Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
ผมขอบอกบุญเรื่องการสร้างหอสังเวชนีย์ชัยมงคลเพื่อเก็บรักษาสรีระสังขารของพระเทพญาณมงคล(เสริมชัย ชยมังคโล)ไว้ให้ประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาต่อหลวงพ่อเสริมชัย ชยมังคโลได้มีโอกาสมาสักการะท่านอย่างไกล้ชิดต่อไปอีกยาวนานนะครับคือผมขออ้างจาก http://www.dhammakaya.orgตรงส่วนคำว่าติดต่อวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม  มีรายการเลขบัญชีทำบุญต่างต่างของทางวัดฯนะครับ และมีบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาดำเนินสะดวกคือ422–0–39403–7  "วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม (หอสังเวชนีย์ชัยมงคล)"
ดังนั้นเราจะไปวัดทำบุญสร้างหอสังเวชนีย์ชัยมงคลตรงตรงเองเลยกับวัดนี่ดีที่สุดและจะได้เห็นความคืบหน้าของการก่อสร้างด้วยตาของตัวเองเลยครับหรือจะกระทำผ่านธนาคารตามเลขที่บัญชีข้างบนเพื่อสร้างหอสังเวชนีย์ชัยมงคลก็ได้ครับ
ผมหวังว่าคงยังบอกบุญสร้างหอสังเวชนีย์ชัยมังคลได้อยู่นะครับตอนนี้ ขอบคุณครับ_____/\______
22


- ธรรมกาย คือ อะไร
      ธรรมกาย  คือ กายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   


- ในตัวของเรามีธรรมกายหรือไม่
      ธรรมกายมีอยู่ที่ศูนย์กลางกายในตัวของมนุษย์ทุกคน 


- ธรรมกายมีลักษณะอย่างไร
      มีลักษณะรูปเหมือนพุทธปฏิมากรแก้วใส ( พระพุทธรูปแก้วใส) มีเกตุดอกบัวตูม  ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการครบถ้วน


- ต้องประพฤติธรรมหมวดใด  จึงจะเข้าถึงธรรมกาย
      ต้องปฏิบัติไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ(Meditation) ปัญญา ให้สมบูรณ์  พอถูกส่วนเข้า  ใจจะหยุด แล้วเห็นกายในกาย จนถึงธรรมกาย


- การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมกาย  ต้องทำอย่างไร
      “เริ่มต้นจากการทำใจหยุดที่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ (ศูนย์กลางกายฐานที่ 7)  ซึ่งเป็นที่เกิด ดับ หลับ ตื่น ใจต้องหยุดตรงนี้ที่เดียว


      พอใจหยุดเข้ากลางเห็นดวงธัมมานุปัสสนาสติปํฏฐาน (ดวงปฐมมรรค) เท่าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์  หยุดเข้ากลางอีก  ถึงดวงศีล  ดวงสมาธิ  ดวงปัญญา  ดวงวิมุตติ  ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ  เข้าถึงกายมนุษย์ละเอียด  เข้ากลาง 6 ดวง  เข้าถึงกายต่างๆ คือ กายทิพย์  กายทิพย์ละเอียด  กายรูปพรหม  กายรูปพรหมละเอียด  กายอรูปพรหม  กายอรูปพรหมละเอียด  จนถึงกายธรรมโคตรภู ( ธรรมกาย )*  ” ดำเนินอย่างนี้ต่อไปจนถึงกายธรรมอรหัตละเอียดไปโดยลำดับ จนครบทั้ง 18 กาย  ดังนี้

1. กายมนุษย์
2. กายมนุษย์ละเอียด
3. กายทิพย์   4. กายทิพย์ละเอียด
5. กายรูปพรหม   6. กายรูปพรหมละเอียด
7. กายอรูปพรหม   8. กายอรูปพรหมละเอียด
9. กายธรรมโคตรภู   10. กายธรรมโคตรภูละเอียด
11. กายธรรมพระโสดา   12. กายธรรมพระโสดาละเอียด
13. กายธรรมพระสกิทาคา   14. กายธรรมพระสกิทาคาละเอียด
15. กายธรรมพระอนาคา   16. กายธรรมพระอนาคาละเอียด
17. กายธรรมพระอรหัต   18. กายธรรมพระอรหัตละเอียด
ทางเข้า Ufabet
                                                                                                         

- การเจริญสมาธิภาวนา  เพื่อการเข้าถึงธรรมกาย  เป็นสมถะ หรือวิปัสสนา
เป็นทั้งสมถะ และวิปัสสนา คือ ตั้งแต่กายมนุษย์ถึงกายอรูปพรหมละเอียด  เป็นขั้นสมถะ  ส่วนตั้งแต่กายธรรมโคตรภู  จนถึงกายธรรมอรหัตละเอียด  เป็นขั้นวิปัสสนา


- หลักฐานคำว่า “ธรรมกาย” มีอยู่ที่ใดบ้าง
ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ 4 แห่ง คือ
ทีฆนิกาย ปาฏิวรรค ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 11 ข้อ 55 หน้า 92
ขุททกนิกาย อปทาน ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 33 ข้อ 157 หน้า 284
ขุททกนิกาย อปทาน ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 32 ข้อ 139 หน้า 244
ขุททกนิกาย อปทาน ( ฉบับบาลีสยามรัฐ ) เล่ม 32 ข้อ 2 หน้า 20


