Author Topic: คิดเห็นอย่างไร กับการสอนไม่ให้ยึดพระพุทธรูปครับ ตามเว็บนี้ http://www.samyaek.co  (Read 10378 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline cheterk

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
 • จิตพิสัย 0
คิดเห็นอย่างไร กับการสอนไม่ให้ยึดพระพุทธรูปครับ ตามเว็บนี้ http://www.samyaek.com/

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
ผมมองอย่างนี้นะครับว่า ...

จริงอยู่ ว่าพระพุทธรูปก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจริง ๆ เป็นแค่วัตถุที่สร้างขึ้นมาอุทิศเพื่อพระพุทธเจ้า ดังคำบาลีเรียกพระพุทธรูปว่า "อุทเทสิกเจดีย์" แต่ด้วยเจตนาของผู้สร้าง วัตถุนั้นก็นับเนื่องในเจดีย์ เป็นปูชนียวัตถุอันควรแก่การเคารพสักการะอยู่แล้ว

ถึงเราจะไม่ได้มองพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าก็ตาม แต่ถึงกระนั้น เราก็ต้องเคารพในเจตนารมณ์ของผู้สร้าง ที่ตั้งใจให้เป็นเจดีย์ ให้เป็นพระพุทธเจ้า เคารพในเจตนารมณ์ของคนจำนวนมาก ที่กราบไหว้ ปฏิบัติต่อพระพุทธรูปในฐานะของเจดีย์ ในฐานะของพระพุทธเจ้า

ถ้าเราเอามุมมองของเราอย่างเดียวไปตัดสิน ไปทุบทิ้ง ทำลายทิ้ง ก็เท่ากับว่า เรากำลัง ละเมิด ต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความเชื่อ ความศรัทธา ทั้งของผู้สร้าง และของผู้กราบไหว้

ที่ผมพูดมา ผมพูดด้วยหลักการของสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม เป็นจริยธรรมสากล ที่ใครก็ตามที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตย ก็ควรจะเข้าใจได้โดยง่ายอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นชาวพุทธ
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด

Offline cheterk

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
 • จิตพิสัย 0
แล้วถ้าตามพระไตรปิฏกละครับ

Offline cheterk

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
 • จิตพิสัย 0
ดังนั้นผมควรจะทำอย่างไรกับพระเครื่อง พระพุทธรูป พระเหรียญ รูปภาพเกจิ อาจารย์ ต่างๆ บนหิ้งพระครับ  ใครที่สามารถตอบชัดเจนตรงนี้ได้ไหมครับ ซึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ให้เรายึดในรูปเหล่านั้น ตามเว็บนี้ http://www.samyaek.com

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
ดังนั้นผมควรจะทำอย่างไรกับพระเครื่อง พระพุทธรูป พระเหรียญ รูปภาพเกจิ อาจารย์ ต่างๆ บนหิ้งพระครับ  ใครที่สามารถตอบชัดเจนตรงนี้ได้ไหมครับ ซึ่งอีกด้านหนึ่งไม่ให้เรายึดในรูปเหล่านั้น ตามเว็บนี้ http://www.samyaek.com

