Author Topic: ฌปนสถาน  (Read 7441 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline charal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 12
  • จิตพิสัย -1
ฌปนสถาน
« on: September 28, 2012, 06:11:07 PM »
กระผมขอกราบเรียนถามดังนี้ครับ    คือกระผมสงสัยว่าทำไมที่วัดจึงไม่มีเมรูและศาลาบำเพ็ญกุศลศพครับ
 คำถามของกระผมหากมีความผิดหรือไม่ควรประการใดกระผมกราบขออภัยด้วยครับ
                                                                                                         จรัล

Offline yesterday

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 593
  • จิตพิสัย 29
Re: ฌปนสถาน
« Reply #1 on: October 19, 2012, 11:03:16 PM »
สมัยหลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่บนโลกคนท่านก็ไม่ได้สร้างฌปนสถานในวัดปากน้ำนะครับ  นี่อาจเป็นตัวอย่างให้วัดหลวงพ่อสดฯที่ดำเนินสะดวกราชบุรีนี้ก็เลยถือเอาตามหลวงพ่อสดเรื่องฌปนสถานครับ ทั้งนี้คงต้องให้คุณmr.surin หรือหยุดในหยุดหรือคุณต้นไม้เมตตาและท่านอื่นอื่นด้วยที่รู้จักหลวงป๋าและวัดปากน้ำมานานมาให้ข้อมูลอีกทีนะครับ แต่หลวงพ่อสดท่านไม่ได้บอกว่าวัดสาขาในอนาคตของวัดปากน้ำต้องห้ามมีฌปนสถานนะครับ ดังนั้นวัดสาขาอาจจะมีฌปนสถานบ้างน่าจะได้ครับ
------------------

นี่คือภาพเมรุนกหัสดินลิงค์ที่ชาวไทยล้านนาและไทยอีสานบางจังหวัดที่สืบสายมาจากราชวงศ์หอคำเชียงรุ้งรักษาไว้มาให้ลูกหลานประเทศไทยถึงปัจจุบันนี้และราชวงศ์หอคำเชียงรุ้งนี้ถือเป็นราชวงศ์ชาวพุทธของเผ่าไทที่มีอายุนานที่สุดในโลกคือประมาณ800ปีตอนนี้ประเทศจีนเป็นคนปกครองเชียงรุ้งและสิบสองปันนาแทนน่าเสียดายมากครับ ราชวงศ์หอคำเชียงรุ้งนี้มีอายุมากกว่าราชวงศ์สุลต่านอิสลามของบรูไนดารุสซาลามที่มีอายุตอนนี้600ปีในเกาะบอร์เนียวและบรูไนเป็นประเทศในอาเซียนนั่นเอง
« Last Edit: October 19, 2012, 11:45:56 PM by yesterday »