Dhammakaya Forum

ห้องธรรมะ => สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของวัดฯ => Topic started by: mr.surin on May 03, 2011, 10:12:46 PM

Title: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 03, 2011, 10:12:46 PM
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระวัดปากน้ำ และพระตระกูลวัดปากน้ำ
แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?


โดย พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์...ที่สร้างขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน หรือ คณะเดียวกัน
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ...เหมือนกัน หรือพอๆกัน ทุกรุ่น ทุกพิมพ์


เว้นแต่ในบางรุ่น...พระผู้สร้างจะเน้นความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพ บางประการ
เป็นพิเศษ ก็จะทรงความศักดิ์สิทธิ์เพิ่มเป็นพิเศษในบางประการ
ที่พระผู้สร้างอธิษฐานจิตขอบารมีพระพุทธเจ้าทับทวีในเรื่องนั้นๆ
เช่นว่า


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-1-1.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/1-2-1.jpg)

พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นที่ ๑ - ๒ - ๓
ที่พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ “ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผู้สร้างขึ้นเอง
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธภานุภาพเสมอกัน
เพราะผู้สร้าง (หลวงพ่อสด) ย่อมทรงภูมิธรรม และ เจริญวิชชาอย่างเดียวกัน

แม้จะมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พระผู้สร้างยิ่งแก่พรรษา...วิชชาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้น
พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆน่าจะทรงคุณวิเศษยิ่งกว่ารุ่นแรกๆ  ดูก็น่าจะสมเหตุสมผล

แต่แท้ที่จริงแล้ว การทำ "วิชชาธรรมกายชั้นสูง" นั้น
พระผู้สร้างย่อม "ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วย
เรียกว่า “การคำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เสมอ

Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 03, 2011, 10:13:25 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/4-1-1.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/4-2-1.jpg)

พระผงธรรมขันธ์ (รุ่นที่ ๔) และ พระธรรมกาย (รุ่นที่ ๕)
ซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)  
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ องค์ปัจจุบัน
...ก็ทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพเสมอกัน  

เพราะพระที่สร้างขึ้นประกอบด้วยผงมวลสาร
จากพระผงของขวัญรุ่นที่ ๑ ๒ ๓ ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
และ พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) ผู้สร้างขึ้น...ก็ทรงภูมิธรรม และเจริญวิชชา
ตามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก “พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ” อย่างเดียวกันทั้ง ๒ รุ่น


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/5-1-2.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/5-2-2.jpg)

แม้จะมีผู้สร้างข่าวขึ้นว่า พระรุ่น ๕ มิใช่รูปแบบเดิม ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำเคยทำ
แต่เป็นแบบพระธรรมกาย จึงไม่ศักดิ์สิทธิ์ (ขลัง) เหมือนรุ่นอื่นๆ
ที่มีรูปแบบเหมือนพิมพ์พระของขวัญเดิม ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
...ก็ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

นี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมโหฬาร
เพราะเหตุว่า “ธรรมกาย” นั่นแหละเป็นหัวใจ
เป็นชีวิตจิตใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำทีเดียว
ท่านสอนศิษยานุศิษย์เป็นประจำให้ปฏิบัติภาวนาให้ถึงธรรมกาย


ท่านสอน “วิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า” ... จนตลอดชีวิตท่าน
นับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านปฏิบัติถึง “ธรรมกาย” ถึง “พระนิพพาน”
คือ ธรรมกายที่บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า
ซึ่งเข้าอนุปาทิเสสนิพพานแล้วสถิตอยู่ในอายตนะนิพพานนั้นแหละ

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านสอนว่า
ธรรมกายนั่นแหละ คือ พระพุทธรัตนะ

วัดปากน้ำเจริญรุ่งเรืองมาจนบัดนี้
ก็ด้วย “อานุภาพวิชชาธรรมกาย” ... ก็รู้ๆกันอยู่ ความจริงเป็นอย่างนี้
พระธรรมกายรุ่นที่ ๕ จะด้อยกว่ารุ่น ๔  หรือรุ่นอื่นๆได้อย่างไร


เป็นเรื่องของคนไม่รู้วิชชาธรรมกาย...พูดเลอะเทอะไป

คนรู้วิชชา...เขาจะไม่พูดอย่างนั้น

พระจะทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพเพียงใดนั้น
ขึ้นอยู่ที่ “ภูมิธรรม” และ “การเจริญวิชชา”... ของผู้สร้าง
และขึ้นอยู่ที่ความเป็น “ผู้มีศีลมีธรรม”... ของผู้มีพระไว้เคารพบูชา
(ปฏิบัติบูชา) ด้วยใจศรัทธาเองเป็นสำคัญ


Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 03, 2011, 10:13:41 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/6-1-1.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/6-2-1.jpg)

พระรุ่นที่ ๖ ซึ่งคญะศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำได้สร้างขึ้น
โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำองค์ปัจจุบัน
เป็นประธาน และ เป็นผู้แจกให้เป็นที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทุนทรัพย์
สร้างพระไตรปิฎกหินอ่อน และมหาวิหารที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกนั้น
ก็ทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพเสมอกันทุกพิมพ์ ไม่มีพิมพ์ไหนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันเลย
เพราะคณะผู้สร้างเป็นคณะเดียวกัน เจริญวิชชาเดียวกัน


แม้จะมีผู้สร้างข่าวพิมพ์นิยมพิเศษขึ้น
ถ้าเป็นพระที่คณะศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดียวกันนี้สร้างขึ้น
และพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้เป็นประธานในการสร้าง เป็นผู้แจกให้แล้ว
ก็ศักดิ์สิทธิ์เสมอกันทุกพิมพ์...ไม่แตกต่างกันเลย


Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 03, 2011, 10:13:56 PM
พระตระกูลวัดปากน้ำ ซึ่ง พระเดชพระคุณพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม) 
รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้สร้างขึ้น
โดยมี พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ผู้เป็นศิษย์ เป็นผู้ช่วยอำนวยการสร้างขึ้นทุกรุ่น ได้แก่
พระผงสมเด็จธรรมกาย (พิมพ์เหรียญกลม)
พระกริ่งรูปเหมือนหลวงพ่อสด
พระเหรียญภัตตาหาร (สมบัติจักรพรรดิ)
พระบูชาธรรมกาย
รูปเหมือนหลวงพ่อสด (ยืน)
ฯลฯ


เพื่อให้เป็นที่ระลึก แก่ผู้ร่วมสร้างวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ในสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 
และแก่ผู้ตั้งทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช
เพื่อใช้ดอกผลเป็นค่าภัตตาหาร และค่ารักษาพยาบาลพระภิกษุและสามเณร
ผู้อยู่จำพรรษาเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสด ฯ