      ส่วนในคัมภีร์พุทธศาสน์ของเถรวาท เช่น อรรถกถา ฎีกา เป็นต้น  มีคำว่า “ธรรมกาย” ปรากฏอยู่อีกมากมาย  และในส่วนของคัมภีร์พุทธศาสน์ของนิกายอื่น เช่น มหายาน เป็นต้น  ก็ปรากฏมีคำว่า “ธรรมกาย” อยู่มากมายเช่นเดียวกัน
23
ปีนี้ผมขอแจ้งข่าวสั้นสั้นจากจดหมายงานบุญกฐินสามัคคีปีพุทธศักราช2562ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรีที่ได้ส่งมาถึงบ้านผมโดยใบแจ้งงานกฐินมีรูปการยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์สมเด็จด้วยนะครับดูสวยดีครับ คือ วันอาทิตย์ที่20 ตุลาคม 2562ที่จะถึงนี้เป็นวันจัดงานพิธีทำบุญกฐินและทอดกฐินสามัคคีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนะครับและตั้งกองกฐินกับนำส่งเงินตอน8:30น. นะครับและปีนี้ใบแจ้งงานกฐินมีบอกว่านับแต่นี้ไปขอหยุดแจ้งข่าวสารให้แก่สาธุชนทางไปรษณีย์นะครับเพื่อความประหยัด สะดวก ประมาณนี้ครับและใช้ช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Line เพียงอย่างเดียวโดยท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ธรรมะ ผ่านQRcodeได้ในเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วครับและฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามก็มีQRcodeด้วยครับและใบแนบที่บอกขอเชิญร่วมติดตามข่าวสารผ่านQRcode ก็มีQRcodeเยอะแยะไปหมดครับ และผมส่วนตัวคิดว่ามีหลายคนชอบใบแจ้งข่าวบุญทางไปรษณีย์มากกว่าการแจ้งข่าวผ่านQRcodeครับเพราะการแจ้งข่าวบุญทางไปรษณีย์นั้นให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติทีสบายตาสบายใจและเรียบง่ายมากกว่าการดูข่าวผ่านQRcodeครับ แต่ผมก็เข้าใจว่าโลกสมัยนี้เขาชอบเทคโนโลยีQRcodeกันมากมายครับ สุดท้ายผมขออนุโมทนาบุญ สาธุกับผู้ร่วมทำบุญกฐินปีนี้ด้วยนะครับ สาธุครับและปีนี้การเมืองไทยเริ่มให้มีการเลือกตั้งสส.กันอีกครั้งแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งก็เป็นข่าวดีประจำปีของคนไทยทุกคนนะครับ :) :) :)
24
ฝรั่งเศสเผยอียูจะหารือมาตรการคว่ำบาตรตุรกีที่บุกเคิร์ดในซีเรีย ข่าวนี้อ้างจากhttps://tna.mcot.net/view/5da0490ae3f8e40b2839fe88มีข่าวว่า

ปารีส 11 ต.ค.- ฝรั่งเศสเผยว่า สหภาพยุโรปหรืออียู (EU) เตรียมพิจารณามาตรการคว่ำบาตรตุรกีเรื่องบุกกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรีย หลังจากอียูไม่สามารถโน้มน้าวให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นเอสซี (UNSC) เรียกร้องให้ตุรกียุติการโจมตี

อาเมลี เดอ มงต์ชาแลง รัฐมนตรีกระทรวงกิจการยุโรปของฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุฝรั่งเศสว่า ที่ประชุมคณะมนตรียุโรปในสัปดาห์หน้าจะหารือมาตรการตอบโต้ที่ตุรกีรุกรานตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรีย อียูได้ประณามอย่างรุนแรงไปแล้ว และจะไม่หยุดแค่นั้นแต่จะดำเนินการต่อด้วย

ตุรกีเปิดฉากยิงปืนใหญ่และโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มติดอาวุธวายพีจี (YPG) ของกองกำลังชาวเคิร์ดในซีเรียเมื่อวันพุธ หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ถอนทหารอเมริกันออกจากชายแดนซีเรีย-ตุรกี ทั้งที่กลุ่มวายพีจีเป็นแกนนำในกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐในการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอเอส (IS) แต่ตุรกีถือว่า เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่เคลื่อนไหวแยกดินแดนชาวเคิร์ดในตุรกี ตุรกีประกาศในวันนี้ว่า มีทหารเสียชีวิต 1 นายจากปฏิบัติการดังกล่าว ขณะที่กลุ่มสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนซีเรียที่ตั้งอยู่ในอังกฤษเผยว่า มีนักรบชาวเคิร์ดและพลเรือนเสียชีวิตสิบกว่าคน

ยุโรป 5 ชาติที่เป็นสมาชิกในยูเอ็นเอสซีประกอบด้วยฝรั่งเศส เยอรมนี อังกฤษ เบลเยียมและโปแลนด์ไม่สามารถโน้มน้าวยูเอ็นเอสซีในการประชุมฉุกเฉินเมื่อวานนี้ให้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ตุรกียุติปฏิบัติการได้ จึงได้ออกแถลงการณ์ต่างหาก ขณะที่สหรัฐก็ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าไม่สนับสนุนปฏิบัติการของตุรกี.-สำนักข่าวไทย
25
น้ำใจจากเขากูซู นักแสดง'ปรมาจารย์ลัทธิมาร'บริจาค6แสนช่วยน้ำท่วมอุบลฯ  ข่าวนี้อ้างจาก https://www.naewna.com/entertain/442111มีข่าวว่า
21 กันยายน 2562 นักแสดงจากซีรีส์จีนเรื่องดัง ปรมาจารย์ลัทธิมาร นำโดย หวังอี้ป๋อ, เซียวจ้าน, อวี๋ปิน, หวังจั๋วเฉิง, หลิวไห่ควาน, เฉาอวี้เฉิน, ซ่งจี้หยาง และ เฉินโจวเสวียน ได้บริจาคช่วยภัยน้ำท่วมให้กับโรงพยาบาลวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็นเงินจำนวน 300,000 บาท ขณะที่ทำงานโปรดิวซ์เซอร์ก็ได้บริจากสมทบเพิ่มอีก 300,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 600,000 บาท สร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับเป็นอย่างมาก
-----------------------------------------------

รูปนี้มาจากจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เรื่องปรมาจารย์ลัทธิมาร (Chinese: 陈情令; pinyin: Chén Qíng Lìng;English: The Untamed)
-------------------------------------------------------------------------------
และในวิกิพีเดียไทยก็มีเนื้อหาเรื่องปรมาจารย์ลัทธิมารในหัวข้อเสียงตอบรับว่า.........กระแสความนิยมในประเทศนำไปสู่การประกาศจัดงาน ปรมาจารย์ลัทธิมาร Fanmeeting in Thailand ในประเทศไทยวันที่ 21 กันยายน 2562 ณ IMPACT Exhibition Hall ประกอบด้วยนักแสดงนำ 8 คน ได้แก่ เซียวจ้าน หวัง อี้ป๋อ อวี๋ปิน หวังจั๋วเฉิง หลิวไห่ควาน เฉาอวี๋เฉิน ซ่งจี้หยาง และ เฉินจั๋วเสวียน ในโอกาสนี้ทีมนักแสดงและทีมงานละคร ปรมาจารย์ลัทธิมาร ยังได้บริจาคเงิน 600,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี ด้วย     หลังจากออกอากาศจนอวสานในประเทศจีนและไทยแล้ว ปรมาจารย์ลัทธิมาร ได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายในประเทศเอเชียอื่นๆ.......( https://th.wikipedia.org/wiki/  ปรมาจารย์ลัทธิมาร_(ละครโทรทัศน์) )
 ------------------------------------------ 
นอกจากนี้ยังมีข่าวอีกมากมายในเรื่องการมาช่วยน้ำท่วมอุทกภัยที่อุบลราชธานีปีพศ.2562เช่น สมเด็จพระมหาธีราจารย์(ประสิทธิ์ เขมังกโร)เจ้าอาวาสวัดยานนาวามีตำแหน่งประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม และพระพรหมบัณฑิต(ประยูร ธัมมจิตโต)เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารมีตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และพระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สัมมาปัญโญ)พระสงฆ์วัดปากน้ำภาษีเจริญมีตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)เป็นต้น แต่ละท่านก็สละเวลามาช่วยน้ำท่วมอุทกภัยที่อุบลราชธานีโดยแต่ละท่านต่างคนต่างมาคนละเวลานะครับ ขออนุโมทนาบุญ สาธุด้วยนะครับ และข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งก็คือ จาก https://www.facebook.com/permalink.php?id=1771371793106989&story_fbid=2447956938781801เกี่ยวกับคณะสงฆ์อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ใน วัดโชติทายการาม @ราชบุรี ดำเนินสะดวก วันที่16 กันยายน เวลา 09:41 น. มีเนื้อหาว่า #บรรจุข้าวสารจากกระสอบ 50 กิโลกรัม ลงในถุง 3-5 กิโลกรัม เพื่อมอบให้ผู้ประสบภัย สิ่งของบริจาคโดยประชาชนดำเนินสะดวก จากวัดทุกวัดในเขตดำเนินสะดวก ลำเลียงสู่วัดโชติทายการาม เพื่อบรรจุลงถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง และนำมอบให้ศูนย์กระจายความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี #เดินทางวันที่ 17 ก.ย. เวลา 18.00 น.-รถ 10 ล้อ จำนวน 2 คัน-รถ 6 ล้อ จำนวน 2 คัน-รถตู้ จำนวน 4 คัน #ถึงอุบลราชธานี วันที่ 18 ก.ย. ช่วงเช้า #นัดรวมพลที่ ร้าน เล็กนมสด-Leknomsod ผมหาเนื้อหาข่าวได้เท่านี้ครับ ผมขออนูโมทนาบุญ สาธุด้วยนะครับกับข่าวนี้ครับ

