Author Topic: ถ้าสมมติมีพระเจ้าในศาสนาอื่นแล้ว พระเจ้าทำอะไรก่อนสร้างเอกภพ?  (Read 11457 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ถ้าสมมติมีพระเจ้าในศาสนาอื่นแล้ว พระเจ้าทำอะไรก่อนสร้างเอกภพ?

คำตอบคือ พระเจ้าก็ทำงานอยู่ภายใต้การชี้นำของผู้สร้างอีกหลายองค์ที่ควบคุมพระเจ้าได้โดยพระเจ้าไม่มีทางรู้ตัวเลยว่าถูกควบคุมแล้ว--------------------------------------------------------
เรื่องพระเจ้านี้ ถ้าดูหนังเรื่องสตาร์ชิพทรูปเปอร์ ตอนmarauder  เราจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้ให้ฝ่ายกองทัพแมลงต่างดาวพยายามจะเอาพระเจ้าbehemecoatylหรือแมลงพระเจ้ามาแข่งกับพระเจ้าคริสต์เตียนของทหารหญิงสหพันธ์  แต่ตอนจบของหนังเรื่องนี้ทหารหญิงคริสต์พึงพอใจมากที่พระเจ้าbehemecoatylหรือแมลงพระเจ้าได้โดนทำลายตายลง และได้ทำให้ทหารหญิงไร้ศาสนาอีกคนหันมานับถือพระเจ้าคริสต์ได้ หนังเรื่องนี้แต่งขึ้นได้เนียนดีเหมือนกันครับในเรื่องพระเจ้า
« Last Edit: April 30, 2012, 09:59:10 PM by yesterday »

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
คำถามนี้ ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของ Stephen Hawking

คนที่โดนถามคือ St. Augustine นักเทววิทยาสมัยคริสตศตวรรษที่ 10
ท่านไม่ได้ตอบว่า่ "พระเจ้ากำลังสร้างนรกไว้สำหรับคนที่ถามเช่นนี้"
แต่ตอบมาว่า "เวลาเป็นสมบัติหนึ่งของเอกภพที่พระเจ้าทรงสร้าง
ดังนั้น เวลา่จึงไม่ได้ดำรงอยู่มาก่อนการสร้างเอกภพแต่ประการใด"
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
คำถามนี้ ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของ Stephen Hawking

คนที่โดนถามคือ St. Augustine นักเทววิทยาสมัยคริสตศตวรรษที่ 10
ท่านไม่ได้ตอบว่า่ "พระเจ้ากำลังสร้างนรกไว้สำหรับคนที่ถามเช่นนี้"
แต่ตอบมาว่า "เวลาเป็นสมบัติหนึ่งของเอกภพที่พระเจ้าทรงสร้าง
ดังนั้น เวลา่จึงไม่ได้ดำรงอยู่มาก่อนการสร้างเอกภพแต่ประการใด"

แล้วยังไงต่อหรือครับ กำลังจะนำเสนออันใดหนอ ^^ ช่วยขยายความต่อด้วยนะครับ อิอิ

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
คำถามนี้ ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของ Stephen Hawking

คนที่โดนถามคือ St. Augustine นักเทววิทยาสมัยคริสตศตวรรษที่ 10
ท่านไม่ได้ตอบว่า่ "พระเจ้ากำลังสร้างนรกไว้สำหรับคนที่ถามเช่นนี้"
แต่ตอบมาว่า "เวลาเป็นสมบัติหนึ่งของเอกภพที่พระเจ้าทรงสร้าง
ดังนั้น เวลา่จึงไม่ได้ดำรงอยู่มาก่อนการสร้างเอกภพแต่ประการใด"

แล้วยังไงต่อหรือครับ กำลังจะนำเสนออันใดหนอ ^^ ช่วยขยายความต่อด้วยนะครับ อิอิ

เดี๋ยวผมขยายความให้ก็ได้
St. Augustine อธิบายว่า เวลาไม่ได้มีอยู่ก่อนการสร้างเอกภพ
ดังนั้น จึงไม่มีช่วงเวลาที่เรียกว่า ก่อนการสร้างเอกภพ
เพราะถ้าจะบอกว่าอะไรก่อนหลัง ก็ต้องมีเวลาเป็นตัววัด
แต่เวลาเกิดขึ้นพร้อมกับเอกภพ เมื่อเอกภพไม่ได้เกิดขึ้ิน จึงไม่มีเวลา
หรือถ้าว่ากันจริง ๆ ก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ช่วงเวลาก่อนการสร้างเอกภพนั่นเอง
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
คำถามนี้ ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของ Stephen Hawking

คนที่โดนถามคือ St. Augustine นักเทววิทยาสมัยคริสตศตวรรษที่ 10
ท่านไม่ได้ตอบว่า่ "พระเจ้ากำลังสร้างนรกไว้สำหรับคนที่ถามเช่นนี้"
แต่ตอบมาว่า "เวลาเป็นสมบัติหนึ่งของเอกภพที่พระเจ้าทรงสร้าง
ดังนั้น เวลา่จึงไม่ได้ดำรงอยู่มาก่อนการสร้างเอกภพแต่ประการใด"