เหล่านี้ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธานุภาพ
เช่นเดียวกับ พระผงธรรมขันธ์รุ่น ๔ และ พระธรรมกายรุ่น ๕ ของวัดปากน้ำทุกประการ
ด้วยว่าเป็นพระที่สร้างขึ้น โดยพระผู้สร้างองค์เดียวกัน
ผงมวลสารรุ่น ๑ - ๒ - ๓ เช่นเดียวกัน
และผ่านการเจริญวิชชาธรรมกายชั้นสูงอย่างเดียวกันทุกประการ


แล้วยังได้รับการเจริญภาวนาวิชชาธรรมกายชั้นสูง
จากศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ซึ่งมีทั้งพระภิกษุสามเณร...ผู้อยู่ประจำ
และทั้งผู้มาเข้ารับการอบรมพระกัมมัฏฐานทุกรุ่น ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
เป็นประจำเสมอมา...ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบัน

จะมีคุณพิเศษเป็นการเพิ่มเติม เฉพาะบางรุ่นบางพิมพ์บ้าง
ก็เนื่องแต่การเน้นอธิษฐานจิตขอบารมี พระพุทธเจ้า จักรพรรดิ และต้นธาตุต้นธรรมเป็นกรณีพิเศษ เช่น(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R1.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R2.jpg)

พระเหรียญภัตตาหาร (สมบัติพระจักรพรรดิ)
ก็เน้นเรื่องจักรพรรดิ รัตนะ ๗ (พระภาคผู้เลี้ยง) เพื่อทับทวียังความสุข สมบูรณ์ บริบูรณ์
ด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ (มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑)
บังเกิดมีแก่ผู้มีศีลมีธรรม และมีพระนี้ไว้ในครอบครอง

ความจริง “พระทุกรุ่น ทุกพิมพ์”
... ก็มีพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ตามที่กล่าวนี้ด้วยกันทุกองค์


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R3.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R4.jpg)

หรืออย่างเช่น
พระผงสมเด็จธรรมกาย (พิมพ์เหรียญกลม)
ด้านหลังมีภาพธาตุ ๖ อยู่ในดวงปฐมมรรค ชื่อว่า “พิมพ์ธาตุ ๖”
ก็เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาตามแนววิชชาธรรมกาย ผ่านดวงปฐมมรรค
ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางกำเนิดธาตุธรรมเดิม ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือระดับสะดือ ๒ นิ้วมือ
เพื่อชำระธาตุธรรม เห็น จำ คิด รู้ คือ “ใจ”  ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสนิวรณ์
ผ่านกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม (มีสติพิจารณาธรรมในธรรม คือ นิวรณ์ ๕)
เพื่อเข้าถึง “ธรรมกาย” และ “พระนิพพาน” ตามรอยบาทพระพุทธองค์


(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R5.jpg)(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R6.jpg)

สำหรับพิมพ์ที่ด้านหลัง มีภาพปราสาททำวิชชา ชื่อว่า “พิมพ์ซุ้มปราสาท”
ก็เพื่อเน้นการเจริญภาวนาต่อไป
...ให้ถึงปราสาททำวิชชา ของพระพุทธเจ้าต้นธาตุต้นธรรมในอายตนะนิพพานเป็น
เพื่อชำระสะสางธาตุธรรม คือ อาสวะ หรือ อนุสัยกิเลสต่อไปให้ถึงที่สุดละเอียด
เป็นการทำนิโรธ (ดับสมุทัย) ให้แจ้ง นั่นเอง

 
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 03, 2011, 10:14:10 PM
(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R7.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/R8.jpg)


พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และคณะศิษย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้สร้างพระวัดปากน้ำ และ พระตระกูลวัดปากน้ำขึ้น
ก็เพื่อให้แก่ญาติโยมสาธุชนได้มีไว้เพื่อ “ปฏิบัติบูชา”

โดยทาง ทาน ศีล ภาวนา,
ศีล สมาธิ ปัญญา,
ให้ยิ่งขึ้นไปเป็น อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ฯลฯ
เพื่อให้ ละชั่ว กระทำความดี ชำระจิตใจให้ผ่องใส
เพื่อสร้างพระในใจตน ให้ได้ถึง “ธรรมกาย” และ “พระนิพพาน” เป็นสำคัญ


แล้วพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และ พระสังฆคุณ
อันเกิดมีในตน...โดยมี “พระ” เป็นสื่อปฏิบัติภาวนาธรรม
จะคุ้มครองผู้ทรงศีลทรงธรรม และมีพระนั้นไว้ในครอบครองเอง

ผู้ประพฤติผิดศีลและผิดธรรม หรือ ผู้ประพฤติละเมิดพระธรรมและพระวินัย
จิตใจเศร้าหมอง ด้วยตัณหา ราคะ โลภะ โทสะ โมหะ อยู่เนืองนิตย์
แม้จะมีพระรุ่นไหน ไว้มากมายพียงใด...ก็ช่วยอะไรไม่ได้
คือ หาความเจริญและสันติสุขไม่ได้ ทั้งในปัจจุบันและในสัมปรายภพ
ประตูอบายภูมิทั้ง ๔ ก็เปิดรอรับอยู่ทุกเมื่อ
สิ้นบุญเมื่อใด ก็จะรู้รสผลของกรรมอันเป็นบาปอกุศลเมื่อนั้น
*** ที่มา
หนังสือ อานุภาพพระตระกูลวัดปากน้ำ
วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
อ.ดำเนินสะดวก
จ.ราชบุรี
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: nut33 on May 04, 2011, 03:23:18 PM
thank mr.surin สำหรับข้อมูลดีๆที่มีมาตลอด  อนุโมทนาสาธุครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: Apita on May 04, 2011, 05:23:47 PM
ไม่ทราบพระของขวัญช่วงหลังๆ ที่วัดปากน้ำ หลวงพ่อวีระ เป็นผู้ซ้อนวิชชาหรือเปล่าครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 04, 2011, 09:21:53 PM


update ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเเล้วครับ   :D
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: ต้นไม้เมตตา on May 04, 2011, 11:59:46 PM
สาธครับ

ขอเน้นตรงนี้

Quote
แม้จะมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พระผู้สร้างยิ่งแก่พรรษา...วิชชาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้น
พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆน่าจะทรงคุณวิเศษยิ่งกว่ารุ่นแรกๆ  ดูก็น่าจะสมเหตุสมผล

แต่แท้ที่จริงแล้ว การทำ "วิชชาธรรมกายชั้นสูง" นั้น
พระผู้สร้างย่อม "ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วย
เรียกว่า “การคำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เสมอ

ที่ผมกล่าวไว้ในกระทู้อื่นๆ ว่าท่านใดมีความเห็นเช่นใดของพระตละกูลวัดปากน้ำทั้งเก่าใหม่

แสดงว่าคุณ mR.surin เป็นนักศึกษาหลักวิชชาตัวจริงท่านหนึ่งทีเดียวครับ ^^
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 05, 2011, 10:40:58 AM
สาธครับ