------------------------------------------------
-ข่าวสุดท้ายคือ อ้างจากทวิตเตอร์ของMOJI RETURN(https://twitter.com/MojiReturn/status/1172758812131901440 )มีข้อความว่า
@MojiReturn Replying to @photoofdays
วัดหนองกินเพล ถูกน้ำท่วมแล้ว วัดป่าอุบลแก้วมาช่วยด้วยใจ ขนข้าวของมา ของกินของใช้ ชาวบ้านดีใจพอได้บรรเทา ให้คลายทุกข์ร้อน.....
 

-------------------------------
ผมก็ดีใจนะครับว่าวัดหนองกินเพล(วัดหนองกินเพล (Wat Nongkinphen)มีที่ตั้งคือเลขที่ 3 หมู่ 3 ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 083-381-7260 ) ตอนนี้ก็ดีขึ้นหลังจากภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2562ได้ผ่านไปแล้วและพระวัดหนองกินเพลก็มีบางรูปไปอยู่ที่วัดป่าอุบลแก้วด้วยครับ  ถ้าใครอยากทำบุญที่วัดหนองกินเพลก็ทำได้หลายบุญเลยครับเช่นทำบุญสร้างโบสถ์วัดหนองกินเพลก็ดีครับเป็นต้น ผมอยากจะบอกว่าวัดหนองกินเพลนี้ท่านไล่ฉาเจิง(laichazeng)ผู้เขียนกระทู้หลายกระทู้ในเว็ปบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามนี้มานานแล้ว ได้เคยบอกผมว่า หลวงตาสงัด สุวิเวโก พระสงฆ์วัดหนองกินเพลนี้ท่านเป็นหลวงตาที่อารมณ์ดีมากมากเลย แต่หลวงตาสงัด สุวิเวโกก็ได้มรณภาพนานแล้วและได้ประชุมเพลิงไปแล้วเช่นกัน  หลวงตาสงัด สุวิเวโกก็ช่วยทำให้วัดหนองกินเพลเป็นวัดดีที่สอนพุทธศาสนาได้ดีเสมอมาครับ

รูปนี้มาจากfbชุมชนฅนหนองกินเพล นะครับ

-------------------------------------------------------------------------------------------
26
บางส่วนเล็กเล็กจากข่าวหลายฝ่ายหลายพลังใจและหลายองค์กรหน่วยงานที่มาช่วยอุทกภัยน้ำท่วมอุบลฯปี2562ครับ
ธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลฯเพิ่มอีก 2,000 ชุด ข่าวนี้อ้างจาก https://siampongsnews.blogspot.com/2019/09/2000.html มีข่าวว่า
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า วันนี้ (14 ก.ย.) วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายส่งมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพิ่มอีก 2,000 ชุด มอบให้กับจังหวัดยโสธร 500 ชุด และจังหวัดนครพนม 100 ชุด โดยได้รับความอนุเคราะห์รถบรรทุกจากวัดป่าอุบลแก้วและคณะสงฆ์วัดหนองกินเพล รวมความช่วยเหลือเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 6-14 กันยายน 2562 มูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพแล้วกว่า 5,000 ชุด น้ำหนักกว่า 15 ตัน จากสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุล วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วใน 11 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด สกลนคร ยโสธร นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ  อุบลราชธานีอุตรดิตถ์ และพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น  10,000 กว่าชุด คิดเป็นน้ำหนักกว่า 30 ตัน
-----------------------------

รูปนี้มาจาก https://photoofdays.blogspot.com/2019/09/09-01.html
------------------------------------------
13 หมูป่า ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดวัดในพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี   ข่าวนี้อ้างจาก http://nwnt.prd.go.th/CenterWeb/News/NewsDetail?NT01_NewsID=TCATG191002204950602มีข่าวว่า
วันนี้ (2 ต.ค. 62) ทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี หรือ 13 ถ้ำหลวง นำโดยโค้ชนพ ได้เดินทางลงพื้นที่ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบริเวณวัดชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยไปทำความสะอาดที่วัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแมอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ รวมทั้งจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระดมทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะ ได้แก่ วัด โรงเรียน เพื่อปรับปรุงให้สามารถ ปฏิบัติกิจด้านศาสนสถานได้ โดยทำความสะอาดวัด เก็บขยะที่เน่าอยู่ภายใต้กุฏิ ระดมสรรพกำลังรถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ รถขนขยะ เพื่อนำขยะไปฝังกลบต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังเผยกับทีมหมูป่าว่า เหตุการณ์ที่ขุนน้ำนางนอน คือ อยู่ในถ้ำ แต่เหตุการณ์ที่อุบลราชธานี คือ น้ำท่วมท้องทุ่งที่บริเวณกว้างแตกต่างกัน นอกจากนั้นทีมหมูป่าอะคาเดมียังได้ลงพื้นที่ช่วยชุมชน ที่วัดปากโดม ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อทำความสะอาดบริเวณวัดที่ถูกน้ำท่วมอีกด้วย จากนั้นเวลา 16.00 น. ร่วมแข่งขันฟุตบอลกับทีมอุบล 40 ท่ามกลางประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ที่ศูนย์พักพิงศาลาประชาวาริน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

