่ไม่มีหลวงปู่วีระนั้นอย่าน้อยใจไปเลยครับ  คือสมเด็จวัดปากน้ำท่านก็คงเรียงพระเถระรูปสำคัญในอดีตมาก่อนครับ

(http://www.watpaknam.org/userfiles/images/amulet003/_MG_3181.jpg)

รูปบนสุด คือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

รูปซ้ายมือ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

รูปขวามือ คือ พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ)  ในสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่ ท่านเจ้าคุณพระราชโมลียังเป็นพระมหาณรค์ เป็นพระครูปลัดณรงค์ ได้ชื่อว่า "เป็นผู้ร่วมบารมีของหลวงพ่อที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่ง" เป็นบุคคลที่หลวงพ่อให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญ ๆ หลายอย่างให้ทำ และท่านก็รับสนองงานของหลวงพ่อให้สำเร็จมาด้วยดี โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ภายในวัดปากน้ำ ท่านเอาจริงเอาจัง ประหยัดละเอียดลออ ควบคุมดูแลเองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  ต่อมาเป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม

รูปล่าง คือ พระภาวนาโกศลเถร (ธีระ   ธมฺมธโร)  เป็นพระเถระที่หลวงพ่อวัดปากน้ำมอบหมายให้แจกพระของขวัญรู่นที่ 3 แทนท่าน และได้รับมอบหมายจากหลวงพ่อวัดปากน้ำให้เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำต่อจากท่านครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ผู้มาเยือน on September 04, 2011, 12:13:51 PM
อ่านข้อความของคุณ phon แล้วสลดใจลึก ๆ เหมือนกันครับ
วัดต้นสายของวิชา ผ่านไป 50 ปีเอง (บุคคลในยุคก่อน ก็ยังอยู่หลายท่าน) แต่ทำไมเปลี่ยนได้เป็นถึงขนาดนี้
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 04, 2011, 07:16:21 PM
อ่านข้อความของคุณ phon แล้วสลดใจลึก ๆ เหมือนกันครับ
วัดต้นสายของวิชา ผ่านไป 50 ปีเอง (บุคคลในยุคก่อน ก็ยังอยู่หลายท่าน) แต่ทำไมเปลี่ยนได้เป็นถึงขนาดนี้

นานาจิตตัง ครับ

ผมเชื่อ ของผมอย่างนี้ครับ

อันนี้ แล้ว แต่ แต่ละบุคคล ครับ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: สมาชิกใหม่ on September 04, 2011, 08:22:20 PM
ปัจจุบันวัดปากน้ำมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ ป.ธ.๙) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่พระจตุรเถร
รองเจ้าอาวาสมี ๒ รูปครับ ฝ่ายวิปัสสนาและฝ่ายคันถธุระ ซึ่งก็เป็นพระเถระทั้งสององค์นะครับ
ส่วนผู้ช่วยเจ้าอาวาสมี ๒๕ รูปครับ

อ้างอิง http://www.watpaknam.org/structure.html (http://www.watpaknam.org/structure.html)


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 04, 2011, 08:39:33 PM
ถ้าคุณผู้มาเยือน ถามด้วยความสงสัยนั้น ก็ไม่เป็นไรหรอกครับ ดีแล้วที่ถาม จะได้คำตอบที่ดีๆชัดๆกลับไป

แต่บางท่านก็พยายามถามหรือบอกแบบคุณผู้มาเยื่อนนั่นแหละครับ แต่ว่าต้องการที่จะเบี่ยงเบนประเด็น หรือจับประเด็นไม่ถูก ไม่เข้าใจ หรือพยายามไม่เข้าใจ ครับ

สาธุกับสมาชิกหลายๆท่าน ที่พยายามให้ความจริงที่ดีที่ถูกต้องครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Merita on September 04, 2011, 08:51:05 PM
[size=20pt][/size]วันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็น  ผมว่าเรามานั่งหลับตากันดีกว่า ให้เห็นดวงเห็นองค์พระกันชัดๆกันดีกว่ามาเถียงกัน
นี่ถ้าหากจะมาสาวไส้กัน ผมว่ายาว เพราะแต่ละที่เขาก็มีเหตุโยงกันไปโยงกันมา  แต่เท่าที่รู้จากปากครูบาอาจารย์ท่านไม่กล่าวร้ายกันอย่างนี้หรอกครับ ไม่ว่าวัดไหน
ธรรมมะเป็นของละเอียด เรามาเขียนกันผิดเขียนกันถูกล้วนมีอานิสงค์กันทั้งสิ้น นรกอยู่เฉียดหัว บางทีเราก็ไม่เห็น ทำหยุดในหยุดของตนให้ดีเป็นพอ
ครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นเช่นไร ให้ดูท่านชมท่านทั้งหยาบและละเอียด  หยาบส่งผลให้เห็นละเอียด หยาบที่เราเห็นๆกล่าวถกเถียงกันเพื่อจะเอาชนะคะคาน
กันนั้นก็ส่อให้เห็นละเอียดว่าเป็นเช่นไร บางครั้งกลับไปหลับตาดูตัวเองกันและกันก่อนว่าเราทำอะไรอยู่
ปราบมาร ไม่ได้ไปปราบเพราะเก่งเพราะฝีปากกล้า แต่แกร่งเพราะใจทีละเอียดอ่อนหยุดสนิทเป็นเนื้อแท้ของธรรมกาย ใจเป็นอรหัต
ไม่มาถกเถียงกันอย่างนี้หรอก เห็นแล้วสลดกว่า เรื่องรูปพุทธลักษณะขององค์พระธรรมกายนัก ดีที่สุดคือพระ ชั่วที่สุดคือมาร
ไอ้ที่มาเถียงกัน มารกินเรียบ จริงๆแล้วการมาอวดวิชชา มาเอาธรรมะครูบาอาจารย์มาวาดกันอย่างเมามัน นี่ถ้าเป็นพระก็ฉิบกันละ
พิมพ์ๆไปจีวรในหยุดก็ไม่รู้ด้วยนะ แต่ถ้าเข้าถึงก็ไม่ว่าเพราะรู้อย่างไรตอบอย่างนั้น
ครูบาอาจารย์สำนักไหนออกโรงมากล่าวว่าร้ายสำนักอื่น เสียๆหายๆต่างๆนาๆ  ก็ไม่น่ามาเป็นครูบาอาจารย์
คุณธรรมแค่หางแถวยังทำไม่ได้ ก็ไม่รู้จะไปเรียกว่าครูเช่นไร
แต่เท่าที่ติดตาม มีแต่ที่มืดๆว่ากันไปว่ากันมา หาความสว่างไม่เจอ....สลดกว่าเยอะ
เอากันพอหอมปากหอมคอ  ผมขอเป็นกลางๆ ไม่ซ้ายไม่ขวา กลางอย่างเดียวครับ...พอ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 04, 2011, 09:19:00 PM
[size=20pt][/size]วันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาแสดงความคิดเห็น  ผมว่าเรามานั่งหลับตากันดีกว่า ให้เห็นดวงเห็นองค์พระกันชัดๆกันดีกว่ามาเถียงกัน
นี่ถ้าหากจะมาสาวไส้กัน ผมว่ายาว เพราะแต่ละที่เขาก็มีเหตุโยงกันไปโยงกันมา  แต่เท่าที่รู้จากปากครูบาอาจารย์ท่านไม่กล่าวร้ายกันอย่างนี้หรอกครับ ไม่ว่าวัดไหน
ธรรมมะเป็นของละเอียด เรามาเขียนกันผิดเขียนกันถูกล้วนมีอานิสงค์กันทั้งสิ้น นรกอยู่เฉียดหัว บางทีเราก็ไม่เห็น ทำหยุดในหยุดของตนให้ดีเป็นพอ
ครูบาอาจารย์ท่านจะเป็นเช่นไร ให้ดูท่านชมท่านทั้งหยาบและละเอียด  หยาบส่งผลให้เห็นละเอียด หยาบที่เราเห็นๆกล่าวถกเถียงกันเพื่อจะเอาชนะคะคาน
กันนั้นก็ส่อให้เห็นละเอียดว่าเป็นเช่นไร บางครั้งกลับไปหลับตาดูตัวเองกันและกันก่อนว่าเราทำอะไรอยู่
ปราบมาร ไม่ได้ไปปราบเพราะเก่งเพราะฝีปากกล้า แต่แกร่งเพราะใจทีละเอียดอ่อนหยุดสนิทเป็นเนื้อแท้ของธรรมกาย ใจเป็นอรหัต
ไม่มาถกเถียงกันอย่างนี้หรอก เห็นแล้วสลดกว่า เรื่องรูปพุทธลักษณะขององค์พระธรรมกายนัก ดีที่สุดคือพระ ชั่วที่สุดคือมาร
ไอ้ที่มาเถียงกัน มารกินเรียบ จริงๆแล้วการมาอวดวิชชา มาเอาธรรมะครูบาอาจารย์มาวาดกันอย่างเมามัน นี่ถ้าเป็นพระก็ฉิบกันละ
พิมพ์ๆไปจีวรในหยุดก็ไม่รู้ด้วยนะ แต่ถ้าเข้าถึงก็ไม่ว่าเพราะรู้อย่างไรตอบอย่างนั้น
ครูบาอาจารย์สำนักไหนออกโรงมากล่าวว่าร้ายสำนักอื่น เสียๆหายๆต่างๆนาๆ  ก็ไม่น่ามาเป็นครูบาอาจารย์
คุณธรรมแค่หางแถวยังทำไม่ได้ ก็ไม่รู้จะไปเรียกว่าครูเช่นไร
แต่เท่าที่ติดตาม มีแต่ที่มืดๆว่ากันไปว่ากันมา หาความสว่างไม่เจอ....สลดกว่าเยอะ
เอากันพอหอมปากหอมคอ  ผมขอเป็นกลางๆ ไม่ซ้ายไม่ขวา กลางอย่างเดียวครับ...พอสิ่งที่คุณโพสต์มา ไม่มีใครเขาโพสต์หรอกครับ เป็นการไม่ให้เกียรติผู้เสวนา

ถ้าอยากโพสต์เช่นนี้ไปโพสต์ที่เวปบอดร์พันทิป หรือพลังจิตนะครับ
.................

เวปบอดร์นี้เผยแผ่วิชชาธรรมกายที่บริสุทธิ์ถูกต้อง

และผู้ตอบหลายๆท่านก็มีประสบการณ์และมีผลการปฏิบัติที่ดีมาในระยะเวลายาวนานกันพอสมควรครับ

ไม่ต้องไปไล่เขานั่งสมาธิหรอกครับ ที่เขามาตอบกันเพราะเขาเสียสละอุทิศเวลามาให้ธรรมทาน ไม่ใช่มานั่งเถียงไร้สาระตามความเข้าใจของท่านหรอก

ส่วนพระคุณเจ้าท่านคงไม่เข้ามาตอบนักหรอกครับ เพราะท่านก็มีกิจของสงฆ์

ถึงท่านเข้าถึงจริงท่านก็ไม่มาพยากรณ์อะไรเป็นตุเป็นตะที่นี่หรอกครับ มันเสียสมณะสารรูป แต่ถ้าท่านจะกล้าพูดหลักวิชชาที่บริสุทธิ์ถูกต้อง แม้คอขาดท่านก็กล้าพูด

ส่วนมากคนตรงนี้เป็นฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม มาเสวนาถึงวิชชาที่ถูกต้องเป็นธรรมทาน
...............

ไม่ใช่เวปบอดร์ตลาดนัดที่เอาแต่ด่ากันไปมาๆ

และไม่ใช่เวปบอดร์เรียไรเงินทำบุญพื้นฐานว่าเป็นบารมีภาคปราบ

ไม่ใช่เวปบอดร์อวยกันไปๆมาๆ จนไร้ซึ่งความจริงและความถูกต้อง

ถ้าจะเข้ามาโพสต์อีก ก็กรุณาให้เกียรติเวปบอดร์ด้วยครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Merita on September 04, 2011, 09:55:39 PM
โทษทีครับ  พี่คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ

อ่านให้ดีก่อน  ถ้าพี่ตอบผมด้วยใจที่กรุณาพี่คงไม่พิมพ์กันขนาดนี้

ผมไม่คิดว่าพี่ต้นไม้เมตตาจะคิดได้ขนาดนี้  ผมไม่มีเจตนาจะมาสั่งมาสอนใคร

เพียงบางครั้งสิ่งที่สะท้อนเกี่ยวกับวิชชาละเอียด  ไม่ใช่การฟังเขาว่า ให้กล้ายืนยันว่าได้ถึงธรรมะนั้นจริง นั่นก็ควรทำ

แต่หากฟังมาหรืออ่านมา  ผมก็ยังยืนยันว่านั่งสมาธิให้ถึงก็แค่นั้น  บัณฑิตเขาไม่สรุปอะไรเร็วอย่างนี้หรอกครับ

ผมคงไม่คิดไปซื้อหนังสือพวกนั้นมาอ่านแล้วทำให้ผมเป็นอย่างนี้หรอกครับ

ผมกลัว  ขอบคุณ

ที่สำคัญไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ต้นไม้เมตตาสักคำ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 04, 2011, 10:03:18 PM
โทษทีครับ  พี่คิดอย่างนั้นจริงๆเหรอครับ

อ่านให้ดีก่อน  ถ้าพี่ตอบผมด้วยใจที่กรุณาพี่คงไม่พิมพ์กันขนาดนี้

ผมไม่คิดว่าพี่ต้นไม้เมตตาจะคิดได้ขนาดนี้  ผมไม่มีเจตนาจะมาสั่งมาสอนใคร

เพียงบางครั้งสิ่งที่สะท้อนเกี่ยวกับวิชชาละเอียด  ไม่ใช่การฟังเขาว่า ให้กล้ายืนยันว่าได้ถึงธรรมะนั้นจริง นั่นก็ควรทำ

แต่หากฟังมาหรืออ่านมา  ผมก็ยังยืนยันว่านั่งสมาธิให้ถึงก็แค่นั้น  บัณฑิตเขาไม่สรุปอะไรเร็วอย่างนี้หรอกครับ

ผมคงไม่คิดไปซื้อหนังสือพวกนั้นมาอ่านแล้วทำให้ผมเป็นอย่างนี้หรอกครับ

ผมกลัว  ขอบคุณ

ขอบคุณครับที่เสวนา เพียงแค่แนะนำให้ใช้คำพูดที่เหมาะสมนะครับ ให้ระวังคำพูดไว้ก่อน

สำหรับบางท่านที่อาจจะเสวนาไม่เหมาะสมด้วยเจตนาไม่ดีจริงๆ ก็เป็นกรรมของเขาเองเท่านั้นครับ

แต่โดยมากแล้ว เขาเสวนาไปตามธรรม โดยปกติครับ บางท่านอาจจะคิดลบไปเอง
.............

เรื่องหนังสือ ? คงจะผิดกระทู้แล้วนะครับ

สำหรับหนังสือและตำรา ทางวัดหลวงพ่อสดฯ ตำราเบื้องสูง ไม่มีขาย ไม่มีซื้อ มีแต่ให้ฟรี แต่ก็ไม่ถึงกับสาธารณะ และได้จัดการดูแลฝึกฝนอบรมสั่งสอนให้ดีพอสมควรครับ

ส่วนตำราเบื้องต้นเบื้องกลาง มีทั้งแบบให้ฟรีและทำบุญ อันนี้ให้เป็นสาธารณะทั่วไปครับ

ส่วนสำนักใด มีเหตุผลอะไรกับการที่ต้องจำหน่ายหนังสือหรือตำราเป็นสาธารณะ ก็ลองถามสำนักนั้นดูนะครับ

............

Quote
ที่สำคัญไม่ได้เอ่ยชื่อพี่ต้นไม้เมตตาสักคำ

เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า อย่านำผมไปเกี่ยวข้องอะไรด้วยเลยครับ ผมก็เสวนาไปตามปกติ

แล้วเวปบอดร์นี้ ไม่มีใครเขาด่า เขาว่า เขาใส่ร้ายเสียดสีกัน มีแต่บางท่าน ที่เข้าใจผิดไปเอง เพราะปิดตาปิดใจ เข้าใจไปว่าใครๆจะคอยด่า คอยจับผิดอยู่เรื่อย

คนโพสต์ก็ งง เป็นนะครับ คุยตามปกติ มายัดเยียดข้อหาให้เขา ความจริงเราต้องพิจารณาตนเองตามความเป็นจริงบ้าง ก็เท่านั้น
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Linxechong on September 04, 2011, 11:15:59 PM
ดูเหมือนกระทู้นี้จะเป็นที่ชุมนุมศิษย์ทั้งสามสำนักมาแสดงความเห็นกันคับคั่ง

บางท่านก็จัดหนัก พูดกันแบบไม่อ้อมค้อม แต่ก็ขอให้ถือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลครับ อย่าได้มีจิตขุ่นเคือง ยิ่งมีข้อมูลมาก ยิ่งทำให้เรามีโอกาสตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น สมาชิกส่วนใหญ่ในที่นี้ก็มีเจตนาดีเช่นนี้

ขอยกตัวอย่างเรื่องตัวเองครับ เป็นลูกศิษย์หลวงป๋าตั้งแต่ท่านยังเป็นฆราวาส ก่อนมารู้จักท่าน เพื่อนสหธรรมิกหลายคนกล่าวถึงท่านในแง่ลบเพราะได้ฟังมาอย่างนั้น บางคนพูดเข้าหูเลยว่า ท่านทำดีเอาหน้า ใจไม่บริสุทธิ์ ไม่เห็นธรรมะหรอก จำขี้ปากเขามาพูด แถมต้นตอคำพูดนี้ยังมาจากผู้ที่ถูกยกย่องว่ามีธรรมกายสูงส่งอีกด้วย

ตอนนั้นก็ยังเพิ่งหนุ่มอ่อนต่อโลก สับสนยิ่งว่าเป็นยังไงกันแน่ แต่คงพอมีบุญท่านเคยเกื้อหนุนมาในอดีต เลยมีโอกาสได้เข้าพบพูดคุยกับท่านในเรื่องที่สงสัย และเป็นศิษย์ท่านตั้งแต่นั้นมา แต่ลึกๆก็ยังอดแคลงใจคอยดูปฏิปทาท่านตลอด

โชคดีว่าพอมาเป็นลูกศิษย์ท่าน ทำให้หูตาเริ่มกว้างขวาง ได้รู้จักบุคคลต่างๆรุ่นหลวงปู่ ไปหาหลวงพ่อภาวนาฯเป็นระยะ บางครั้งหลวงป๋าก็ใช้ให้ไปหาคุณยายเธียร ธีรสวัสดิ์ ซึ่งท่านนับถือเหมือนแม่

ครั้งหนึ่งคุณกุล ผ่องสุวรรณ ไวยาวัจกรวัดปากน้ำสมัยหลวงปู่สด ก็มานั่งสมาธิกับหลวงป๋า หลังนั่งเสร็จท่านก็เล่าเรื่องน่าสนใจให้เด็กๆฟัง และก่อนกลับท่านก็พูดกับพวกผมว่า “นี่แหละของจริงหละ” คำนี้ทำให้มั่นใจมากขึ้น

บางช่วงก็มีศิษย์คุณยายถนอม อาสไวย์ มานั่งสมาธิกับหลวงป๋า ทำให้หลวงป๋าได้ตรวจสอบวิชชากับสายคุณยายถนอม

พอวัดหลวงพ่อสดฯเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ครูตรีธาและสมาคมศิษย์วัดปากน้ำ ก็เป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนปริยัติธรรมถวายวัด ทุกวันนี้ ศิษย์เอกคุณครูฉลวย สมบัติสุข ก็ยังไปมาหาสู่ช่วยหลวงป๋าทำวิชชาอยู่

นี่เป็นเพียงเรื่องน้อยนิดที่ผมรู้ ที่ไม่รู้มีอีกมากมาย แต่เรื่องเหล่านี้แหละครับที่ช่วยเราในการตัดสินใจว่าเราควรจะฝากเส้นทางแห่งวัฎฎสงสารในอนาคตไว้กับใคร ถ้าผมไม่มีโอกาสรู้เห็นเรื่องเหล่านี้ ผมอาจแคลงใจหลวงป๋าไปตลอด เหมือนหลายท่านที่รับรู้ข้อมูลมาแต่เพียงด้านเดียว

ผู้ที่เราจะฝากอนาคตไว้บางครั้งเราไม่มีปัญญาจะตรวจสอบด้วยตนเอง ก็ต้องอาศัย reference ที่เชื่อถือได้เป็นบุคคลที่วงการยอมรับ รวมทั้งต้องหาข้อมูลให้มากๆ อ่านให้มากๆ ไม่ต้องห่วงว่าอ่านแล้วรู้แล้วจะฟุ้งซ่าน คนเราถ้าอ่านเรื่องที่เกินภูมิธรรมของตัวเอง ไม่เข้าใจก็หยุดอ่านไปเอง

ดังนั้นท่านใดมีข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นประโยชน์ด้วยเจตนาดี เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาครับ การเชื่อหรือไม่เชื่อถือว่าเป็นวิจารณญาณของผู้อ่าน ขอเพียงอย่าให้เป็นการวิวาทก็พอครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 04, 2011, 11:20:22 PM
ผมไปวัดปากน้ำ ครั้งแรก 2525 อาจารย์ที่สอนหนังสือที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาผมไปกราบ พระราชพรหมเถร

ไปนั่งสมาธิต่อหน้าพระราชพรหมเถร

หลังจากนั้น หลวงป๋า ก็ให้ผมไปกราบขอหนังสือกับพระราชพรหมเถร

ต่อมา  ผมไปวัดปากน้ำ ก็ไปกราบ แต่พระราชพรหมเถร เพราะว่า ผมไม่รู้จักพระภิกษุ รูปอื่น

ไปวัดปากน้ำ ก็ไปกราบศพหลวงปู่สดฯ แล้ว ก็ไปกราบพระราชพรหมเถร

ผมไม่เคยสนใจ พระภิกษุรูปอื่นในวัด

ไม่เคยสนใจ ว่า ในอดีต จะมีพระภิกษุรูปไหน ทำอะไรมาบ้าง

ไม่เคยศึกษาประวัติของพระภิกษุรูปอื่น ในวัด ไม่ว่า จะเป็นพระรูปใด

ผมไปวัดปากน้ำ ก็เพื่อไปทำบุญถวายค่าภัตราหาร   และฝึกสมาธิ  เท่านั้น

ทางวัดปากน้ำจะสร้างอะไร จะทำอะไร ผมไม่เคยรู้ เพราะว่า ไม่ได้สนใจ จะรู้ ก็แต่มีคนมาโพสในบอร์ดนี้ ผมก็ไม่ได้ใส่ใจ

ส่วนพระของขวัญ ของวัดปากน้ำ ผมมีรุ่น 3 เพียง 2 องค์ สำหรับรุ่นหลังๆ ผมไม่มี ผมไม่ได้สนใจ ยกเว้น พระราชพรหมเถร จะมอบพระของขวัญให้

ผมสนใจแต่เรื่องนั่งสมาธิเท่านั้น ถ้าจะนั่งสมาธิ ก็ต้องหาถึงต้นตอ แหล่งวิชชา

สำหรับ เรื่องทำบุญอื่นๆ ผมสามารถทำบุญได้กับวัดอื่นๆทั่วไป ในเมืองไทย
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on September 04, 2011, 11:30:47 PM
ดูเหมือนกระทู้นี้จะเป็นที่ชุมนุมศิษย์ทั้งสามสำนักมาแสดงความเห็นกันคับคั่ง

บางท่านก็จัดหนัก พูดกันแบบไม่อ้อมค้อม แต่ก็ขอให้ถือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลครับ อย่าได้มีจิตขุ่นเคือง ยิ่งมีข้อมูลมาก ยิ่งทำให้เรามีโอกาสตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งขึ้น สมาชิกส่วนใหญ่ในที่นี้ก็มีเจตนาดีเช่นนี้

ขอยกตัวอย่างเรื่องตัวเองครับ เป็นลูกศิษย์หลวงป๋าตั้งแต่ท่านยังเป็นฆราวาส ก่อนมารู้จักท่าน เพื่อนสหธรรมิกหลายคนกล่าวถึงท่านในแง่ลบเพราะได้ฟังมาอย่างนั้น บางคนพูดเข้าหูเลยว่า ท่านทำดีเอาหน้า ใจไม่บริสุทธิ์ ไม่เห็นธรรมะหรอก จำขี้ปากเขามาพูด แถมต้นตอคำพูดนี้ยังมาจากผู้ที่ถูกยกย่องว่ามีธรรมกายสูงส่งอีกด้วย

ตอนนั้นก็ยังเพิ่งหนุ่มอ่อนต่อโลก สับสนยิ่งว่าเป็นยังไงกันแน่ แต่คงพอมีบุญท่านเคยเกื้อหนุนมาในอดีต เลยมีโอกาสได้เข้าพบพูดคุยกับท่านในเรื่องที่สงสัย และเป็นศิษย์ท่านตั้งแต่นั้นมา แต่ลึกๆก็ยังอดแคลงใจคอยดูปฏิปทาท่านตลอด

โชคดีว่าพอมาเป็นลูกศิษย์ท่าน ทำให้หูตาเริ่มกว้างขวาง ได้รู้จักบุคคลต่างๆรุ่นหลวงปู่ ไปหาหลวงพ่อภาวนาฯเป็นระยะ บางครั้งหลวงป๋าก็ใช้ให้ไปหาคุณยายเธียร ธีรสวัสดิ์ ซึ่งท่านนับถือเหมือนแม่

ครั้งหนึ่งคุณกุล ผ่องสุวรรณ ไวยาวัจกรวัดปากน้ำสมัยหลวงปู่สด ก็มานั่งสมาธิกับหลวงป๋า หลังนั่งเสร็จท่านก็เล่าเรื่องน่าสนใจให้เด็กๆฟัง และก่อนกลับท่านก็พูดกับพวกผมว่า “นี่แหละของจริงหละ” คำนี้ทำให้มั่นใจมากขึ้น

บางช่วงก็มีศิษย์คุณยายถนอม อาสไวย์ มานั่งสมาธิกับหลวงป๋า ทำให้หลวงป๋าได้ตรวจสอบวิชชากับสายคุณยายถนอม

พอวัดหลวงพ่อสดฯเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ครูตรีธาและสมาคมศิษย์วัดปากน้ำ ก็เป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนปริยัติธรรมถวายวัด ทุกวันนี้ ศิษย์เอกคุณครูฉลวย สมบัติสุข ก็ยังไปมาหาสู่ช่วยหลวงป๋าทำวิชชาอยู่

นี่เป็นเพียงเรื่องน้อยนิดที่ผมรู้ ที่ไม่รู้มีอีกมากมาย แต่เรื่องเหล่านี้แหละครับที่ช่วยเราในการตัดสินใจว่าเราควรจะฝากเส้นทางแห่งวัฎฎสงสารในอนาคตไว้กับใคร ถ้าผมไม่มีโอกาสรู้เห็นเรื่องเหล่านี้ ผมอาจแคลงใจหลวงป๋าไปตลอด เหมือนหลายท่านที่รับรู้ข้อมูลมาแต่เพียงด้านเดียว

ผู้ที่เราจะฝากอนาคตไว้บางครั้งเราไม่มีปัญญาจะตรวจสอบด้วยตนเอง ก็ต้องอาศัย reference ที่เชื่อถือได้เป็นบุคคลที่วงการยอมรับ รวมทั้งต้องหาข้อมูลให้มากๆ อ่านให้มากๆ ไม่ต้องห่วงว่าอ่านแล้วรู้แล้วจะฟุ้งซ่าน คนเราถ้าอ่านเรื่องที่เกินภูมิธรรมของตัวเอง ไม่เข้าใจก็หยุดอ่านไปเอง