ขอเน้นตรงนี้

Quote
แม้จะมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พระผู้สร้างยิ่งแก่พรรษา...วิชชาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้น
พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆน่าจะทรงคุณวิเศษยิ่งกว่ารุ่นแรกๆ  ดูก็น่าจะสมเหตุสมผล

แต่แท้ที่จริงแล้ว การทำ "วิชชาธรรมกายชั้นสูง" นั้น
พระผู้สร้างย่อม "ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วย
เรียกว่า “การคำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เสมอ

ที่ผมกล่าวไว้ในกระทู้อื่นๆ ว่าท่านใดมีความเห็นเช่นใดของพระตละกูลวัดปากน้ำทั้งเก่าใหม่

แสดงว่าคุณ mR.surin เป็นนักศึกษาหลักวิชชาตัวจริงท่านหนึ่งทีเดียวครับ ^^

สาธุครับ คุณต้นไม้เมตตา

พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ เจ้าคุณวีระ หลวงป๋า
เเละ ครูอาจารย์ผู้สืบทอดวิชชาธรรมกายทุกท่าน
ผมเทิดทูนไว้เหนือเศียรเกล้าครับ  :D
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on May 05, 2011, 10:54:15 AM

พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นที่ ๑ - ๒ - ๓
ที่พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ “ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผู้สร้างขึ้นเอง
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธภานุภาพเสมอกัน
เพราะผู้สร้าง (หลวงพ่อสด) ย่อมทรงภูมิธรรม และ เจริญวิชชาอย่างเดียวกัน

แม้จะมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พระผู้สร้างยิ่งแก่พรรษา...วิชชาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้น
พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆน่าจะทรงคุณวิเศษยิ่งกว่ารุ่นแรกๆ  ดูก็น่าจะสมเหตุสมผล

แต่แท้ที่จริงแล้ว การทำ "วิชชาธรรมกายชั้นสูง" นั้น
พระผู้สร้างย่อม "ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วย
เรียกว่า “การคำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เสมอเรียนถามเพิ่มเติมครับว่า

เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ"ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคต

นั่นหมายความว่า พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆต่อมา เช่น
พระผงธรรมขันธ์ (รุ่น ๔) ฯลฯ ซึ่งสร้างโดยเจ้าคุณวีระ
ตลอดจน พระตระกูลวัดปากน้ำรุ่นล่าสุด ซึ่งสร้างโดยหลวงป๋า

ก็ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือพอๆกัน กับพระของขวัญรุ่น ๑ - ๒- ๓

ด้วยเหตุว่า...พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ท่านได้ "ทำวิชชาทับทวี คำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ไว้ล่วงหน้าเเล้ว

ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: ptt09 on May 05, 2011, 03:42:20 PM
 บทความดีๆ ขยันเผยแผ่ อนุโมทนาครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: phon on May 05, 2011, 05:45:56 PM

พระของขวัญวัดปากน้ำ รุ่นที่ ๑ - ๒ - ๓
ที่พระเดชพระคุณ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ “ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เป็นผู้สร้างขึ้นเอง
ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์ในพุทธภานุภาพเสมอกัน
เพราะผู้สร้าง (หลวงพ่อสด) ย่อมทรงภูมิธรรม และ เจริญวิชชาอย่างเดียวกัน

แม้จะมีผู้ตั้งปัญหาขึ้นมาว่า พระผู้สร้างยิ่งแก่พรรษา...วิชชาก็ยิ่งแก่กล้าขึ้น
พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆน่าจะทรงคุณวิเศษยิ่งกว่ารุ่นแรกๆ  ดูก็น่าจะสมเหตุสมผล

แต่แท้ที่จริงแล้ว การทำ "วิชชาธรรมกายชั้นสูง" นั้น
พระผู้สร้างย่อม "ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคตด้วย
เรียกว่า “การคำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต” เสมอเรียนถามเพิ่มเติมครับว่า

เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ"ทำวิชชาทับทวี" แก่ "พระ"
...ทั้งที่สร้างไว้รุ่นก่อนๆ รวมมาถึงรุ่นปัจจุบัน และแม้ที่จะทำต่อไปในอนาคต

นั่นหมายความว่า พระที่สร้างขึ้นรุ่นหลังๆต่อมา เช่น
พระผงธรรมขันธ์ (รุ่น ๔) ฯลฯ ซึ่งสร้างโดยเจ้าคุณวีระ
ตลอดจน พระตระกูลวัดปากน้ำรุ่นล่าสุด ซึ่งสร้างโดยหลวงป๋า

ก็ย่อมทรงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันหรือพอๆกัน กับพระของขวัญรุ่น ๑ - ๒- ๓

ด้วยเหตุว่า...พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ท่านได้ "ทำวิชชาทับทวี คำนวณรวมเข้ามาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต" ไว้ล่วงหน้าเเล้ว

ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ

โดยหลักวิชชา ว่าไว้อย่างนั้น
แต่ว่า ผมยังเชื่อเรื่องจิตครั้งแรก หรือความตั้งใจ ครั้งแรกที่สร้างพระของขวัญ
ตรงนี้ ในรุ่นหลัง จะมีมากเท่าครั้งแรกไหม ในด้านวิชชา เท่ากันหมด
ถ้าตั้งใจได้เท่าครั้งแรก ก็มีความศักดิ์สิทธิ์ เท่า
เหมือนกับ ความตั้งใจครั้งแรก หรือความสนใจครั้งแรกในการฝึกสมาธิ
ถ้าครั้งหลังๆสามารถ คงระดับความตั้งใจ เหมือนกับ ครั้งแรกได้ ก็เชื่อว่า การฝึกสมาธิจะไปได้ดี

ดังนั้น ผมยังคงเสาะหารุ่น 1 ครับ แต่ว่า ราคาแพงมากครับ

ยังทำใจไม่ได้ในการเช่าหาบูชา ผมก็แขวนรุ่นหลังๆเหมือนกัน แล้วเชื่อว่า ให้ผลด้านโชคลาภ

นอกจากนี้ พระของขวัญบางรุ่น เน้นพิเศษ ไปคนละด้าน ดังนั้น คุณพิเศษ ที่เน้นออกมา ย่อมไม่เหมือนกัน

แต่ว่า เรื่องคุ้มครอง คงเหมือนกัน เพราะว่า ถ้าชีวิตปลอดภัยก็มีโอกาสทำบุญ ได้

บางรุ่น เน้นเรื่องให้มีทรัพย์มาก หรือว่า มีโชคลาภ จะได้มีเงินมาทำบุญมากๆ

เช่น เหรียญขวัญถุง ที่หลวงป๋าแจก ครบรอบ 80 ปี ผมเชื่อว่า เน้น เรื่องโชคลาภ ครับ

Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: nut33 on May 06, 2011, 02:11:54 AM
สำหรับผมมาพิจารณาดูแล้วอันดับหนึ่งก็มันอยู่่ที่ใจครับ  อันดับที่ 2 ก็พระที่ชอบใจ (ตามงบ อิอิ)