------------------------------

รูปนี้มาจาก https://matemnews.com/News/88079
---------------------------------------
27
สาธุครับ คุณต้นไม้เมตตา  :D :D :D  ผมคิดว่ากลุ่มชาวพุทธคงต้องทำอะไรต่อไปให้มีความรอบคอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ และผมขอนำเอาเนื้อหาของดร.บรรจบ บรรณรุจิจากfbBanjob Bannaruji - บ้านบรรณรุจิ@bannaruji.homeหรือhttps://www.facebook.com/bannaruji.home/มาให้อ่านย้อนหลังนะครับ ดังนี้

วิจัย ๒๒
สัมภาษณ์...ภาพวาด อุลตราแมน
ปลุกสำนึกได้ทุกฝ่าย
ใช้ "สติ-สัมปชัญญะ" ให้มาก
ที่ต้องระวังคือการใช้กระแสหาประโยชน์
แล้วคนเขียนกับคนประท้วงจะกลายเป็นโง่ทั้งคู่
+×÷+×÷

@ รู้สึกอย่างไรกับการประท้วงภาพวาดที่ชาวพุทธและองค์กรพุทธฝ่ายต่างๆทำ ?

มองดูคนวาดกับคนประท้วงแล้วก็เป็นพุทธด้วยกัน จึงมองว่า ทุกฝ่ายกำลังทำตามหน้าที่

@ ทำอย่างไร ?

มองไปที่คนวาดก่อน เธอคือนักศึกษาเชื่อว่าเป็นชาวพุทธ เห็นรูปร่างหน้าตาตามข่าวเมื่อตอนที่อาจารย์พาไปกราบท่านเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาแล้ว น่าจะไม่ใช่คนจิตใจร้ายอะไร จึงคงต้องยกประเด็นว่า "เธอมีเจตนาไม่ดีออกไปก่อน"
แล้วจึงค่อยศึกษาถึงสถานการณ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญให้เธอสร้างภาพพระพุทธเจ้าออกมาในรูปอุลตราแมน คือยอดมนุษย์

อุลตราแมนทำหน้าที่ช่วยมนุษย์ช่วยโลก ความเก่งความดีของเขาประทับใจเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กประถม ตั้งแต่ป.๑ ถึง ป.๔ ประทับใจกับบทบาทของอุลตราแมนมาก

ผมเพิ่งมารู้ตอนมาเป็นกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาว่าบทบาทของอุลตราแมนในหนังการ์ตูนมีอิทธิต่อเด็กๆของเรามาก ดังนั้นในการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning ซึ่งมีสติสมาธิเป็นฐาน กิจกรรมที่ ๑ ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการสอนให้เด็กๆเข้าถึงความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า จึงตกลงว่า จะให้เด็กค้นหาฮีโร่ของเขาเอง แล้ววาดเป็นภาพส่งครู ในการฝึกทดสอบการใช้กิจกรรม เด็กๆที่เชิญมาให้เป็นตัวทดสอบกิจกรรมนี้ทุกคนตกลงวาดรูปฮีโร่ของเขาเป็น อุลตราแมน บ้าง สไปเดอร์แมนบ้าง แต่หลายคนมีพิเศษคือเพิ่มรูปพ่อแม่หรือปู่ย่าตายของเขาลงไปด้วยแล้วส่งครู

คุณครูที่ทำกิจกรรมก็ใช้จุดนี้แหละบอกเด็กว่า ที่นักเรียนวาดมาคือฮีโร่ของนักเรียน ทีนี้ลองมาดูฮีโร่ของครูบ้าง แล้วคุณครูท่านก็ชูภาพวาดภาพหนึ่งขึ้นเหนือศีรษะ แล้วถามเด็กว่า นี่คือใคร ?
"พระพุทธเจ้า" เด็กตอบพร้อมกัน แล้วคุณครูท่านก็ใช้จุดนี้แหละ บอกเด็กว่า นี่คือ
"ฮีโร่ของครู"
แล้วจากนั้น การเรียนการสอนเรื่องพระพุทธเจ้าก็ดำเนินต่อไปจนหมดเวลา เด็กเรียนอย่างมีความสุข คุณครูที่สอนก็เป็นที่รักของเด็ก

ผมไม่รู้ว่านักศึกษาคนที่วาดภาพนี้ออกมา เธอคิดอย่างไร ? ต้องการเสนออะไร ? แต่ด้วยที่เธอเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ซึ่งจบแล้วส่วนใหญ่ก็ไปเป็นครู ผมจึงมองในแง่ดีก่อนว่า เธอจะน่าจะคิดเชิงบวกจึงสร้างงานนี้ออกมา ดีไม่ดีที่เราคิดเราคุยและทำกันในคณะกรรมการปฏิรูปอาจจะมีอิทธิพลถึงเธอไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ขอชมว่า เธอพยายามทำหน้าที่ของนักศึกษาครูในการเสนอความสำคัญของพระพุทธเจ้า แต่อาจจะเร็วไปสังคมตั้งรับไม่ทัน จนเกิดปฏิกิริยาตีกลับอย่างที่เห็น ซึ่งเชื่อว่าครูบาอาจารย์ของเธอก็คงช่วยเธอแก้ไขอยู่

@แล้วคนที่ประท้วงเล่าทำหน้าที่อย่างไร ?

ต้องเข้าใจว่า ท่านเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ช่วยระวังภัยพระพุทธศาสนาให้เรา ไม่ว่าจะเป็น กรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ ผู้นำกลุ่มพลังแผ่นดิน ตั้งแต่แต่เมื่อ ๔ ปีก่อนต่างยอมเสี่ยงยอมเหนื่อยออกนำหน้าต่อสู้และเฝ้าระวังภัยจากต่างศาสนาที่กำลังรุกคืบพระพุทธศาสนาในบ้านเรา ดังนั้นนิสัยของการเฝ้าระวังจึงยังคงอยู่ การออกมาต่อต้านของท่านเหล่านั้นก็คงด้วยเจตนาดีเช่นกัน จึงไม่อยากให้สังคมนำเรื่องนี้ไปแยกกล่าวหาท่านเหล่านี้ว่ายึดติด แต่อยากให้มองภูมิหลังการทำงานที่ผ่านมาของบุคคลเหล่านั้นด้วย

@ ยังมีคนอื่นอีกไหมที่เกี่ยวข้อง ?