ดังนั้นท่านใดมีข้อมูลที่น่าสนใจมานำเสนอเป็นประโยชน์ด้วยเจตนาดี เป็นเรื่องน่าอนุโมทนาครับ การเชื่อหรือไม่เชื่อถือว่าเป็นวิจารณญาณของผู้อ่าน ขอเพียงอย่าให้เป็นการวิวาทก็พอครับ


ผมไปวัดปากน้ำ ครั้งแรก 2525 อาจารย์ที่สอนหนังสือที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาผมไปกราบ พระราชพรหมเถร

ไปนั่งสมาธิต่อหน้าพระราชพรหมเถร

หลังจากนั้น หลวงป๋า ก็ให้ผมไปกราบขอหนังสือกับพระราชพรหมเถร

ต่อมา  ผมไปวัดปากน้ำ ก็ไปกราบ แต่พระราชพรหมเถร เพราะว่า ผมไม่รู้จักพระภิกษุ รูปอื่น

ไปวัดปากน้ำ ก็ไปกราบศพหลวงปู่สดฯ แล้ว ก็ไปกราบพระราชพรหมเถร

ผมไม่เคยสนใจ พระภิกษุรูปอื่นในวัด

ไม่เคยสนใจ ว่า ในอดีต จะมีพระภิกษุรูปไหน ทำอะไรมาบ้าง

ไม่เคยศึกษาประวัติของพระภิกษุรูปอื่น ในวัด ไม่ว่า จะเป็นพระรูปใด

ผมไปวัดปากน้ำ ก็เพื่อไปทำบุญถวายค่าภัตราหาร   และฝึกสมาธิ  เท่านั้น

ทางวัดปากน้ำจะสร้างอะไร จะทำอะไร ผมไม่เคยรู้ เพราะว่า ไม่ได้สนใจ จะรู้ ก็แต่มีคนมาโพสในบอร์ดนี้ ผมก็ไม่ได้ใส่ใจ

ส่วนพระของขวัญ ของวัดปากน้ำ ผมมีรุ่น 3 เพียง 2 องค์ สำหรับรุ่นหลังๆ ผมไม่มี ผมไม่ได้สนใจ ยกเว้น พระราชพรหมเถร จะมอบพระของขวัญให้

ผมสนใจแต่เรื่องนั่งสมาธิเท่านั้น ถ้าจะนั่งสมาธิ ก็ต้องหาถึงต้นตอ แหล่งวิชชา

สำหรับ เรื่องทำบุญอื่นๆ ผมสามารถทำบุญได้กับวัดอื่นๆทั่วไป ในเมืองไทย


กราบอนุโมทนาในทุกๆบุญด้วยนะครับ สาธุ _/|\_  ดีใจที่อ่านบทความจากพี่ๆยุคแรกๆของวัดครับ  ประสบการณ์ที่ถ่ายทอดออกมาหาอ่านที่ไหนไม่ได้  นอกจากการเล่าสู่กันฟังระหว่างรุ่นสู่รุ่นครับ  ^_^

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 04, 2011, 11:32:08 PM

สาธุกับทุกๆท่านครับ ที่ได้เสวนานานาสาระ

และขอบคุณข้อมูลของท่าน Linxechong ด้วยครับ มาเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับ ไม่ค่อยมีใครทราบแล้วมาเล่าให้เช่นท่านครับ  
:D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ผู้มาเยือน on September 05, 2011, 04:41:07 AM
ผมไปวัดปากน้ำ ครั้งแรก 2525 อาจารย์ที่สอนหนังสือที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พาผมไปกราบ พระราชพรหมเถร

ไปนั่งสมาธิต่อหน้าพระราชพรหมเถร

หลังจากนั้น หลวงป๋า ก็ให้ผมไปกราบขอหนังสือกับพระราชพรหมเถร

ต่อมา  ผมไปวัดปากน้ำ ก็ไปกราบ แต่พระราชพรหมเถร เพราะว่า ผมไม่รู้จักพระภิกษุ รูปอื่น

ไปวัดปากน้ำ ก็ไปกราบศพหลวงปู่สดฯ แล้ว ก็ไปกราบพระราชพรหมเถร

ผมไม่เคยสนใจ พระภิกษุรูปอื่นในวัด

ไม่เคยสนใจ ว่า ในอดีต จะมีพระภิกษุรูปไหน ทำอะไรมาบ้าง

ไม่เคยศึกษาประวัติของพระภิกษุรูปอื่น ในวัด ไม่ว่า จะเป็นพระรูปใด

ผมไปวัดปากน้ำ ก็เพื่อไปทำบุญถวายค่าภัตราหาร   และฝึกสมาธิ  เท่านั้น

ทางวัดปากน้ำจะสร้างอะไร จะทำอะไร ผมไม่เคยรู้ เพราะว่า ไม่ได้สนใจ จะรู้ ก็แต่มีคนมาโพสในบอร์ดนี้ ผมก็ไม่ได้ใส่ใจ

ส่วนพระของขวัญ ของวัดปากน้ำ ผมมีรุ่น 3 เพียง 2 องค์ สำหรับรุ่นหลังๆ ผมไม่มี ผมไม่ได้สนใจ ยกเว้น พระราชพรหมเถร จะมอบพระของขวัญให้

ผมสนใจแต่เรื่องนั่งสมาธิเท่านั้น ถ้าจะนั่งสมาธิ ก็ต้องหาถึงต้นตอ แหล่งวิชชา

สำหรับ เรื่องทำบุญอื่นๆ ผมสามารถทำบุญได้กับวัดอื่นๆทั่วไป ในเมืองไทยขอบคุณครับที่อธิบายขยายความโดยละเอียด
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on September 05, 2011, 04:20:57 PM
ครั้งหนึ่งคุณกุล ผ่องสุวรรณ ไวยาวัจกรวัดปากน้ำสมัยหลวงปู่สด  ก็มานั่งสมาธิกับหลวงป๋า หลังนั่งเสร็จท่านก็เล่าเรื่องน่าสนใจให้เด็กๆฟัง
และก่อนกลับท่านก็พูดกับพวกผมว่า “นี่แหละของจริงหละ”
คำนี้ทำให้มั่นใจมากขึ้น

บางช่วงก็มี ศิษย์คุณยายถนอม อาสไวย์ มานั่งสมาธิกับหลวงป๋า
ทำให้หลวงป๋าได้ตรวจสอบวิชชากับสายคุณยายถนอม

พอวัดหลวงพ่อสดฯเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง ครูตรีธาและสมาคมศิษย์วัดปากน้ำ  ก็เป็นเจ้าภาพสร้างอาคารเรียนปริยัติธรรมถวายวัด

ทุกวันนี้ ศิษย์เอกคุณครูฉลวย สมบัติสุข ก็ยังไปมาหาสู่ช่วยหลวงป๋าทำวิชชาอยู่


อนุโมทนาบุญครับ คุณLinxechong  _/\_
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 14, 2011, 04:09:40 PM

จู่ๆ ก็นึกขึ้นมาได้ เลยมาสนทนาเรื่องนี้หน่อย...

พระธรรมกายที่เป็นพระพุทธรูปของวัดพระธรรมกาย สร้างจากแบบที่เป็นมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ จากกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากายมนุษย์ แต่ทางสำนักวัดหลวงพ่อสดฯ และสายอื่นๆ บอกว่า "ไม่ถูกต้อง" แถมยังบอกอีกว่า พระธรรมกาย ไม่มหาบุรุษ ... ผมสรุปถูกนะครับ

ผมเปิดประเด็นสนทนา ดังนี้

1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กายมนุษย์ทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ ย่อมมีกายมหาบุรุษ ... ผมสรุปถูกต้องนะครับ???

2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กายมนุษย์ทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้  ก็จะต้องบรรลุธรรมกาย ... ผมสรุปถูกต้องนะครับ???

3. ในอดีต มีพระนิพพานกายมนุษย์ คือ พระพุทธเจ้ากายมนุษย์ในพระนิพพาน ... เกิดจาก กายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงกลั่นบารมีจนบริสุทธิ์ไปหมดทั้งกายมนุษย์นั้น แล้วเข้านิพพานด้วยกายมนุษย์มหาบุรุษนั้น ... ผมสรุปถูกต้องนะครับ???

4. จากประเด็นที่ 1 - 2 และ 3 เชื่อมโยงกัน ... ผมจึงสรุปในตรรกะของผมว่า

 ... พระนิพพานกายมนุษย์ หรือพระพุทธเจ้ากายมนุษย์ในพระนิพพาน จึงเป็นกายมหาบุรุษเฉกเช่นกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วไฉน...???  พระธรรมกายจึงไม่มหาบุรุษ ???โพสต์อธิบายไปแล้ว ไม่อ่านให้ดีๆหล่ะครับ สังเกตุมาหลายโพสต์ของคุณแล้ว เหมือนไม่ได้อ่าน หรือไม่เก็ต หรือพยายามไม่เข้าใจ
.....

1.ตำรามหาปุริสลักษณะ รวบรวมมาก่อนพุทธกาล พรามณ์คณาจารย์เป็นผู้รวบรวม ส่วนพระพุทธเจ้าเพียงแค่แจกแจงอธิบายตามหลักแนวพุทธเป็นมหาปุริส ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะทั้ง ๘๐ ล้วนสำเร็จด้วยบุญ

ส่วน พระธรรมกาย สำเร็จด้วย "ธรรม" ทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มีโลกุตระธรรมเป็นที่สุด (ยังมีลักษณะคล้ายๆมหาบุรุษแต่ไม่เหมือนมนุษย์ซะทีเดียว)

2.ยุคที่เข้ามรรคผลนิพพานด้วยนิพพานถอดกาย ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเป็นธรรมดา

3.โพสต์ไปแล้ว ยังไม่เข้าใจอีก อย่าได้ใช้ความนึกคิดของผู้ไม่รู้ หรือตรรกะของผู้ไม่รู้ แล้วพูดไป ตีความไปเรื่อย

หากเข้าใจว่ากายมนุษย์เปื่อยเน่านี้จะกลั่น(อะไรๆก็กลั่น รู้จักแต่กลั่น)จนกายใสเป็นแก้วแล้วเข้านิพพาน เข้าใจเช่นนี้เป็น ปรมาตมัน อาตมัน ของพรามณ์ เป็นมิจฉาทิฏฐิ อย่าได้ไปพูดกับใครเชียว เจอเขาน็อกเอ้าว์หงายหลังทันที

กลับไปอ่านโพสต์ก่อนหน้านี้นะครับ
......
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 14, 2011, 04:11:46 PM


หากท่านผู้รู้จะสนทนาในประเด็นของกระผม ... โปรด!!!

1. อย่าอ้างหลักวิชชามากจนอินทรีย์อ่อนๆอย่างผม ไม่เข้าใจ

2. อย่าแขวะสำนัก หรือครูบาอาจารย์ผู้อื่น อย่างที่เคยทำๆมา

3. ผมสนทนาด้วยตรรกะที่มีความเป็นไปได้ ... ซึ่งผมก็สัมผัสและรับรู้ถึงสิ่งนั้น ดังนั้น นี่คือประเด็นสนทนา มิใช่ แหล่งความรู้ และมิใช่สนามประลองวิชชา หรือประลองความรู้ ...

ด้วยความเคารพ...


(http://www.dmc.tv/forum/uploads/monthly_09_2010/post-3094-1285643033_thumb.jpg)

1.แล้วจะให้อ้างหลักวิชชาที่ไหนดีหล่ะครับ ก็คุณไม่เอาหลักวิชชาอยู่แล้ว พูดอะไรไปก็ไม่เข้าใจ คุณบอกสำนักคุณเองสามารถพัฒนาหลักวิชชาเองได้เองนี่ครับ ยิ่งเสวนากันไม่รู้เรื่องเลย เพราะคนละหลักวิชชากันแล้ว

2.ไม่มีใครเขาทำเช่นนั้นหรอก มีแต่บางท่านที่คิดไปเอง แตะต้อง "ความเชื่อ" อะไรไม่ได้เลย ลากคนอื่นว่าเขาคอยโจมตีตลอด

3.คุณก็อย่ากลับไปกลับมาเลย เดี๋ยวก็ว่าพัฒนาหลักวิชชาได้เอง เดี๋ยวก็ว่ามีมาตรฐานอเมริกา เดี๋ยวก็ว่าคนละบุญบารมี ถ้าคิดไปเช่นนี้ การเสวนาคงหาประโยชน์อะไรไม่ได้

กลับไปกลับมา เช่นเดียวกับองค์พระธรรมกายของทางสำนักคลองสาม แรกๆก็ถูกต้อง ต่อมามีผ้ารัดอกหน้าตาเหมือนเจ้าสำนัก ต่อมาก็ไม่มีจีวรแต่ใส่เสื้อแขนยาว(เหมือนเจ้าสำนักอีกแหระ) ต่อมาก็ปั้นออกมาดูแข็งๆหน้าตาและสัดส่วนเหมือนหุ่นยนต์จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อมาก็ห่มจีวรพริ้วนี่พึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ? ? ?
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 14, 2011, 04:13:25 PM
พระพุทธปฏิมากรในความหมายของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ก็คือพระพุทธปฏิมาเกตุดอกบัวตูม มิใช่พุทธปฏิมาที่เลียนแบบกายมนุษย์
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 14, 2011, 05:48:48 PM
Quote
ก็ผมก็บอกแล้วไงว่า ให้ไปดุต้นกำเนิดการสร้างพระพุทธรูป เขาสร้างแบบพระธรรมกายภายใน หรือสร้างตามพุทธลักษณะกายมนุษย์มหาบุรุาพระพุทธเจ้า...
แล้วหลวงปู่วัดปากน้ำอธิบายนั้น ท่านก็ไม่ได้บอกว่า พระปฏิมากรวัดปากน้ำ ซึ่งพระปฏิมากรหลายๆที่ หลายๆแห่ง แม้พระแก้วมรกต ก็มีเกตุดอกบัวตูม...
ผมสันนิษฐานว่า...หลวงปู่ท่านหมายรวมพระพุทธปฏิมากรตามโบสถ์วิหารศาลาการเปรียญที่มีที่มาจากการปั้นพระพุทธกายมากกว่านะครับ....

ใช่ว่าสิ่งที่เห็นหลายๆๆๆๆๆๆๆๆสำนักรวมกันว่าพ้อง....ถูก ... ไม่คิดบ้างหรือว่า อาจจะโดนมารแทรกสอดกันทั้งหมดทั้งสิ้น รวมทั้งตำรานั้นๆ
จึงไม่มีดอกาสได้เห็นธรรมกายที่ละเอียดและลึกซึ้งงามกว่าที่เห็นกันนั้น...[/color]

อย่าหาว่าผมแถเลยครับ อ่านที่คุณๆพยายามอธิบายว่าพุทธลัษณะขององค์พระธรรมกาย ห่มจีวรพริ้ว ผมรู้สึกจากเซนท์และธรรมะภายในแล้ว ไม่ค่อยโดนตรรกะผมเท่าไหร่
เดี๋ยวก็จะหาว่าผมเอาศรัทะานำหน้าเสียอีก...

เข้าใจยากจริงนะครับ

พระพุทธปฏิมากรในความหมายของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็คือ พระธรรมกายมีที่มีเกตุดอกบัวตูมในยุคสมัยต่างๆ มันเข้าใจยากนักหรือครับ

ส่วนพระพุทธปฏิมาที่พยายามสร้างให้เหมือนมนุษย์ที่มีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง

ก็ไม่ทราบว่ามีความพยายามอะไรอยู่ ก็เพราะสำนักคุณเพี้ยนไม่เหมือนที่อื่นๆไง ถึงได้สร้างองค์พระไม่เหมือนสำนักอื่นๆ มีผ้ารัดอกบ้าง ใส่เสื้อยืดบ้าง แล้วก็ยังกล้าพูดอีกว่าสำนักอื่นๆถูกมารแทรก

ก็มาตรฐานของสำนักคุณเป็นเช่นนั้น ก็เรื่องของคุณ คุณเองก็ยอมรับไปแล้วนี่ในโพสต์ก่อนๆ ผมก็สบายใจไปแล้ว เวลาผมไปพูดแก้ต่างให้วิชชาธรรมกายก็จะได้บอกได้เต็มปากว่า สำนักคุณเพี้ยนจากที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนไว้ เพี้ยนจากตำรายุคต้นวิชชาที่ได้รวบรวมไว้ด้วย

ก็สำนักคุณนี่แหละ ที่ได้พูดออกไปว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้ มีการแก้ไข จนชาวบ้านเขาด่าเอาทั้งเมือง ล่าสุดก็เอาคลิปโพสต์ไว้ประจาน ก็มาจากการพูดของสำนักท่านนั้นเอง
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 14, 2011, 08:10:12 PM
เอาอย่างนี้นะครับ  เพื่อไม่ให้ท่านผู้อ่านท่านอื่นๆ เกิดความสับสน เราตั้งโจทย์อย่างนี้ก่อนว่า…

กายในกายของสัตว์โลกทุกคนมี 18 กาย ย้ำว่าสัตว์โลกทุกภพภูมิมีกายหลักซ้อนกันอยู่ 18 กาย แบ่งเป็น...
กายมนุษย์ทั้งหยาบและละเอียด ก็หน้าตาเหมือนเรานี่แหละ แต่กายมนุษย์ละเอียดใสเป็นแก้ว กายทิพย์ กายพรหม กายอรูปพรหม ทั้งหยาบและละเอียด ก็หน้าตาเหมือนเรานี่แหละแต่งามกว่า แต่งกายเหมือนตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์ ตามสมบัติและคุณสมบัติของกายนั้นๆ นี่คือกายโลกีย์ทั้งหมดเบ็ดเสร็จ 8 กาย
ต่อมาเราก็เข้าสู่กายโลกุตตระ ก็คือ ธรรมกาย  ตั้งแต่กายธรรมโคตรภู กายธรรมพระโสดา กายธรรมพระสกิทาคามี กายธรรมพระอนาคามี กายธรรมพระอรหัตต์ ทั้งหยาบและละเอียด รวมกายโลกุตตระทั้งหมด 10 กาย

ทั้งกายโลกียะและกายโลกุตตระ  รวมทั้งหมด 18 กาย นี่เป็นกายหลัก

กายธรรมนั้นต่างจากกายโลกีย์ตรงที่ กายธรรมเป็นพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม  คำว่าพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูมของหลวงพ่อวัดปากน้ำ  เมื่อเราเข้าถึงจะเห็นเหมือนกันหมด  หน้าตาเหมือนกันหมด  
ทีนี้เราก็ต้องแยกให้ได้ว่า กายโลกีย์ กับ กายโลกุตตระ นั้นต่างกันอย่างไร..?

สมบัติและคุณสมบัติของกายเหล่านั้นก็ต่างกัน  เอาเป็นว่าเราละตรงนี้ไว้ก่อน  มาพิจารณาว่า รูปร่างหน้าตาเหมือนกันไหมระหว่างกายโลกีย์ กับ กายโลกุตตระ  ตอบว่า  ละม้ายกัน แต่มีข้อแตกต่าง  กายโลกีย์ก็หน้าตาเหมือนกายมนุษย์หยาบนี่แต่สวยงามกว่า กายโลกุตตระหรือกายธรรม รูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนพระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม ซึ่งเป็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด แค่มีเกตุดอกบัวตูมก็คือความแตกต่างแล้ว หน้าตานั้นละม้ายกันแต่ไม่ถึงกับเหมือนกัน  โปรดดูพระธรรมกายตามหน้าปกตำราคู่มือสมภาร เหมือนอย่างนั้นแหละ

ทีนี้มากล่าวถึงพระพุทธเจ้านิพพานกายมนุษย์  ท่านก็มี 18 กาย เพียงแต่ยุคนั้น เวลาจะเข้านิพพาน ไม่ต้องตายก่อนแล้วเอากายธรรมเข้านิพพาน  พอจะเข้านิพพาน(อายตนนิพพาน) ท่านก็เดินวิชชาซ้อนกายทั้ง 18 กาย ไปจนสุดหยาบสุดละเอียด แล้วทำให้ใสเป็นเพชรทุกกาย รวมทั้งกายมนุษย์ด้วย แล้วก็ลอยหายแว๊บเข้านิพพานทั้งเป็นๆ ไปเลย  แน่นอนว่า กายของพระนิพพานเป็นหรือนิพพานไม่ถอดกายนี้  ท่านใช้กายมนุษย์หยาบที่ใสเป็นเพชรเข้าไปอยู่ในอายตนะนิพพาน  ก็คือกายมหาบุรุษตามบารมีที่สั่งสมมา  แต่กายนี้ไม่ใช่กายที่สู้ภาคมารได้เลย  เพราะต่อมาเมื่อภาคมารยึดอำนาจปกครองจนกระทั่งยุคพระพุทธเจ้านิพพานกายมนุษย์หมดไป  ต้องเข้านิพพานด้วยกายธรรม  กายมหาบุรุษก็ไม่สามารถสู้วิชชาของภาคมารได้  ดังนั้นอย่าไปยึดติดในรูปกาย  ให้เอาตัววิชชาเป็นที่ตั้ง  ที่กายมหาบุรุษของนิพพานเป็น(ไม่ถอดกาย)สู้มารไม่ได้  เพราะไม่มีวิชชาภาคปราบนั่นเอง  ธาตุธรรมก็ต้องมาพัฒนาวิชชาภาคปราบให้เกิดขึ้น โดยส่วนตัวเราก็มาเดินวิชชาพัฒนากายมนุษย์นี้ให้มีฤทธิ์มีเดชทางวิชชา เขาเรียกว่า ตั้งธาตุประกอบธรรมให้เกิด “กายมนุษย์พิเศษที่มารระเบิดไม่แตก”

คุยมาถึงตรงนี้ เราก็ต้องมาแยกแยะให้ได้อีกว่า กายมหาบุรุษ ก็คือกายมนุษย์หยาบ ซึ่งไม่ใช่พระธรรมกาย  พระธรรมกายก็ไม่ใช่กายมหาบุรุษ คนละกายกันนั่นเอง ความละม้ายกันมีบ้าง  แต่สมบัติและคุณสมบัติประจำกายนั้นต่างกัน  

แค่ท่านผู้อ่าน ได้อ่านแล้วแยกแยะได้ว่า กายมหาบุรุษ คือ กายมนุษย์หยาบของพระพุทธเจ้า  และ ไม่ใช่กายธรรมหรือธรรมกาย  เป็นคนละกายกัน อย่าเอามาผสมปนเป็นจนไขว้เขว ผมก็พึงพอใจแล้วล่ะ....    
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on September 14, 2011, 08:15:04 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/3-7.jpg)

จากพระธรรมเทศนา เรื่อง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อวัดปากน้ำ (สด จนฺทสโร) ได้แสดงไว้ดังนี้
“ ..... ต่อไปนี้จักแสดงสรุปให้สั้นถึงตัวพระรัตนตรัยโดยตรงว่า
มีอะไรแน่ที่เรียกว่า พระรัตนตรัย
และการเข้าถึงพระรัตนตรัยนั้น จะเข้าถึงได้อย่างไร


รัตนะ แปลว่า แก้ว
ในที่นี้หมายเอาแก้วอย่างประเสริฐ เช่น แก้วมณีโชติ
ซึ่งนับถือกันว่า เป็นแก้วมีคุณวิเศษสูงสุด
ใครมีไว้ย่อมชื่นชมโสมนัสอิ่มอกอิ่มใจ ยิ่งกว่าทรัพย์สินอย่างอื่นทั้งหมดในโลก

แก้ว คือ พระรัตนตรัย นี้เหมือนกัน
ผู้ใดเข้าถึงก็ย่อมอิ่มใจ ชื่นใจเช่นเดียวกันร่างกายพระสิทธัตถะ ไม่ใช่พุทธรัตนะ
พระสิทธัตถะทรงกระทำความเพียรอยู่ถึง ๖ พรรษา
จึงพบรัตนะอันลี้ลับซับซ้อนอยู่ในพระองค์ คือ กายธรรม
มีสัณฐานเหมือน พระปฏิมากรเกตุดอกบัวตูม
มีสีใสเหมือนกระจก ปรากฏอยู่ใน ศูนย์กลางกาย

ที่ว่านี้ มีหลักฐานในอัคคัญญสูตร ที่พระองค์ตรัสแก่วาเสฏฐสามเณร ว่า
ตถาคตสฺสเหตํ วาเสฏฐาธิวจนํ ธมฺมกาโย อหํ อิติปิ ฯ
ใน สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปฏิกวรรค ยืนยันความว่า
ดูกรวาเสฏฐสามเณร คำว่า ธรรมกาย ๆ นี้  เป็นชื่อ ตถาคต โดยแท้เรื่องพระวักกลิ ดังที่ยกมากล่าวข้างต้นนั้น
เมื่อระลึกถึงความใน อัคคัญญสูตร นี้ประกอบแล้ว ย่อมส่องความให้เห็นว่า
ที่พระองค์ตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา
นั้นหมายความว่า ผู้ใดเห็นดวงธรรม ที่ทำให้เป็นธรรมกาย
ผู้นั้นได้ชื่อว่า เห็นเรา คือ ตถาคตนั่นเอง มิใช่อื่นไกล

หรือพูดให้เข้าใจง่ายกว่านี้ก็ว่า
ผู้ใดเห็นดวงธรรมที่ว่านี้ ผู้นั้นเห็น พระพุทธเจ้า

หรืออีกอย่างหนึ่งก็ว่า
ผู้ใดเห็นธรรมกาย ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าทำไมจึงหมายความเช่นนั้น
ก็เพราะว่า ขณะนั้นพระวักกลิก็อยู่ใกล้ ๆ กับพระองค์
หากจะแลดูด้วยลูกตาธรรมดา ทำไมจะไม่เห็นพระองค์
เพราะไม่ปรากฏว่าพระวักกลินั้นตาพิการ
เมื่อเช่นนี้ ไฉนพระองค์จะตรัสเช่นนั้นเล่า
ที่ตรัสเช่นนั้นจึงตีความหมายได้ว่า

ที่แลเห็นด้วยตาธรรมดานั้น เห็นแต่เปลือกของพระองค์
คือ กายพระสิทธัตถะที่ออกบวช
ซึ่งมิได้อยู่ในความหมายแห่งคำว่า เรา

และยังตรัสว่า เป็นกายที่เปื่อยเน่า ด้วย
นั่นคือ กายพระสิทธัตถะ ที่ออกบวช ซึ่งเป็นกายภายนอกนั่นเอง

คำว่า เรา ในที่นี้จึงสันนิษฐานได้ว่า หมายถึง กายภายใน
ซึ่งไม่ใช่ กายเปื่อยเน่ากายภายใน คืออะไรเล่า
ก็คือ ธรรมกาย นั่นเอง

จะเห็นอย่างไร ข้อนี้ตอบไม่ยาก
เมื่อบำเพ็ญกิจถูกส่วนแล้ว ท่านจะเห็นด้วยตาของท่านเอง
คือเห็นด้วย ตาธรรมกาย  ไม่ใช่ตาธรรมดา

พระดำรัสของพระองค์ ดังยกขึ้นมากล่าวนั้น
เป็นปัญหาธรรม มีนัยลึกซึ้งอยู่
อันผู้ที่มิได้ปฏิบัติธรรมแล้ว เข้าใจได้ยาก
แต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติได้แล้ว จะตอบปัญหานี้ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย ไม่ต้องไปถามใครธรรมกาย มีสีใสเหมือนแก้วจริง ๆ จึงได้ชื่อว่า พุทธรัตนะ

ธรรมทั้งหลายที่กลั่นออกจากหัวใจธรรมกาย จึงได้ชื่อว่า ธรรมรัตนะ
ธรรมรัตนะ คือ หัวใจธรรมกาย นั้นเอง

ดวงจิตของธรรมกาย นั้นได้ชื่อว่า สังฆรัตนะ

นี่แหละที่ว่า พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
ทั้ง ๓ ประการนี้ เกี่ยวเนื่องเป็นอันเดียวกัน

เกี่ยวกันอย่างนี้ จะพรากจากกันไม่ได้
ผู้ใดเข้าถึงพุทธรัตนะ ก็ได้ชื่อว่า เข้าถึงธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ด้วยการเข้าถึงรัตนะ ๓ ดังกล่าวมานี้ จะเข้าถึงได้อย่างไร
เพียงแต่เลื่อมใสนับถือ ยังไม่เรียกว่าเข้าถึง
แม้จะปฏิญาณตนว่ายอมเป็นข้า ก็ยังไม่เรียกว่าเข้าถึง
อย่างมากจะเรียกได้ก็เพียง ขอถึง


การที่จะเข้าถึงนั้น จำเป็นจะต้องบำเพ็ญเพียรปฏิบัติ
เจริญรอยตามปฏิปทาของพระบรมศาสดา จนบรรลุ กายธรรม
คือ รู้จริง เห็นแจ้ง ด้วยตัวของตัวเอง
จึงจะได้ชื่อว่า เข้าถึงพระรัตนตรัยโดยแท้
…………”


*** คัดลอกบางตอนจาก พระธรรมเทศนาเรื่อง
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

หนังสือชีวประวัติ ผลงาน รวมพระธรรมเทศนา ๖๓ กัณฑ์ หลวงพ่อวัดปากน้ำ
เนื่องในโอกาสฉลองชนมายุ ๑๐๐ ปี


จัดพิมพ์โดย
มูลนิธิพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย วัดสระเกศ กรุงเทพ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: saiklang on September 14, 2011, 10:56:00 PM
555 ถูกมารหลอกให้ทะเลาะกันแล้วพวกนี้ ใจหลุดจากกลางกระเจิง
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 15, 2011, 09:55:38 AMนี่ก็อีกแหละ... อ้างลมๆแล้งๆ ใครเขาจะไปแก้พระไตรปิฎก ไม่น่าเชื่อว่าคนมีธรรมะอย่างคุณ จะเชื่อมงคลตื่นช่าวเช่นนี้ น่าเวทนา
การที่สำนักใดเดินวิชชาอยู่กับที่ ไม่ละเอียดลึกซึ้งไปกว่ายุคต้นวิชชา แล้วจะปราบเชาได้อย่างไร พอสำนักไหนทำได้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่าสำนักตนที่ตนและพวกพ้องเห็น ก้หาว่าเขาทำผิดหลักวิชชา ทั้งๆที่หลวงปู่วัดปากน้ำเคยกล่าวไว้กับลูกหลานและกลุ่มอุปัฏฐากว่า จะมีคนทำวิชชาละเอียดลึกซึ้งไปกว่ายุคของท่าน...
แต่ก็แหละครับ... ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงอ้างเอาอะไรไม่ได้ แล้วก็อย่าเอาไปอ้างกันเองล่ะว่า สืบสายตรงฝ่ายพระมาจากคนนั้นคนนี้ แล้วสืบสายฝ่ายอุบาสิกาแม่ชี เขาก็มี แต่ไม่เคยมีสืบสายฝ่ายฆราวาสชายครองเรือน...