ธัมโม หะเว รักขะติ ธัมมะจาริง
ธรรมแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเป็นนิตย์


ธัมมคารวาทิคาถา (http://www.aia.or.th/prayer37.htm)
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: ptt09 on May 08, 2011, 02:31:34 PM
 เมื่อเราเสาะหาพระวัดปากน้ำพบ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระแท้ครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: phon on May 10, 2011, 09:34:58 PM
เมื่อเราเสาะหาพระวัดปากน้ำพบ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระแท้ครับ


พูดถึงพระผง วัดปากน้ำ รุ่น 1-3 เท่านั้น นะครับ

ให้คนที่ได้ธรรมกาย ตรวจสอบให้ครับ

อย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อความมั่นใจ เกิน 100%

ถ้าเจอท่านที่ได้ธรรมกายขั้นสูงๆ แบบว่า อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้ ก็ถามท่านคนเดียวก็พอที่จริงแค่เห็นองค์พระ จะเกิดความซึ้ง ขึ้นมาทันที ไม่ต้องตรวจสอบก็ได้ครับ

แต่ว่า อย่าเข้าข้างตนเองนะครับถ้ารุ่นอื่นๆ ยังคงไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: nut33 on May 10, 2011, 09:57:35 PM
พระปลอม.........? ที่ไหน......?เฉียบขาด
พระปากน้ำ อันดับ 2

โดย จ.ส.อ. เอนก เจกะโพธิ์
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

พระเป็นวัตถุมงคลชนิดหนึ่ง ที่ประชาชนคนนับถือศาสนาพุทธ นำมาสักการะบูชากราบไหว้ แขวนคอ ห้อยคอ
คล้องคอ หรือตั้งไว้บนหิ้งบูชาบ้าง หรือไม่ก็ประดับประดาไว้ในห้องพระเป็นที่รวยความเจริญหูเจริญตา ทำความอิ่ม
เอิบใจแก่ผู้มีไว้ในครอบครองเป็นที่ยิ่ง บางคนหารู้ไม่ว่าพระบูชาองค์ที่กราบไหว้ทุกวันนั้น พระเศียรกับองค์นั้นไม่ใช่
องค์เดียวกันด้วยซ้ำไป เพราะอะไรรึ ก็เพราะว่าช่างเขาเอาพระที่พระศอหัก แล้วนำมาให้ช่างหล่อพระเศียรใหม่ทำสนิม
ให้เข้ากัน คนที่ไม่รู้ดูไม่ออก ก็บอกไม่ถูกว่า พระองค์นี้แท้หรือไม่แท้ คนที่เขาดูรู้ดูออก เขาจะบอกได้ทันทีว่า องค์น่ะ
แท้ แต่เศียรเก๊ อ้ายย่ะ รู้ได้ยังไง อ้าว...?

ก็รู้ซิจ๊ะ เพราะมีช่างฝีมือผู้ทำการซ่อมสร้างได้เนี๊ยบเฉียบขาด หลายช่างหลายรายหลายสถานที่ จะซ่อมแบบไหน หรือจะ
ต่อเติมอย่างไร จะต้องตกลงกันระหว่างผู้ให้ซ่อมกับช่างซ่อมจะซ่อมร้อนหรือซ่อมเย็นก็ว่ากันไป ซ่อมร้อนหมายถึงซ่อมด้วย
ซ่อมด้วยการอ๊อค ซ่อมเย็นหมายถึงว่าใช้ซีเมนเหล็กที่เป็นหลอดอันเป็นน้ำยาเคมีผสมกันเข้า แล้วทำสนิมกลบเกลื่อนร่อยรอย
ต่อนั้นให้สนิท จนกระทั่งแลดูไม่เห็นเป็นรอยต่อ เขาเรียกว่าการต่อแบบเย็บ ส่วนการต่อร้อนนั้นคือช่างจะทำการอ๊อค (ใช้วิธีอ๊อค)
เมื่ออ๊อคเสร็จก็จะทำการรบรอยอ๊อคให้สนิทเป็นเนื้อเดียวกัน (จะใช้เครื่องเจียหรือใช้ตะไบลบรอยต่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน)
แล้วทำสนิมกลบเกลือนให้มีสนิมเดียวกันโดยใช้วิธีการหลายอย่างไม่สามารถจะบรรยายได้หมด ณ ที่นี้ได้
(http://www.soonphra.com/topic/fake/p/th/f12.jpg)   
พระนางพญา กรุโรงทอ เก๊!!

การต่อเติมเสริมแต่งเหล่านี้เราจะว่าเป็นการทำปลอมก็คงจะไม่ถูกต้องนัก ที่ถูกต้องควรจะเรียกว่า พระซ่อมหรือซ่อมพระ
ที่ชำรุดให้ดีดังเดิมมากกว่า ช่างซ่อมที่ไหนซ่อมได้เฉียบขาด บอกให้ทราบก็ได้ว่ามีหลายแห่ง แห่งแรกซ่อมได้เนี๊ยบเฉียบขาด
คือช่างเล็กพิษณุโลก และที่สวรรค์โลกก็มี แห่งที่สองที่อยุธยา ซ่อมได้เฉียบขาดไม่แพ้ช่างพิษณุโลก แห่งที่สาม ที่กรุงเทพ
ชื่อตี๋เล็กครับ เขาสามารถเอาพระบูชาเก่าๆ เอาเศียรออกแล้วหล่อเศียรใส่ใหม่ถอดแบบของเก่า ทำสนิมกลบเกลื่อนไม่มีร่องรอย
ในการตัดต่อ แล้วเขาเอาเศียรเก่าองค์เดิมไปไหน นำไปจำหน่ายให้กับฝรั่งครับ เรื่องเหล่านี้ไม่ใช้เป็นเรื่องพิศดารอะไรมากนัก
เป็นเพียงความรู้รอบตัวของผู้เขียนเท่านั้นที่ผู้เขียนเคยสะสมพระบูชามาก่อน พอจะรู้เรื่องเหล่านี้บ้างพอสมควร การเปิดเผยเรื่อง
นี้เป็นวิทยาทานไม่เป็นการประจาน สมัยก่อนมีผู้สะสมพระบูชากันมาก หลากหลายศิลปะ ตั้งแต่สมัยทวาราวดีถึงสมัยอยุธยา
(สมัยรัตนโกสินทร์ยังไม่นิยมมากนัก ราคายังถูกมาก) และดูเหมือนว่าพระสามสี่สมัย อันมีสมัยลพบุรี,สมัยเชียงแสน,สมัย
สุโขทัย, สมัยอู่ทอง,ทั้ง 3-4 สมัยนี้มีผู้นิยมสูงสุด สำหรับสมัยลพบุรีดูเหมือนว่านักสะสมและนักจำหน่าย จะชอบเฉพาะพระ
สมัยลพบุรีมากกว่าอย่างอื่น เพราะจำหน่ายให้แก่ชาวต่างประเทศได้ดีกว่าพระชนิดอื่น ชาวฝรั่งต่างชาตินิยมพระสมัยลพบุรีมาก
ในอดีตมีพระซ่อมจำนวนไม่น้อย ซ่อมแล้วดูไมค่อยออก บางครั้งในพระองค์เดียวกันมีของแท้เพียงแค่แผ่นอกเพียง 1 นิ้ว
นอกนั้นเป็นของซ่อมหมด ก็เคยมีข่าวคราวออกมาให้ฮือฮากันลั่นสนามพระมาแล้ว พระนั้นเป็นพระสมัยสูงเสียด้วย (ทวาราวดี
ครับ) แท้ตรงแผ่นอกเท่านั้นนอกนั้นของปลอมทั้งหมด มารู้ตอนหลังก็ได้เฮกันลั่น เพราะรู้ว่าของนั้นปลอม ปลอมได้เนี๊ยบ
เฉียบขาด แม้แต่อดีตเซียงใหญ่ คุณ สนาม กฤษณะ เศรณี สมัยเมื่อมีชีวิตอยู่ยังบอกกับผู้เขียนว่า "กูก็โดนว่ะ"
(http://www.soonphra.com/topic/fake/p/th/f2.jpg)
พระหูยานเก๊