คำถามนี้ดี อยากให้ดูตอนนี้ว่า ภาพนี้มีการประมูลราคาได้สูงถึง ๖๐๐,๐๐๐ บาท แสดงว่ามีการทำธุรกิจกับภาพนี้ด้วย จึงน่าตั้งข้อสังเกตว่า
วิวาทะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรูปภาพนี้เกิดเอง ?
หรือว่า
มีการสร้างกระแส ?
หรือว่า
มีการโหนกระแสแล้วปั่นให้ลุกลามบานปลายจนกลายเป็นเรื่องที่จบไม่ลง อย่างที่กำลังเป็นอยู่ ?

ซึ่งถ้าเรื่องสร้างกระแสมีจริง การโหนกระแสมีจริง ก็ต้องดูกันต่อไปว่า
ใครคือคนได้ประโยชน์แท้จริง ?

เชื่อว่า คงไม่ใช่นักศึกษา เพราะเธอคงไม่มีสติปัญญาสร้างสถานการณ์ได้แยบยลขณะนั้น คนสร้างงานศิลปะ กับ คนเขียนหนังสืออย่างผม คงคล้ายกัน คือคิดอยากสร้างงานอยากเขียนหนังสือ เป็นการแสดงความรู้ที่ตนเองรู้ออกมา คิดไม่ออกหรอกว่าจะไปทำยังไงให้ขายดี คิดได้แต่ว่า ทำอย่างไรหนอจะพิมพ์ได้ แม้ได้ค่าเขียนเล็กๆน้อยๆก็เอา

แล้วใครล่ะ สร้างกระแส หรือจับกระแสไปสร้าง ? คนนี้น่าสนใจ มองไปที่คนคนนี้กันดีกว่า

@อยากฝากอะไรให้คิดบ้าง ?

ชาวพุทธเราทะเลาะกันมาหลายเรื่องแล้ว แต่ละเรื่องก็เป็นการทะเลาะกันเอง สาเหตุที่ทำให้ทะเลาะก็มีแค่ ๒ เรื่อง คือ ความเห็นต่างกัน กับ การกระทำตามที่เห็นต่างกัน ภาษาพระท่านว่า ขาด ทิฏฐิสามัญญะตา (ความเห็นเสมอกัน) และขาดสีลัพพะตะสามัญญะตา (ศีลและวัตรปฏืบัติเสมอกัน)
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนที่แตกแยกกันเป็นนิกายเป็นกลุ่มก็เพราะต่าง ๒ ต่างนี้แหละ ยังประเทศชาติจะแตกก็เพราะต่าง ๒ ต่างนี้เช่นกัน

ดังนั้น สรุปแล้ว ละครมี ๓ ตัว คือ นักศึกษาเจ้าของภาพ คนประท้วง และคนปั่นกระแส และเชื่อว่า ละครตัวที่ ๓ นี้ได้ประโยชน์เต็มๆอยากเตือนผู้ประท้วง อย่าระดมประท้วงจนไปเข้าทางคนปั่นกระแส

นี่ทราบว่า สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะร่วมขบวนการประท้วงแจ้งโทษเอาผิดเด็กด้วย ถ้าทำจริงก็น่าหัวร่อ (ถ้าไม่ก็ยินดีด้วย) เพราะเรื่องเป็นตายของพระพุทธศาสนามีตั้งเยอะ แต่กลับไม่สนใจ มาสนใจกับเด็กไม่มีทางสู้

แต่ผมว่า ถ้าคนประท้วงและสำนักจะทำต่อ การระดมทุนช่วยเด็กตอนขึ้นศาลก็น่าจะเกิด ละเชื่อว่าจะได้มากด้วย ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง คิดดูให้ดี ใครจะเป็นเครื่องมือใคร

ดีไม่ดี ฝ่ายประท้วงนั้นนั้นแหละจะกลายเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายปั่นกระแสได้เงินเข้ากระเป๋าแบบง่ายๆ

@ มีอะไรทิ้งท้าย

อยากให้นึกถึงโอวาทของท่านเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาที่ท่านบอกนักศึกษาว่า ไม่ผิดหรอก เป็นความคิดอิสระ
และผมก็อยากบอกว่า
ถ้าคนเขียนกับคนประท้วงมีเจตนาอย่างที่ผมว่ามา ก็ไม่ผิดหรอกที่คิดแสดงออก แต่ความเหมาะสมต่างหากเป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญ

นิสสัมมะ กะระณัง เสยโย
ใคร่ครวญก่อนทำประเสริฐ

พระพุทธเจ้าสอนไว้ น่าเชื่อนะ คำสอนนี้คนปั่นกระแสก็ปฏิบัติตามได้

+×÷=
ณัฐาสินี แพรวา สัมภาษณ์
ทุ้ย มโหระทึก บันทึก

28
ผมเห็นว่าไม่สมควร แต่ว่า แค่ตักเตือนกัน ก็พอ ไม่ต้องฟ้องร้อง หรือด่า จองเวร

ฝ่าย นักศึกษา ก็ออกมาขอโทษผ่านการแถลงข่าว ก็เพียงพอ

ทราบว่า เจตนาเขาไม่ได้อกุศล แต่แค่ไม่เหมาะสม

ถ้าผมเป็นครูเขา ผมก็ไม่ยอมให้วาดหรอก

*****

แต่ถ้าเป็นกรณี ลบหลู่ที่แรงกว่านี้ เช่น ทำท่าร่วมเพศ หรือเหยียบพระพุทธรูป หรือรูปวาด ด้วยเจตนาลบหลู่ อกุศล ผมว่า ควรแจ้งความได้ครับ

*****

ประเทศไทย เป็นรัฐกึ่งศาสนา  ไม่ได้เป็นรัฐศาสนามาแต่ต้น ฉนั้น จะใช้กฎหมายควบคุมทุกอย่าง ไม่ได้แล้ว

*****

ยิ่งยุคนี้ กระแสเสรีนิยม มาแรง ทุกอย่าง ต้องเน้นความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

แต่ผมย้ำว่า ต้องมาพร้อม ความเหมาะสม และประเพณีอันดีงาม ไม่ใช่เสรีสุดโต่งตามๆกระแส

*****

ผมคิดว่า ถ้ากลชุ่มชาวพุทธ แสดงออกกันอย่างสุขุมกว่านี้ แล้วฝากตักเตือน ว่าไม่เหมาะสม คนจะฟังและไม่กล้าวาดรูปแนวๆนี้ออกมาอีก เพราะสังคมจะตรีตราโทษเองครับ