...

ดูซิใครจะตอบได้เป็นตรรกะบ้าง???

พระพุทธเจ้า ก่อนบวชหรือ ปลงผม  ก็แต่งงานมาก่อน

ดังนั้น คนที่แต่งงานมาก่อนที่จะบวช ก็ไม่แปลก

สำนักไหน หรือ คนไหน ที่อ้างว่า ทำวิชชาได้ลึกซึ่ง

ทำไม โดนพระสังฆราช มีหนังสือ ดังนี้


สมเด็จพระสังฆราชฯ ให้จับ "ธัมมชโย"สึก ฐานปาราชิกขาดจากความเป็นสงฆ์ เอาสมบัติวัดเป็นของตัว ต้องถูกจัดการเด็ดขาด เช่นเดียวกับผู้ไม่ใช่พระแต่ปลอมเป็นพระ

จาก     เดลินิวส์ 30/4/2542

    สังฆราชชี้ขาด ธัมมชโย ปาราชิกต้องสึก ใน 3 วันหรือลงมติ
    ธรรมกายวุ่นหนัก เรียกประชุมด่วน

ผมกดค้นในกูเกิล กี่ครั้งก็เจอ มีหลายสิบแห่ง


คนที่ทำวิชชาได้ลึกซึ่ง ใครก็ทำได้ แต่ว่า รักษาให้คงอยู่ แล้ว เจริญก้าวหน้าตลอดเวลาได้ไหน

คนที่ฝึกสมาธิ แบบธรรมกายรู้ดี ว่า

ไม่ฝึกแค่ 1 วัน ที่ว่า ลึกซึ่ง ก็ไม่จริงแล้ว

สามารถ ดำรงสติให้อยู่ในสมาธิตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ขาดสติได้ไหม

แค่มีอะไรกระทบ เข้า มา รู้เท่าทันตลอดเวลาไหม

แค่ไม่ทำให้ คนที่ฝึกสมาธิ แบบธรรมกาย ไปไหน ไม่โดนคนศึกษาพุทธศาสนา แบบอื่นโจมตี ก็ดี แล้ว

ทำดี ใครก็ชอบ ใครก็ชม แต่ว่า ทำไม่ดี ทำให้หมู่คณะ พลอย โดนว่า ไปด้วย ไม่รู้จะว่ากล่าวอย่างไร


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 15, 2011, 12:28:12 PM
วิชชาธรรมกายเรา มีวิชชาการ ิ"เก็บเมฆ หมอก ลม ฝน"

หลวงพ่อวัดปากน้ำเคยเทศน์ไว้ว่า

 "ในศาลานี้ ก็มีธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เต็มไปหมด
แต่ผู้ใดจะให้ฝนตก ผู้นั้นต้องทำฝนเป็น
เรียกฝนเป็น แก้ไขทำฝนขึ้นได้ ทำน้ำขึ้นได้
ผู้เทศน์นี้ได้เคยแก้ไขมาแล้ว จะแก้ไขเกณฑ์ฝนได้เหมือนกัน ”

แล้วถ้าสำนักคลองสาม ทำวิชชาที่ละเอียดกว่าได้ด้วยซ้ำ ทำไมปล่อยให้งานใหญ่ๆต้องเปียกฝน

มีงานวันครูวิชชาธรรมกายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ที่มีคนโดนฟ้าฝ่า และงานเด็กดีวีสตาร์ครั้งแรกๆ เปียกกันนานเลย

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 15, 2011, 12:30:44 PM

แล้วก็เอาเรื่องเดิมมาโจมตี

แล้วคุณเคยเปิดใจรับรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของเหตุการณืเหล่านั้นหรือไม่ ก็เปล่า...

แต่ก็นะ คนมีธรรมะ แต่เชื่อมงคลตื่นข่าว คนหวังใส่ร้ายกลั่นแกล้ง ก็เชื่อ

แล้วทุกวันนี้ สิ่งอกุศลเหล่านั้น ทำอะไรหลวงพ่อได้มั้ยครับ...

...

ส่วนเรื่องแต่งงานนั้น ผมไม่ได้กล่าวถึงสักหน่อย.. แต่ไหนๆก็กล่าวมาถึง ผมก็บอกบ้างว่า "หลวงปู่ต้นวิชชา ไม่ได้แต่งงานนะครับ"นั่งฝึกสมาธิกันดีกว่า ครับ

อะไรที่มันนอกเหนือพระไตรปิฏก ก็ฟังหูไว้หู

ใช้หลักกาลามสูตร

ไม่มีไฟไม่มีควัน  ถ้ามีเรื่องใหญ่ขนาดนี้ แล้ว ไม่ได้ทำจริงเหรอ

เพื่อนของผม ที่ได้ธรรมกาย เลิกฝึกธรรมกาย ก็เพราะ ข่าว นี้

ผมก็เกือบเลิกฝึกแล้ว

แต่ก็ดี ทำให้ ผมไปหาของดี อย่างอื่น นอกจากวิชชาธรรมกาย ก็มี ผมก็บอกบ้างว่า "หลวงปู่ต้นวิชชา ไม่ได้แต่งงานนะครับ"

คุณ ไม่เข้าใจแล้ว

ศาสนาพุทธ ตอนนี้ อยู่ในสมัยของพระพุทธเจ้าสมณโคดม

หลวงปู่ต้นวิชชา ก็ต้องกราบ พระพุทธเจ้าสมณโคดม

คุณลำดับ ของใหญ่ เล็ก ไม่ตรงลำดับ

การกล่าวอ้าง ไม่มีตรรกะTitle: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 15, 2011, 12:43:23 PM
วิชชาธรรมกายเรา มีวิชชาการ ิ"เก็บเมฆ หมอก ลม ฝน"

หลวงพ่อวัดปากน้ำเคยเทศน์ไว้ว่า

 "ในศาลานี้ ก็มีธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ เต็มไปหมด
แต่ผู้ใดจะให้ฝนตก ผู้นั้นต้องทำฝนเป็น
เรียกฝนเป็น แก้ไขทำฝนขึ้นได้ ทำน้ำขึ้นได้
ผู้เทศน์นี้ได้เคยแก้ไขมาแล้ว จะแก้ไขเกณฑ์ฝนได้เหมือนกัน ”

แล้วถ้าสำนักคลองสาม ทำวิชชาที่ละเอียดกว่าได้ด้วยซ้ำ ทำไมปล่อยให้งานใหญ่ๆต้องเปียกฝน

มีงานวันครูวิชชาธรรมกายเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ที่มีคนโดนฟ้าฝ่า และงานเด็กดีวีสตาร์ครั้งแรกๆ เปียกกันนานเลยเรื่องเก็บฝน ไม่ใช่เรื่องใหญ่

คนฝึกสมาธิแบบธรรมกาย ที่ต่อวิชชาทำได้ทุกคน

ใช้คนฝึกได้ธรรมกาย 1คน ก็เก็บได้แล้ว

ยิ่งมีหลายๆคน ยิ่งเก็บง่าย และสบายมาก

ยิ่งบอกว่า มี โรงทำวิชชา อยู่ ผมกล้ารับรองได้ว่า ทำวิชชาไม่ให้ฝนตกได้

แค่วันเดียว หรือแค่ชั่วระยะเวลา ไม่กี่ชั่วโมง ยิ่งง่ายมากๆ

ประเด็น นี้ คุณ Wat  พูดได้ ตรงที่สุด

ปล่อยให้งานใหญ่ๆ ต้องเปียกฝน และเปียกนาน

ถ้าฝนตกเล็กน้อย ทำนองว่า เป็นน้ำมนต์จากเทวดา แค่เล็กน้อยก็พอ ให้เย็นชุ่มใจTitle: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 01:23:39 PM

เข้าใจยากจริงนะครับ

พระพุทธปฏิมากรในความหมายของหลวงพ่อวัดปากน้ำก็คือ พระธรรมกายมีที่มีเกตุดอกบัวตูมในยุคสมัยต่างๆ มันเข้าใจยากนักหรือครับ

ส่วนพระพุทธปฏิมาที่พยายามสร้างให้เหมือนมนุษย์ที่มีลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง

ก็ไม่ทราบว่ามีความพยายามอะไรอยู่ ก็เพราะสำนักคุณเพี้ยนไม่เหมือนที่อื่นๆไง ถึงได้สร้างองค์พระไม่เหมือนสำนักอื่นๆ มีผ้ารัดอกบ้าง ใส่เสื้อยืดบ้าง แล้วก็ยังกล้าพูดอีกว่าสำนักอื่นๆถูกมารแทรก

ก็มาตรฐานของสำนักคุณเป็นเช่นนั้น ก็เรื่องของคุณ คุณเองก็ยอมรับไปแล้วนี่ในโพสต์ก่อนๆ ผมก็สบายใจไปแล้ว เวลาผมไปพูดแก้ต่างให้วิชชาธรรมกายก็จะได้บอกได้เต็มปากว่า สำนักคุณเพี้ยนจากที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสอนไว้ เพี้ยนจากตำรายุคต้นวิชชาที่ได้รวบรวมไว้ด้วย

ก็สำนักคุณนี่แหละ ที่ได้พูดออกไปว่าพระไตรปิฎกเชื่อถือไม่ได้ มีการแก้ไข จนชาวบ้านเขาด่าเอาทั้งเมือง ล่าสุดก็เอาคลิปโพสต์ไว้ประจาน ก็มาจากการพูดของสำนักท่านนั้นเอง

นี่ก็อีกแหละ... อ้างลมๆแล้งๆ ใครเขาจะไปแก้พระไตรปิฎก ไม่น่าเชื่อว่าคนมีธรรมะอย่างคุณ จะเชื่อมงคลตื่นช่าวเช่นนี้ น่าเวทนา
การที่สำนักใดเดินวิชชาอยู่กับที่ ไม่ละเอียดลึกซึ้งไปกว่ายุคต้นวิชชา แล้วจะปราบเชาได้อย่างไร พอสำนักไหนทำได้ละเอียดลึกซึ้งไปกว่าสำนักตนที่ตนและพวกพ้องเห็น ก้หาว่าเขาทำผิดหลักวิชชา ทั้งๆที่หลวงปู่วัดปากน้ำเคยกล่าวไว้กับลูกหลานและกลุ่มอุปัฏฐากว่า จะมีคนทำวิชชาละเอียดลึกซึ้งไปกว่ายุคของท่าน...
แต่ก็แหละครับ... ไม่มีหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงอ้างเอาอะไรไม่ได้ แล้วก็อย่าเอาไปอ้างกันเองล่ะว่า สืบสายตรงฝ่ายพระมาจากคนนั้นคนนี้ แล้วสืบสายฝ่ายอุบาสิกาแม่ชี เขาก็มี แต่ไม่เคยมีสืบสายฝ่ายฆราวาสชายครองเรือน...

...


หลักฐานมีครับ ก็ออกมาจากปากหลวงพี่ฐานะนั่นแหละครับ ที่มีลงเป็นลายลักษณ์อักษรก็มี อยู่ตามเวปก็มี มีชาววัดคลองสามเองพิมพ์อยู่ตามเวปบอดร์ก็มี เรื่องนี้ดังมากครับ จนชาวพุทธอื่นๆเขาหยิบมาว่ากันเกลื่อนเมือง

แต่ผมไม่ได้เก็บรวบรวมไว้หรอก เพราะมันไร้สาระ ถ้าหาได้ จะค่อยๆ copy มาลงให้
..........

ใครๆเขาก็รู้กันนะครับ การสืบทอดวิชชาธรรมกายจากพระสู่พระ สมบูรณ์ทั้งปริยัติปฏิบัติหลักวิชชา ผู้ทำหน้าที่คุมวิชชาพระเณรและแม่ชี แทนหลวงปู่

ส่วนลูกศิษย์รุ่นหลังบางกลุ่ม ที่เป็นศิษย์แม่ชีในสำนักแม่ชีรุ่นพี่อีกที แม่ชีอาจารย์ท่านหน่ะดีอยู่ ถึงอ่านหนังสือไม่ออกก็รู้อยู่ภายใน เท่าที่ท่านจะรู้... แต่ลูกศิษย์อาศัยแค่ตีหน้ากล้าหาญเรี่ยไรเงินไม่เกรงกลัวอาบัติ สอนให้คนทำบุญเพราะหวังรวยหุ้นบุญต่างตอบแทน อวดคุณวิเศษออกหน้าจอทีวีทุกวัน ชาวพุทธที่มีปัญญา ที่เขาไม่หลงไปกับฉากหน้าอันปรุงแต่งซะสวยงาม เขาก็ส่ายหัวกันยิ่งกว่าพัดลม

ที่สำนักคุณยังอยู่ได้ เพราะอำนาจเงิน ที่กล้าเพียงดังกาไปเรี่ยไรเขามาด้วยวิธีการหว่านล้อมต่างๆนาๆ อยู่ได้เพราะปล่อยของบ้าง คือทำกิจกรรมเผยแแผ่ศาสนาพุทธเบื้องต้นไปทั่วโลก จัดกิจกรรมศีลธรรมพื้นฐานแก่ประชาชนเป็นโครงการใหญ่ ก็เอาเงินที่ได้นั้นมาปล่อยของตรงนี้ คนเขาก็เลยไม่อยากจะเอาเรื่องสำนักคุณมากก็เท่านั้น รับมามาก ก็ต้องปล่อยให้มาก

งานนี้ไม่ต่างไปจากแม่ชีทศพร ที่อวดอุตริแก้กรรมโดยการบอกให้คนไปนอนเอาว์กัน จนฉาวไปทั่วบ้านทั่วเมือง แต่เรื่องก็เงียบไป เพราะแม่ชีทศพรเป็นอุปัฏฐากรายใหญ่ทางด้านเงินๆทองๆของคณะสงฆ์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง แม้แต่ มจร. ก็ได้เงินแม่ชีไปมากโข ถึงกับต้องถวายปริญญาเอกให้ พอเกิดเรื่อง ก็พูดกันไม่ออก เป็นใบ้ไปซะงั้น แต่ชาวพุทธที่มีปัญญา เขาด่าเอาลั่นเมือง ฉันใดฉันนั้น เรื่องนี้พระผู้ใหญ่ยังสะเทือนกันไปหลายรูป ก็แม่ชีอยู่วัดเจ้าคณะหนเลยนะนั่น  

ในระดับปัญญาแล้ว ยังไสยศาสตร์อยู่มาก วิปัสสนาก็ไม่สอน เอาวิชชาธรรมกายไปให้ชาวบ้านเขาด่าเอาว่ามีเท่านี้หรือ ติดนิมิต เป็นแต่สมถะ ปิดกั้นมรรคผลนิพพานผู้อื่น เลี้ยงไข้เอาเงินทำบุญไปเรื่อยๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 01:40:41 PM


ดูซิใครจะตอบได้เป็นตรรกะบ้าง???
ถ้ากายมหาบุรุษไม่ดีจริง ไม่ประเสริฐจริง ไม่มีคุณสมบัติดีจริง ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีกายแบบนั้น ???

ทำไมไม่มีกายแบบธรรมกายที่คุณๆว่าไปเลยล่ะ ..???ป.ล.
ผมไม่ใช่คนเข้าใจยาก
แต่...คุณต่างหากที่เป็นคนอธิบายให้คนเข้าใจได้ยาก...ผมใคร่แนะนำให้ท่านอื่นๆที่กำลังเรียนธรรมะมาลองอ่านบทสนทนาข้อชวนคุยของผม แล้วลองพิจารณาด้วยเหตุ ด้วยผล ด้วยตรรกะว่า ผมสงสัยถูกต้องหรือไม่...

ขออภัยนะครับ เพื่อนๆ ศิษย์ ผมหลายคน มาจากสายลุงการุณย์ก็มี มาจากสายวัดราชบุรีก็มี มาจากสายวัดปากน้ำก็มี ล้วนแล้วแต่เริ่มศึกษาธรรมะตามแนวหลวงปู่วัดปากน้ำจากแหล่งที่ว่านี้ทั้งนั้น แม้ในขณะเรียนก็เห็นธรรมกายแบบมหาบุรุษ ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเห็นแบบจีวรพริ้วแล้วทั้งสิ้น...ต่อมาก็ได้เห็นธรรมกายมหาบุรุษจากสำนักนั้น แล้วมาเจอผมจึงแนะนำให้มาเรียนกับหลวงพ่อ และก็ก้าวหน้า!!!แบบนี้เขาเรียกว่า ว่าแต่เขา อิเหนาเป็นเอง พูดอะไรไว้มันเข้าตัวนะครับ

ที่สมาชิกท่านอื่นๆเขาชีแจงมาก็ชัดเจนแล้ว

แต่คุณนั้นเองที่แถไปๆมาๆ

พิจารณาแล้วไม่น่าเสวนาด้วยครับ ไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรเลย แถไปเรื่อยๆ พอจนหนทางก็ตีหน้ายอกย้อนคนอื่นว่า แถ :P

ไม่อยากว่ากล่าวอะไรถึงสำนักท่านหรอก ผมเคยคุยกับชาววัดพระธรรมกายมาหลายคน เขาดีกว่าคุณมากนัก อะไรที่บกพร่อง เขายอมรับอย่างบัณฑิต เพียงแต่เขาก็ยอมรับว่า เขาไม่มีอำนาจที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ก็ได้แต่ทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดก็เท่านั้น เขายังเปิดใจที่จะรับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีโอกาศก็จะได้ร่วมสร้างสรรสาระให้มากขึ้น ไม่ให้คนเขาด่าเอาๆอยู่ทุกวันนี้

ผมจึงไม่อยากตำหนิสำนักคุณมากไปกว่านี้ เพราะเหตุด้วยคุณ หากคุณบอกว่าคุณจอมยุทธนอกพระคัมภีร์(ชัดๆเลย ในคัมภีร์ยังไม่เอา เอาแต่คัมภีร์นอกพระธรรมวินัย)เป้นตัวแทนชาววัดพระธรรมกาย ก็ขอบอกว่า ทำสำนักคุณขายหน้ามากมายครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 01:46:47 PM
Quote
ขออภัยนะครับ เพื่อนๆ ศิษย์ ผมหลายคน มาจากสายลุงการุณย์ก็มี มาจากสายวัดราชบุรีก็มี มาจากสายวัดปากน้ำก็มี ล้วนแล้วแต่เริ่มศึกษาธรรมะตามแนวหลวงปู่วัดปากน้ำจากแหล่งที่ว่านี้ทั้งนั้น แม้ในขณะเรียนก็เห็นธรรมกายแบบมหาบุรุษ ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยเห็นแบบจีวรพริ้วแล้วทั้งสิ้น...ต่อมาก็ได้เห็นธรรมกายมหาบุรุษจากสำนักนั้น แล้วมาเจอผมจึงแนะนำให้มาเรียนกับหลวงพ่อ และก็ก้าวหน้า!!!

คำพูดนี้ก็ไปเรียนแบบสมาชิกท่านอื่นมายอกย้อนอีกที ที่เขาเคยไปนั่งที่สำนักคลองสามแล้วเห็นธรรมกายแบบวัดหลวงพ่อสดฯ

ก่อนหน้านี้ก็เอาข้อมูลจากเวปวัดหลวงพ่อสด ที่กล่าวว่า ใจไม่นิ่งสนิทดีจึงเห็นธรรมกายมีผ้ารัดอก มาย้อนกลับว่าใจไม่นิ่งสนิทดีเลยไม่เห็นแบบสำนักคลองสาม

กลับกลอก ย้อกย้อน มุขเก่าๆ เพราะจนตรอก

เสวนากับคุณจอมยุทธนอกพระธรรมวินัยนี่ เสวนากันไม่รู้เรื่อง จริงไหม?


ยังมีประโยชน์อะไรกับการเสวนาเช่นนี้ สำนักคลองสามช่วยส่งบัณฑิตมาเสวนาดีกว่านะครับ จะได้ไม่ขายหน้ามากไปกว่านี้
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 02:05:22 PM


ในขณะที่สำนักวัดหลวงพ่อสดฯ ได้พบวิชชาธรรมกายที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ถูกต้อง ที่ได้สืบทอดมาจากจากพระสู่พระ

พยายามวิจัยธรรมและหลักสมถะวิปัสสนากัมมัฏฐานสติปัฏฐาน ๔ เพื่อทำนิพพานให้แจ้ง มาตลอด

เป็นทนายแก้ต่างให้พระพุทธศาสนาและวิชชามาตลอด จนเป็นที่ยอมรับ เป็นงานหนักงานเหนื่อยและทรงคุณค่าอย่างแท้จริง
.........

ตรงข้ามกับบางสำนัก ที่มุ่งเน้นเรี่ยรายเงินทองชาวบ้านโดยอาศัยคำพูดต่างๆนาๆสร้างตนเองให้เป็นผู้วิเศษ

มีแต่--ปัญหาอธิกรณ์เรื่องเงินๆทองๆและการอวดคุณวิเศษผิดวิสัยสำนักปฎิบัติทั่วๆไป สอนธรรมะเน้นความเชื่อผ่านทางคุณวิเศษ ปิดหูปิดตาสาวก สร้างอุดมคติเลื่อนลอยไปวันๆ เลี้ยงไข้เอาเงินบริจาคไปวันๆด้วยการสอนให้ลงทุนหุ้นบุญหวังความรวยปันผลต่างตอบแทน (ยังดีที่ยังปล่อยของเป็นกิจกรรมทางศาสนาโครงการใหญ่ๆอยู่บ้าง อันนี้ก็ต้องสาธุด้วย เพราะการปล่อยของตรงนี้แหละ ที่ยังทำให้ท่านอยู่ได้ และยังได้รับคำชื่นชมอยู่บ้าง)

มีแต่--นำวิชชาธรรมกายไปให้คนเขาด่า เพราะสอนให้ติดแค่นิมิตแล้วเน้นให้ให้ทำบุญบริจาค ไม่สอนวิปัสสนา(เพราะสอนไม่เป็น) ปิดกั้นมรรคผลผู้อื่น เพราะไม่ต่อวิชชายังมรรคผลนิพพานให้ก้าหน้า โดยอ้างว่าเป็นเรื่องสูงส่งลึกลับสำหรับผู้วิเศษเท่านั้น หรือไม่ก็ต้องเข้าค่ายเก็บตัวให้มีลีลาขั้นตอนมากมาย ทำเรื่องยากให้ยาก

ปากเหมาะก็เกทับสำนักอื่นๆว่า สอนต่อวิชชาอย่างลวกๆส่งเดชเลอะเทอะเหลวไหล กล่าวหาว่าตำราหลักวิชชาดั่งเดิมเพี้ยนโดนมารแทรกกันทั้งหมด หล่าวหาว่าสำนักอื่นสอนผิด โดยอ้างว่าตนเองมีมาตรฐานอเมริกา พัฒนาวิชชาได้เอง เห็นพระธรรมกายอันลึกซึ้งละเอียด ที่สำนักอื่นเข้าไม่ถึง (ออ สำนักวัดหลวงพ่อสดฯ ไม่เคยไปว่าท่านเป็นมารในที่สาธารณะนะครับ)ทุกวันนี้ชาวพุทธผู้มีภูมิธรรม เขายังยอมรับสำนักวัดหลวงพ่อสดเพราะธรรมวิจัยที่ครูบาอาจารย์สร้างไว้นั่นเองนะครับ ตรงข้ามกับบางสำนักที่ยังโดนเขาด่าเอาๆทุกวัน ที่พูดดีๆบ้างก็เพราะเห็นแก่เปลือกพิธีกรรมกิจกรรม ท่านก็คงไม่อยากแตกแยกมากไปกว่านี้นัก

ผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายเข้ามาอ่าน ก็ทราบดีแล้วว่าอะไรเป็นอะไร

อนุโมทนา

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 02:39:12 PM
ในสมัยก่อน ศิษย์วัดปากน้ำต่อต้านสำนักวัดพระธรรมกายมาก ถึงขนาดเป็นเรื่องแตกร้าวระหว่างสำนักกันเลยทีเดียว

แม้กลุ่มทางวัดหลวงพ่อสดเอง แยกตัวกลับมาเป็นศิษย์วัดปากน้ำดังเดิม ยังโดนคนเขาต่อว่าเอาอยู่นานพอควร หาว่าเป็นคนของทางสำนักนั้น
....

แต่วันเวลาผ่านไป คนรุ่นนั้นก็ถึงแก่กรรมเป็นอันมาก อีกทั้งชาวพุทธที่ดี ก็ไม่ได้ตั้งทิฏฐิใส่กัน เรื่องก็เลยเงียบๆไปตามมรรยาท

นี่หากคนรุ่นนั้นยังเข้มข้นอยู่มาก คงจะเห็นภาพชัดเจนมากกว่านี้

.....