เรื่องของพระบูชายังมีอีกมากมาย ร้านค้าของเก่าทั้งหลายทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัดรู้ดีกว่าผมมากนัก เพราะเขาให้
ชาวต่างชาติเช่าบูชา ต้องรู้ดีว่าพระเหล่านั้นมีที่มาอย่างไร อย่างไหนแท้ อย่างไหนเทียมจริงไหมครับถ้าไม่งั้นเขาจะเปิดรับซื้อ
-เช่าของเก่าได้อย่างไร?

เรื่องเหล่านี้เป็นเพียงอุทาหรณ์บทหนึ่งในหลายๆ บทที่ยังมิได้กล่าวผู้เขียนขอนำท่านพบกับข้อเขียนเล็กๆน้อย ในหัวข้อ
เรื่องพระปลอม ที่ไหน เฉียบขาด ผู้เขียนเขียนของแท้มามากแล้ว คราวนี้ลองเขียนของเก๊ให้ผู้อ่านนำไปคบคิดสะกิดใจ และ
เตือนใจท่านผู้อยากได้ ไว้ในครอบครองคงไม่เป็นการเสียหาย

พระปลอมอันดับแรก ได้แก่ พระเนื้อชินเงินที่ปลอมแปลงกันมานานเกือบๆ จะร้อยปีมาแล้ว

เป็นสถานที่ทำพระปลอม (ถอดแบบพิมพ์)ของเดิม แล้วทำสนิมให้เหมือนของจริง เป็นพระเนื้อชินหลายชนิดหลายพิมพ์ทรง
ตั้งแต่ชนิดเล็ก-ถึงพระพิมพ์นั้นขนาดใหญ่ สร้างได้เนี๊ยบหนิงเข้าไส้สร้างฐานะ สร้างความร่ำรวยให้แก่ครอบครัว มีฐานะมั่งคั่งและ
มั่นคงมากสร้างพระออกจำหน่ายทั่วประเทศ นักจำหนายพระจำนวนมากหลั่งไหลไปหาของไปเช่า-บูชาถึงที่ สถานที่นี้คือ ร้านค้า
ของเก่าอยุธยามีทั้งพระบูชา -พระเครื่อง-พระหินแกะ ทั้งเก่าและใหม่ต้องไปดูเอา แหล่งนี้เป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
(http://www.soonphra.com/topic/fake/p/th/f4.jpg)   
พระเนื้อชิน เก๊

(http://www.dmc.tv/images/world_meditation/Thailand/Phra_Meatee4/Luangpu_510911p2.jpg)
อันดับที่สอง พระวัดปากน้ำ หรือพระของขวัญ รุ่น 1-2-3 หลวงพ่อวัดปากน้ำหรือหลวงพ่อสด

ใครๆก็รู้จักและรู้ดีว่าพระของขวัญของพระคุณท่านนั้นมีอิทธิปาฏิหาริย์ขนาดไหน ทุกคนอยากได้ของแท้ของจริงกันทั้งสิ้น
ความโลภของคนเรามีติดตัวมานานแล้วแต่กำเนิด แม้แต่ท๊อฟฟี่เรานำเอามาสัก 5-6 อันนำมาแจกเด็ก 3 คน เด็กเหล่านั้นจะแย่ง
กันทันที คนหนึ่งจะเอา 3 อัน คนหนึ่งจะเอา 2 อัน คนเรามีนิสัยโลภมาแต่เด็ก โตแล้วก็โลภอีกดังเช่น พระปากน้ำที่จะว่าต่อไปนี้

เป็นพระที่มีความนิยมในหมู่นักสะสมของชาวจีนเป็นส่วนใหญ่ คนไทยแท้ๆ จะสะสมน้อยพระราคาของท่านนั้นแพงเหลือ
หลาย คนไทยไม่ชอบเช่าของแพง ประกอบกับของแท้มีน้อย คนต้องการมีมาก จึงเป็นเรื่องของคนปลอมหรือนักคิด ที่จะปลอม
พระปากน้ำขึ้นมากเสนอสนองความยากของคน (ความโลภ) ก็ได้คิดค้นสร้างสรรพระดังกล่าวขึ้นมา พระที่ว่านี้ผู้ปลอมคือคนใน
วงการเรานี้เอง ปลอมจนกระทั่งร่ำรวยและรู้ที่มาของการปลอม รู้ชื่อคนปลอม ปลอมได้เนี๊ยบเฉียบขาด จนกระทั่งเรื่องแตก
ทำปลอมที่ไหน ที่กรุงเทพนี่แหละคือแหล่งปลอมพระวัดปากน้ำที่ยิ่งใหญ่และท่านเดินเข้าสนามก็รู้กันหึ่งว่าผู้นั้นคือใคร

อันดับที่สาม คำว่าพระหลวงพ่อเงิน นักเล่นพระใครๆก็รู้จักมีทั้งพิมพ์จอบเล็ก-จอบใหญ่