*****

แต่ตอนนี้ กลุ่มลุงๆ ชาวพุทธ ทำพังหมดแล้วครับ ออกตัวแรงไป ไม่สุขุมเอาซะเลย มีแต่กระแสตีกลับซะมากครับ
29
1-ผมอ่านข่าวเรื่องนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมาวาดภาพพระพุทธรูปสวมชุดอุลตร้าแมนข่าวนี้แล้ว ผมรู้สึกว่าเป็นการไม่เหมาะสมเลยที่จะวาดรูปแบบนี้ตั้งหลายรูปเพราะพระพุทธรูปเป็นเจดีย์อย่างหนึ่งในการเป็นตัวแทนการนึกถึงความดีที่สุดยอดของพระพุทธเจ้าผู้ทรงใช้แต่สบงจีวรสังฆาฏิห่มกายเท่านั้นโดยเฉพาะและพระพุทธเจ้าท่านความจริงมีฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าในโลกจริงเหนือกว่าฤทธิ์เดชของอุลตร้าแมนที่เป็นเพียงเรื่องปั้นแต่งแนวฮีโร่การ์ตูนละครเท่านั้น ดังนั้นพระพุทธรูปที่ห่มกายด้วยสบงจีวรสังฆาฏิจึงใช้รำลึกถึงฤทธิ์เดชอำนาจความดีของพระพุทธเจ้าที่เหนือกว่าการให้พระพุทธรูปห่มสวมชุดการ์ตูนละครฮีโร่ใดใดทั้งสิ้น และผมคิดว่านักศึกษาวาดพระพุทธรูปสวมชุดอุลตร้าแมนแบบนี้ก็สื่อได้แค่ว่าพระพุทธเจ้ามีฤทธิ์เดชให้รำลึกพอพอกับฤทธิ์เดชของอุลตร้าแมนเท่านั้นเองแสดงว่านักศึกษาที่วาดภาพนี้ไม่ได้เข้าใจความดีที่สุดยอดอันเหนือกว่าตัวการ์ตูนอุลตร้าแมนของพระพุทธเจ้าเลย

2-ถ้าเราเข้าใจความพอใจของพระพุทธเจ้า เราจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านชอบแต่การใช้สบงจีวรสังฆาฏิห่มกายเท่านั้น แม้พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปสวรรค์และพรหมโลกหรือไปดูนรกชั้นใดใดท่านก็ชอบใช้แต่สบงจีวรสังฆาฏิเท่านั้นและเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเข้าปรินิพพาน พระพุทธเจ้าท่านก็ชอบแต่ห่มกายด้วยสบงจีวรสังฆาฏิเท่านั้นตอนเข้าปรินิพพานเพื่อถึงนิพพานอันเป็นอมตะแท้นิรันดร คนบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดเหนือชีวิตไม่กล้าใช้ชุดอื่นอื่นที่คิดตามกิเลสของตัวเองแน่มาห่มกายของพระพุทธรูปอันเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเพราะคนบูชาพระพุทธเจ้าสูงสุดนั้นรู้แน่แก่ใจว่ามันฝืนความชอบการห่มกายของพระพุทธเจ้าอย่างแรงเลย และแม้แต่พระอนุรุทธิ์อรหันตะมหาเถระผู้เลิศด้วยทิพยจักษุยังต้องห่มกายด้วยสบงจีวรสังฆาฏิเท่านั้นจึงทำให้ใช้อำนาจแห่งทิพยจักษุตามดูลีลาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าได้ ถ้าพระอนุรุทธิ์ใส่ชุดแบบชาวบ้านที่เป็นฮีโร่ของแคว้นสักกะในยุคนั้น พระอนุรุทธิ์จะไม่สามารถตามดูลีลาปรินิพพานของพระพุทธเจ้าด้วยทิพยจักษุของพระอนุรุทธิ์เองได้เลยเพราะกรรมจากการห่มกายไม่ถูกต้องตามพระพุทธเจ้าจะบังอำนาจทิพยจักษุนั่นเอง

3-ถ้านักศึกษาและครูอาจารย์ทางวิชากศิลปกรรมจะวาดภาพพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปกับอุลตร้าแมน ผมคิดว่าน่าจะมีแนวทางที่ดีกว่านี้คือวาดพระพุทธเจ้าและพระพุทธรูปใส่สบงจีวรสังฆาฏิตามปกติแต่โบราณแล้ววาดรูปหน้าคนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปปกติสมัยปัจจุบันนี้หลายหลายคนสวมใส่ชุดอุลตร้าแมนเข้ามากราบไหว้พระพุทธรูปจะดีกว่าและจะวาดฮีโร่อุลตร้าแมนครบทั้งหัวทั้งตัวมาร่วมกราบไหว้พระพุทธรูปกับชาวบ้านด้วยก็ได้ แต่ต้องแสดงในภาพวาดด้วยว่าฮีโร่อุลตร้าแมนเป็นเพียงสิ่งสมมติที่อยู่ในละครการ์ตูนหนังแนวฮีโร่สมัยนี้เท่านั้นด้วยการวาดภาพภาพชาวบ้านสมัยปัจจุบันนี้กำลังดูหนังอุลตร้าแมนในจอทีวีด้วยแล้วให้อุลตร้าแมนค่อยค่อยออกมาจากจอทีวีหรือหนังสือการ์ตูนเพื่อมากราบไหว้พระพุทธรูป อันนี้น่าจะเป็นการวาดภาพที่ดีกว่าและใช้กับผนังโบสถ์วัดเพื่อสื่อถึงยุคสมัยที่วาดภาพนี้ได้ด้วย
ผมคิดว่ากลุ่มนักศึกษาที่วาดภาพพระพุทธรูปสวมชุดอุลตร้าแมนตามข่าวนี้นั้นกำลังทำบาปสะสมในใจให้แก่ตัวเองผ่านโมหะหรือความหลงทางจากอารมณ์ศิลปินของตัวเองเองอย่างไม่รู้ตัว  ถ้ายังดันทุรังว่าไม่ยอมทำลายภาพวาดเพื่อแก้ใขทำภาพวาดให้ดีกว่านี้ นักศึกษาที่วาดภาพนี้ก็กำลังเหมือนกำถ่านเพลิงร้อนจัดอย่างไม่รู้ตัวไปจนแก่ตายแล้วถ่านเพลิงนั้นจะให้ผลหลังตาย และแม้แต่คนสนับสนุนภาพนี้และคนซื้อภาพพระพุทธรูปสวมชุดอุลตร้าแมนนี้ด้วยความชอบศิลปกรรมจนไม่อยากทำลายภาพวาดนั้นต่อหน้าสังคมพุทธอย่างเปิดเผยก็กำลังกำถ่านเพลิงเพิ่มอีกคนอย่างไม่รู้ตัวด้วย