สำหรับผมถือว่า คุณจอมยุทธ์นอกพระธรรมวินัย มิใช่ตัวแทนสำนักวัดคลองสามแล้วกัน

หากทางสำนักคลองสาม จะส่งคนมาเสวนา ก็ให้นำผู้ที่เข้าถึงวิชชาจริงๆ มาเสวนา และเสวนาอย่างบัณฑิต สร้างสรร เสวนาเอาสาระกันนะครับ หวังว่าทุกๆท่านก็จะได้นานาสาระธรรมกันไป

ผมเองก็รู้สึกเสียใจ ที่เสวนามาก็เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ สำนักใดมีข้อเด่นข้อด้อยก็ให้กลับไปปรับปรุง วิชชาธรรมกายที่แท้จริงจะได้เข็มแข็ง สังคมเขาจะได้รับรู้ ไม่จาบจ้วง ศาสนาพุทธจะได้เจริญ นี่แหละครับคือใจจริงที่เสวนา มิใช่อยากจะไปวิจารณ์อะไรนอกเรื่องมากนักเลย

ไม่ใช่เสวนายอกย้อนไปวันๆ ใครเข้ามาอ่านเขาจะหาว่าเอาพิมเสนไปแลกเกลือ รกบอดร์ธรรมะเปล่าๆ

สาธุ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 03:05:27 PM
ถ้าถามผมว่าผิดมั้ยผมว่าไม่ผิด แต่เห็นคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์เท่านั้นเอง อย่างพระธิเบตเขาก็ถึงธรรมกายแต่ก็เห็นห่มผ้าแบบวัชรยานนะครับ แต่ก็เห็นและเข้าถึง

ถามว่าเขาทำได้มั้ย หลวงป๋าท่านว่าพระธิเบตท่านถึงธรรมกายทำวิชชาได้จนถึงเหตุสุด แต่ไปต่อไม่ได้นะครับ แต่ก็ทำได้และทำมาเนิ่นนานสืบทอดกันมานานแล้วตั้งแต่โบราณกาล แต่ไม่ได้เป็นหลักวิชชาที่บริบูรณ์เหมือนหลวงปู่สดนั่นเอง

เจ้าคุณหลวงป๋าก็ไปสอนและแก้วิชชาให้เขา เขาปีติมากจนน้ำตาซึม ที่วิชชาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเห็นได้ถูกต้องบริสุทธิ์สมบูรณ์

ผมเคยศึกษาสมาธิสายหนึ่งของธิเบต ปรากฎว่าคล้ายวิชชาธรรมกายมากเลยครับ กายภายในสมาธิของเขาเมื่อกลับจากภาษาธิเบตเป็นบาลีอ่านว่าธรรมกายเหมือนกัน

พระอริยเจ้า พระอรหันต์ท่านก็ทำได้และทำกันมาตลอดตั้งแต่สมัยพุทธกาล แต่ก็ไม่ได้มีการป่าวประกาศคือเป็นกันแบบเงียบๆกันมา เพราะวิชชาธรรมกายเป็นวิชชาของพระพุทธเจ้า

จนมาสมัยหลวงปู่สดนี่แหละครับที่มีการชูธงวิชชาธรรมกายเผยแผ่กันอย่างแพร่หลายด้วยบุญบารมีสิทธิอำนาจโดยตรงของหลวงปู่สดนั่นเองครับ

ถ้ากลับไปอ่านกระทู้เริ่มต้น จะเห็นเจตนาเลยว่า ผมหวังเสวนาที่ประโยชน์ นานาสาระ มิใช่จะมายอกย้อนทะเลาะเบาะแว้งไปวันๆ

ขอให้ทุกๆท่านเห็นแก้ประโยชน์ในการเสวนานะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 15, 2011, 05:36:34 PM
ขอโทษนะครับ ผมว่ามันเกินไปแล้วนะครับ ผมว่าใจของคุณคงไม่ใสนิ่งแน่นแล้วแน่ ๆ ถึงได้กล่าววาจาล่วงเกิน พระสงฆ์ผู้มีคุณธรรมสูง ซึ่งคือหนึ่งในรัตนตรัย ผมผู้ยังอ่อนในธรรมะ ขอเตือนสติคุณ  ด้วยกลัวว่าวิบากกรรมที่คุณสร้าง อันมีผลร้ายแรง จะทำให้คุณถลำลงลึกไปมากว่านี้นะครับ หยุดนะครับ คุณผู้อ้างว่ามีธรรมะแล้ว เรียกตนว่าบัณฑิต ใยประพฤติตน เยี่ยงคนใจหยาบ ไร้ปัญญาเช่นนี้ กรรมเรื่องการติเตียนพระสงฆ์ไม่เคยศึกษากันหรือ  สิ่งที่แสดงกันออกมามันบ่งบอกถึงคุณธรรมในตัว ว่ามีมากน้อยเพียงไหน พวกคุณหลายคน จากการเสวนาที่ผ่านมานั้น พวกคุณเหมือนได้ประกาศตนปแล้วว่า เป็นผู้เข้าถึงธรรมกาย ซึ่งต้องถือว่ามีคุณธรมสูงในระดับหนึ่ง วิชชาธรรมกายเป็นสิ่งที่สูงส่ง อย่าอ้างกลับอีกนะครับว่า ผู้ที่เข้าถึงไม่ต้องมีบุญบารมีมาก หรือคุณธรรมอะไรมากมาย เพราะกับความจริงแล้วมันไม่ใช่ ผู้เข้าถึงธรรมกายย่อมแสดงออกมาถึงความบริสุทธิ์ ทั้งกาย  วาจา  ใจ ซึ่งผู้มีใจที่ดี ที่ใคร่จะศึกษาธรรมะ ย่อมสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์นั้น แต่นี้มันเกือบไม่ใช่ เหมือนมันมาเป็นวูบ ๆ เรื่องที่กล่าวกันว่าหลวงพ่อท่านอวดอุตรินั้น ถ้ามีธรรมะละเอียดจริงย่อมรู้ความจริงว่ามันป็นอย่างไร...ถ้าไม่ละเอียด ก็ขอละไว้ในฐานที่เข้าใจ..เรื่องเงินบริจากที่มากมายมหาศาล นั้น  องค์กรขนาดใหญ่ บุคคลากรณ์เยอะ  งานขยายออกไปเยอะ ถามว่ารายจ่ายนั้นมากมายไหม...แค่ไหน เอาค่ารถบัสที่จัดมาวัด รวมแล้วปีหนึ่ง ๆ จ่ายไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ร้อยล้ายบาท  โครงการบวชพระแสนครั้งหนึ่ง ๆ ใช้งบไป ๕๐๐ กว่าล้าน นี้เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งเอามาเปิดเผยครั้งแรก ซึ่งบางคนอาจทราบมาบ้างแล้ว นี้ยังไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการบวชอุบาสิกา อบรมอาสาสมัคร และโครงการอื่น ๆ อีกมากมายเกินกว่าจะบรรยายหมด..เอาเป็นว่าผมพูดแค่นี้แล้วกัน ไม่อยากต่อความยาว  สาวความยืด เอาแค่พอเตือนสตืพวกคุณบ้าง  เห็นพวกคุณพยายามจะเตือนสติพวกผมให้ถอยห่างจากครูบาร์อาจารณ์มาหลายหนแล้ว แต่ผมก็ไม่ทำกันสักที และคาดว่าที่ผมเตือนเรื่อง การเอื่อนเอ่ยวจีนี้ไป ก็คงยากที่จะหาใครรับฝัง แล้วนำไปผ่านใจบ้างเพื่อจะเตืนตัวเอง  ผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองจะไม่ผิดนะ  แต่พวกคุณก็ไม่ถูกทั้งหมดเช่นกัน สามารถวิเคาระห์ได้จากการอ่านข้อความทั้งหมดที่สนทนากันนี้แหละ  ผมเองไม่มีหลักการ ใด ๆมาอ้างทั้งนั้น เพราะความรู้ที่มีก็เพี้ยงหางอึ่ง ทุกคำที่พิมพ์ออกไปก็มาจากความรู้ศึกและเจตนาที่ดี ที่อยากเห็นทุกสำนักไม่มีความขัดแย้งกันมากจนเกินไป ทุกคนรู้จักกลางดี  ก็ควรวางความคิด และวางใจแบบกลาง ๆ ...ทั้งหมดที่่กล่าวมานี้ไม่ได้มีเจตนาจะแขวะใครหรือว่าร้ายใคร หรือยกยอผู้ใด แต่มันคือความจริงที่ทราบ  ความรู้สึกทีมี และการมองทุกอย่างให้เป็นกลางที่สุดเท่าที่จะทำได้ นี้ก็เป็นสติอย่างหนึ่ง  ...ท้ายที่สุดยังเคารพครูบาอาจารณ์ทุกสำนักด้วยใจจริงเหมือนเดิม  และยังคงมีมิตรภาพที่ดีให้กับทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมเสวนาในเว็ของทางวัดหลวงพ่อสดฯนี้
ผมขอธำรงตน เป็นแขกที่ดี ที่เข้ามาสนทนากับเจ้าบ้านและแขกท่านอื่น ๆด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน แต่บางช่างก็มีถึงพริกถึงขิงบ้าง แต่ก็ไม่ให้เกินขอบเขตที่สมควร ...เสวนาด้วยความเคารพในธรรมที่สนทนา  และเคารพในพระรัตนะตรัย อันเป็นสิ่งประเสริฐที่สุด เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง อันหาสิ่งอื่นเปรียบมิได้อีกแล้ว...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 05:57:16 PM
สำหรับการโพสต์ของผม ท่านอย่ามองในแง่ลบไปเอง พิจารณามหาพิจารณาเถิด เสวนาเอาสาระ

เรื่องการอวดคุณวิเศษนั้นจะมีในตนหรือไม่ ผมไม่ได้ไปล่วงเกินผู้ใด แต่ตามพระธรรมวินัยเขาไม่ทำกันอยู่แล้วครับ ถ้าหากว่ามี ก็ควรทำให้ระวังและเหมาะสมที่สุด

ชาวพุทธผู้ทรงภูมิ เขามองตรงนี้ว่า เป็นการสอนโดยนำไสยศาสตร์นำหน้า คืออวดอ้างความเชื่อผ่านทางการอวดคุณวิเศษ ไม่แตกต่างไปจากพวกหมอดูสแกนกรรมแก้กรรมจิตสัมผัสโลว์คลาส

ขอกล่าวถึงทุกๆสำนัก มิใช่เพียงแค่สำนักใดสำนักหนึ่ง

เอ ผมว่าเขาโพสต์กันไปหลายครั้งแล้ว ทำไมเข้าใจกันยากจริงๆครับ อ่านบ้างหรือเปล่า

ขอเรียนว่า จงกล้าพูดหลักวิชชาแม้จะต้องคอขาด แต่จงระวังการอวดอุตริ

พระเดชพระคุณหลวงปู่สดสอนคติธรรมว่า "ที่ควรเอากลับไม่เอา ที่ไม่ควรเอากลับเอา....."
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 06:06:29 PM
มีคนมาเรียนถามครูบาอาจารย์ทางนี้เหมือนกัน ว่าทำไมไม่ทำกิจกรรมหรือสร้างอะไรๆให้ใหญ่โต อภิมหาโปรเจ๊คบ้าง

ทางนี้ก็ตอบไปว่า "เราทำตามกำลัง มีเท่าไรก็เท่านั้น มีมากก็ทำมาก มีน้อยก็ทำน้อย แต่ที่ทำอยู่นี่ก็แทบหมดตัวแล้ว โยมไม่ค่อยรู้หรอก แต่ถ้าจะร่วมบุญก็ได้นะ"

เคยมีชาววัดคนหนึ่ง หวังดี พยายามใช้ระบบการระดมทุน และลงมือทำไปแล้ว ครูอาจารย์ทราบเข้า สั่งห้ามทันที ผ่านไปไม่นานเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ลาออกจากวัดไป

ถ้าต้องลำบากมากนัก ก็ไม่ใช่ทางสายกลางแล้ว หากจะทำให้ใหญ่ นั่นแสดงว่าต้องบริหารจัดการให้ดี โดยไม่มีความเดือดร้อนใจ หากภาระมันมากนัก ก็ควรพิจารณาได้แล้วว่าเกินกิจหลักหรือไม่

นี่เป็นทัศนะทางนี้ เสวนาให้ฟังเช่นนี้ ส่วนท่านเองก็ดำเนินตามทางของท่านไปเถิดครับ

นี่ก็พิมพ์หลายรอบแล้ว
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 06:11:26 PM
Quote
เห็นพวกคุณพยายามจะเตือนสติพวกผมให้ถอยห่างจากครูบาร์อาจารณ์มาหลายหนแล้ว แต่ผมก็ไม่ทำกันสักที

ไม่มีเจตนาเช่นนั้นหรอกครับ คิดไปได้นะ เสวนามาก็เสวนาไป นานาสาระ มีจุดเด่นจุดด้อยก็ปรับกันไป

กลับกัน ท่านสิขังตนเองอยู่แต่ในทิฎฐิเช่นนี้ ใครมา "แตะต้องความเชื่อ" อะไรไม่ได้เลย พาลยัดข้อหาให้เขาไปหมด สงสัยมีปมด้อยหรือเปล่าพี่น้อง แบบว่าโดนพันทิปถล่มมาเยอะ เลยมองคนอื่นๆเป็นฝ่ายตรงข้ามไปหมด
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Merita on September 15, 2011, 07:15:32 PM
สมัยก่อน มีนักหนังสือพิมพ์ท่านหนึ่ง ดีกรีปริญญาโท  ไปฝึกนักสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์  ฝากตัวกราบเป็นศิษย์แม่ชีที่อ่านหนังสือไม่ออก ชือ อุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง

และ  พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระธัมมะชโย ณ บ้านธรรมประสิทธิ์อยู่ในวัดปากน้ำ  เรียกว่ากราบขอตัวเป็นศิษย์กันทั้งครอบครัว

จนลูกสาวของนักหนังสือพิมพ์ท่านนี้  ได้เข้าถึงองค์พระธรรมกาย  แลมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี  พระภิกษุรูปนั้นก็สอนให้ดูกายละเอียด สอนให้เดินวิชชา

ขนาดสามารถรู้ว่ากายละเอียดของสุนัขที่เดินๆอยู่เป็นอย่างไร  จนคุณพ่อนักหนังสือพิมพ์ให้การเลื่อมใสเป็นอย่างมาก  เรื่องนี้เคยถูกตีพิมพ์ในหนังสือวารสารเล่มหนึ่ง

หากพระอาจารย์ของท่านที่สุดละเอียด  ไม่เคยมีบุพกรรมกับพระรูปนี้  ไม่เคยเลื่อมใสพระรูปนี้มาก่อน  หากเป็นสายต้นวิชชาก็ไม่น่าหลงผิดไปเรียนกับหลวงพ่อ

บุญบารมีขนาดนี้  หากเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริง  ก็ไม่น่าหลงผิดไปเรียนกับบุคคลที่ท่านไม่ชอบขนาดนี้

จริงๆก็มีเหตุอีกนั่นแหละ  แต่ผมจะรอดูว่าจะตอบกันอย่างไร

ส่วนประวัติของหลวงป๋าช่วงนี้  ถูกถอดออกไปด้วยเหตุผลกลใด  ไม่ขอเอ่ยถึง...แต่เหตุผลที่โกรธกันถึงขนาดถอดประวัติช่วงนี้ออกแแบบไม่มองหน้ากัน

นี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อห้ามกระทำแม้นปัจจุบัน  ศิษย์วัดพระธรรมกายทุกคนไม่มีใครกระทำเลย

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 15, 2011, 08:10:14 PM
สมัยก่อน มีนักหนังสือพิมพ์ท่านหนึ่ง ดีกรีปริญญาโท  ไปฝึกนักสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์  ฝากตัวกราบเป็นศิษย์แม่ชีที่อ่านหนังสือไม่ออก ชือ อุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง

และ  พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระธัมมะชโย ณ บ้านธรรมประสิทธิ์อยู่ในวัดปากน้ำ  เรียกว่ากราบขอตัวเป็นศิษย์กันทั้งครอบครัว

จนลูกสาวของนักหนังสือพิมพ์ท่านนี้  ได้เข้าถึงองค์พระธรรมกาย  แลมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี  พระภิกษุรูปนั้นก็สอนให้ดูกายละเอียด สอนให้เดินวิชชา

ขนาดสามารถรู้ว่ากายละเอียดของสุนัขที่เดินๆอยู่เป็นอย่างไร  จนคุณพ่อนักหนังสือพิมพ์ให้การเลื่อมใสเป็นอย่างมาก  เรื่องนี้เคยถูกตีพิมพ์ในหนังสือวารสารเล่มหนึ่ง

หากพระอาจารย์ของท่านที่สุดละเอียด  ไม่เคยมีบุพกรรมกับพระรูปนี้  ไม่เคยเลื่อมใสพระรูปนี้มาก่อน  หากเป็นสายต้นวิชชาก็ไม่น่าหลงผิดไปเรียนกับหลวงพ่อ

บุญบารมีขนาดนี้  หากเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริง  ก็ไม่น่าหลงผิดไปเรียนกับบุคคลที่ท่านไม่ชอบขนาดนี้

จริงๆก็มีเหตุอีกนั่นแหละ  แต่ผมจะรอดูว่าจะตอบกันอย่างไร

ส่วนประวัติของหลวงป๋าช่วงนี้  ถูกถอดออกไปด้วยเหตุผลกลใด  ไม่ขอเอ่ยถึง...แต่เหตุผลที่โกรธกันถึงขนาดถอดประวัติช่วงนี้ออกแแบบไม่มองหน้ากัน

นี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อห้ามกระทำแม้นปัจจุบัน  ศิษย์วัดพระธรรมกายทุกคนไม่มีใครกระทำเลย

พ.ศ. 2525

ผมก็เคยรู้เรื่องเช่นนี้มาแล้ว

ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า หลังจากได้ธรรมกายแล้ว ที่ผ่านมา รักษาได้ไหม

ช่วงนั้น ศิษย์ฆารวาส ที่ฝึกสมาธิ แบบธรรมกาย ทะเลาะ และโต้แย้งกันมาแล้ว

เวลาผ่านมา ต่างคนก็ต่างอยู่

ต่างคนก็ต่างพัฒนา

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ออกมาเป็นระยะ

ดีจริง ก็อนุโมทนาสาธุ แต่ที่ผ่านมา คนที่ติดตามข่าวจะรู้ว่า แต่ละคนประพฤติตนเป็นอย่างไร

เดินไปตามถนน หรือถามคนทั้งหลายทั่วไปดูว่า

เจ้าอาวาส วัดธรรมกายาราม กับเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดฯ ประพฤติตนอย่างไร

คนอื่นมองกลับมาอย่างไร ซึ่งก็เกิดจากการกระทำของแต่ละคน

กดคำค้นหา ในกูเกิล ทั้ง 2 ชื่อดู ผมไม่ได้ใส่ร้ายใคร อ่านเอาเองก็แล้วกัน

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 08:14:44 PM
สมัยก่อน มีนักหนังสือพิมพ์ท่านหนึ่ง ดีกรีปริญญาโท  ไปฝึกนักสมาธิที่บ้านธรรมประสิทธิ์  ฝากตัวกราบเป็นศิษย์แม่ชีที่อ่านหนังสือไม่ออก ชือ อุบาสิกาจันทร์  ขนนกยูง

และ  พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระธัมมะชโย ณ บ้านธรรมประสิทธิ์อยู่ในวัดปากน้ำ  เรียกว่ากราบขอตัวเป็นศิษย์กันทั้งครอบครัว

จนลูกสาวของนักหนังสือพิมพ์ท่านนี้  ได้เข้าถึงองค์พระธรรมกาย  แลมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดี  พระภิกษุรูปนั้นก็สอนให้ดูกายละเอียด สอนให้เดินวิชชา

ขนาดสามารถรู้ว่ากายละเอียดของสุนัขที่เดินๆอยู่เป็นอย่างไร  จนคุณพ่อนักหนังสือพิมพ์ให้การเลื่อมใสเป็นอย่างมาก  เรื่องนี้เคยถูกตีพิมพ์ในหนังสือวารสารเล่มหนึ่ง

หากพระอาจารย์ของท่านที่สุดละเอียด  ไม่เคยมีบุพกรรมกับพระรูปนี้  ไม่เคยเลื่อมใสพระรูปนี้มาก่อน  หากเป็นสายต้นวิชชาก็ไม่น่าหลงผิดไปเรียนกับหลวงพ่อ

บุญบารมีขนาดนี้  หากเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริง  ก็ไม่น่าหลงผิดไปเรียนกับบุคคลที่ท่านไม่ชอบขนาดนี้

จริงๆก็มีเหตุอีกนั่นแหละ  แต่ผมจะรอดูว่าจะตอบกันอย่างไร

ส่วนประวัติของหลวงป๋าช่วงนี้  ถูกถอดออกไปด้วยเหตุผลกลใด  ไม่ขอเอ่ยถึง...แต่เหตุผลที่โกรธกันถึงขนาดถอดประวัติช่วงนี้ออกแแบบไม่มองหน้ากัน

นี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อห้ามกระทำแม้นปัจจุบัน  ศิษย์วัดพระธรรมกายทุกคนไม่มีใครกระทำเลยจะจุดประเด็นอะไรหรือ ? จะเข้ามาอวดอ้างคุณวิเศษของผู้ใดหรือ ?

สำหรับเหตุที่เจ้าคุณหลวงป๋าออกจากบ้านธรรมประสิทธิ์ ได้เคยโพสต์ไปแล้ว โพสต์แบบเบาๆ ไม่หนัก ประมาณ 50 เปอร์เซนต์ ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไร

เพียงแค่ไม่ปราถนาจะมาโคลสอัพประเด็นที่ทัศนะไม่ตรงกันมากเท่านั้น ถ้าให้พูดเต็มร้อย ก็คงไม่ใช่เรื่อง
.............

ขอโพสต์เบาๆว่า เพราะเจ้าคุณหลวงป๋าเป็นนักวิชาการ นักวิจัย เห็นอะไรไม่ถูกต้องก็ทักท้วง พอทักท้วงมากเข้า ก็เลยเป็นการขัดกัน

ไม่ได้ขัดกับแม่ชีจันโดยตรงหรอก กับผู้ร่วมบุกเบิกบางท่าน แต่เป็นคนสำคัญ มากเข้าก็เลยถอนตัวออกมาเป็นศิษย์วัดปากน้ำดังเดิม (ตามปกติก็เป็นอยู่แล้ว)

ศิษย์ดังๆสมัยนั้นถอนตัวกันเยอะ เช่นคุณนายวรณี สุนทรเวสเป็นต้น

เหตุที่ได้ไปรู้จักแม่ชีจัน เพราะพระอาจารย์ณัฏฐนันท์ กุลสิริ แนะนำไปอย่างเป็นทางการ และเจ้าคุณหลวงป๋าก็พูดถึงแม่ชีอาจารย์ด้วยความเคารพเสมอ ผู้ที่สอนลุกสาวหลวงป๋าให้ไปดูนรกสวรรค์ได้ ก็แม่ชีจัน ตอนนั้นหลวงพ่อธัมมชโย เป็นเพียงพระใหม่เสมือนศิษย์ร่วมสำนักนั้นเอง

แล้วเจ้าคุณหลวงป๋าเป็นนักวิจัย นักวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์นะครับ เคยทำงานอยู่กรมประชาสัมพันธ์ และเป็นอาจารย์สอนตามมหาวิทยาลัยที่มีชื่อ ท้ายสุดทำงานกับสำนักงานข่าวสารอเมริกัน สถานะสมัยนั้นเทียบเท่าสถานทูต และสำนักงานข่าวกรองของสหรัฐ ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษงานวิจัย ส่งข้อมูลตรงต่อทำเนียบขาว รับผิดชอบขึ้นตรงต่อประธานาธิบดีสหรัฐ เป็นบุคคลผู้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้งานในยุคแรกๆของเมืองไทย ปัจจุบันก็ยังเป็นข้ารัฐบาลบำนาญของสหรัฐ

ท่านเองมีสถานะทางสังคมที่สำคัญท่านหนึ่ง ถึงขนาดได้รับให้เป็นที่ปรึกษาทางการบริหารประเทศของกระทรวงหนึ่งมาแล้ว.... นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ เป็นต้น ผู้มีชื่อเสียงทางด้านการทูต ยังต้องมาฝึกงานกับท่านในสมัยนั้น และบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายที่นับถือกัน งานบวชของท่านก็เป็นนาคหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์เลยทีเดียว

ตรงนี้ท่านจึงสามารถเข้าบ้านธรรมประสิทธิแบบศิษย์ผู้มีชื่อสมฐานะ มิใช่ตาสีตาสาที่ใครๆก็มาอ้างอะไรกันได้ นึกจะเข้าก็ได้ นึกจะออกก็ไม่มีใครสนใจ ไม่ใช่เช่นนั้นหรอก

และก็ไม่ควรใช้คำเรียกว่า "นักหนังสือพิมพ์" มันตาสีตาสาเกินไป หวังว่าข้อมูลนักหนังสือพิมพ์อะไรนั้นคงไม่ใช่หมายเอาหลวงป๋านะครับ มั่วแล้ว
........

ปกติท่านก็นั่งสมาธิจนเกิดทิพย์จักษุมาบ้างแล้ว ก่อนจะมาเจอวิชชาธรรมกายอีก และยังชอบศึกษาธรรมะของท่านพุทธทาสอีกด้วย

หลังจากนั้นเมื่อได้มีโอกาศมามอบตัวเป็นศิษย์กับเจ้าคุณวีระ อย่างเป็นทางการ ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชชาทุกระดับ ชนิดที่ท่านเองก็พึ่งจะทราบว่ามีของจริงสมบูรณ์บริสุทธิ์ถูกต้องเช่นนี้เอง
........