รูปหล่อพิมพ์นิยมและพิมพ์อื่นๆอีกมากมาย ทุกคนรู้ดีว่าเป็นพระที่มีค่ามีราคาแพงมาก เกินหมื่นเกินแสนขึ้นไป บางที่อาจ
ถึงล้านก็มี ของแท้มีน้อยมากของปลอมแยะ ของปลอมมีปลอมที่ไหนบอกให้ก็ได้ปลอมที่นครสวรรค์ปลอมได้เนี๊ยบเฉียบขาด
แม้แต่เจ้าของศูนย์ที่มีชื่อเสียง 4-5 ศูนย์ยังต้องเช่าหลวงพ่อเงินปลอมเลย นับประสาอะไร คนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของศูนย์ เดินส่อง
กล้องตามแผงต่างๆ จะไม่โดนทุบก็ให้รู้ไปซิ โดนครับโดนกันแทบทุกคน ผู้เขียนทำไม่จึงรู้ รู้เพราะเพื่อนบอกใครโดนบ้างรู้หมด
แต่คนเช่าไว้เขาก็รู้สามารถออกตัวได้เพราะการเช่าพระโดนมากไว้วางใจคนโดยส่วนตัว

อันดับสี่ พระหลวงพ่อเดิมรูปหล่อ

นักเล่นพระทุกคนใครไม่รู้จักหลวงพ่อเดิมคงเป็นไปไม่ได้ ทุกคนต้องรู้ แต่จะรู้เรื่องแท้หรือเก๊นั้นยากมากครับ เพราะต่างคน
ต่างชอบ ต่างคนต่างดู ตาใครตามัน หลวงพ่อเดิมที่แท้จริงนั้นมีเนื้อทองเหลืองมากกว่า เนื้ออาปาก้า แต่ปัจจุบัน เนื้ออาปาก้า
มีมากกว่าเนื้อทองเหลือง เป็นอย่างนั้นไป ตามแผงพระเกร่อไปหมด มีแทบทุกผิวที่ทรง ทั้งเนื้อทองเหลืองและเนื้ออาปาก้า
ถึงแม้ว่าช่างจะถอดพิมพ์เล็กไปหน่อย โตไปนิดก็ยังเป็นภาพของหลวงพ่อเดิมอยู่ดี ก็ขอให้ท่านได้รับรู้ไว้ด้วยว่าพระรูปหล่อ
หลวงพ่อเดิมนั้นผู้ทำปลอม หรือสถานที่ปลอม คือ คนนครสวรรค์ สถานที่ปลอมก็ปลอมที่นั้น สิ่งที่ปลอมไม่ได้แนบเนียนนั้น
ได้แก่ การลงจารที่ก้นจารได้ไม่ใกล้เคียงครับ การจารยันต์จะต้องมีจังหวะช่องไฟภาษาขอม เส้นเท่าปลายเข็ม มีระเบียบ
เรียบร้อยทุกองค์ ผิดจากนั้นขอโทษทีเสร็จทุกองค์ ผู้เขียนเคยได้รูปหล่อหลวงพ่อเดิมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 องค์ ไม่เชื่อ
ถามคนชื่อ แกละดูได้ว่า ผมเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่า ไม่ต้องดูอื่นไกลที่ยันต์เท่านั้น คนเขียนหรือจารยันต์ เขามีความตั้งใจ
มั่น เขามีเจตนาเขียนแบบให้เป็นเอกลักษณ์ประจำองค์พระ ปัจจุบันการจารยันต์ทั้งเนื้ออาปาก้าและเนื้อทองเหลืองไม่มีช่องไฟ
หรือมีขนาดของเส้นยันต์ใหญ่โตมโหฬารเกินไป นี้บอกให้เป็นเคล็ดลับก็ได้ เรื่องพระหลวงพ่อเดิมโดนทุบโดนกองกันมากไหม
ขอตอบตรงๆว่า มีโดนทุบโดนกองกันอยู่เรื่อยๆ เป็นประจำ คงไม่ต้องบอกชื่อคนทำเน๊าะ เขาจะน้อยใจเอาว่าแหมไม่น่าบอกเลย
ก็เป็นอันว่าไม่บอก บอกแต่ว่าเป็นชาวนครสวรรค์ ปลอมได้เนี๊ยบเฉียบขาดสยบเซียนใหญ่มาแล้วหลายราย ใครบ้างผมก็
ไม่บอกอีกนั้นแหละ ก็ขอให้รับรู้ไว้ก็แล้วกันว่าเซียนใหญ่ๆ ทั้งหลายโดนกันหลายราย ไม่แพ้พระหลวงพ่อเงินพระคลานเช่นกัน

อันดับที่ห้า พระทองคำทุกชนิด

ไม่ว่าพระยอดธงทองคำ หรือชินราชใบเสมาทองคำ เขมรขนนกทองคำ ทวาราวดีทองคำ พระพิฆเนตรทองคำวัตถุทองคำ
ทั้งหมด เมืองลพบุรีไม่น้อยหน้าใครหมด นักเล่นพระทั่วประเทศวิ่งเข้ามายังเมืองนี้เป็นจำนวนไม่น้อยเพื่อค้นคว้าหา ที่มาของแหล่ง
ของดีดังกล่าว และโดยมากจะสมใจปรารถนาไปทุกคน เนื่องจากว่าผู้ว่าจ้างตั้งใจอยากจะได้พระประเภทดังกล่าวมาแล้วทั้งสิ้น
เว้นไว้แต่ว่าจะตกลงสร้างขนาดไหน น้ำหนักเท่าไร 3 สลึง 1 บาท 6 สลึง 2 บาท 3 บาท 5 บาท หรือ 20 บาท แล้วแต่จะตกลง
ผู้มีความสามารถมากคนหนึ่งน่าจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่า เขาเป็นผู้หนึ่งที่สามารถสร้างพระทองคำได้ดีเยี่ยมเนี๊ยบนิ้ง
ยิงไปแล้ว ไม่มีค้าน เขาผู้นั้นเป็นใครผมไม่บอก ให้ถามคนลพบุรีดูเอาเอง ใครคิดจะทำปลอมองค์ขนาดไหนทำได้ทั้งหมด
เรื่องเนื้อทองนั้นรับรองว่าเก่า สนิมเน่าเหมือนหัวขมิ้นเน่าเหมือนหัวขมิ้นเน่า แลดูเก่ามากกว่าบรรจุอยู่ในกรุวัดราชบูรณะซะอีก
ใครอยากรู้เขียนจดหมายมาถามผมก็ได้ คนที่เล่นพระทองอย่างตกใจ ท่านโดนแล้วก็โดนไป แต่ท่านได้ทองแท้ชนิด 95%
นะครับ ทอง 90 % ทำไม่ได้ดีเท่ากับทอง 95% จำผมพูดไว้ด้วย