4-มีชาวบ้านที่ชอบภาพวาดตามข่าวนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่า”ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” ผมคิดส่วนตัวว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็หมายถึงพระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเองอันนี้พระพุทธเจ้าสอนแก่คนที่ยังมีกิเลสอยู่ ถ้าเราดูเหตุการณ์ที่สอนแบบนี้ด้วยนะครับ และผมคิดว่าเราต้องเข้าใจโลกแห่งความจริงหลังยุคพุทธกาลด้วยนะครับว่าคนที่ยังมีกิเลสอยู่นั้นก็ยังมีพวกย่อยอย่างน้อย2พวกคือพวกที่1เป็นแบบพวกเกิดหลังยุคพุทธกาลและยึดติดพระไตรปิฏกบอกพุทธพจน์คำสอนพระพุทธเจ้าว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วไม่ค่อยอยากทำวัตถุบูชามากมายให้ยึดติดเพิ่มด้วยพวกแรกนี้ถ้าในอนาคตกาลมีบุญได้ไปเกิดในยุคพุทธกาลของพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์ใดก็ตามพวกเขาย่อมเข้าใจคำสอนเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมได้ดีขึ้นจากการพบเจอและฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์จริงต่อหน้ากันตรงตรงในยุคพุทธกาลเลยและพวกที่2เป็นแบบพวกยึดติดวัตถุบูชาและยึดติดพระพุทธรูปที่สร้างภายหลังยุคพุทธกาล พวกที่สองนี้จะยึดติดพระพุทธรูปไปเรื่อยเรื่อยแม้มีพระไตรปิฏกบอกพุทธพจน์สอนเรื่องธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็รับฟังอยู่เสมอก็ตาม พวกที่สองนี้ตั้งเป้าหมายในใจว่าเมื่อได้เจอพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์ใดในอนาคตพวกเขาจะเลิกยึดติดและเลิกยึดมั่นถือมั่นพระพุทธรูปได้ทันทีเพื่อให้พวกเขาเข้าใจคำสอนเรื่องการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารธรรมได้ดีขึ้นจากการพบเจอและฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์จริงต่อหน้ากันตรงตรงในยุคพุทธกาลเลย  เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าพวกที่ยังมีกิเลสอยู่และเกิดหลังยุคพุทธกาลทั้ง2พวกนี้ล้วนก็อยากเจอพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์ใดในอนาคตพอพอกันและเมื่อเจอพระพุทธเจ้าองค์จริงองค์ใดในอนาคตแล้วก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นได้พอพอกัน ดังนั้นยุคหลังพุทธกาลจากข่าวเรื่องพระพุทธรูปอุลตร้าแมนนี้พวกที่1นี้ไม่ควรใช้เรื่องธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาข่มพวกที่2เลยเพราะพวกที่2จะปกป้องลักษณะพระพุทธรูปตามแบบโบราณเอาไว้เพื่อรอคอยการเจอพระพุทธเจ้าองค์จริงในอนาคตกาลด้วยตัวเองเองเมื่อเจอพระพุทธเจ้าองค์จริงในอนาคตกาลจริงแล้วจะเลิกยึดติดและเลิกยึดมั่นถือมั่นพระพุทธรูปไปเองทันที
พวกที่2นี้หรือพวกยึดติดพระพุทธรูปจะเป็นพวกที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนาหลังยุคพุทธกาลได้ดีมากและดีกว่าพวกที่1ในเรื่องการปกป้องพระพุทธรูปและพุทธศาสนสถานและพุทธศาสนวัตถุต่างต่างและกฎหมายพุทธและการเมืองพุทธและประเทศพุทธช่วงหลังยุคพุทธกาล ถ้าพวกเราชาวพุทธรู้จักการร่วมมือกันให้เข้มแข็งในการปกป้องสังคมพุทธทุกด้านนะครับ

ผมคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดสัตว์บนสวรรค์ในสมัยพุทธกาล พวกเทวดาก็เห็นพระพุทธเจ้าสวมแต่สบงจีวรสังฆาฏิเท่านั้นพวกเทวดาจึงยอมกราบไหว้พระพุทธเจ้าได้  ดังนั้นภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนแล้วมีภาพเทวดาไหว้ด้วยนั้นน่าจะผิดจากความจริงเรื่องเทวดาด้วยในสมัยพุทธกาลมากเลยนะครับและขอนอกเรื่องคือความเป็นอรหัตตผลของพระเอตทัคคะผู้เลิศด้านการทรงจีวรเก่าเก่าก็ยังอยู่ในนิพพานนะครับเช่นพระโมฆราชผู้เลิศด้านการทรงจีวรเก่าก็อยู่ในนิพพานนะครับและพระนางกีสาโคตมีผู้เลิศด้านการทรงจีวรเก่าก็อยู่ในนิพพานนะครับ

ผมคิดว่าการยึดติดการลงโทษเรื่องภาพวาดพระพุทธรูปอุลตร้าแมนนี้น่าจะดีต่อการยึดติดการปกป้องพุทธศาสนาระดับจังหวัดแลระดับประเทศโดยรวมเพราะมีการลงโทษด้วยน่าจะทำให้ศาสนาอื่นไม่กล้าใช้ภาพวาดและภาพการ์ตูนมาบั่นทอนความเชื่อเรื่องกรรม และนรกและสวรรค์และพรหมและนิพพานที่ถูกต้องของชาวพุทธ

เรามาลองคิดดูถึงผลกระทบง่ายง่ายเบื้องต้นก่อนนะครับคือถ้าสังคมไทยพุทธยอมให้มีภาพวาดพระพุทธรุปสวมชุดอุลตร้าแมนได้แล้วมันก็จะเกิดสิทธิตามมาคือเราย่อมยอมให้พระสงฆ์ผู้ตามพระพุทธเจ้าสามารถสวมชุดอุลตร้าแมนได้ด้วยเช่นเรายอมให้วาดภาพรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตสวมชุดอุลตร้าแมนได้และเรายอมให้วาดภาพรูปหล่อหลวงพ่อโต พรหมรังสีสวมชุดอุลตร้าแมนได้และเรายอมให้วาดภาพพระสงฆ์ที่ยูเนสโก้ยกย่องสวมชุดอุลตร้าแมนได้และเรายอมให้วาดภาพพระพยอม กัลยาโณ สวมชุดอุลตร้าแมนได้และเรายอมให้วาดภาพพระสงฆ์ในมหาเถรสมาคมสวมชุดอุลตร้าแมนได้ และเรายอมให้วาดภาพรูปหล่อหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน สวมชุดอุลตร้าแมนได้  เป็นต้น สังคมไทยพุทธยอมรับสภาพแบบนี้ในอนาคตได้ไหมครับ
30
แจ้งความ นศ.วาดพระอุลตร้าแมน ชี้! บ่อนทำลายศรัทธา ข่าวอ้างจากhttps://www.thaiquote.org/content/226060

กลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน แจ้งความ นักศึกษาวาดรูปพระอุลตร้าแมน ชี้! ทำลายสิ่งที่ชาวพุทธศรัทธาทั้งชาติ ลั่น! เอาผิด”อ.เฉลิมชัย-ทนายเดชา”เชื่อมีเบื้องหลัง ไม่คิดสงสารเด็ก