ส่วนข้อมูลที่หนักกว่านี้ คงไม่นำมาเผยแผ่ในที่สาธารณะหรอกครับ เอาเท่านี้พอ อ่านดูจากที่คุณโพสต์ ก็ไม่รู้จริงหรอก เพราะทางนี้ไม่ได้โกรธกับสำนักโน้น แค่ทัศนะไม่ตรงกัน คนละนโยบาย คนละแนวทาง หลักวิชชาคนละระดับ

ไม่ได้โกรธกันจนมองหน้าไม่ติด มั่วแล้ว  ตอนสร้างอุโบสถที่วัดหลวงพ่อสดใหม่ๆ ยังนิมนต์พระผู้ใหญ่ทางโน้นมาร่วมอนุโมทนา ทางวัดพระธรรมกาย ก็เคยเชิญหลวงป๋าไปอย่างเป็นทางการและได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี ถึงขนาดมีการบันทึกและสัมภาสณ์เก็บเอาไว้อย่างเป็นประวัติการณ์ ถ้าท่านเป็นคนใกล้ชิดจริงๆ ต้องได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น แต่หลังจากนั้นมา ก็ห่างเหินกันไป ไม่ได้ติดต่ออะไรกัน ต่างสำนักก็ดำเนินไปตามแนวทางของตน

แล้วการสืบทอดนั้น ก็มาตามสายพระสู่พระ และไม่ยึดติดในตัวบุคคล ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกัน ตามแต่วัตรปฏิปทา เป็นปัจจุบันธรรม ไม่ต้องอุปโลกน์สำหรับผู้วิเศษผู้เดียวเท่านั้น

อืมห์  โพสต์ตอบมาหลายรอบแล้ว เรื่องเดิมๆ วนๆเวียนๆ น่าเบื่อครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: บุญศักดิ์สิทธิ์ on September 15, 2011, 08:26:20 PM
เริ่มต้นจากเจตนาดีทุกคน ทำไปทำมา......... :( :( :(
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Merita on September 15, 2011, 08:39:15 PM
อันนี้ผมไม่อยากเปิดประเด็นหลอกครับ  แต่ด้วยความคิดของคุณต้นไม้เมตตา ที่มีความคิดแบบขวาจัดต่างหาก

ผมรับฟังคำพูดที่เจือโทสะของคุณมามาก  แต่คุณก็พยายามรักษาภาพพจน์ของคุณ  แต่อย่ามาใช้คำพูดดูถูกครูบาอาจารย์ผม

ผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงหลวงป๋าหรอกครับ  แต่หากคุณกล่าวล่วงเกินครูบาอาจารย์ผมอีกในสิ่งที่คุณไม่ไปเคยสัมผัสละก็  หุบปากซะ

เพราะการกล่าวหาใครก็ตาม  ก็เป็นวิบากกรรม   ผมถือศีล5 ไม่อยากใส่ไข่  แต่ผมเห็นข้อมูลที่ท่านเขียนแล้ว อย่าว่ากันเลยครับ ถ้าผมจะว่า มั่วสิ้นดีเช่นกัน

ส่วนหากผมเขียนผิดจากพนักงานต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  ประจำอยู่ที่สำนักข่าวสารอเมริกัน เป็นนักหนังสือพิมพ์

ผมกราบขออภัยหลวงป๋า  แต่ไม่ได้ขอโทษคุณ  ข้อมูลเล็กๆน้อยๆจะผิดจะถูกแค่อาชีพการงานของท่าน...   ควบคุมอารมณ์หน่อยท่าน

นี่คุณรักครูบาอาจารย์คุณมาก  ผมก็รัก 

ผมก็มีหัวใจครับ  มีกิเลสอยู่  แต่ถ้าคุณกิเลสน้อย  ก็เพลาๆเอาเรื่องชาวบ้านว่าเสียดสีสักหน่อยก็คงดี...ถ้าท่านเป็นผู้มีธรรมละเอียดและสูงส่งครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 08:47:15 PM
จิตใจผมปกติดีครับ ไม่ได้เอาโทสะนำ คุณก็คิดไปเอง

ถ้าผมหัวเอียงหนัก หวังความแตกร้าว ผมคงพูดถึงเรื่องลับๆหนักๆกว่านี้แล้ว แต่ไม่ครับ เอาแต่ที่อยู่ในประเด็น

กระนั้น สิ่งใดที่ท่านใด สำนักใด ทำดี ผมก็อนุโมทนา 

ผมเองก็มิใช่ผู้มีภูมิธรรมสูงส่งมาจากไหน เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทั่วๆไป ที่มีโอกาศมาเสวนา นานาสาระเท่านั้น
.....................

กรุณาอย่าดึงผมเข้าไปเป็นคู่กรณี

เวปบอดร์นี้ใจกว้าง มีสมาชิกหลายท่าน และต่างสำนักเข้ามาโพสต์ เพื่อแสวงสาระธรรม

ผมเองก็โพสต์ในลีลาของผมเอง และรับผิดชอบต่อคำพูด แต่อย่าไปเหมารวม บางท่านโพสต์แรง โพสต์ตรงกว่าผมมากนัก

อย่าดึงผมว่าเป็นผู้นำมาจาบจ้วงใคร หรือคู่กรณีใดๆทั้งสิ้น ผมไม่ขอรับความเข้าใจผิดอันนั้นนะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 15, 2011, 08:48:03 PM
เอ...นี่บอร์ดวัดหลวงพ่อสด ไม่ใช่เหรอ...? ? ?   
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Merita on September 15, 2011, 08:57:56 PM
ใช่ครับพี่สมถะ แต่บอร์ดวัดหลวงพ่อสด  ไม่ใช่บอร์ดราชดำเนิน ก็เล่นเอาพ่อเอาแม่เพือนมาใส่กลางวง

ผมว่าไปดูบอร์ดวัดพระธรรมกายบ้าง  ไม่เคยหลงเรื่องแบบนี้

แรกเริ่มเดิมทีผมอยากจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพ่อสดสักครั้ง  เพราะผมคิดว่าพ่อแม่ผมท่านไม่เคยห้าม ไม่ให้ไปทำบุญกับที่อื่น

แต่พอมาสัมผัสลูกศิษย์ลูกหา  ขอบอกว่ากลัวครับ  และผมคิดว่าพี่น้องบ้านเดียวกับผมที่เขาชื่นชมวัดหลวงพ่อสดมีมาก

และคิดเช่นเดียวกับผม  ขออย่าให้เป็นอย่างที่ผมเห็นก็แล้วกัน

ไปนั่งสมาธิแล้วต้องมานั่งฟังเรื่องใส่ไข่  ผมว่าวัดหลวงพ่อสดไม่น่าจะมี  และหลวงป๋าท่านก็คงไม่สอนเช่นนั้น

สิ่งแรกที่เข้ามาในบอร์ดคือชอบฟังเรื่องในอดีตของหลวงปูเจ้าคุณพ่อใหญ่  และวิชชาในอดีตบุคคลในอดีต

เพื่อเป็นธรรมโอสถชูใจให้เข้มแข็งในการปฏิบัติ แต่หากเรื่องนี้เป็นธรรมดาแล้วไซร้ถือเป็นกรรมครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 15, 2011, 09:06:03 PM
เวปบอดร์ DMC ใจไม่กว้างพอนะครับแค่มีใครเข้าไปโพสต์อะไร แค่งงๆ แอดมิน กับคุณทศพล ก็ลบทิ้งหมด

คงจะให้บอดร์เป็นแต่พูดเรื่องพื้นๆ สบายๆ ไม่มีเรื่องขัดกันมากเพื่อแสวงสาระตามธรรมชาติเวปบอดร์

แต่เราก็ไม่ว่ากัน มันเป็นนโยบายของเขา

หลายท่านต้องขอบคุณเวปบอดร์วัดหลวงพ่อสดฯ ที่ใจกว้างให้เขามาโพสต์นานาสาระได้อย่างกว้างขวาง แต่ก็ไม่ถึงกับดุเดือดแบบพันทิปหรือพลังจิต
.......................

ย้ำอีกที

บางท่านโพสต์ตรง โพสต์แรงกว่าผมอีก ผมเองจะพยายามโพสต์อยู่แต่ในประเด็น วันนี้ว่างก็เลยได้หลายโพสต์หน่อย ใครๆก็เลยมาอ่านโพสต์ผมกันมาก

แต่ถ้ามันสะกิดใจใครมาก แสดงว่าผมโพสต์ได้โดนใจดีครับ  :D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Apita on September 15, 2011, 10:13:09 PM
ตรงนี้เห็นด้วยครับ เว็บบอร์ดที่นี่ทำให้ศิษย์ทุกสำนักได้เสวนาธรรม

ที่ DMC ไม่มีเรื่องหลักวิชชาเลย มีแต่พื้นๆ มากว่า40ปี

สิ่งที่มีคือ ภาชนะบูชาข้าวพระกว่า40ปีที่แตกแล้ว นำมาหล่อพระ-หลวงพ่อสดแก้วใส

องค์ละ1M(ล้านบาท)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: saiklang on September 15, 2011, 11:44:16 PM
หลักวิชชาของ DMC หรือของวัดพระธรรมกายคือ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อริยมรรคมีองค์แปด โอวาทปาฏิโมกข์ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวโร สรุปก็คือหยุด หยุดจากบาปอกุศลกรรมทั้งหลาย เอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนดีไหม ในนี้ไม่เห็นมีใครทำได้เลย  เอาขั้นอนุบาลแบบนี้แหละให้มันผ่านก่อน เรื่องอื่นอย่าไปพูดมากนักใหญ่โต ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าใครจะมาได้วิชาอะไร ละเอียดสูงส่งแค่ไหน  และผมไม่คิดด้วยว่าคนที่ใจหยุดบริสุทธิ์จริงๆ เขาจะมาเล่นบอร์ดนี้กัน นี่มันสงครามกลางเมืองชัดๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 16, 2011, 12:21:56 AM
หลักวิชชาของ DMC หรือของวัดพระธรรมกายคือ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อริยมรรคมีองค์แปด โอวาทปาฏิโมกข์ อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกเข จะ สังวโร สรุปก็คือหยุด หยุดจากบาปอกุศลกรรมทั้งหลาย เอาตรงนี้ให้มันได้ก่อนดีไหม ในนี้ไม่เห็นมีใครทำได้เลย  เอาขั้นอนุบาลแบบนี้แหละให้มันผ่านก่อน เรื่องอื่นอย่าไปพูดมากนักใหญ่โต ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านผมไม่เชื่อเด็ดขาดว่าใครจะมาได้วิชาอะไร ละเอียดสูงส่งแค่ไหน  และผมไม่คิดด้วยว่าคนที่ใจหยุดบริสุทธิ์จริงๆ เขาจะมาเล่นบอร์ดนี้กัน นี่มันสงครามกลางเมืองชัดๆ

ไม่ใช่สงครามกลางเมือง

ตอนแรกว่า จะไม่เข้ามาโพส แล้วด้วย

แต่ว่า พอตอบปัญหา แล้ว

นั่งสมาธิได้ดีขึ้น ก็จึงมาตอบ

ตอบไปแบบไม่มีความโกรธ ไม่มีความเกลียด

ตอบไปตามความเป็นจริง

ตอบไปตามสิ่งที่เกิดขึ้น

ตอบไปเพราะว่า อยากจะอนุเคราะห์

บางครั้ง ตอบไปอย่างหนึ่ง คนเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่า พื้นฐาน จิตใจ หรือว่า ประสบการณ์ในอดีต ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ก็เข้าใจต่างกัน

พิมพ์เข้าไปอ่านในกูเกิล

th.wikipedia.org/wiki/พระราชภาวนาวิสุทธิ์_(ไชยบูลย์_ธมฺมชโย)

จะได้ข้อมูล ครบ

เราอยู่จุดไหน

ว่า คนอื่นมองเราอย่างไร

เป็นการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบว่า วิชชาธรรมกาย คืออะไร คนเขียนๆได้ดีมาก

คนที่ศึกษาพุทธศาสนา ที่ไม่ใช่ธรรมกาย มองเราอย่างไร

ในหัวข้อ

ความขัดแย้งในเรื่องเป้าหมายของชาวพุทธ

ความขัดแย้งในเรื่องการอธิบายความหมายตามคำสอนและแนวธรรมปฏิบัติ

การให้ความหมายของมัชฌิมาปฏิปทา และ ผลของการดำเนินกรรมฐาน


เดี๋ยว อาจจะมีอีก 1 หัวข้อขึ้นมา ที่ว่า

สำนักที่สอนธรรมกาย เห็นธรรมกายในสมาธิ ไม่เหมือนกัน ขึ้นมาอีก 1 หัวข้อ แล้ว จะยิ่งยุ่งขึ้นไปอีก

ภายในต้องสามัคคีกัน

บางครั้งพูดจากัน แบบแรงๆ มีแตกต่าง แต่ว่า ไม่แตกแยก

ข้อดีของวัดพระธรรมกาย ก็มีมากมาย บังเอิญไม่ได้กล่าวข้อดี ของวัดพระธรรมกาย เท่านั้น

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 16, 2011, 01:13:40 AM

ไม่ใช่สงครามกลางเมือง

ตอนแรกว่า จะไม่เข้ามาโพส แล้วด้วย

แต่ว่า พอตอบปัญหา แล้ว

นั่งสมาธิได้ดีขึ้น ก็จึงมาตอบ

ตอบไปแบบไม่มีความโกรธ ไม่มีความเกลียด

ตอบไปตามความเป็นจริง

ตอบไปตามสิ่งที่เกิดขึ้น

ตอบไปเพราะว่า อยากจะอนุเคราะห์

บางครั้ง ตอบไปอย่างหนึ่ง คนเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่ง

เพราะว่า พื้นฐาน จิตใจ หรือว่า ประสบการณ์ในอดีต ของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ก็เข้าใจต่างกัน
สาธุครับคุณ phon
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: saiklang on September 16, 2011, 09:43:46 AM
ถ้าใครเคยเข้าไปดูบอร์ดราชดำเนินของเว็บพันธุ์ทิพย์ คุณจะพบข้อสรุปอย่างหนึ่งคือ ฝ่ายสนับสนุนทักษิณ กับฝ่ายสนับสนุน ปชป ไม่เคยยอมแพ้กัน ได้แต่สาดโคลนกันไป สาดโคลนกันมา  ตอนนี้บอร์ดนี้มีสภาพไม่ต่างเท่าไรกับบอร์ดราชดำเนิน ซึ่งมันไม่ควรมีในบอร์ดของศาสนาพุทธ ที่ควรต้อง สงบ สว่าง เย็น  วาจาที่เป็นกุศลและเป็นประโยชน์ ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คือ ร้อนเราร้อนเขาอย่าพูด ร้อนเราเย็นเขาอย่าพูด เย็นเราร้อนเขาอย่าพูด แต่เมื่อไรเย็นเราเย็นเขาจึงค่อยพูด ดังนั้นผมเห็นว่าบอร์ดแสดง ความเห็นในทางพุทธศาสนาก็ควรดำเนินตามแนวทางแห่งพุทธะ ไม่ใช่ดำเนินรอยตามบอร์ดราชดำเนินซึ่งเขาต้องการปั่น web traffic วัฒนธรรมของทั้งสองสำนักมันต่างกันมาก  ประเทศไทยไม่สามารถที่จะไปว่าวัฒนธรรมฝรั่งผิด ในขณะที่ฝรั่งก็ไม่ควรไปว่าวัฒนธรรมไทยว่าล้าหลัง เพราะปัจจัย อิทธิพล สภาพแวดล้อมมันต่างกันมาก เพราะมันแสดงถึงการดูถูกความคิดของกันและกันซึ่งทุกคนยังมีกิเลสทิฏฐิมานะจึงยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยม
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 16, 2011, 10:03:16 AM
เอ...นี่บอร์ดวัดหลวงพ่อสด ไม่ใช่เหรอ...? ? ?  
  ก็ใช่นะซิครับ   ผมถึงบอกว่าขอเข้ามาในฐานะแขก ผู้มาเยือนเจ้าบ้าน  แม้ว่าจะได้รับเชิญหรือไม่ก็ตาม...คนอื่น ๆที่เข้ามาก็เหมือนกัน
และเมื่อเข้ามาแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากเจ้าบ้านอย่างเต็มที่ ใครมีอะไรจเสวนา เชิญตามสบาย....แต่ก็ควรมีขอบเขตุใช่มั๊ยครับ....
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 16, 2011, 10:26:20 AM
ในความเห็นของผม ...ถ้าเราจะคุยแบบแลกเปลี่ยนความรู้กัน ก็ยกความเป็นสำนักนั้นสำนักนี้ออกไปก่อน เอาเฉพาะตัวคนพูด  ตัวคนถาม  คนตอบ มาคุยกัน มีความรู้ความเห็นอย่างก็แลกเปลี่ยนกันไป สำคัญคือ เราต้องอิงตำรา ไม่อย่างนั้นเราก็อิงตัวอาจารย์เอามาพูดกันอยู่ดี แล้วก็ทะเลาะกัน เพราะอัตโนมติเหล่านั้นเราไม่มีข้ออ้างอิงความถูกต้องตรงกันจากสิ่งใดๆ รับรองความถูกต้องด้วยกำลังศรัทธาของเราในตัวอาจารย์เท่านั้น  ดังนั้นตำราทางวิชชาธรรมกายทุกหลักสูตรจึงสำคัญยิ่งนัก ทำไมทุกฝ่ายไม่ลองอ่านตำราทางวิชชากันก่อนแล้วค่อยมาพูดคุยกันล่ะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 16, 2011, 10:35:05 AM
ที่จริง เรื่องคดี ยังคงมีอีก

ไม่ใช่เรื่องเก่า

ผมไม่อยากพูดอะไรมาก

ยกฟ้องไปบางส่วน เนื่องจากคืนของวัดแล้ว แต่ว่า ยังคงมี อีก 3คดี ที่อยู่ในศาล


สำหรับคดียักยอกทรัพย์วัดพระธรรมกาย ที่อัยการยื่นฟ้องต่อศาลอาญามีเพียง 2 คดีเท่านั้น คงเหลือสำนวนคดียักยอกทรัพย์ที่รอการสั่งคดีในชั้นอัยการอีก 3 สำนวน ได้แก่
- 1.คดีที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นางกมลศิริ คลี่สุวรรณ และนายมัยฤทธิ์ ปิตะวนิค ลูกศิษย์คนสนิท เป็นผู้ต้องหา ซึ่งถูกกล่าวหาว่า ร่วมกันเบียดบังนำเงินวัดจำนวน 95 ล้านบาทเศษไปซื้อที่ดิน
- 2.คดีที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ นางสงบ ปัญญาตรง นายมัยฤทธิ์ ปิตะวนิค และนายชาญวิทย์ ชาวงษ์ ลูกศิษย์คนสนิท เป็นผู้ต้องหา เบียดบังเงินจำนวน 845 ล้านบาทเศษ และ
-3.คดีที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ร่วมกับนายเทิดชาติ ศรีนพรัตน์ นายมัยฤทธิ์ ปิตะวนิค และนางอมรรัตน์ สุวิพัฒน์ หรือสีกาตุ้ย ลูกศิษย์คนสนิท ผู้ต้องหา ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารและสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

โดยเมื่ออัยการสูงสุดมีนโยบายให้ถอนฟ้อง การสั่งคดีของพนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 5 ก็จะต้องมีความเห็นให้ยุติการสั่งคดีไว้ เนื่องจากการดำเนินคดีจะไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของพนักงานอัยการ พ.ศ.2547 ข้อ 78 และ 128 โดยเมื่อยุติการสั่งคดีก็ต้องถือว่าคดีนี้สิ้นสุดลงตามกระบวนการทางกฎหมายทันที ซึ่งจำเลยทั้งสองได้คืนที่ดินและเงินที่ก่อความเสียหายรวมมูลค่า 959,300,000 บาท ให้แก่วัดพระธรรมกาย
.
.
.

ลำดับเหตุการณ์ระทึกใจในการ "ปลดชะนวนระเบิดวัดพระธรรมกาย" นั้นมีดังนี้

1. วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดงาน “รวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา ครองราชย์ 60 ปี” ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มีการเชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ไปเป็นองค์ปาฐก

2. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2549 ศาลอาญารัชดา โดยนายสุนพ กีรติยุติ ผู้พิพากษาอาวุโส และองค์คณะ ออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำสั่งอนุญาตให้ "ถอนฟ้อง" คดีที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือ พระไชยบูลย์ ธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และลูกน้องคนสนิท ตกเป็นจำเลยในข้อหายักยอกทรัพย์ เงินบริจาควัดมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท

โดยศาลอ้างเหตุผลว่า

1. เพราะว่าจำเลยได้คืนทรัพย์สนที่ฉ้อโกงมาจากวัดพระธรรมกาย จำนวน 1,000 ล้านบาท คืนให้แก่วัดหมดแล้ว2. ถ้าหากดำเนินคดีนี้ให้สิ้นสุด อาจจะเกิดความแตกแยกระหว่างพุทธศาสนิกชน ที่สังคมตั้งคำถามก็คือว่า การที่อัยการออกหน้าดึงเรื่องกลับมาจากศาลในครั้งนี้ ถ้าไม่มีคนที่ชื่อ "ทักษิณ ชินวัตร" ส่งสัญญาณให้แล้ว ลำพังอัยการจะกล้าหาญกระทำการเองหรือ หรือ ถ้าคิดจะทำ ทำไมไม่ทำตั้งแต่ก่อนหน้านี้ ปล่อยให้คดีค้างคาศาลมานานถึง 7 ปีได้อย่างไร และทำไม พอทักษิณกลับจากวัดพระธรรมกายได้ เพียง 35 วัน ศาลก็ออกนั่งบัลลังก์สั่งถอนคดีตามคำขอของอัยการ ?????http://board.palungjit.com/f181/%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B6%E0%B8%81-293775.html


ที่สำคัญที่สุด คือ ทำให้ วิชชา ธรรมกายโดนโจมตี โดย คนทั่วไป

ตรงนี้ หลายๆฝ่าย ต้องช่วยกันแก้ไข

ในเมื่อหัวหน้า ทำให้โดนโจมตี แบบนี้ จะแก้ไขอย่างไรล่ะ

สิ่งที่ปรากฏขึ้น ไม่จริงใช่ไหม
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 16, 2011, 11:10:15 AM
ผมไม่อยากพูดอะไรมาก แต่คุณ โฟน ถ้าคุณยังไม่หยุด ก็ไม่มีใครช่วยอะไรคุณได้  "ยัง กัมมัง กะริสสามิ กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา  ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ"
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 16, 2011, 11:31:07 AM
ผมหยุดตั้งแต่ 2525

แต่ว่า พวกคุณรื้อฟื้นขึ้นมา

ความจริงก็คือความจริง

ผมกล่าวเท็จที่ตรงไหน  พระวินัย มีอยู่

ไม่ได้โจมตี

สำนักคุณ ทำให้วิชชาธรรมกาย โดนโจมตี

ช่วยไปตามแก้ให้เรียบร้อยด้วย

ทำทั้งหยาบและละเอียด

เก็บทั้งอดีต ปัจจุบัน และ ทำล่วงหน้า ไปใน อนาคตอนาคต ด้วย


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: samatha on September 16, 2011, 01:21:38 PM
ห้องสนทนาวิชชาธรรมกาย http://khunsamatha.fix.gs/index.php  
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 16, 2011, 02:14:46 PM
เสวนากับบางคนแล้วก็คุยไม่รู้เรื่องจริงๆครับ เราเสวนาชัดเจน แต่ก็พยายามแถด้วยคำพูดใหม่ๆ ประเด็นใหม่ๆ ข้างๆคูๆตลอด

พอใครเขาเข้ามาตอบ ก็ต่อความยาวสาวความยืดออกไปอีก จนจำเป็นต้องพาดพิงถึงสำนัก พอพาดพิงทีนี้ก็ได้ทีหาเรื่องอีกว่าไปลบหลู่ เออ เชื่อเขาเลย  
........................

เอาเป็นว่า ในที่สาธารณะ ผมไม่เคยไปว่ากล่าวใครว่าเป็นมาร เพราะไม่อยากทำลายบรรยากาศ หรือนอกประเด็นไปไกล

เรื่องนอกประเด็นหรือหนักๆผมจะพยายามไม่พาดพิงถึง หากไม่จำเป็น

หากใครมาบอกว่าไม่ให้เชื่อตำรา พระธรรมวินัยยังต้องศึกษาจากพระไตรปิฎก นี่อะไรตำราก็จะไม่เอา จะเอาแต่นอกคัมภีร์พระธรรมวินัยท่าเดียว ตามสบายครับ

Quote
(อ้างจากจอมยุทธ์นอกพระคัมภีร์)

ใช่ว่าสิ่งที่เห็นหลายๆๆๆๆๆๆๆๆสำนักรวมกันว่าพ้อง....ถูก ... ไม่คิดบ้างหรือว่า อาจจะโดนมารแทรกสอดกันทั้งหมดทั้งสิ้น รวมทั้งตำรานั้นๆ
จึงไม่มีดอกาสได้เห็นธรรมกายที่ละเอียดและลึกซึ้งงามกว่าที่เห็นกันนั้น...

หากใครบอกว่า ตำราถูกมารแทรกเดินวิชชาผิดหมด เพราะต้องการ "ยอกย้อน" ที่มีสมาชิกไปว่ากล่าวท่านว่าข้างในเป็นมารในที่สาธารณะ เช่นนี้เขาเรียกว่า แถ ยอกย้อน

ผมก็เลยจำเป็นต้องพาดพิงถึงเรื่องหนักๆ และความเพี้ยนในวิชชา และความไม่เหมาะสมบางประการ ของบางสำนัก โดยหวังเพื่อเตือนสติ

และมีจิตใจปกติดีครับ พูดไปตามเหตุปัจจัย ไม่ได้เอาอารมณ์โกรธ หรืออคตินำ

ไม่ได้หวังให้ใครบางคนมาเข้าใจด้วย  เพราะ "ความเชื่อ" และ "ทิฏฐิ" ได้ปิดหูปิดตา ปิดโอกาศของหลักวิชชา พาลปิดไปถึงมรรผลนิพพาน

ก็ปล่อยให้ใครบางคนเขาวนๆเวียนๆอยู่แต่ในทิฏฐิความเชื่อความเห็นของตนเองไปเถิด ก็ไม่ได้หวังจะให้มาเข้าใจหรอก

ผมก็ทำหน้าที่ของผมไปตามเหตุปัจจัยครับ

จึงไม่ขอรับความเข้าใจผิดของบางคนที่ยัดเยียดให้ทุกประการ[/size]
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดไปด้วยกัน on September 16, 2011, 03:15:36 PM
ส่วนตัวผม ผมติดตามอ่านกระทู้นี้มาตั้งแต่แรก ๆ แล้ว

ตอนแรกยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่ แต่พอมีพี่น้องชาวคลองสามมาโพสต์ตามความคิดความเห็นของตัวเอง ดราม่าก็เริ่มบังเกิดขึ้นด้วยความไม่เข้าใจกัน

คือต่างฝ่ายต่างก็คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก เป็นฝ่ายพระ ใครรู้ใครเห็นไม่เหมือนตัวเอง ก็เหมาเป็นมารไปเสียหมด

ผมก็เข้าใจ ฝ่ายคลองสามท่านก็มีเหตุผลของท่าน ฝ่าย non-คลองสาม ท่านก็มีเหตุผลของแต่ละท่านเช่นกัน ผมอยากจะบอกจะกล่าวสักนิดนึง จากที่ผมอ่าน ๆ มา แล้วเห็นอะไรหลาย ๆ อย่าง

ก็อยากเสนอถึงฝ่ายคลองสาม ก็ช่วยรับฟังที่เขาเตือน ๆ กันมาหน่อย เท่าที่ผมเห็นชาวคลองสามไม่ว่าจะในพันทิป หรือที่นี่ก็ตาม ผมขอพูดตรง ๆ หน่อยนะ คือจะไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่ ใครจะว่าอะัไรดี ก็ว่าไป แต่ฉันจะเชื่อของฉัน เชื่ออย่างหัวชนฝา จนชาวพุทธอื่น ๆ เขามองว่าชาวคลองสามงมงาย แล้วเสียมาถึงชาวธรรมกายอื่น ๆ อีกด้วย

ในความเห็นส่วนตัวผม ชาวธรรมกาย ไม่ว่าจะมาจากไหน ต้นสังกัดจะเป็นใคร ก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นคนอื่น ๆ ด้วย ไม่ใช่แค่ว่าจะสุมหัวกันอยู่ในกลุ่มตัวเองอย่างเดียว แต่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ๆ ที่คิดต่างด้วย เรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องสมานจุดร่วม และสงวนจุดต่าง ไม่ใช่ว่าแตกต่า่งต้องตาย

ถ้าชาวธรรมกายไปเจอคนที่เป็นสายพระป่า สายพุทธทาส หรือสายอื่น ๆ ก็สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ แต่ไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดเราไปตัดสินว่าเขาผิด หรือเราถูกกว่าเขา ให้เอาแค่ว่าเรามีจุดยืนของเรา แล้วรักษาจุดยืนไว้ก็พอ อะไรที่เราเห็นว่าเขาผิด ก็เตือนไปด้วยเหตุผล เช่นเดียวกัน ถ้าเขาเตือนเรามาด้วยเหตุผล ก็รับฟังเอาไว้ สุดท้ายก็ลงเอยด้วยดีได้

ส่วนฝ่าย non-คลองสามทุกท่าน ท่านยึดถือหลักวิชชาเป็นหลักก็ดีแล้ว แต่ผมอยากจะเสนอว่า ให้ถนอมน้ำใจอีกฝั่งกันหน่อยก็ดี