อันดับที่หก เหรียญดังต่างๆ ทุกชนิด

ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่น เหรียญหลวงพ่อวัดปากคลองมะขามเฒ่า เหรียญหลวงพ่อคงบางกระพร้อม เหรียญ
หลวงพ่อจอ เหรียญหลวงพ่อแดง เหรียญหลวงปู่รอดวัดโนบล เหรียญอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายนั้น ถูกสร้างและปลอมขึ้น
ที่กรุงเทพฯ นี่เอง โดยมากผู้ปลอมก็คนในวงการมีทั้งบล็อคคอมพิวเตอร์ และบล็อคธรรมดา สร้างได้เนี๊ยบเฉียบขาด ถ้าใช้
สึกกร่อนจะดูยาก คนที่อยากได้ต้องชั่งใจ ว่าจะเช่าไปบูชาดีหรือไม่ ข้อความนี้เป็นเพียงข้อคิดสะกิดใจท่านผู้อยากได้เท่านั้น
มิได้เกี่ยวข้องในเรื่องเช่าหรือไม่เช่า เพราะเรื่องเงนเรื่องทองไม่เกี่ยวแก่ผม เกี่ยวเพียงว่าของปลอมที่ไหน เฉียบขาดเท่านั้น
เรื่องของปลอมนั้นมีมานานมีหลายอย่างหลายประการโดยมากจะทำปลอมกันเสียมาก ไม่ว่าจะเป็นพระก็ดี เหรียญก็ดีหรือ
เครื่องรางบางอย่างบางชนิดก็ดี ล้วนแล้วมีทำเทียมและเรียนแบบด้วยกันทั้งสิ้นจึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ ที่รักสะสมอย่างจริงจัง
รู้เข้า ก็เกิดความเบื่อหน่ายถึงกลับล้มเลิกการสะสมไปเลยก็มาก เพราะเช่าที่ไรปลอมทุกครั้ง เรื่องเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับ
นักสะสมรุ่นใหม่ ว่าจะเดินทางไปไหนดี

อันดับที่เจ็ด พระผงสุพรรณ

เป็นพระเนื้อดินละเอียดมากดูแล้วคล้ายมีสีต่างๆ หลายสี อาทิเช่น พระผงสีเขียวใบตะโกแห้ง สีแดง, สีพิกุลแห้ง,สีดำ,
สำหรับรูปภาพพระผงสุพรรณที่ลงในหน้าหนังสือหลายเล่ม หรือบางเล่มนั้น เปรียบเทียบกันแล้วไม่เหมือนกันเลย แสดงว่า
ผงสุพรรณทั้ง 3 พิมพ์มีหน้าหนุ่ม หน้ากลาง หน้าแก่นั้นสร้างหรือทำกันหลายครั้งหลายหน ทำเท่าไรก็ไม่เหมือนกันซักทีแม้แต่
เนื้อหาสาระสีผิวพรรณวรรณะ ดูคล้ายกับว่าสร้างกันคนละหนละแห่งดูไม่เป็นเอกลักษณ์ประจำองค์พระเลย หรืออาจจะเป็น
เพราะเราดูพระไม่เป็นคงเป็นเช่นนั้นไปไม่ได้ เมื่อผมดูรูปแล้วสามารถบอกได้เลยว่า องค์นั้นแท้หรือเก๊ อย่างไร เพราะฉะนั้น
เรื่องดูพระผงไม่เป็นพับไปเลย

พระผงสุพรรณ ที่ ร.ต.ท. พยุง กดพิมพ์ และสร้างขึ้นในเวลาใกล้เคียงกับการได้พระผงสุพรรณนั้นบัดนี้ก็เป็นของแท้
ไปแล้วจริงหรือเปล่าครับชาวสุพรรณ จำหน่ายให้เช่าบูชากันองค์ละเป็นแสนเป็นล้านอยู่กับท่านเศรษฐีมีเงินเหลือใช้ เศรษฐี
เขาจะแบ่งให้คนอื่นใช้บ้าง เพราะเจ้าตัวใช้มานานแล้ว ลงรูปถ่ายผงสุพรรณี และพระอื่นๆ อีกมากดูแล้วพิลึกกึกกือ ไม่ประทับ
ตา ประทับใจ เจ้าของจะเช่ามาเท่าไรผมไม่รู้ด้วยพระผงสุพรรณ นอกจากของ ร.ต.ท. พยุง สร้างไว้แล้วยังมีเซียนต่างๆใน
สุพรรณและเซียนในกรุงเทพ บางคนนำแบบพิมพ์ทั้งหน้า หนุ่ม,กลาง,แก่ มากดพิมพ์ทำปลอมขึ้นอีกหลายครั้งหลายหน
บางคนคล้องคอจนกระทั่งสึกกร่อนแลดูเก่า ที่จริงแล้วไม่เก่า คนบางคนเห็นรอยสึกกร่อนก็เหมาเอาว่าเป็นของเก่า ต้องดู
ลักษณะพิมพ์ทรงให้เป็นซะก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจว่า พระนั้นแท้หรือไม่อย่างไร เนื้อพระก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่สามารถ
จะบอกได้ว่าเป็นของเก่าหรือของใหม่ได้ด้วย

พระผงสุพรรณปรากฏว่าพบน้อยมาก แต่ปัจจุบันดูเหมือนว่าจะขัดต่อความเป็นจริงไป คือมีพระมากกว่าที่กล่าว

อันดับที่แปด พระกำแพงเม็ดขนุน (ทุ่งเศรษฐี) พระกำแพงซุ้มทอง, พระนางกำแพง

รวมอยู่ในอันดับ 8 ที่เดียวเลย พระดังกล่าวเป็นพระที่มีค่ามีราคาแพงมาก ทั้งเม็ดขนุน (ที่เรียกว่า กำแพงทุ่งเศรษฐี) หรือ
พระซุ้มกอ ล้วนเป็นพระที่มีค่ามีราคาแพงลิบลิ้ว จะมีได้เฉพาะผู้เป็นเศรษฐีเท่านั้น คนจนๆ ธรรมดาน้อยคนจะมีได้ ถึงมีได้ก็จะ
ถูกเช่าไปหมด พูดถึงพระกำแพงเม็ดขนุน -พระซุ้มกอ-พระนางกำแพง เป็นพระที่ขุดค้นพบที่กรุทุ่งเศรษฐี จังหวัดกำแพงเพชร
โน้น ผู้คนอยากได้เป็นเจ้าของมาก ใครไม่มีก็ไข่วคว้าหาพระประเภทนี้ เข้ามาอยู่ในความครอบครองบางคนหารู้ไม่ว่า พระนี้
แตกกรุมานานแล้ว มีพระเป็นจำนวนไม่บอกนัก แค่แจกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าไปอยู่ยังเมืองกำแพงเพชรก็แทบจะหมดแล้ว จึงเป็น
เรื่องยากที่จะหาของแท้ให้เจ้านายได้ทำไฉนดี ก็พระมือผีไงละครับ (พระปลอม) เกิดขึ้นแน่นอน โดยผู้คิดทำปลอมได้ตีสนิท
กับผู้มีพะรทุ่งแท้-ซุ้มกอแท้-นางแท้ นำมากดพิมพ์หรือทำพิมพ์ยากขึ้นเมื่อเสร็จแล้วก็นำพระคืนเจ้าของเดิมไป การถอดพิมพ์
ยางไม่ทำให้พระช้ำ แม้แต่ผิวยังเหมือนเดิม เมื่อถอดเสร็จก็ดำเนินการขนาดพิมพ์ใหม่ขนาดเท่าของจริง (ขนาดตามส่วน)
จัดหาดินและส่วนผสมต่างให้มีส่วนใกล้เคียงกันที่สุด เมื่อทำเป็นรูปองค์แล้วส่วนสัดต่างๆเท่ากันหรือใหญ่กว่ากันต้องแก้ไข
ในคราวต่อไป