สืบเนื่องจากกรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จ.นครราชสีมา สร้างผลงานวาดภาพศิลปะพระพุทธรูปอุลตร้าแมน แล้วนำมาแสดงในงานเต๊อะเติ๋น ที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัด เมื่อวันที่ 3-11 ก.ย. ที่ผ่านมา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ว่าไม่เหมาะสม เป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธศาสนา โดยมีอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงรายและทนายเดชา ที่ออกมาให้กำลังใจ ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุดกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดิน นำโดย ดร.จรูญ วรรณกสิณานนท์ ทนายพงศ์นรินทร์ อมรรัตนา และคณะ ได้เดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อ ผู้บังคับการปราบปราม เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนักศึกษาที่วาดภาพพระพุทธรูปอุลตร้าแมนโดย ดร.จรูญ บอกว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการลบหลู่พระพุทธศาสนา ในลักษณะการล้อเลียนพระพุทธเจ้าในรูปของอุลตร้าแมน ผู้วาดย่อมทราบดีว่า พระพุทธรูปหรือภาพของพระพุทธเจ้านั้น เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวพุทธทั่วประเทศกว่า 60 ล้านคน เป็นการทำให้ศรัทธาของประชาชนมัวหมอง มาทำให้สิ่งที่พวกเราเคารพสักการะบูชาต้องแปดเปื้อน โดยมองว่าไม่ใช่ศิลปะ และคำกล่าวที่ว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนนั้น ดร.จรูญ บอกว่า เป็นเพียงข้ออ้าง ข้อแก้ตัวเท่านั้น ส่วนตัวยังเชื่อว่าเรื่องนี้ผิดแน่นอน

ดร.จรูญ กล่าวอีกว่า วันนี้มาแจ้งความเอาผิดต่อบุคคลทั้ง 5 ในข้อหาตามกฎหมายมาตรา 206 “ผู้ใดกระทําด้วยประการใดๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด” ประกอบรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 “รัฐพึงต้องมีมาตรการกลไกป้องกันมิให้มีการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาไม่ว่าในรูปแบบใดฯ” ซึ่งการวาดภาพพระพุทธรูปลักษณะเป็นพระพุทธชินราช ในลวดลายอุนตร้าแมนล้อมด้วยเกศแก้วดังกล่าว เป็นภาพที่ใครเห็นก็รู้ได้ว่าเป็นพระพุทธเจ้า จึงเป็นการกระทำที่ทำลายมรดกชาติ ทำร้ายย่ำยีจิตใจของชาวพุทธทั้งประเทศ เพราะพระพุทธรูปเป็นที่ศรัทธาของชาวพุทธทุกคน อีกทั้งพุทธศาสนา ยังเป็นเบื้องหลังหนึ่งที่ทำให้มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยกว่า 3 ล้านล้านรายต่อปี หากนักท่องเที่ยวเข้ามาพบเห็นรูปแบบนี้ ก็จะถูกมองว่าไม่ดี

ดร.จรูญ กล่าวต่อ สำหรับทนายเดชา และ อ.เฉลิมชัย ที่ออกมาพูดให้กำลังใจและระบุว่าการวาดภาพเช่นนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ แม้จะภาพดังกล่าวจะถูกมองเป็นงานศิลปะแต่ไม่นับเป็นความคิดสร้างสรรค์ หากจะเป็นการทำลายในรูปแบบศิลปะ เพราะงานศิลปะจะต้องมีแต่ผู้คนแซ่ซ้องสรรเสริญ แต่กลับกันภาพนี้มีแต่คนตำหนิทั่วประเทศ ถึงจะไม่ใช่พุทธรูปจริงๆ แต่เป็นเพียงภาพวาดสมมุติ แต่สิ่งนี้เป็นสื่อสัญลักษณ์ ตัวแทนของพระพุทธเจ้า แม้อุลตร้าแมนจะมีแนวคิดจากพุทธรูป แต่นั่นก็เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น จึงมองว่าคำพูดของบุคคลทั้งสอง จะเป็นการส่งเสริมกระทำความผิด อนาคตอาจจะมีคนทำแบบนี้ได้อีก

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่ให้ยึดติดกับวัตถุมองว่าอย่างไร ดร.จรูญ บอกว่า มุมมองของตัวเองพระพุทธศาสนาสอนให้ยึดติด ให้สิ่งสักการะเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อที่จะนำไปสู่สวรรค์ เปิดประตูไปสู่นิพพาน พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าไม่ให้ยึดติด หรือให้ปล่อยวาง เป็นคำสอนที่ผิด หากสอนให้ปล่อยวางจริง ดร.จรูญ ย้อนถามกลับผู้สื่อข่าวว่า แล้วเงิน บ้าน ก็ต้องปล่อยวางไปทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรสักอย่าง ไม่ต้องทำงาน คำสอนแบบนี้มันไม่ใช่ ยืนยันว่า ไม่สงสารเด็ก เพราะเรื่องนี้ผิดแน่นอน

นอกจากนี้ ดร.จรูญ กล่าวอีกว่า พระพุทธรูป หรือภาพวาดของพระพุทธเจ้านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 และกฎหมายอาญา มาตรา 206 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาพุทธ และยังได้ยื่นเรื่องดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำความผิดอีก 4 คน ความผิดตามมาตรา 83, 85, 86 ในฐานเป็นผู้ร่วมกันกระทำความผิด หรือโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้ผู้นั้นกระทำผิดต่อไป ด้วยการออกมารับรองว่าผู้ทำไม่ผิด และให้กำลังใจทำต่อไป

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อที่นำมายื่นดำเนินคดีรวมทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย น.ส.ศุภรัตน์ ชัยจังหรีด ผู้วาดภาพและผู้กระทำความผิด, นายวีรยุทธ (ไม่ทราบนามสกุล) อาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้ช่วยเหลือในการกระทำความผิด, น.ส.ปพิชญา ณ นครพนม ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ให้สถานในการกระทำความผิด, นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้โฆษณาหรือประกาศให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิด, ทนายเดชา กิติวิทยานันท์ ทนายความ ผู้โฆษณาหรือประกาศให้การสนับสนุนผู้กระทำความผิด

“เด็กคนเดียวไม่น่าจะทำได้ เพราะต้องใช้เงินที่จะนำภาพไปจัดแสดงในห้างสรรพสินค้าได้ ทั้งนี้ แม้ว่าเด็กจะออกมาขอโทษแล้ว แต่สิ่งกระทำได้เกิดไปแล้ว หากถามว่าถ้าต้องการปกป้องพุทธศาสนาแต่จะไม่ปกป้องเด็กนั้น เราจะปกป้องคนผิดหรือให้การสนับสนุนไม่ได้”ดร.จรูญ กล่าวทิ้งท้าย
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10