ถ้าเราเห็นว่าเขาผิด จะชี้หน้าด่าตรง ๆ ก่อนเลยว่าคุณผิืด คุณดำ คุณเป็นมาร อย่างนี้ก็จะทำลายบรรยากาศของการสนทนาธรรมไป กลายเป็นว่าตอนแรกเราอาจจะยึดหลักวิชชาก็จริง แต่เราดันไปตัดสินด้วยอารมณ์ กลายเป็นว่าไม่ได้เอาหลักวิชชามาตัดสิน หรือว่าตัดสินด้วยหลักวิชชาแล้ว เอาอารมณ์ไปตัดสินเสริมอีก กลายเป็นว่า จากคุยกันดี ๆ กลายเป็นการทะเลาะกันไปได้

ถ้าอยากจะเตือนจริง ๆ วิธีที่ดีและนุ่มนวลกว่านี้ ก็มีอยู่เยอะ บางทีก็อาจจะบอกว่าคุณทำดีแล้วนะ แต่ว่ายังดีได้มากกว่านี้อีก ถ้าคุณ... แล้วก็อธิบายแนวทางที่อยากจะให้แก้ไขไำป ก็ win-win ไป เข้าใจครับว่าทุกท่านเจตนาดี แต่ว่าการแสดงออกของแต่ละท่านก็แตกต่างกัน ที่เข้าหูคนบ้างก็มี ที่ไม่มีใครฟังเลยก็มี แต่ก็ต้องเข้าใจที่มาที่ไปของคนที่เราจะเตือนด้วย อย่างชาวคลองสาม ส่วนใหญ่ก็ชินกับคำพูดเพราะ ๆ นุ่ม ๆ ไม่ใคร่จะ hardcore พอมาเจอบรรยากาศถกเถียงกันคร่ำเครียด อาจจะตกใจ พาลไม่รับฟังไปเลยก็มี ทั้งที่คนพูดแต่ละคนก็เจตนาดี

สรุปก็คือ ถ้าเตือนด้วยเจตนาดีก็ดีแล้ว แต่ว่าวิธีการนำเสนอที่เหมาะสมกับผู้ที่เราจะเตือน ก็ควรจะปรับให้เหมาะสมด้วย จึงจะเป็นการดีครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 16, 2011, 03:36:25 PM
ผมรับฟังทั้งหมดแหละครับ  หลักวิชชาก็ชอบฟัง ถึงแม้จะไม่สันทัด แต่ก็ได้ความรู้ดี  แต่จะรับไม่ได้ตรงที่มาล่วงเกินครูบาร์อาจารย์ของพวกเรานี้ล่ะครับ ไม่มีศิษย์คนไหนที่จะทนได้อยู่แล้ว เพราะสำหรับผมน้อยครังที่จะไปพาดพิงถึงครูบาร์อาจารย์ของสำนักอื่น ๆ ที่มีก็แต่ ไปในทางที่ดี...เพราะเราต้องเคารพ ในศีล ในคุณธรรม ในวัย ของแต่ละท่านไม่ล่วงเกินเด็ดขาด..ยกเว้นในกรณีที่ไม่รู้  อย่างเช่นถ้าท่านเป็นพระใช้นามแฝงเข้ามา  ก็ต้องกราบของดโทษ อโหสิกรรม ในสิ่งที่ล่วงเกินทั้งหลายด้วย...
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Merita on September 17, 2011, 10:06:50 AM
สักวันหนึ่งทุกคนก็จะทราบดีด้วยตนเอง  ดีไม่ดีก็รอพิสูจน์กันต่อไป

หากไม่มีวัดพระธรรมกาย วิชชาธรรมกาย ณ วันนี้ การเผยแผ่คงไปได้ไม่เร็วปานนี้

งานเผยแผ่ใช้ทุน ใช้ที่ ใช้บุคคลากรมากมาย  เรานั่งติเขา นั่งว่าเขา  เราไม่รู้ดอกว่าเบื้องหลังมันยากสักเพียงไหน

หากไม่ทำ ไม่จริงจัง มโนปณิธานตามที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ท่านให้พินัยกรรมไว้กับศิษย์ทุกคน  ว่าต้องเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก  จะเป็นไปได้หรือไม่

คำว่าทั่วโลก  คำนี้เอาไปพินิจว่า  ทั่วโลก ต้องอาศัยการเผยแผ่ระดับใด

หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ ท่านมองกาลภายภาคเบื้องหน้าไว้  ต้องอาศัยธรรมกายที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบจำนวนมากๆ  รวมกันจะมีอนุภาพสัมประยุทธ์กับมารได้

ต้องหยุดนิ่งมากมาย  มากมายถึงจะได้วาได้โยชน์กับมัน 

แต่หากรวมด้วยภาวะแห่งผู้มีใจหยุดนิ่งเป็นล้าน พร้อมด้วยผู้ทำวิชชาที่มีกายหยาบนับร้อย  จะมีอนุภาพขนาดไหน

เขาก็ไม่มาบรรยายในทางละเอียดกันโจ้งครึมโจ้งครึม  เอาแค่ใบไม้กำมือเดียว  ก้ยังเถียงไม่จบ

แต่ธรรมที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่นั่น  ใบไม้ในป่าประดู่  หากออกมาบรรยายละเอียด  อย่าว่าแต่เผยแผ่เลย  ก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดกันไปก็วัด

ซึ่งตอนที่วัดพระธรรมกายมีปัญหา  จะด้วยปัญหาการเงินหรือปัญหาใดก็ตาม  แต่ปัญหาทางความเข้าใจวิชชาธรรมกาย  ไม่มีใครกล้าตอบแบบยืดอกเลย

แต่ครูบาอาจารย์ของผม  ท่านยืนยันว่า  อย่างนี้ถูกต้อง  อย่างมากก็แค่ตาย  เอาชีวิตแลกธรรมได้  ไม่ได้หนีหายกันไปไหน

เอาแค่การ รณรงค์บวชนี่ก็ไม่เข้าใจกันอยู่พักใหญ่ว่าทำไมต้องบวชกันมากมาย  หรือตักบาตรกันมากมายทั่วประเทศ

หากเราไม่มีบุญใหญ่หล่อเลี้ยงประเทศพุทธศานาวิชชาธรรมกาย  ตอนนี้คงแยกใต้แยกเหนือแยกอีสาน  กันไปเมื่อปีสองปีแล้ว

แก้ละเอียดแล้วก็ต้องประกอบเหตุหยาบตามด้วย  จึงชนะขาด 

ยุคกึ่งพุทธกาล คือหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคทีเดียว  ที่มารเขาสร้างผังวิบัติมารองรับ สกัดผังสำเร็จที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ท่านวางไว้

ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ว่ากัน  อยากจะทำละเอียดก็ให้ทำไป  ถ้างานหยาบๆงานเผยแผ่ใหญ่ๆท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร

ท่านพอใจระดับไหนก็ทำไป  ทำให้ดีแค่นี้ก็พอ  แล้วรอดูว่าวันนึง  คำที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ท่านกล่าวไว้จะเป็นจริงหรือไม่

ดูกันเอาเอง... ตาดีได้ตาร้ายเสียก็แค่นั้น


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 17, 2011, 10:57:28 AM
สักวันหนึ่งทุกคนก็จะทราบดีด้วยตนเอง  ดีไม่ดีก็รอพิสูจน์กันต่อไป

หากไม่มีวัดพระธรรมกาย วิชชาธรรมกาย ณ วันนี้ การเผยแผ่คงไปได้ไม่เร็วปานนี้

งานเผยแผ่ใช้ทุน ใช้ที่ ใช้บุคคลากรมากมาย  เรานั่งติเขา นั่งว่าเขา  เราไม่รู้ดอกว่าเบื้องหลังมันยากสักเพียงไหน

หากไม่ทำ ไม่จริงจัง มโนปณิธานตามที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ท่านให้พินัยกรรมไว้กับศิษย์ทุกคน  ว่าต้องเผยแผ่วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก  จะเป็นไปได้หรือไม่

คำว่าทั่วโลก  คำนี้เอาไปพินิจว่า  ทั่วโลก ต้องอาศัยการเผยแผ่ระดับใด

หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ ท่านมองกาลภายภาคเบื้องหน้าไว้  ต้องอาศัยธรรมกายที่อยู่ในกายมนุษย์หยาบจำนวนมากๆ  รวมกันจะมีอนุภาพสัมประยุทธ์กับมารได้

ต้องหยุดนิ่งมากมาย  มากมายถึงจะได้วาได้โยชน์กับมัน 

แต่หากรวมด้วยภาวะแห่งผู้มีใจหยุดนิ่งเป็นล้าน พร้อมด้วยผู้ทำวิชชาที่มีกายหยาบนับร้อย  จะมีอนุภาพขนาดไหน

เขาก็ไม่มาบรรยายในทางละเอียดกันโจ้งครึมโจ้งครึม  เอาแค่ใบไม้กำมือเดียว  ก้ยังเถียงไม่จบ

แต่ธรรมที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่นั่น  ใบไม้ในป่าประดู่  หากออกมาบรรยายละเอียด  อย่าว่าแต่เผยแผ่เลย  ก็ยังไม่รู้ว่าจะปิดกันไปก็วัด

ซึ่งตอนที่วัดพระธรรมกายมีปัญหา  จะด้วยปัญหาการเงินหรือปัญหาใดก็ตาม  แต่ปัญหาทางความเข้าใจวิชชาธรรมกาย  ไม่มีใครกล้าตอบแบบยืดอกเลย

แต่ครูบาอาจารย์ของผม  ท่านยืนยันว่า  อย่างนี้ถูกต้อง  อย่างมากก็แค่ตาย  เอาชีวิตแลกธรรมได้  ไม่ได้หนีหายกันไปไหน

เอาแค่การ รณรงค์บวชนี่ก็ไม่เข้าใจกันอยู่พักใหญ่ว่าทำไมต้องบวชกันมากมาย  หรือตักบาตรกันมากมายทั่วประเทศ

หากเราไม่มีบุญใหญ่หล่อเลี้ยงประเทศพุทธศานาวิชชาธรรมกาย  ตอนนี้คงแยกใต้แยกเหนือแยกอีสาน  กันไปเมื่อปีสองปีแล้ว

แก้ละเอียดแล้วก็ต้องประกอบเหตุหยาบตามด้วย  จึงชนะขาด 

ยุคกึ่งพุทธกาล คือหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคทีเดียว  ที่มารเขาสร้างผังวิบัติมารองรับ สกัดผังสำเร็จที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ท่านวางไว้

ใครจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่ว่ากัน  อยากจะทำละเอียดก็ให้ทำไป  ถ้างานหยาบๆงานเผยแผ่ใหญ่ๆท่านไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไร

ท่านพอใจระดับไหนก็ทำไป  ทำให้ดีแค่นี้ก็พอ  แล้วรอดูว่าวันนึง  คำที่หลวงปู่เจ้าคุณพ่อใหญ่ท่านกล่าวไว้จะเป็นจริงหรือไม่

ดูกันเอาเอง... ตาดีได้ตาร้ายเสียก็แค่นั้น
คุณหลงประเด็นแล้ว

การนำคนเข้าวัด เป็นสิ่งที่ ดี

โครงการหลายๆโครงการของวัดธรรมกาย เป็นสิ่งที่ดี เช่น การใส่บาตรพระ 10,000 รูป ของแต่ละจังหวัด

ผมก็เข้าร่วมในหลายโครงการ ยังนำใบอนุโมทนาบุญ มาชักชวน คนต่อๆไปให้ทำบุญ ด้วย

หลายๆโครงการ ที่คุณพูดมา

ในหลายๆกระทู้ ผมก็ชมว่า ดี

แต่ เรื่อง นั่งสมาธิ วิชชา ธรรมกาย

ก็ไปพิจารณา เอาเองก็แล้ว กันว่า สอนกันดีไหม ทำไมเห็นพระธรรมกาย ไม่เหมือนกัน

พูดไปแล้ว ก็เข้าใจคนละจุด การเปลี่ยนความคิดของคน มันยาก

ในเมื่อคุณปักใจเชื่อของคุณอย่างนั้น

ให้คนที่ไม่รู้ มาเรียนรู้ตั้งแต่เริมต้น  ในสิ่งที่ตรง ที่ถูกต้องตามตำรา มันง่ายกว่า

ที่จะต้องไปตามแก้ไข ในสิ่งที่ ได้รับรู้มาอย่างที่ไม่ตรงตามตำรา


คนทำวิชชา มีระดับ แตกต่างกัน แต่ไม่ว่า ขั้นต้น ถึง ขั้นสูง ไม่ว่า จะสูงมากแค่ไหน

หลักการ ต้อง ถูกต้องตรงตามกัน

นอกจากนี้ ทางด้านวิชชาธรรมกายแล้ว แค่เห็นกายตลอดเวลา โดยไม่เข้ากลางไปเรื่อยๆ ก็โดนมาร จัดการแล้ว

ที่แย่ไปกว่านั้น คือ ไปเป็นฐานให้กับมาร สู้ไม่รู้อะไรเลยดีกว่า

ไม่ได้บุญ แต่ว่า ก็ไม่ได้เป็นฐานให้กับมาร

คุณลองเอาคำพูดตรงนี้ ของผม ที่เน้นสีแดง ไปถามคน นั่งสมาธิสายธรรมกาย ที่ได้ต่อวิชชาแล้วดู ว่าจริงไหม

ลองแยกประเด็น ออกมาทีละอย่าง อย่าปนกัน

ที่จริงว่า จะไม่เสวนากับ พวกที่ไม่รู้อะไรแล้ว คาดว่า คงจะไม่ต้องเข้ามาพูดหรือชี้แจงแอะไรให้คุณฟังอีก

คำว่า ชั่วช่างชี ดีช่างสงฆ์

ผมเข้าใจดี แล้วรู้ มากกว่า ในพจนานุกรมด้วย ทั้งความหมายตามตัวหนังสือ และความหมายแฝง


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 17, 2011, 11:21:34 AM
ยิ่งเผยแพร่ ยังกังวล

คำว่า ทำบุญเพื่อไปเจอกันที่ดุสิตบุรี

พูดกันในบอร์ดนี้ เลยว่า ความต้องการ หรือจุดหมายปลายทางของการศึกษาศาสนาพุทธ ไม่ใช่อยู่ตรงนั้น

เป้าหมายหลักของศาสนาพุทธ คือ ให้รู้อริยสัจ 4

คุณลองเดินไปถาม คนที่ไปวัดพระธรรมกาย ดูว่า มาวัดทำไม

เป้าหมายใหญ่คืออะไร ผมกล้าพูดได้ว่า ลองนั่งพูดซักถามไป

บางคนตอบไม่ตรงประเด็น แล้ว ส่วนน้อยจะตอบได้ ว่า มาวัด ทำไม

ส่วนใหญ่ หวังรวย ตรงนี้ ฝากไว้เลย ที่ว่า ให้คนทำบุญมากๆแล้วจะรวย

ศาสนาพุทธ ไม่ได้เน้นรวยไม่ได้เน้นความสุข ความรวย

คำสอน คำเผยแผ่ ที่ออกไปจากวัดพระธรรมกาย มันออกมาอย่างนี้


ที่จริง
 ควรจะมาเน้น   ลด ละ เลิก กิเลส เน้น ไม่ให้มีทุกข์

หรือให้มีทุกข์น้อยที่สุด ซึ่งตรงตามพระไตรปิฏก

ไม่มีทุกข์ คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 17, 2011, 06:53:48 PM
อ่านข้อความของคุณ Merita แล้ว สรุปได้เลยว่าไม่ได้อ่านโพสต์เก่าๆ หรืออ่านแล้วจับประเด็นอะไรไม่ได้เลย ถึงได้โพสต์เสวนาไปเรื่อยนะครับ

ให้การบ้านไปหาความรู้ในเวปนี้นะครับ เขาตอบกันมาไม่รู้กี่โพสต์แล้ว จะมาพิมพ์ซ้ำอีกคงไม่ใช่เรื่องแล้ว
.........

1. เฉพาะกระทู้นี้ ผมตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงว่ามีบางสำนักที่เห็นองค์พระธรรมกายแตกต่างจากสำนักอื่นๆ แล้วก็ให้หลักวิชชาไว้พิจารณา ไม่ได้ไปปรับโทษสำนักใดด้วย พยายามอย่าสับสน หรือนอกประเด็น (มันจะแตกประเด็นไปเรื่อยเปื่อยเช่นเวลานี้ไงเล่า)

2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายที่แท้จริง ต้องเป็นวิชชาที่บริสุทธิ์ถูกต้องอย่างไร มีอะไรเป็นหลักบ้าง ?

3. การเผยแผ่เบื้องต้น กิจกรรมศาสนาเบื้องต้นเป็นเพียงบุญกุศลพื้นฐาน อะไรคือการบำเพ็ญบารมีในภาคปราบที่แท้จริง อย่าสับสนถึงบุญภาคโปรดว่าเป็นภาคปราบ ?

(ภาคปราบนั้น นอกจากบุญพื้นฐานแล้ว ต้องทำวิชชารบที่นี่เดี๋ยวนี้ อย่างบริสุทธิ์ถูกต้อง ไม่ต้องรอให้กายสวยหล่อหรือได้ความยิ่งใหญ่อะไรมาจากไหน)

4. สำนักวัดหลวงพ่อสดฯ ได้พยายามทำกิจในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่วิชชาธรรมกายที่บริสุทธิ์ถูกต้องอย่างไร? ได้ทำธรรมวิจัยเพื่อแก้ต่างให้วิชชาธรรมกายมามากมายขนาดไหน ตั้งแต่ปี พ.ศ.อะไร ? แม้แต่เรื่องนิพพานเป็น อัตตา อนัตตา ธรรมวิจัยมานานขนาดไหนแล้ว ? มีข้อมูลบางส่วนให้ดาวน์โหลดจากสมาชิกท่านใด ?

(บอกซักหน่อยว่า ธรรมวิจัยวิชชาธรรมกาย เป็นงานแรกที่ครูอาจารย์ได้รู้ในญาณทัศนะ และรีบทำมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และแล้วก็ได้ใช้จริงๆ เป็นเหตุที่ทำให้วิชชาธรรมกายเป็นที่ยอมรับในหมู่ชาวพุทธผู้ทรงภูมิมาจนถึงทุกวันนี้)

Quote
ซึ่งตอนที่วัดพระธรรมกายมีปัญหา  จะด้วยปัญหาการเงินหรือปัญหาใดก็ตาม  แต่ปัญหาทางความเข้าใจวิชชาธรรมกาย  ไม่มีใครกล้าตอบแบบยืดอกเลย

แต่ครูบาอาจารย์ของผม  ท่านยืนยันว่า  อย่างนี้ถูกต้อง  อย่างมากก็แค่ตาย  เอาชีวิตแลกธรรมได้  ไม่ได้หนีหายกันไปไหน

ไปอยู่ที่ไหนมาหรือครับถึงไม่รู้อะไรเลยว่า สำนักวัดหลวงพ่อสดฯ แม้แต่เจ้าคุณ ป.อ.ปยุตโต ยังไม่สามารถที่จะวิวาทะได้เด็ดขาด จึงได้หาช่องทางไปถล่มใน"กรณีธรรมกาย" แทน อันมีผลให้วิชชาธรรมกายที่แท้จริงถูกหางเลขไปด้วย ส่วนบางสำนัก ที่ยิ่งออกมาพูด ก็ยิ่งถูกเขาสวนหมัดน๊อกเอาตว์จนกลายเป็นเรื่องที่ทราบกันของชาวพุทธทั่วบ้านเมือง ธรรมวิจัยวิชชาธรรมกายก็พึ่งจะตั้งไข่เอาในช่วงนั้น ปัจจุบันก็ยังไม่ก้าวหน้าไปซักเท่าไร

(ขอแถมหน่อยว่า แม้จะต้องตายหรือเอาชีวิตเข้าแลก จงกล้าพูดและสอนหลักวิชชาที่บริสุทธิ์ถูกต้องแท้จริง แต่จงระวังการอวดคุณวิเศษ สิ่งที่ไม่ควรกล้าอย่ากล้า สิ่งที่ควรกล้ากลับไม่กล้าซะงั้น)

5. ประเด็นการสอนของบางสำนัก ที่ทำให้วิชชาธรรมกาย ถูกกล่าวหาว่าเป็นลัทธิสัทธรรมปฏิรูป ทำให้เขาได้โอกาศมาจาบจ้วงวิชชาธรรมกายที่แท้จริงต่างๆนาๆ คือเช่นไรบ้าง ? ปัญหาทางการบริหารโดยเฉพาะเรื่องเงินๆทองๆ ทำให้ถูกนำมาเป็นประเด็นผสมกันแล้ววิชชาธรรมกายก็ถูกลากเข้าไปโดนด่าด้วยคือเช่นไร ?

6. การต่อวิชชาคืออะไร ? การยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง (นิพพานธรรมกาย นิพพานเป็น ระดับที่สุดของตัว) คืออะไร ? การทำเรื่องยากให้ง่าย การทำเรื่องยากให้ยาก และการเข้าผิดว่าการต่อวิชชาคือเรื่องสำหรับยอดมนุษย์เท่านั้นคือเช่นไร ? การปิดกั้นการต่อวิชชา การไม่มีประสิทธิภาพในการต่อวิชชา การไม่เป็นวิชชาที่ถูกต้อง คืออะไร อย่างไร เช่นไร มีวิบากเช่นไร ?

7. การสืบทอดวิชชาธรรมกาย มีการสืบทอดมาอย่างไรบ้าง ?  ใครสามารถทำได้บ้าง ? หรือสงวนไว้สำหรับยอดมนุษย์ผู้ใดผู้เดียวเท่านั้นหรือไม่ ?
.........

เรื่องเดิมๆ แนะนำว่าไปศึกษาให้ดีๆก่อน ในกระทู้ต่างๆของเวปนี้ ค่อยมาเสวนากันนะครับ มิฉะนั้น...มันจะคุยกันรู้เรื่องไหมครับท่านผู้เจริญ ? ? ?

ปล.เสวนากันที่เนื้อหา กรุณาอย่าไปวนๆเวียนๆว่าเป็นการกล่าวหาระหว่างสำนัก ไม่จบซะทีความคิดเช่นนี้ ส่วนอะไรที่สำนักอื่นๆทำไว้ดีแล้วก็สาธุด้วย  

ปล. 2 ไม่ได้หวังให้บางท่านเข้าใจ ผมแค่ทำหน้าที่ของผมเท่านั้น ด้วยจิตใจปกติ ไม่ได้มีโทสะหรืออคตินำ หากใครยังสับสนอยู่ ก็จะเข้ามาเสวนาน้อยลงดีกว่า เพราะยิ่งคุยยิ่งไม่รู้เรื่อง
[/siz
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: laichazeng on September 17, 2011, 08:38:16 PM
อ่านแล้วก็มีสาระดีครับ ข้อมูลลึกลึกที่น่ารู้ยังมีอีกมากมายเลยครับ ก็วัดราชบุรีสายตรงอาจารย์ไหญ่สุดแห่งสายวิชชาธรรมกายท่านก็ทำหน้าที่แก้ใขการสอนการบอกผิดผิดให้แก่ชาวสายวิชชาธรรมกายตลอดไปได้ครับให้ทันท่วงที ไม่ว่าคนบอกผิดพลาดจากความจริงบ้างจะเป็นไครก็ตามเช่นหลวงพ่อธัมมชโย และหลวงพ่อปยุตโต เป็นต้น เมื่อรู้ว่าอะไรผิดพลาดอะไรเป็นข้อมูลที่ถูกแล้วจากอาจารย์ไหญ่สุดแห่งสายวิชชาธรรมกาย คนบอกผิดพลาดไปก็ควรรับฟังและหาเวลาบอกให้ถูกต้องตามแนวทางที่อาจารย์ไหญ่สายธรรมกายบอกมาตรงตรงทันท่วงที นั่นแหละดีที่สุดครับ แต่หลวงพ่อปยุตโตจะดื้อรั้นมากกว่าหลวงพ่อธัมมชโยหรือเปล่า อันนี้คงยากจะบอกได้............แต่ผมว่าวัดหลวงพ่อราชบุรีและเจ้าคุณวีระท่านคงชอบตามช่วยแก้ใขข้อมูลผิ้ดผิดได้เสมอครับโดยไม่เหนื่อยและไม่ท้อแท้เพราะมันเป็นสิทธิที่ต้องทำตามหน้าที่สายอาจารย์ไหญ่แหงวิชชาธรรมกายครับ ยุควิชชาเปิดนี้คงทำได้แบบนี้ผมว่าก็เจ๋งดีแล้วครับ
----------------------------
เรื่องอดีตชาติของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำผมคิดว่าชาวธรรมกายทุกสายในเวปบอดนี้ต่างพยายามเข้าใจตามที่คุณต้นไม้เมตตาบอกไว้เป็นแนวถูกต้องกันนะครับ
ถ้าวัดพระธรรมกายปทุมจะบอกว่าหลวงพ่อสดมีอดีตชาติเป็นพระราชาต่อไปก็ขอให้ทางวัดพธมกปทุมบอกว่าเป็นทัศนะส่วนตัวนะครับและขอให้บอกเพิ่มเติมคู่กันไปด้วยว่าแต่ทัศนะของสายตรงอาจารย์ไหญ่สุดแห่งสายวิชชาธรรมกายท่านบอกว่าหลวงพ่อสดไม่มีอดีตชาติ  บอกให้ครบแบบนี้จะดีแก่ผู้ฟังทั่วโลกครับและให้ผู้ฟังในวัดพธมกปทุมได้รับข้อมูลถูกต้องผสมไปด้วยเป็นปัญญามหาศาลครับ
-----------------------------
เรื่องพุทธลักษณะของพระธรรมกายและพระนิพพานเป็น และจักรพรรดิในพระนิพพานเป็นและกายมนุษย์พิเศษ ทางวัดธมกปทุมสอนเป็นทัศนะส่วนตัวอย่างไร
ก็ขอให้วัดพธมกปทุมบอกเพิ่มเติมไปด้วยครับว่าสายตรงอาจารย์ไหญ่สุดแห่งวัดหลวงพ่อสดฯราชบุรีท่านสอนอย่างไรด้วย บอกครบแบบนี้มันจะดีแก่ผู้ฟังทั่วโลกและทำให้ผู้ฟังได้ปัญญามหาศาลในชาตินี้ด้วยครับ ก่อนเขียนจบคหนี้ผมหวังว่าวัดหลวงพ่อสดราชบุรีจะมีรูปภาพของพระธรรมกาย พระนิพพานเป็น จักรพรรดิพระนิพพานเป็นและกายมนุษย์พิเศษในอนาคตชาติครับมาให้ทุกคนได้เห็นภาพกันชัดเจนว่าที่ภาพถูกต้องเป็นรูปอย่างไรชัดเจนสุดสุดครับไม่มีข้อต่อแย้งเลยครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 17, 2011, 09:15:49 PM
เรื่องอดีตชาติครูบาอาจารย์ ขอยืนยันว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่สดท่านพึ่งจะถอยพืดออกมาในยุคนี้ ยุคภาคปราบเริ่ม ณ เวลานั้น

แต่เรื่องบางเรื่อง ถ้าสูงเกิน ลึกเกิน เราก็ไม่นำมาพูดกันอยู่แล้ว ต้องพูดด้วยความระมัดระวัง สำนักวัดหลวงพ่อสด ไม่ปิดกั้นการเสวนาทางวิชชา แต่ในบางเรื่องสูงเกิน หากเลี่ยงได้ก็เลี่ยง

หากมีคนภายนอกมาถามเรื่องการถอยพืด ผมก็จะตอบว่า หลวงปู่สดท่านเป็นเชื้อสายเป็นญาติธรรม คือเป็นหน่อเนื้อพุทธากูรของพระพุทธเจ้าในอดีต เท่านี้ก็จบเรื่องไปครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 18, 2011, 10:14:01 PM
ช่วงนี้เวลา 22:13 ทางเวปได้เปิดธรรมบรรยาย ที่เจ้าคุณหลวงป๋ากำลังเทศนาเรื่อง ""เปรียบเทียบอัตตลักษณะกับอนัตตลักษณะ""

ละเอียดละออ และทรงคุณค่ามาก ต่อให้เป็นนักปฏิบัติสายที่เรียนจบอภิธรรมวิปัสสนาธรรมาจริยะมาจากพม่า มาฟังก็ยังต้องอึ้ง นักวิชาการต่างรับรู้กันมานานแล้ว

ขออนุโมทนาในปัญญาบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ น่าจะมีให้โหลดไปฟังได้นะครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 19, 2011, 01:53:20 PM

ไม่ได้มาอ่านซะหลายวัน

พอมาอ่านวันนี้ ผมก้เจอประเด็นหนึ่งครับ..

