Author Topic: กายสิทธิ์ อีกครั้งหนึ่ง  (Read 12953 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline หยุดในหยุด

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 343
  • จิตพิสัย 94
  • Gender: Male
Re: กายสิทธิ์ อีกครั้งหนึ่ง
« Reply #15 on: August 26, 2012, 11:11:45 PM »
วันก่อนรุ่นน้องผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่ามีเศรษฐีที่นครปฐมคนหนึ่งมีพระของขวัญรุ่น 1 บูชา แต่โดนคนใช้โขมยไปแล้ววเอาไปขายต่อ เผอิญว่าร้านทองที่ไปขายต่อเป็นร้านของแม่ยายตัวเอง ก็เลยได้พระคืนมาครับ อัศจรรย์นัก คนทีี่มีบุญได้พระของขวัญ ยังไงก็เป็นเจ้าของอยู่วันยังค่ำพระ
แต่ผมมีคำถามติดใจมานานแล้วว่า พระของขวัญรุ่นหลังๆของวัดปากน้ำ เช่น รุ่น 7 รุ่น 8 และที่จะออกมาเป็นรุ่น 9 นั้น ใครเป็นผู้ซ้อนวิชชาให้ครับ คำถามที่ข้องใจข้อที่ 2 คือ พระของขวัญที่ให้บูชาที่วัดปากน้ำในตอนนี้นั้นใครเป็นผู่ซ้อนวิชชาให้ครับ

พระของขวัญทุกรุ่นที่ออกจากสำนักในสายวิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง บริสุทธิ์บริบูรณ์  สร้างตามหลวงพ่อวัดปากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด เวลาสร้างพระใหม่  จะมีการคำนวณพระทุกรุ่นรวมซ้อนวิชชาด้วยเสมอครับ  การซ้อนวิชชาทุกครั้งจะมีหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าซ้อนวิชชาใ้ห้ครับ    ยกเว้นสายวิชชาธรรมกายที่ไม่ถูกต้อง  อ้างเอาว่าตนเองซ้อนได้เองครับ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline ton

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 79
  • จิตพิสัย 2
Re: กายสิทธิ์ อีกครั้งหนึ่ง
« Reply #16 on: August 27, 2012, 03:07:43 PM »
พระของขวัญทุกรุ่นที่ออกจากสำนักในสายวิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง บริสุทธิ์บริบูรณ์  สร้างตามหลวงพ่อวัดปากน้ำ ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใด เวลาสร้างพระใหม่  จะมีการคำนวณพระทุกรุ่นรวมซ้อนวิชชาด้วยเสมอครับ  การซ้อนวิชชาทุกครั้งจะมีหลวงพ่อวัดปากน้ำเป็นผู้อาราธนาพระพุทธเจ้าซ้อนวิชชาใ้ห้ครับ    ยกเว้นสายวิชชาธรรมกายที่ไม่ถูกต้อง  อ้างเอาว่าตนเองซ้อนได้เองครับ
สาธุตุณหยุดในหยุด แสดงว่าพระของขวัญของวัดปากน้ำไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนหรือพระของขวัญวัดหลวงพ่อสดซ้อนวิชชาโดยหลวงปู่สดและพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งสิ้น สาธุึอีกตรั้งตรับ