เมื่อสุมไฟหรือเผาไฟแล้วพระนั้นจะหดลงเล็กน้อย ผู้สร้างก็จะนำมาเปรียบเทียบของจริงดูว่ามีส่วนใกล้เคียง เล็กใหญ่
เป็นอย่างไรแล้วดัดแปลงต่อเติมในภายหลัง

พระดังกล่าวนี้ชาวนครสวรรค์ทำได้แนบเนียน ติดการประกวดมาแล้วหลายรายแขวนอยู่ในคอผู้หลักผู้ใหญ่หลายคน
ทั้งพระกำแพงเม็ดขนุน (ทุ่งเศรษฐี) พระกำแพงซุ้มกอ พระนางกำแพง เป็นต้น บางงานผู้สร้างพระไปตัดสินพระประเภทนี้
เขาไม่ยอมตัดสินก็มีจนกระทั่งคนเช่าเกิดมีปากเสียงกับกรรมการคนนั้น ว่าทำไมไม่ตัดสินผู้สร้างคนนั้นเขาก็ตอบเลี่ยงไปว่า
ผิดพิมพ์ เพราะเขารู้ว่านั้นฝีมือของเขาเอง ก็ขอบอกให้ทราบเสียเลยว่าพระบางอย่างผู้เช่าไม่รู้จริง แต่ผู้ให้เช่าเขารู้จริงว่า
อะไรคืออะไร และถ้าคนที่เอามาให้เราเช่าไม่รู้จริงเราก็จะได้ของฟลุ๊คครับ

สรุปแล้ว เรื่องของพระปลอม มีแหล่งกำเนิดมาจากจังหวัดอะไร ทำได้เฉียบขนาดไหนเสียเงินเสียทองค่าเช่า
ไปเท่าไร มีอยู่ในคอผู้หลักผู้ใหญ่กี่มากน้อย คนที่แขวนพระประเภทนี้ อย่าจั๊กกะจี้ ก่อนจะถอดต้องสำรวจดูอีกที
เพราะของต่างๆที่ว่านี้ราคาท่านแสนจะแพงหนักหนา และปัญหามีอยู่ว่าท่านดูพระเป็นหรือเปล่า ถ้าดูไม่เป็นและ
ให้ผู้อื่นดูให้แล้วรับรองว่า 50-50 ครับ ท่านจะแขวนพระเก๊ และแท้เท่ากันครับ

•••••••••••••••••••••••••
www.soonphra.com
ศูนย์พระดอทคอม
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: phon on May 10, 2011, 10:38:26 PM
พูดถึง พระปลอม ต้องทำใจครับ

ใครอยากได้พระเก่า ที่มีประวัติเกี่ยวกับพุทธคุณ ดังๆมีมากมาย เล่า 3วัน 3 คืน ไม่จบ

ใครอยากได้พระเก่า พระแท้ ราคาไม่แพง แล้วก็ได้ไม่ยากอย่างที่คิด

ให้จรดใจ อธิษฐานขอ ไปที่จุดศูนย์กลางกาย

แล้ว วันหนึ่ง ท่านจะได้สมดังใจTitle: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: Apita on July 25, 2011, 08:30:31 PM
ตอนนี้ยังมีการเปิดให้ร่วมตั้งทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัชมั้ยครับ

แล้วยังมีเหรียญภัตตาหารเป็นพระของขวัญมอบให้หรือไม่

ต้องร่วมบุญอย่างน้อนเท่าไหร่ครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: mr.surin on July 25, 2011, 09:44:47 PM
การตั้งทุน / เพิ่มทุนนิธิภัตตาหารคิลานเภสัช
หรือ ทุนนิธิเพื่อการศึกษาอบรมและเผยแผ่ธรรมปฏิบัติ
สามารถทำได้ตลอดครับ
อย่างน้อย 1,000 บาท (ตามระเบียบของธนาคาร)

เเละมี "พระของขวัญ" มอบให้เป็นที่ระลึกด้วยครับ
เข้าใจว่า เหรียญภัตตาหาร รุ่น 2 (ตามรูป) น่าจะยังมีอยู่นะครับ
เพื่อความเเน่ใจ คงต้องโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ดูครับ

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/46.jpg)

(http://i788.photobucket.com/albums/yy165/surin2507/47.jpg)

เหรียญภัตตาหาร รุ่น ๒

Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้
Post by: Apita on July 25, 2011, 09:55:18 PM
ขอบคุณครับ

การตั้งทุนนี้ คือสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัย รวมกันเป็นก้อน แล้วนำดอกผลจากเงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายค่าภัตตาหาร ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ


การรับพระของขวัญคือครั้งแรกที่ตั้งทุนเท่านั้นใช่ไหมครับ 1000ต่อๆไปไม่ได้รับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้
Post by: phon on July 25, 2011, 10:43:41 PM
ขอบคุณครับ

การตั้งทุนนี้ คือสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัย รวมกันเป็นก้อน แล้วนำดอกผลจากเงินก้อนนั้นมาใช้จ่ายค่าภัตตาหาร ผมเข้าใจถูกต้องมั้ยครับ


การรับพระของขวัญคือครั้งแรกที่ตั้งทุนเท่านั้นใช่ไหมครับ 1000ต่อๆไปไม่ได้รับ

ได้รับพระของขวัญ ทุกครั้งครับ

เพื่อ เวลาเห็นพระของขวัญ ก็มีสติให้ระลึกถึงบุญที่ทำครับ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: Apita on July 25, 2011, 10:49:07 PM
ขอบคุณครับ

ผมจะร่วมบุญภัตตาหารวัดหลวงพ่อสดเร็วๆนี้

Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: หยุดในหยุด on July 25, 2011, 10:54:06 PM
ขอบคุณครับ

ผมจะร่วมบุญภัตตาหารวัดหลวงพ่อสดเร็วๆนี้อนุโมทนาในกุศลจิตด้วยนะครับ สาธุ
Title: Re: ความศักดิ์สิทธิ์ของพระตระกูลวัดปากน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละพิมพ์...แตกต่างกันหรือไม่ ?
Post by: phon on July 25, 2011, 11:32:59 PM
ขอบคุณครับ

ผมจะร่วมบุญภัตตาหารวัดหลวงพ่อสดเร็วๆนี้


อนุโมทนา ครับ สาธุ