ชาววัดราชบุรี ก็กล่าวว่า วัดพระธรรมกาย ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ใด ... ผมก็มองว่า สายวัดราชบุรี สายฆราวาส ก็มีอัตตาที่หนักหน่วงมากไม่น้อยไปกว่ากัน หนำซ้ำยังกระแทกแดกดันผู้อื่นในทางลบเสียต่างหาก...

ชาววัดพระธรรมกาย ไม่เคยกล่าวว่าร้ายผู้ใดก่อน หรือกล่าวร้ายครูบาอาจารย์ของผู้ใดก่อน หากไม่พบผู้ว่าร้ายกันก่อนก็มิต้องออกมาปกป้องจนบานปลายขนาดนี้

ลองไปอ่านให้ดีครับ ไม่ว่าชาววัดพระธรรมกายจำเสนอประเด็นอะไร   มักถูกอัตตาของสายวัดราชบุรี สายฆราวาส ตอกกลับมาเสมอ ซึ่งตอกกลับมาแบบไม่ตรงประเด็นเสียด้วย...


คุยกับสำนักอื่นๆ สายอื่นๆ และแม้แต่คุยกับคนต่างศาสนาอื่นๆ ก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเท่ากับคุยกับคนที่อ้างว่ามาจากสำนักคลองสามคนนี้เลย
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 19, 2011, 01:56:56 PM

ประเด็นในที่นี้ที่ผมเปิดมาสนทนาก็คือ...


ผมเปิดประเด็นสนทนา ดังนี้

1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กายมนุษย์ทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ ย่อมมีกายมหาบุรุษ

2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กายมนุษย์ทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้  ก็จะต้องบรรลุธรรมกาย .

3. ในอดีต มีพระนิพพานกายมนุษย์ คือ พระพุทธเจ้ากายมนุษย์ในพระนิพพาน ... เกิดจาก กายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงกลั่นบารมีจนบริสุทธิ์ไปหมดทั้งกายมนุษย์นั้น แล้วเข้านิพพานด้วยกายมนุษย์มหาบุรุษนั้น ...

4. จากประเด็นที่ 1 - 2 และ 3 เชื่อมโยงกัน ... ผมจึงสรุปในตรรกะของผมว่า

 ... พระนิพพานกายมนุษย์ หรือพระพุทธเจ้ากายมนุษย์ในพระนิพพาน จึงเป็นกายมหาบุรุษเฉกเช่นกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


เขาตอบกันหน่ะ ชัดเจนแล้ว แต่บางคนไม่เข้าใจ หรือพยายามไม่เข้าใจก็ไม่รู้

ขอยกคำตอบในกระทู้อื่นมาสวมตอบแทนบ้างแล้วกัน


ถาม การถอยพืด เป็นการแบ่งภาคแบบการอวตารของศาสนาพราหมณ์หรือไม่ ผิดหลักพระธรรมวินัยหรือไม่

ตอบ เป็นเรื่องสูงและลึกซึ้ง ในที่สาธารณะไม่ควรเสวนาเรื่องนี้มาก เอาแค่เรื่องอดีตชาติครูบาอาจารย์ ก็ไม่ควรนำมาพูดถึงกันแล้ว ดังนั้นขอเสวนาพอสังเขป

ไม่ใช่การแบ่งภาคหรือการอวตารแบบพราหมณ์ แม้การเข้านิพพานเป็นก็มิใช่การเอากายเนื้ออันเปื่อยเน่า กลั่นให้ใสแล้วเข้าพระนิพพานเป็น เพราะหากเป็นกายเนื้อที่กลั่นให้ใสเป็นแก้วแล้วเข้านิพพาน จะเป็นกรณีของอาตมันที่เข้าปรมาตมันของพราหมณ์ทันที

เรื่องนิพพานกายเนื้อ ถ้าพูดให้ละเอียดทางวิชชา ก็ซับซ้อนเข้าไปอีก แต่ไม่ขอเฉลยทัศนะที่ครูบาอาจารย์พูดไว้ เอาเป็นว่า มีการกลั่นด้วยก็จริง แต่ เป็นกายที่มาจากภายในร่วมด้วย ไม่ใช่กายมนุษย์เปื่อยเน่า

แล้วกายเช่นนี้แหละที่เรียกว่าพระพุทธเจ้านิพพานเป็น สามารถเข้าพระนิพพานทั้งกายเนื้อเช่นนี้ได้ ไม่ต้องถอดกาย ซี่งการเข้านิพพานเป็นเช่นนี้ ยังมีธาตุธรรมที่สุดหยาบสุดละเอียด

หยาบสุดก็มีกายมนุษย์หยาบ ที่ถอยพืดมาเป็นพระเดชพระคุณท่านเพื่อทำวิชชาภาคปราบ แก้วิชชาของภาคดำ รื้อฟื้นการเข้าพระนิพพานเป็นขึ้นมาอีกนั้นเอง และกระทำภารกิจตามผังสำเร็จของวิชชาธรรมกายของแท้ เพื่อไปสู่ที่สุดของตัว ดับและเก็บจักรวาลได้เป้นอนันตจักรวาล และคนยุคเช่นนี้ พอบารมีแก่รอบ ก็แก่เป็นเพชรเป็นพลอย เข้านิพพานเป็นทั้งกายเนื้อ

และไม่ใช่เป็นการกลับมามัวหมองของธาตุธรรมที่บริสุทธิ์อีก เพราะธาตุธรรมที่บริสุทธิ์เป็นวิราคะธาตุวิราคะธรรมนั้น ก็ยังเต็มธาตุเต็มธรรมในพระนิพพานเป็นดังเดิม เสถียร คงที่ ยั่งยืน บริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เลย ครับ


ธรรมกายนั้นเกิดจากพระธรรม พระนิพพานเป็นนั้นก็มิใช่เอากายเนื้อเปื่อยเน่ามากลั่น(อะไรๆก็กลั่นๆรู้จักอยู่เท่านี้แหละ) เพราะมีรายละเอียดทางวิชชาอยู่ ความคล้ายลักษณะมหาบุรุษ 32 แนวพุทธ ที่ไม่ใช่พราหมณ์นั้นมีแน่ ไม่ได้ปฏิเสธ แต่มิใช่จะเหมือนมนุษย์ซะทีเดียว

ถ้ายังไม่เข้าใจอีก ก็ไปนั่งถูผ้า "รโช หรณังๆๆๆ" ซะเถิดครับ

แต่ก็ไม่ได้หวังให้บางคนเข้าใจหรอก ผมแค่ทำหน้าที่ของผมไป ด้วยจิตใจปกติ ไม่ได้ใช้โทสะ อคติ หรือเศร้าหมอง นำหน้า

จงกล้าพูดหลักวิชชา แต่จงระวังการอวดคุณวิเศษ ควรกล้าสิ่งที่ควรกล้า อย่ากล้าสิ่งที่ไม่ควรกล้า
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: yesterday on September 19, 2011, 02:15:44 PM
คุณจอมยุทธ์ฯคงอยากให้ตอบตรงคำถามเป็นข้อข้อนะครับคำถามข้อหนึ่งตอบว่า..และคำถามข้อสองตอบว่า....เป็นต้นคุณต้นไม้เมตตาตอบรวมรวมบางทีอาจจะทำให้คุณจอมยุทธ์ไม่เข้าใจครับ ขอให้คุณต้นไม้ฯลองตอบเป็นข้อข้อช้าช้าจะได้ไหมครับ พวกเราก็นักเรียนเช่นกัน เอางี้ไหมครับ แสดงรูปภาพพระพุทธเจ้านิพพานเป็นองค์ต้นธาตุต้นธรรมให้ดูเลยครับเป้นภาพด้านหน้าด้านข้างด้านบนด้านล่างประทับองค์ฌานอย่างไร มีบัลลังก์อย่างไร  เหมือนต่างกับกายมหาบุรุษในโลกคนอย่างไร  เทียบกับภาพพระธรรมกายในตัวของพระพุทธเจ้านิพพานเป็น ครับ  มีรูปภาพจะดีมากครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 19, 2011, 02:38:36 PM
ตอบทีละข้อก็ตอบไปแล้ว ลองกลับไปอ่านดูโพสต์เก่าๆสิครับ

ส่วนภาพพระธรรมกายก็นำมาให้ดูไปแล้ว ที่แกะสลักจากหยกขาวนั้น งดงามมาก

พระนิพพานกายเนื้อก็อยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์ก็มี

คล้ายๆเช่นพระปฏิมากรต่างๆเหล่านั้น

พระนิพพานกายเนื้อก็คล้ายๆพระธรรมกายนั่นแหละครับ เพียงแต่ไม่มีเกตุดอกบัวตูม ละเอียดปราณีตมากกว่า จีวรพริ้วนั้นคล้ายๆกัน ลดไหล่บ้าง ผ้าสังฆาฏิคาดบ้าง คลุมบ้าง

ส่วนพุทธศิลป์ที่มีผู้ปั้นหรือแกะสลักมานั้น จะให้เหมือนเป๊ะๆคงเป็นไปไม่ได้ ขนาดตามคัมภีร์ พญาวสวัตตีจำแลงกายให้พระอุปคุตชมยังไม่เหมือนในส่วนเสี้ยว

บางคนเอาประเด็นตรงนี้หยิบมาข่ม ทั้งๆที่สำนักตนเอง ก็ยังปั้นพระออกมาแต่ละเวอร์ชั่นไม่เหมือนเดิมซักรุ่น บางรุ่นเหมือนมนุษย์ บางรุ่นแข็งๆเหมือนหุ่นยนต์

เดี๋ยวก่อน ยังไม่ได้ไปปรับศีลใคร แค่บอกว่าสำนักนี้ว่าอย่างนี้เท่านั้น   
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: mr.surin on September 19, 2011, 03:07:23 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/5e9b8d78.jpg)

พระพุทธชัยมงคล กายเนื้อ
(วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม)


พระนิพพานกายเนื้อ ... คล้ายๆเเบบนี้ใช่ไหมครับ คุณต้นไม้เมตตา   :D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 19, 2011, 03:29:02 PM
พระนิพพานกายเนื้อ ก็คล้ายๆเช่นนี้แลครับ

ส่วนรูปที่ยกมาดูจะคล้ายพระพุทธเจ้ากายมนุษย์มาก จะให้เมือนนักก็คงยาก

ภาพที่ยกมาดูจะคล้ายมาก ครูอาจารย์ท่านก็ใช้คำว่า "คล้าย"  เสมอ

สังฆาฏิ ท่านจะคลุมบ้าง พาดบ่าบ้าง แต่ภายในจะห่มผ้าจีวรม้วนขวาลดไหล่ ที่แน่ๆจีวรพริ้วเสมอครับ

สำหรับพระนิพพานเป็น จะมีองค์ฌาณ พระนิพพานธรรมกายจะมีรัตนบัลลังก์
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: phon on September 19, 2011, 03:45:44 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/5e9b8d78.jpg)

พระพุทธชัยมงคล กายเนื้อ
(วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม)


พระนิพพานกายเนื้อ ... คล้ายๆเเบบนี้ใช่ไหมครับ คุณต้นไม้เมตตา   :D


คนที่เห็นต้องนั่งสมาธิ ต้องนั่งไปเห็นเอง รู้เองครับ

เดียวมีคำถาม ออกมาอีกมากมายครับ

ผมเคยพูดเป็นนัยๆ ครั้งหนึ่งแล้ว ในเวปนี้ แต่ว่า มีคนไม่ยอมรับครับ

เรื่องรัศมี ที่ออกมาจากพระวรกาย ดังนั้น ก็จะเงียบไว้ครับ

เอาไว้ เมื่อไร ความรู้ถึงพร้อมที่จะคุยกัน ถึงจะมาพูดคุยกันครับ

บางอย่างไม่พูดดีกว่าครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 20, 2011, 05:09:35 PM
ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ขนาดนี้...

กายมหาบุรุษ... ???

มุกแป้กแล้วหรอครับ คุณหม่ำ มุกแป้ก
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 20, 2011, 05:19:37 PM
(http://i1107.photobucket.com/albums/h385/072dear/The_Budhist_Sculpture_in_Museum.jpg)
...แวบไปเจอมา   เลยเอามาให้ชมกันครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: บุญศักดิ์สิทธิ์ on September 20, 2011, 08:17:59 PM
ขยายความหน่อยครับ ภาพอะไร ไม่เข้าใจครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: กายธรรม072 on September 20, 2011, 09:22:04 PM
ขยายความหน่อยครับ ภาพอะไร ไม่เข้าใจครับ

 พระพุทธรูปกายมหาบุรุษ สมัยโบราณครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 21, 2011, 02:26:28 PM
ยังไม่เข้าใจอีกหรือครับ  ???

ภาพที่ mr.surin ยกมา เป็นภาพพระพุทธเจ้ากายเนื้อ

ยังไม่ได้บอกว่าเป็นพระพุทธเจ้านิพพานเป็น และยังไม่ได้บอกว่าเหมือน แค่บอกว่าคล้าย

ที่บอกว่าคล้ายมากก็คือ พระธรรมกายพุทธชัยมงคลทองเหลือง และพระธรรมกายที่แกะจากหินอ่อน

และพระพุทธเจ้านิพพานเป็นก็มีพุทธลักษณะคล้ายๆเช่นนี้ ที่แน่ๆ ไม่มีผ้ารัดอก

พระธรรมกาย และพระนิพพานเป็น สำเร็จด้วยธรรม ล้วนสวยงามกว่าลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ แนวพุทธที่มิใช่แนวพราหมณ์ แต่ก็มีส่วนคล้ายอยู่บ้าง แต่ไม่เหมือนมนุษย์ซะทีเดียว พระนิพพานกายเนื้อก็มิใช่เอากายเนื้อเปื่อยเน่ามากลั่น แต่มีรายละเอียดซับซ้อนทางวิชชา คือมีกายภายในมาร่วมด้วย (หลายรอบแล้ว)
..................

อย่างมากก็แค่คล้าย

ภาพที่คุณจอมยุทธ์ยกมาก็แค่พยายามสร้างให้คล้ายพระพุทธเจ้ากายมนุษย์ ซึ่งพระธรรมกาย และพระพุทธเจ้ากายเนื้อแต่ละเวอร์ชั่น ทางสำนักคลองสามก็ทำออกมาไม่เหมือนกันเลย เดี๋ยวก็เหมือนมนุษย์ เดี๋ยวก็เหมือนหุ่นยนต์ บางรุ่นก็วรกายยาวๆ บางรุ่นก็บึกบึน ก็ไม่ได้ว่าอะไรนักหรอก แต่ไม่รู้จะหนังยาวไปถึงไหน ไม่ค่อยมีอะไรให้น่าเสวนา
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 21, 2011, 03:32:18 PM
ผมก็โพสต์ไปแล้วไง ว่าไม่ได้หวังให้คุณมาเข้าใจ ผมแค่ทำหน้าที่ของผมไป ด้วยใจปกติ

ผมเห็นว่าธรรมชาติของคุณ  เข้าใจอะไรยาก หรือพยายามไม่เข้าใจ ผมก็ว่าไปตามนั้น ซึ่งเสวนากับคนมามากมาย ก็ไม่เคยมีปัญหานักหรอก

ผมจะเสวนาหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่คุณ แต่มันอยู่ที่ผม เพราะกระทู้นี้ ผมตั้งขึ้นมาเองนะครับ

ตรรกะวิบัติหมดแล้วคุณ บอกแล้วให้ไปถูผ้า "รโช หรณังๆๆ"
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: nineprem on May 02, 2012, 01:50:49 PM
ผมขออนุญาตเข้ามาตั้งข้อสังเกตนะครับ ผมยังไม่สรุปว่าเป็นแบบไหน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิสูจน์ด้วยตัวเอง
แต่ถ้าพระธรรมกายพุทธชัยมงคลเหมือนพระธรรมกายในตัวมากที่สุด ผมเห็นแล้วนึกถึงพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนครับ

มีอยู่วันหนึ่งผมไปเห็นหนังสือของท่านพุทธทาสแล้วมีพระพุทธรูปสีขาวอยู่ข้างหลัง แล้วก็นึกถึงพระพุทธชัยมงคลองค์นี้ครับ
ไม่เหมือนครับ แต่คล้่าย ๆ ก็เลยลองมาค้นเล่่นๆ พบว่ามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
เท่าที่สังเกตดูจะมีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ พระโอษฐ์เล็ก พระศอเป็นชั้น ติ่งหูยาว เพียงแต่พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนส่วนใหญ่เป็นปางมารวิชัย ไม่ใช่ขัดสมาธิ

ไม่เหมือนนะครับ แต่คล้าย ๆ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on May 02, 2012, 01:59:57 PM
ผมขออนุญาตเข้ามาตั้งข้อสังเกตนะครับ ผมยังไม่สรุปว่าเป็นแบบไหน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิสูจน์ด้วยตัวเอง
แต่ถ้าพระธรรมกายพุทธชัยมงคลเหมือนพระธรรมกายในตัวมากที่สุด ผมเห็นแล้วนึกถึงพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนครับ

มีอยู่วันหนึ่งผมไปเห็นหนังสือของท่านพุทธทาสแล้วมีพระพุทธรูปสีขาวอยู่ข้างหลัง แล้วก็นึกถึงพระพุทธชัยมงคลองค์นี้ครับ
ไม่เหมือนครับ แต่คล้่าย ๆ ก็เลยลองมาค้นเล่่นๆ พบว่ามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
เท่าที่สังเกตดูจะมีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ พระโอษฐ์เล็ก พระศอเป็นชั้น ติ่งหูยาว เพียงแต่พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนส่วนใหญ่เป็นปางมารวิชัย ไม่ใช่ขัดสมาธิ

ไม่เหมือนนะครับ แต่คล้าย ๆ

เรื่องพระพักตร์ ความคล้าย ก็ว่ากันไป ก็บอกไปบ่อยๆว่าไม่มีใครจำลองได้เหมือนหรอก ของจริงนั้นงดงามมากยิ่งนัก

ที่แน่ๆ ไม่มีผ้ารัดอก ไม่ใส่เสื้อยืด ถ้าเป็นเช่นนี้คือเพี้ยนหลุดโลกไปไกลตามความเชื่อที่อุปโลกน์ขึ้น

บางทีก็น่ารำคาญบางคน ที่พยายามจะยืนยันความเพี้ยนนี้ ให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ ก็แปลกดี แบบว่าถ้าทำให้พระธรรมกายใส่เสื้อยืดมีผ้ารัดอกแบบนางภิกษุณีให้ยอมเชื่อกันไม่ได้ ข้าพเจ้าขอตาย ทุ่มทั้งชีวีเป็นเดิมพัน (เพื่อสิ่งที่เพี้ยนไป ที่อุปโลกน์ขึ้นเองลอยๆในยุคหลัง)  :o

สำหรับผม และหลายๆท่านในที่นี้ ก็ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อปกป้องรักษา หลักวิชชาดั่งเดิมที่หลวงปู่สอน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (คนที่ทำเช่นนี้มักจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้พยายามบิดเบือนเสมอด้วยความเชื่อส่วนตน เออ แปลกอ่ะ)

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on May 02, 2012, 11:06:40 PM
ผมขออนุญาตเข้ามาตั้งข้อสังเกตนะครับ ผมยังไม่สรุปว่าเป็นแบบไหน พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิสูจน์ด้วยตัวเอง
แต่ถ้าพระธรรมกายพุทธชัยมงคลเหมือนพระธรรมกายในตัวมากที่สุด ผมเห็นแล้วนึกถึงพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนครับ

มีอยู่วันหนึ่งผมไปเห็นหนังสือของท่านพุทธทาสแล้วมีพระพุทธรูปสีขาวอยู่ข้างหลัง แล้วก็นึกถึงพระพุทธชัยมงคลองค์นี้ครับ
ไม่เหมือนครับ แต่คล้่าย ๆ ก็เลยลองมาค้นเล่่นๆ พบว่ามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
เท่าที่สังเกตดูจะมีลักษณะคล้าย ๆ กันคือ พระโอษฐ์เล็ก พระศอเป็นชั้น ติ่งหูยาว เพียงแต่พระพุทธรูปสมัยเชียงแสนส่วนใหญ่เป็นปางมารวิชัย ไม่ใช่ขัดสมาธิ

ไม่เหมือนนะครับ แต่คล้าย ๆ

เรื่องพระพักตร์ ความคล้าย ก็ว่ากันไป ก็บอกไปบ่อยๆว่าไม่มีใครจำลองได้เหมือนหรอก ของจริงนั้นงดงามมากยิ่งนัก

ที่แน่ๆ ไม่มีผ้ารัดอก ไม่ใส่เสื้อยืด ถ้าเป็นเช่นนี้คือเพี้ยนหลุดโลกไปไกลตามความเชื่อที่อุปโลกน์ขึ้น

บางทีก็น่ารำคาญบางคน ที่พยายามจะยืนยันความเพี้ยนนี้ ให้เป็นที่ยอมรับให้ได้ ก็แปลกดี แบบว่าถ้าทำให้พระธรรมกายใส่เสื้อยืดมีผ้ารัดอกแบบนางภิกษุณีให้ยอมเชื่อกันไม่ได้ ข้าพเจ้าขอตาย ทุ่มทั้งชีวีเป็นเดิมพัน (เพื่อสิ่งที่เพี้ยนไป ที่อุปโลกน์ขึ้นเองลอยๆในยุคหลัง)  :o

สำหรับผม และหลายๆท่านในที่นี้ ก็ขอเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อปกป้องรักษา หลักวิชชาดั่งเดิมที่หลวงปู่สอน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ (คนที่ทำเช่นนี้มักจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของผู้พยายามบิดเบือนเสมอด้วยความเชื่อส่วนตน เออ แปลกอ่ะ)พระธรรมกายที่ถูกต้องมีพุทธลักษณะคล้ายแบบนี้ครับ

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/3-16.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-49.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/4-9.jpg)


ครับผม หลายๆท่านในที่นี้ขอยืนยันจะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อปกป้องวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อวัดปากน้ำที่ถูกต้อง บริสุทธิ์ ให้อยู่บนโลกใบนี้ในนานที่สุดครับ

