Author Topic: ขอบอกข่าวงานผ้าป่าสามัคคีพระนวกะที่วัดหลวงพ่อสด20ตุลาคมนี้ครับ  (Read 6319 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ผมขอเริ่มด้วยการอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของในหลวงองค์พระภูมิพลมหาราชารัชกาลที่9แห่งประเทศไทยเพื่อให้เจริญสัทธาในบวรพุทธศาสนากันดังนี้คือ
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ในหลวงหรือพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลองค์รัชกาลที่๙ได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชน มีความตอนหนึ่งว่า"… อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี นับเป็นศาสนาหนึ่งที่มี คำสั่งสอนที่ชอบด้วย เหตุผล ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า ถ้าโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในพระศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง ซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณราชบุพการีตามคตินิยมอีกโสดหนึ่งด้วย" นี่เป็นพระราชกระแสดำรัสที่ชาวไทยพุทธต่างซาบซึ้งตลอดไป ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ 
------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
และตอนนี้ผมขออนุญาตบอกงานบุญของกลุ่มพระนวกะปีพศ.๒๕๕๖ในวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามราชบุรีดังนี้
งานผ้าป่าสามัคคีพระนวกะ๒๕๕๖สมทบทุนยกช่อฟ้าสร้างพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ
1)เพื่อสมทบทุนยกช่อฟ้าพระมหาเจดีย์สมเด็จฯ
2)เพื่อสืบบวรพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและยั่งยืนสืบไป 
3)เพื่อเพิ่มความสมานสามัคคีในหมู่พระนวกะ


ทอดผ้าป่าสามัคคีพระนวกะฯถวาย ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2556(วันออกพรรษาหรือวันเทโวโรหณะ)เวลา ๙.๐๐ น. ตอนเช้า

รายละเอียดกำหนดการดังนี้
เริ่มตั้งแต่๐๘.๓๐ น.-ตั้งกองผ้าป่าและส่งเงินทำบุญและประธานร่วมกองผ้าป่ารับผ้าไตร
๐๙.๐๐ น.-สาธุชนพร้อมกัน ณ ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยวอุปเสโณ ชั้นที่๓
๑๐.๐๐ น.-ประธานในพิธีเดินทางมาถึงและเริ่มพิธีทอดผ้าป่าฯ
๑๐.๓๐ น.-ร่วมกันตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ศาลาสมเด็จพระพุฒาจารย์เกี่ยวฯชั้น๖
๑๑.๐๐ น.-เสร็จสิ้นพิธีถวายกองผ้าป่าและสาธุชนรับประทานอาหารร่วมกัน
---------------------------------------
สำหรับสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนตั้งแต่๕๐๐ บาทขึ้นไป จะได้รับล็อกเก็ตพระเทพญาณมงคลครึ่งตัวใบหน้าเปี่ยมสุขด้วยความผ่องใสและความมั่นใจในธรรมพร้อมชื่อพระเทพญาณมงคลรูปวงรีใข่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นรูปพระมหาเจดีย์สมเด็จพร้อมคำว่านวกะ๕๖ เป็นพระของขวัญในงานด้วยนะครับ
สาธุชนสามารถร่วมบริจาคผ่านทางธนาคารได้ที่ เลขที่บัญชี ๕๓๔-๒-๐๔๒๙๒-๐ บัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีว่าพระสมศักดิ์ศรี ขันติธัมโม(กองงานพระนวกะ๕๖วัดหลวงพ่อสดฯ)ธนาคารกสิกรไทย สาขาดำเนินสะดวก พร้อมทั้งส่งชื่อ ที่อยู่และหลักฐานการโอนเงินมาที่แฟ็กซ์๐๓๒-๗๔๕-๑๗๐ถึง กองงานพระนวกะ หรืออีเมล์:PHRANAVAKA@GMAIL.COM


---------------------------------------
;D ;D ;Dผมyesterdayเจ้าของกระทู้ได้ตรวจทานรายละเอียดที่เขียนไปแล้วนะครับว่าถูกต้องตามข่าวที่ได้รับมาและชาววัดหลวงพ่อสดฯช่วยอ่านและสอบทานด้วยจะยิ่งดีมากนะครับ สำหรับงานบุญอื่นอื่นในเดือนตุลาคม๒๕๕๖ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามราชุบรี ก็มีวันที่๑๒ ตุลาคมตั้งแต่แปดโมงเช้ามีงานเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก จัดโดยหน่วยวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวัดหลวงพ่อสดฯนั่นเองและในวันที่๒๗ ตุลาคม๕๖ ก็มีงานบุญทอดกฐินประจำปีของวัดหลวงพ่อสดฯโดยมีคุณสูนฮั้วแซ่ตั้งและคุณนิ แซ่เอี้ยะและครอบครัวตรีนุชจรัสกุลเป็นเจ้าภาพใหญ่งานทอดกฐินของวัดประจำปี๒๕๕๖นี้ครับ ผมจึงบอกมาให้ชาวพุทธทุกฐานะทุกวัยทุกอาชีพทั่วโลกได้ทราบโดยทั่วหน้ากัน มีเวลาว่างก็ไปทำบุญที่วัดกันนะครับ

Offline Cool-peet

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 297
 • จิตพิสัย 9
 • Gender: Male
 • ...หยุด เป็นตัวสำเร็จ...
ขอบารมีพระต้นธาตุ พระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง ...

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ขออนุโมทนาสาธุกับcoolpeetนะครับ coolpeetมีอะไรใหม่ใหม่ก็บอกชาวเวปบอร์ดวัดหลวงพ่อสดฯด้วยนะครับ

Offline woraritch

 • Newbie
 • *
 • Posts: 1
 • จิตพิสัย 0
ขออัพเดทสถานะของพระล็อกเก็ตหน่อยครับเผื่อบางท่านที่ยังไม่ทราบ

เพิ่มเติมรายละเอียดคือ ญาติโยมสามารถโอนเงินเข้ามาได้ที่ชื่อบัญชี พระสมศักดิ์ศรี ขันติธัมโม (กองงานพระนวกะ) เลขที่บัญชี 534-2-04292-0

พร้อมกับรูปถ่ายตัวจริงของพระล็อกเก็ตรุ่น นวกะ ๕๖ ซึ่งขณะนี้พระล็อกเก็ตทั้งหมดอยู่ที่หลวงป๋า ซึ่งท่านกำลังทำการอธิษฐานจิตให้อยู่ครับ


Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ผมขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ  หวังว่าทุกท่านที่อ่านข่าวงานบุญนี้และได้ทำบุญตามข่าวงานบุญนี้ทุกคนได้รับเหรียญล๊อคเกตหลวงป๋าเสริมชัยพระเทพญาณมงคลกันหมดแล้วนะครับ   สาธุนะครับ
 :D   :D    :D