แล้วยังไงต่อหรือครับ กำลังจะนำเสนออันใดหนอ ^^ ช่วยขยายความต่อด้วยนะครับ อิอิ

เดี๋ยวผมขยายความให้ก็ได้
St. Augustine อธิบายว่า เวลาไม่ได้มีอยู่ก่อนการสร้างเอกภพ
ดังนั้น จึงไม่มีช่วงเวลาที่เรียกว่า ก่อนการสร้างเอกภพ
เพราะถ้าจะบอกว่าอะไรก่อนหลัง ก็ต้องมีเวลาเป็นตัววัด
แต่เวลาเกิดขึ้นพร้อมกับเอกภพ เมื่อเอกภพไม่ได้เกิดขึ้ิน จึงไม่มีเวลา
หรือถ้าว่ากันจริง ๆ ก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ช่วงเวลาก่อนการสร้างเอกภพนั่นเอง

ถ้าเช่นนั้น ผมขอถามต่อว่า คุณหยุดไปด้วยกัน มีทัศนะเช่นไรเกี่ยวกับ...

1.คำอธิบายนี้

2.St. Augustine

3.คนที่ถาม

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
คำถามนี้ ผมเคยอ่านเจอในหนังสือของ Stephen Hawking

คนที่โดนถามคือ St. Augustine นักเทววิทยาสมัยคริสตศตวรรษที่ 4-5
ท่านไม่ได้ตอบว่า่ "พระเจ้ากำลังสร้างนรกไว้สำหรับคนที่ถามเช่นนี้"
แต่ตอบมาว่า "เวลาเป็นสมบัติหนึ่งของเอกภพที่พระเจ้าทรงสร้าง
ดังนั้น เวลา่จึงไม่ได้ดำรงอยู่มาก่อนการสร้างเอกภพแต่ประการใด"

แล้วยังไงต่อหรือครับ กำลังจะนำเสนออันใดหนอ ^^ ช่วยขยายความต่อด้วยนะครับ อิอิ

เดี๋ยวผมขยายความให้ก็ได้
St. Augustine อธิบายว่า เวลาไม่ได้มีอยู่ก่อนการสร้างเอกภพ
ดังนั้น จึงไม่มีช่วงเวลาที่เรียกว่า ก่อนการสร้างเอกภพ
เพราะถ้าจะบอกว่าอะไรก่อนหลัง ก็ต้องมีเวลาเป็นตัววัด
แต่เวลาเกิดขึ้นพร้อมกับเอกภพ เมื่อเอกภพไม่ได้เกิดขึ้ิน จึงไม่มีเวลา
หรือถ้าว่ากันจริง ๆ ก็คือไม่มีสิ่งที่เรียกว่า ช่วงเวลาก่อนการสร้างเอกภพนั่นเอง

ถ้าเช่นนั้น ผมขอถามต่อว่า คุณหยุดไปด้วยกัน มีทัศนะเช่นไรเกี่ยวกับ...

1.คำอธิบายนี้

2.St. Augustine

3.คนที่ถาม

1. จริง ๆ คำอธิบายนี้ เป็นคำอธิบายแรก ๆ ในด้านจักรวาลวิทยา ตั้งแต่สมัยที่วงการวิทยาศาสตร์ยังเชื่อการมีอยู่ของพระเจ้า
แต่เดี๋ยวนี้ วงการวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อในพระเจ้า แม้แต่ Hawking ที่เขียน A brief history of time ที่มีข้อความที่ผมอ้างมานี้
แนวคิดก็หลากหลายครับ ต่างคนก็ต่างเสนอแนวคิดของตัวเอง
ผมเอง ก็ไม่สามารถจะพูดอะไรได้มากในเรื่องนี้ครับ (ผมไม่ใช่นักจักรวาลวิทยานะครับ :P)

2. อันนี้ ผมก็พูดอะไรไม่ได้มากเหมือนกัน เพราะจริง ๆ คุณต้นไม้เมตตา น่าจะรู้จักท่านผู้นี้ดีกว่าผมเสียอีก
คุณก็เคยออกตัวมาแล้วนี่ครับ ว่าคุณเป็นคาทอลิกมาก่อน พวกนักบุญต่าง ๆ คุณน่าจะรู้จักดีกว่าผม (ซึ่งเป็นพุทธมาโดยตลอด)

3. คำถามนี้ ไม่รู้ว่าใครถามครับ จริง ๆ น่าจะเป็นคำถามด้านเทววิทยาที่คนสมัยโบราณสนใจมานานแล้ว
อย่างเช่นคำถามที่ว่า พระเ้จ้าจะสามารถทำให้หินหนักจนพระองค์ยกไม่ขึ้นได้หรือไม่ (คำถาม classic ครับ)
แล้วนักบุญ Augustine ก็เอามาตอบในงานเขียนของท่านครับ ซึ่งมีอยู่หลายเล่มครับ
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
ขอบคุณครับ ผมถามเป็นวิทยาทานหน่ะครับ มีเวลาว่างก็คงได้ค้นคว้าเพิ่มเติมกันต่อไป สาธุนะครับ  :D

Offline ทางสายกลาง

 • Newbie
 • *
 • Posts: 42
 • จิตพิสัย 4
น่าจะนัดมาพบกันบ้างก็ดีนะคับ
ที่วัดหลวงพ่อสดฯ ก็ได้คับ.. ถ้าสะดวก อิอิ