อย่าปกป้องสิ่งที่เพี้ยนไปจากต้นแหล่งวิชชาเลยครับ เพราะมีนรกโลกันตร์ และเซฟ เป็นคติ(ที่ไป)ครับ
กราบอนุโมทนาบุญกับภาพ โดย mr.surin ด้วยครับ สาธุ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: nineprem on May 03, 2012, 08:38:06 AM
สาธุครับ
ต้องออกตัวก่อนว่า ผมไม่ได้มีเจตนากล่าวหาว่าใช่หรือไม่ใช่เลยนะครับ แค่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเอง
ผมยังไม่ถึงธรรม คงเป็นทนายแก้ต่าง หรือยืนยันให้ใครไม่ได้
เพียงแต่ลองค้นดูแล้วพบว่าอาจมียุคหนึ่งของประเทศไทยที่ผู้คนมีจิตใจสงบแล้วปั้นพระออกมาได้เหมือนอย่างกับพระในตัวก็เท่านั้นเองครับ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 05, 2012, 04:06:39 PM
อย่าเปันคนตื่นข่าว อย่าเชื่อในสิ่งที่ตนได้ยิน ถ้าสิ่งน้ันเกิดว่าจริง มันมีโทด หลักจุดสอนแก่นแท้ของวัดธรรมกายให้ไปนิพพานด้วยการสร้างบารมี แต่ตราบใดที่อยู่พบ3ต้องไปที่ดุสิดบุลีก่อน ท่านที่ critise nagatively or mind narrow ว่าธรรมสอนแบบผิดผิด "เพรี้ยน" โปรดพิจารนาด้วย ธรรมกายจุดตายตัอคือ"ยุดในยุดไปเรื่อยๆ"ที่วัดธรรมกายสอนก้อไม่ผิดแม้แต่น้อยถ้าcritiser ฟังเทบหรือmp3ก่อจะรู้ว่าท่านได้บอกการมีอยู่ของ18กายอยู่อว่าต้อง"ยุด"เท่าน้ัน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: yesterday on September 05, 2012, 10:19:08 PM
ผมคิดว่าคุณthavixay.phongsavanh.chaiควรจะต้องทำความเข้าใจใหม่ในประเด็นเกี่ยวกับวิชชาธรรมกายที่ตรงตามหลวงพ่อสดจริงนะครับ คือองค์พระธรรมกายที่ถูกต้องต้องเป็นแบบตามภาพที่คุณหยุดในหยุดนำมาลงครับ สามารถใช้เป็นพระพุทธรูปบูชาได้ด้วยครับเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็สำเร็จเป็นธรรมกายอรหัตตผลที่เป็นระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในสามโลกอนันตจักรวาลนั่นเองครับเพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมกายอรหัตตผลที่เป็นระดับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นในสามโลกด้วยตัวท่านเอง พระพุทธเจ้าท่านจึงได้สิทธิเรียกธรรมกายโดยทั่วไปเป็น่ชื่อของตถาคตได้ด้วยครับด้วยตัวท่านเอง  ผมก็ยังอยากให้ทางวัดพระธรรมกายคลองสามปทุมธานีพยายามศึกษาวิชชาธรรมกายที่ถูกต้องที่สุดจากหลวงพ่อวีระและหลวงพ่อเสริมชัยให้ได้นะครับจะได้เข้าใจองค์พระธรรมกายที่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไรได้มากมากขึ้นครับเพราะองค์พระธรรมกายต้องมีการห่มจีวรเหมือนกันหมดในพระพุทธเจ้าภาคขาวภาคกลางๆและภาคดำครับ แต่เรื่องอื่นอื่นของวัดพระธรรมกายอะไรที่ดีผมก็ยังชื่นชมตามโอกาสอยู่นะครับ ตัวอย่างเรื่องการพูดถึงชีวิตหลังตายของสตีฟจ็อบอันนี้ผมก็พอบอกได้ว่าหลวงพ่อธัมมชโยบอกว่าสตีฟจีอบไปเกิดทำนองเป็นภุมมเทวดาอันนี้ผมถือว่าก็ไกล้เคียงความจริงอยู่นะครับผมชื่นชมอยู่ที่กล้าฝันกล้าบอกได้ไกล้เคียงความจริงเรื่องชีวิตหลังตายของสติปจ็อบ เพราะแค่ใช้โลกียะอภิญญาของพระสงฆ์ไทยที่เก่งสมาธิฌานทั่วไปก็พอหาสติปจ็อบได้ครับ ก็ถือว่าฝันเรื่องสติปจ็อปนี้ก็สนับสนุนกฏแห่งกรรมตามธรรมชาติโดยกว้างกว้างได้ครับ และเรื่องวัดพระธรรมกายจะไปฟื้นฟูวัดร้างที่เกาะดอนสวรรค์สกลนคร อันนี้ก็ดีนะครับถ้าทำตามกฏหมายอย่างจริงใจครับแต่ผมอยากให้การฟื้นฟูวัดร้างที่เกาะดอนสวรรค์สกลนครนั้นพยายามสร้างเป็นวัดทีมีพื้นที่สงเคราะห์ชาวบ้านที่ยากจนและว่างงานนั้นได้มีโอกาสจับปลาและหาอาชีพเกษตรกรรมในลุ่มน้ำหนองหารแถวนั้นได้จนชาวบ้านแก่ตายได้ด้วยนะครับพระปริยัติยุคใหม่ต้องสอนชาวบ้านทำอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ด้วยครับแม้จะสอนชาวบ้านยากแค่ไหนก็ตามให้อยู่รอดด้วยกันต่อไปในอนาคตครับ คุณthavixay.phongsavanh.chai ผมหวังว่าคุณจะเข้าใจเรื่องวิชชาธรรมกายให้ถูกต้องมากขึ้นด้วยนะครับเพราะเห็นคุณมาอ่านเนื้อหาในเวปวัดหลวงพ่อสดราชบุรีอยู่ครับ :police: :police: :police:
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 08:44:51 AM
ผมคิดว่าธรรมกายที่แท้จริงต้องมีลักษณะของผู้เป็นมหาบุรุษ 32 ประการ"ครบถ้วน" อย่างไรก้อตาม คุณถืง18กายแล้วหรือยัง?
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: yesterday on September 06, 2012, 03:38:36 PM
คุณ thavixay.phongsavanh.chai ครับ ผมยังไม่ได้18กายนะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าหลวงพ่อวีระและหลวงพ่อเสริมชัยท่านอธิบายเรื่องวิชชาธรรมกายทุกระดับได้มากกว่าคุณลุงการุณย์และคุณยายจันทร์ขนนกยูงครับ ตัวอย่างเรื่องการบูชาข้าวพระและเรื่องปราสาทธรรมวิชชาของหลวงพ่อสดบรมครูสายธรรมกายยุคปัจจุบัน การอธิบายของคุณลุงการุณย์ยังไม่สามารถอธิบายได้มากกว่าหลวงพ่อวีระและหลวงพ่อเสริมชัยนะครับในตอนนี้ เราพูดกันตรงตรงตามบุคคลผู้รู้มากที่ยังมีชีวิตอยู่บนโลกคนนะครับเป็นหลักซึ่งปลอดภัยที่สุดในเรื่องวิชชาธรรมกาย คุณศึกษาได้ด้วยตัวเองนะครับไปตลอดชีวิตยิ่งดี และส่วนตัวผมคิดว่าลักษณะกายขององค์พระธรรมกายแท้ไม่เหมือนกายมหาบุรุษ32ประการครับเพราะพระนางมหาปชาบดีอรหันตเถรีผู้ซึ่งเป็นภิกษุณีองค์แรกที่ตรัสต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าพระนางมีธรรมกายอันน่าเพลิดเพลินของพระนางเองนั้น พระนางท่านรักและเลี้ยงดูเชิดชูรูปกายลักษณะกายมหาบุรุษ32ประการของพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่ทารกมากกว่าชีวิตของพระนางเองแล้วอย่างชัดเจนถ้าธรรมกายของพระนางเป็นเหมือนกายมหาบุรุษ32ประการด้วยจริงพระนางยิ่งต้องบอกประกาศชัดเจนว่าธรรมกายของพระนางก็เหมือนกายมหาบุรุษอย่างแน่นอนเพื่อแสดงว่าพระนางท่านยิ่งเชิดชูธรรมกายอันมีลักษณะกายมหาบุรุษ32ประการมากกว่ารูปกายอันมีลักษณะกายมหาบุรุษ32ประการ  แต่ความจริงพระนางเห็นแจ้งว่าธรรมกายของจริงแท้ไม่มีเหมือนลักษณะกายมหาบุรุษ32ประการเลยดังนั้นพระนางมหาปชาบดีภิกษุณีอรหันตเถรีจึงได้แต่บอกว่าธรรมกายของพระนางน่าเพลิดเพลินไว้เพียงเท่านั้นเอง ความคิดเห็นของผมมีเท่านี้ครับ :police: :police:หลักฐานคัมภีร์เรื่องพระนางมหาปชาบดีอรหันตเถรีคือ
http://www.dhammakaya.org/ธรรมปฏิบัติ/ธรรมกาย/หลักฐานในคัมภีร์#(2) พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี ผู้เป็นพระอรหันต์ แสดงว่าตนเป็นธรรมกาย (http://www.dhammakaya.org/ธรรมปฏิบัติ/ธรรมกาย/หลักฐานในคัมภีร์#(2) พระแม่น้ามหาปชาบดีโคตมี ผู้เป็นพระอรหันต์ แสดงว่าตนเป็นธรรมกาย)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 05:24:33 PM
ถ้ายังง้ันจริงทำไม พระของขวันรุ่น9ถืงเหมือนธรรมกายรัดอกละครับ เจ้าคุณหลวงพ่อวีระหรือพระวัดปากน้ำวีไม่ได้บอกพระธรรมกายที่ถูกต้องหรือ ?
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on September 06, 2012, 06:46:45 PM
ถ้ายังง้ันจริงทำไม พระของขวันรุ่น9ถืงเหมือนธรรมกายรัดอกละครับ เจ้าคุณหลวงพ่อวีระหรือพระวัดปากน้ำวีไม่ได้บอกพระธรรมกายที่ถูกต้องหรือ ?

แล้วทำไมคุณ thavixay ไม่คิดบ้างเล่าว่า พระผงของขวัญรุ่น ๑ , ๒ , ๓ ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำสร้างทำไมไม่มีผ้ารัดอก  , พระผงของขวัุญรุ่น ๔ , ๕ , ๖ , ๗  ,๘ ทำไมไม่มีผ้ารัดอก   อย่าเห็นสิ่งใดที่เข้าข้างความเชื่อเดิมของตัวเองแล้วก็หยิบยกเอามาเสริมความเชื่อของตนสิครับ   ถ้าหลวงพ่อสมเด็จจะสร้างพระผงของขวัญรุ่น ๙ ให้เหมือนพระธรรมกายของวัดธรรมกาย ทำไมยังเห็นจีวรพริ้ว ทำไมไม่เหมือนพระธรรมกายของวัดพระธรรมกายไปเลยล่ะ   , ท่านสร้างให้มีผ้ารัดอก เพราะ เป็นอนุสสติระลึกถึงพระเจดีย์วัดปากน้ำ โดยภาพวาดพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ด้านบน  ช่างศิลปากรวาดให้มีผ้ารัดอก เพราะ ต้องการแสดงว่าเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ยุคนี้  วันเวลาผ่านไปหลายร้อย หลายพันปี  มีคนมาดูภาพวาดจะได้รู้ว่าเป็นภาพวาดยุคใด สมัยใดครับ  (ข้อมูลจากพระมหาเถระในวัดปากน้ำครับ)  , เหมือนกับหลวงพ่อสมเด็จ ท่านสร้างพระผงของขวัญรุ่น ๘   เหตุที่เป็นปางมารวิชัย เพราะต้องการให้ระลึกนึกถึงการบูรณะองค์พระประธาน  พระอุโบสถวัดปากน้ำครับ

พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)  รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ,  คุณยายอาจารย์ตรีธา เนียมขำ และคุณยายอาจารย์ฉลวย สมบัติสุข  หัวหน้าเวรทำวิชชาในโรงงานทำวิชชาในสมัยหลวงพ่อวัดปากน้ำมีชีวิต   ปัจจุบันทั้ง 3 ท่าน ยังมีชีวิตอยู่ ก็ยืนยันตรงเหมือนกันหมดว่าพระธรรมกาย ไ่ม่มีผ้ารัดอกครับ

และถ้าศึกษาให้ดีๆ ในยุคพุทธกาล พระพุทธเจ้าไม่มีผ้ารัดอก  ผ้ารัดอกใช้เฉพาะพระภิกษุณีสงฆ์  แล้วสงฆ์ไทยนำมาใช้ครับ  ตอนผมบวชที่วัดพระธรรมกาย พระอาจารย์ก็สอนแบบนี้ครับ   ดังนั้นถ้าพิจารณาเช่นนี้ "พระธรรมกายในพระนิพพานจะมีรัดอกได้อย่างไร"

เวลาสงสัยสิ่งใด อย่าเอาจินตามยปัญญาของตนมาไตร่ตรองเข้าข้างตนเอง ถ้าจะไตร่ตรองต้องไตร่ตรองโดยแยบคาย พิจารณาให้ถี่ถ้วน และที่สำคัญให้ไปศึกษาหาความรู้กับต้นแหล่งของสิ่งนั้นครับ 

หวังว่าจะคลายทิฏฐิมานะในตน พึงศึกษาวิชชาธรรมกายจากต้นแหล่งวิชชาคือวัดปากน้ำได้นะครับ

Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หยุดในหยุด on September 06, 2012, 06:57:01 PM
"ลักษณะพระธรรมกาย"  คุณวี ศิษย์วัดปากน้ำ ได้ทำไว้ดีมากเลยครับ สาธุ สาธุ สาธุ

http://youtu.be/SeqJkIshQsI
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ผู้มาเยือน on September 06, 2012, 07:49:05 PM
ถ้ายังง้ันจริงทำไม พระของขวันรุ่น9ถืงเหมือนธรรมกายรัดอกละครับ เจ้าคุณหลวงพ่อวีระหรือพระวัดปากน้ำวีไม่ได้บอกพระธรรมกายที่ถูกต้องหรือ ?

คุณ thavixay.phongsavanh.chai เข้าวัดธรรมกายมาแล้วกี่ปี เพราะที่นี่ มีอดีตศิษย์วัดธรรมกายรุ่นเก่าแก่อยู่หลายท่าน
แล้วเคยสนทนาสอบถามหลวงปู่วีระ เกี่ยวกับลักษณะธรรมกาย รวมถึงพระของขวัญวัดปากน้ำรุ่น 9 แล้วหรือยัง หรือแค่เดา


ตอบมาแค่ 2 อย่างนี้ก็พอนะครับ แล้วท่านอื่น ๆ จะได้รู้ว่าควรสนทนาแลกเปลี่ยนเรื่องนี้กับคุณ thavixay.phongsavanh.chai ต่อหรือเปล่า ไม่อย่างนั้น เอาศรัทธามาพูดคุย ก็เสียเวลาเถียงกันไม่จบ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 06, 2012, 10:09:33 PM
thavixay.phongsavanh.chai  เขาอยู่ในบอดร์นี้มาพอสมควร แต่ไม่ค่อยอ่านกระทู้ครับ พึ่งจะมาปล่อยของเอาตอนนี้ และไม่ได้ใส่ใจกระทู้เก่าๆด้วย ทั้งๆที่อยู่ในหัวข้อนี้แหละ และกระทู้ข้างๆ มากมาย

ก่อนจะเสวนาอะไร โปรดให้เกียรติคู่เสวนา อย่าไปดูแคลนคนอื่น ว่าเขาไม่รู้อะไร แล้วก็โพสต์แสดงความเห็น ถ้ามือไวใจเร็วเช่นนี้ เสียหน้าเปล่าๆครับ

ว่าแต่ phongsavanh นามนี้ คุ้นๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 06, 2012, 10:13:07 PM
คนนี้แน่ๆ http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001672921665&sk=photos

และที่สำคัญ เขาเป็นชาวลาว

พงษ์สวรรค์ ก็เป็นชื่อธนาคารลาว
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 10:24:25 PM
ประมาน2-3ปีครับมากับพ่อแม่ตอนอายุ15...ตอนนั้น แม่มีหนี้42ล้าน แล้ววันหนื่งแม่ฟันเหมือนไม่ได้ฟัน ว่ามีหลวงพ่อองคหนืง มาบอกไห้ท่องสำมาอาระหังแล้วจะน่อนหลับแล้วมันก้อเปันอย่างน้ัน แล้วต่อมาไม่นานแม่ก้อrandomlyเปีดdmcแล้วก้อเหันหลวงปู่สดเหมือนในฟัน ต่อมาแม่ก้ออถิทาน ต่อหลวงปู่แล้วทุ้มสุดกำลัง1m ต่อการทอดกฐิน ...(ในเวลานั้น1ล้านน้ันbig deal มาก) หลังจากน้ันทุรกิด ก้อเริ่มดีขื้น เงินมาแบบไม่รู้ว่ามันจะได้ แล้ว2เดือนต่อมาทุรกิดเกิดการ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 10:24:37 PM
broadcast exceeded than expecting แล้วก้อมีหลายเรื่องดีๆๆๆต่อมาหลยายอย่าง ผมคิดว่า หลวงพ่อธัมมชโยน้ันremarkable ต่อนที่พบท่าน ท่านผูดขี้นลอยๆมาว่า"อย่ามั่อเสียเวลากับเลื่องไม่เปันแก่นสารสาระเลีย เองอย่าม่ัอเสียเวลา" (2 ปีที่แล้ว ผมได้ใฟ่ไสยเวก ต่อมาวันหนื่งผมได้ผบกับสิ่งที่เรือกว่า"เหล็กไหล" ผมต้องสาบานจริงว่าเหล็กไหลของแท้ต้องมี ตัอผู้กับตัอเมีย เท่านั้น เหล็กไหลแท้จะสีเหมือนลูกลำไย "ทำบุนกับท่าน หรือสายธรรมกายวัดต่างๆ จะเหันพนเร็วกว่าวัดอื่นๆ.....ขอโทดท่ีนะครับพิมไทยไม่ค่อยเก่ง บังเอีนผมเปันคนลาว T[]T "บุนเกิดจากใจ รองมาจากผู้รับ"
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 10:26:59 PM
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001672921665&sk=photos#!/thavixay.chai
NOt http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001672921665&sk=photos
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 10:30:19 PM
"พึ่งจะมาปล่อยของเอาตอนนี้" =="
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 10:41:45 PM
จริงๆๆๆแล้ว ผมอวตารต่อจาก "โคนัน"><
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 06, 2012, 10:47:08 PM
มาอีกแล้ว มุขเดิมๆ มุข "รอดตาย หายป่วย รวยเรื้อรัง" ทุกศาสนาเขาก็ทำกันครับ โดยเฉพาะศาสนาคริตส์ ไม่เว้นแม้แต่ศาลเพียงตา เจ้าพ่อเจ้าแม่ และสำนักทรงเจ้า

ไอการอธิษฐานเช่นนี้ มันเหมือนมุขหลอกเด็ก ร้อยคน สำเร็จซักคน ก็ให้เปลี่ยนศาสนา บางคนถูกหวยก็แก้บนศาลเพียงตาซะใหญ่โต

การสอนผิดๆให้คนทุ่มทำบุญจนหมดตัว แล้วไปหวังพึ่งปาฏิหาริย์บุญเพ้อเจ้อเอาวันพรุ่ง ว่าจะมีงานมีเงินไหม ถ้ามีก็ให้เอามาทุ่มหมดตัวอีก โดยการบิดเบือนเอาอานิสงส์ในพระสูตรมาล่อ เอาจริยพระโพธิสัตว์มาอ้าง

การทำบุญโดยตั้งใจหวังรวยกลับมานั้น มันผิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว มันไม่ใช่ทานมาแต่ต้นแล้ว

การเชียร์ให้คนทำบุญมีมากมาย คนที่ดู DMC และคนที่เคยไปคลุกคลีอยู่มานานก็ทราบกันดี วันๆเอาแต่บ้ารวยโคตรๆๆๆ กิเลศทั้งนั้น

ทีนี้ ใครจะหวังรวยตามหลักศาสนาพุทธนั้น ไม่ยากหรอก คุณสละความตระหนี่ออกจากใจได้เท่าไร แค่คิด มันก็ได้บุญนั้นทันที และ "ทาน" ก็มิใช่แค่ "เงิน" ทานมันก็บริสุทธิ์เท่านั้น บุญมาแทนบาป บุญในเรื่องรวยมันก็ส่งผล บาปในเรื่องจนมันก็หลบไป แล้วอธิษฐานให้ได้มนุษย์ สวรรค์ นิพพานสมบัติ เป็นกลางๆ บุญก็จะทำหน้าที่ดีขึ้นไปอีก ตามเหตุปัจจัย ไม่ใช่ตามความอยาก

แต่ไม่ใช่การอยากว่า ข้าจะทำ ยิ่งทุ่มทำ ยิ่งรวยกลับมาเช่นนี้ นี้คือกิเลศล้วนๆ
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 06, 2012, 11:02:10 PM
ชาวคริตส์เขาใช้มุขนี้มานานแล้ว ลองดูที่ลิงค์ตัวอย่างเหล่านี้เป็นต้น มุข "รอดตาย หายป่วย รวยเรื้อรัง"

นี่ถ้าคุณไปเจอพวกคริตส์เตียนเขาหว่านล้อมเอา ป่านนี้คุณคงเปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนความเชื่อไปนับถือศาสนาครตส์เป็นสาวกพระเยซูไปแล้ว ป่านนี้คุณคงบ้าร้องเพลงอ้อนวอนพระเจ้าอยู่ที่เชิรส์ซักแห่ง


ถ้าคลิปไม่ขึ้นให้รีเฟรซ

http://www.youtube.com/watch?v=_ebWlQ6B8Ag

http://www.youtube.com/watch?v=o31UBkjWYKY

http://www.youtube.com/watch?v=HQIPQCOwyfs&feature=related

มุขนี้ ชาวพุทธก็ใช้ ศาสนาอื่นๆก็ใช้ ไม่เว้นแม้แต่ศาลเพียงตา เจ้าพ่อเจ้าแม่ สำนักทรงเจ้า ดังที่กล่าว

ออกจากโมหะภูมิเถิด อย่านับถือศาสนาเพราะเรื่องเพ้อเจ้อเช่นนี้เลย หันหน้าเข้าหาสติปัญญาดีกว่า

แต่ผมก็ยินดีด้วยแล้วกันที่ธุรกิจคุณดีขึ้นมาได้ ก็ต้องยินดีด้วย


Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: thavixay.phongsavanh.chai on September 06, 2012, 11:37:41 PM
ขอบคุญมากครับ ผมขอเลือกทำบุนทุกๆวัดสายธรรมกายดีก่วาครับ ผมรู้ว่าผมดีใจที่ได้ช่วยศาสนาพุทธ ผมเปี้มปิติใจตะหลอดไม่ว่าใจ ช่วย วัดธรรมกาย ,วัดหลวงพ่อสด หรือวัดปากน้ำ ผมก้อไม่มีตังมากมาย ก้อแค่ค่าขนมเพราะผมอายุ16เอง อย่างน้อยยังดีกว่าอย่างเพือนผมมั่วsex,alcohol,ใช้ตังไม่เปัน ... ผมว่าท้าไม่ช่วยก้ออย่าไปว่าวัดพระธรรมกายเลีย ขอร้อง ถ้าท่านไม่ดีจริง วันก้อไม่มีคนเข้า แน่กงกันข้ามวัดพระมกาย อย่ํูมาประมาน 50 ปีกว่าแล้ว
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 06, 2012, 11:45:40 PM
ขอบคุญมากครับ ผมขอเลือกทำบุนทุกๆวัดสายธรรมกายดีก่วาครับ ผมรู้ว่าผมดีใจที่ได้ช่วยศาสนาพุทธ ผมเปี้มปิติใจตะหลอดไม่ว่าใจ ช่วย วัดธรรมกาย ,วัดหลวงพ่อสด หรือวัดปากน้ำ ผมก้อไม่มีตังมากมาย ก้อแค่ค่าขนมเพราะผมอายุ16เอง อย่างน้อยยังดีกว่าอย่างเพือนผมมั่วsex,alcohol,ใช้ตังไม่เปัน ... ผมว่าท้าไม่ช่วยก้ออย่าไปว่าวัดพระธรรมกายเลีย ขอร้อง ถ้าท่านไม่ดีจริง วันก้อไม่มีคนเข้า แน่กงกันข้ามวัดพระมกาย อย่ํูมาประมาน 50 ปีกว่าแล้ว

คุณสับสนแล้วครับ จับประเด็นอะไรไม่ได้เลย ชาวคลองสามนี่มักจะยกตัวเองให้เป็นพระเอกนางเอกละครที่ถูกตัวร้ายรุมด่าว่าอยู่เป็นประจำเลย

ที่เขาพูดๆกันอยู่นี่ เขาปกป้องวิชชาธรรมกายที่บริสุทธิ์ถูกต้องครับ ใครเอาไปทำเพี้ยน ใครแอบอ้างเอาวิชชาธรรมกายไปหากินหาศรัทธา ใครทำพระธรรมวินัยและหลักวิชชาให้วิปริต ใครนำเอาวิชชาธรรมกายไปให้เขาด่าเอาใน "กรณีธรรมกาย" จนถึงทุกวันนี้ คนที่ด่าวิชชาธรรมกายซะเสียหาย เพราะการกระทำของำนักคลองสามนั่นมากมายยิ่งนัก

เราก็ออกมาปกป้องหลักวิชชาธรรมกายและพระวินัยครับ และชี้ขุมทรัพย์อะไรผิดอะไรถูก คนที่หลงผิดอยู่หากมีปัญญาก็จะได้พบหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งหลายท่านแล้วที่ใช้ปัญญาจนพบความถูกต้อง กรุณาจับประเด็นให้ถูกต้องด้วยนะครับ

และสุดท้ายที่แนะนำ อันนี้ประเด็นรอง ขอชีขุมทรัพย์ว่าคุณควรสิกขาพระพุทธศาสนาให้มากๆครับ แล้วพัฒนาตนเองไปสู่พระนิพพาน ในความหมายที่ถูกต้อง ไม่ใช่ในความเชื่อที่ผิดๆ และสั่งสมกิเลศไปวันๆ หลงทางไปเรื่อยๆ

ส่วนประเด็นเลิกเหล้าเผาบุหรี่ มันก็อีกประเด็นหนึ่ง ใครทำดีก็ดีอนุโมทนา ส่วนดีก็ดีไป ส่วนเสียก็ว่ากันไปตามเสีย สิ่งที่ดีไม่สามารถมาลบล้างกลบเกลื่อนความผิดเพี้ยนได้ อย่าสับสน
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Cool-peet on September 08, 2012, 08:59:19 PM

ถ้ายังง้ันจริงทำไม พระของขวันรุ่น9ถืงเหมือนธรรมกายรัดอกละครับ เจ้าคุณหลวงพ่อวีระหรือพระวัดปากน้ำวีไม่ได้บอกพระธรรมกายที่ถูกต้องหรือ ?


ประเด็นนี้มาจนได้ นึกไว้แล้วเชียว ต้องมีคนมาอ้างแบบนี้
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: Cool-peet on September 08, 2012, 09:08:47 PM
 รอดตาย หายป่วย รวยเรื้อรัง จะถูกโฆษณา

แต่

ปางตาย ไม่หายจน ปนความป่วยเรื้อรัง จะถูกเขี่ยห้ามออกสื่อ DMC
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on September 08, 2012, 11:13:52 PM
รอดตาย หายป่วย รวยเรื้อรัง จะถูกโฆษณา

แต่

ปางตาย ไม่หายจน ปนความป่วยเรื้อรัง จะถูกเขี่ยห้ามออกสื่อ DMC

กดไลค์ แถมอมยิ้มพันทิป  ;D ;D ;D
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: hirun on September 15, 2012, 03:14:27 PM
วันไหนอยากดูใจตัวเอง ว่าไปถึงไหนแล้ว เข้ามาที่นี้ ถ้าอ่านแล้วร้อนนนนนน แสองว่ายังไม่ถึงไหน เรายังฝีกตัวมาไม่ดี
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: หลับอยู่ on October 12, 2012, 10:17:26 AM
.....ต้น ธาตุต้นธรรม* สำหรับต้นธาตุต้นธรรมของภาคขาวสายของพระสมณโคดม มีฤทธิ์มากกว่าภาคขาว ต้องคอยช่วยภาคขาวอยู่เหมือนกัน ให้สุขแก่สัตว์เหมือนภาคขาว ภาคนี้พระกายสีเหลือง เหมือนแก้วสีเหลือง ห่มผ้าคาดรัดประคด หรือบางทีห่มบังเฉวียง คือห่มจีบพาดบ่าเอาชายข้างหนึ่งขึ้นเหน็บชนบ่าซ้าย

................
ส่วนนึงจากบันทึกของหลวงพ่อชั้วโอภาโส
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85695?
 ;)
Title: Re: พระพุทธลักษณะ องค์พระธรรมกาย
Post by: ต้นไม้เมตตา on October 12, 2012, 12:42:33 PM
.....ต้น ธาตุต้นธรรม* สำหรับต้นธาตุต้นธรรมของภาคขาวสายของพระสมณโคดม มีฤทธิ์มากกว่าภาคขาว ต้องคอยช่วยภาคขาวอยู่เหมือนกัน ให้สุขแก่สัตว์เหมือนภาคขาว ภาคนี้พระกายสีเหลือง เหมือนแก้วสีเหลือง ห่มผ้าคาดรัดประคด หรือบางทีห่มบังเฉวียง คือห่มจีบพาดบ่าเอาชายข้างหนึ่งขึ้นเหน็บชนบ่าซ้าย

................
ส่วนนึงจากบันทึกของหลวงพ่อชั้วโอภาโส
http://www.gotoknow.org/blogs/posts/85695?
 ;)

ขอบคุณบันทึกหลวงปู่ชั้วที่คุณ หลับอยู่ ยกมา เป็นศิษย์วัดปากน้ำ ต้องยกคำครูวัดปากน้ำมาเช่นนี้ดีแล้วครับ  8)

บันทึกของหลวงปู่ชั้ว เป็นข้อมูลสายพระเองครับ และนำเผยแผ่มาตั้งแต่สมัยรวมอยู่ที่วัดปากน้ำ สำนักอื่นๆ ไม่ค่อยรู้จักท่านหรอก บางสำนักเจ้าสำนักเอาไปพูดโดยไม่ให้เครดิต เมือนกับว่าตนเองไปรู้เห็นมาเอง ทั้งๆที่เป็นบันทึกของหลวงปู่ชั้วแท้ๆ

ตรงนี้เสวนากันไปแล้วในโพสต์เก่าๆครับ ไม่ได้หมายถึงผ้ารัดอก ไม่มีกล่าวถึงผ้ารัดอกแบบนางภิกษุณีเลย หมายเอาการห่มผ้าคาดรัดประคดเอวทั่วๆไป

เพราะเดี๋ยวจะเป็นการนำโพสต์กลับไปกลับมาเสวนาวนๆเวียนๆไปเรื่อยหน่ะครับ

ส่วนสำนักที่เอาแต่ความเชื่ออกหน้า ก็จะเข้ามาสนับสนุนลักษณะที่สำนักตนเองเห็นคลาดเคลื่อนไป

แล้วกระทู้ก็จะยาว คนมาเห็นก็จะกล่าวหาว่าพวกเรานี้เอาแต่ถกเถียงกันไร้สาระไม่ยอมปฏิบัติ เกิดใครอยู่ใกล้ครูอาจารย์ก็รายงานไปเรื่อยตามใจตน ก็จะงานงอกกันไปอีก

ที่นี้ สอนเช่นนี้ ตามครูบาอาจารย์ต้นวิชชาดั่งเดิม รองรับโดยพระธรรมวินัย

ใครปราถนาเอา "ความเชื่อออกหน้า" อันคาบลูกคาบดอก หรือปราถนาเอา "ความเชื่อที่ไม่ได้อยู่บนหิ้ง" ว่าอย่างไรว่าตามกันเป็นตุเป็นตะ ก็ขอเชิญให้เดินไปตามทางนั้น ไม่ต้องมาถกเถียงอะไรกันมากนักครับ มันผิดที่ผิดทาง ดราม่ากันไปเปล่าๆ