ของ ๆ คุณ คุณจะทำอะไรยังไงก็เรื่องของคุณนั่นแหละครับ ผมไม่ประสงค์จะก้าวก่าย

แต่ถ้าให้ผมแนะนำ เอาไปให้กับคนที่เขาอยากจะบูชา น่าจะเป็นทางออกที่ safe ที่สุดสำหรับตัวคุณเองนะครับ ถึงไม่ยึดติด แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องทำลายให้สิ้นซาก win-win ทั้งผู้ให้และผู้รับครับ
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 597
 • จิตพิสัย 29
ผมคิดว่าการมีพระพุทธรูปย่อมดีกว่าการไม่มีพระพุทธรูปเลยนะครับคล้ายคล้ายกับการมีพระธาตุและมีต้นโพธิ์พุทธคยาและมีคัมภีร์พระไตรปิกฏกเถรวาทย่อมดีกว่าการไม่มีพระธาตุและไม่มีต้นโพธิ์พุทธคยาและไม่มีคัมภีร์พระไตรปิฏกเถรวาทนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ชาวพุทธทำเพื่อชาวพุทธในช่วงที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอนันตจักรวาลเท่านั้นครับและกว่าพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นอีกหลังสิ้นพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมพุทธเจ้าของเราตอนนี้ก็อีกนานแสนนานมากเป็นเวลาอสงไขยหลายกัปป์นะครับสำหรับอานิสงค์ของการสร้างพระพุทธรูปหรือการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือยอมให้มีพระพุทธรูปของสังคมชาวพุทธนั้นมันย่อมได้บุญแน่นอนเพราะมันเกิดขึ้นได้ยากมากและมีในช่วงพุทธศาสนายังรุ่งเรืองเท่านั้นและนอกจากจะได้บุญแล้ว การยึดพระพุทธรูปเป็นตัวแทนคุณความดีของพระพุทธเจ้าอีกทางหนึ่งนั้นย่อมทำให้เวลาเราชาวพุทธผุ้บูชาพระพุทธรูปหลังตายไปแล้วและได้เกิดใหม่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานั้นเวลาเราหลงไปนับถือศาสนามิจฉาอะไรในยุคไม่มีพุทธศาสนาเราก็จะไม่เป็นคนมัวเมาหลงไหลกับรูปปั้นเคารพของศาสนามิจฉาเลยนะครับอย่างหนักแน่นมากกว่าพวกที่เป็นชาวพุทธหรือพวกไม่ใช่พุทธที่ไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธรูปในช่วงที่มีพุทธศาสนาครับ ผมพูดง่ายง่ายก็คือนายไก่บูชาพระพุทธรูปเป้นตัวแทนความดีของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอแต่พระเกษมฯแห่งวัดสามแยกตามข่าวที่ชอบทำลายพระพุทธรูปไม่เห็นคุณค่าพระพุทธรูปตลอดชีวิตไม่มีสำนึกเลยแต่พระเกษมอาศัยการทำลายพระพุทธรูปและอ้างคำสอนพระพุทธเจ้าแบบไม่รู้จริงมาหากินในคราบพระ พอสองคนนี้ตายไปและเกิดในยุคไม่มีพุทธศาสนา นายไก่ได้เกิดเป็นนายโทและพระเกษมฯได้เกิดเป็นนายดำ  นายโทและนายดำได้หลงไปนับถือศาสนามิจฉาฯ นายโทจะไม่เป็นคนมัวเมาหลงไหลกับรูปปั้นเคารพของศาสนามิจฉาฯเลยอย่างหนักแน่นด้วย ส่วนนายดำจะกลายเป็นคนมัวเมาหลงไหลกับรูปปั้นเคารพของศาสนามิจฉาฯมากมากด้วย ผมบอกแบบนี้คงเข้าใจนะครับ ส่วนรูปปั้นพระสงฆ์ที่เก่งตามรอยพระพุทธเจ้านั้น ผู้กราบไหว้รุปปั้นพระสงฆ์ที่เก่งตามรอยพระพุทธเจ้าจะได้อานิสงค์แบบไหว้พระพุทธรูปนี้เช่นกันแต่อานิสงค์จะให้ผลในเวลาสั้นกว่าแบบไหว้พระพุทธรูป นี่เป็นตามกรรมนะครับ ไหว้สองอย่างเลยก็ดีมากขึ้นเสริมกัน

และการกราบไหว้รูปปั้นเคารพของศาสนาอื่นในช่วงที่มีพุทธศาสนานั้นชาวพุทธไม่ควรทำถ้าจะทำก็ต้องยึดในใจให้หนักแน่นว่ารูปปั้นเคารพของศาสนาอื่นต้องมีระดับเป็นแค่เทวดามิจฉาฯในสวรรค์เท่านั้นซึ่งต้องอยู่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าและต่ำกว่าพระสงฆ์ที่เก่งตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยเท่านั้น เพื่อไม่ให้เกิดกรรมที่ทำให้ห่างไกลจากพระพุทธศาสนาได้ง่ายถ้าได้เกิดในช่วงที่มีพุทธศาสนาเกิดขึ้นอีกในอนาคตในสมัยพุทธกาลและก่อนมีการสร้างพระพุทธรูปองค์แรก พระสงฆ์และชาวพุทธมีพุทธานุสสติในใจได้ง่าย จึงไม่ได้คิดทำรูปปั้นพระพุทธรูปหรือแกะสลักรูปพระพุทธเจ้าเต็มตัวอย่างดีก็แค่แกะสลักดอกบัวหรือรอยพระพุทธบาทเท่านั้น เพราะมีพุทธานุสสติในใจได้ง่ายนั่นเองแต่น่าจะคนละเรื่องกับการเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมวินัย แต่ก็เสริมกันได้ดีมากขึ้น


การทำรูปปั้นพระพุทธรูปและรูปปั้นพระสงฆ์ ผมคิดว่าดีแน่นอนแต่ไม่ควรให้มีเยอะเกินไปในสังคมชาวพุทธเพราะการทำรูปปั้นต่างต่างมันมีทั้งผลดีและผลเสียต่อการกระจายรายได้และการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชาวพุทธทุกฐานะอยุ่ มันน่าจะเป็นธรรมชาติของรูปปั้นนั่นเอง สรุปว่าผมคิดว่ารูปปั้นศาสนามันก็ดีต่อการส่งเสริมศาสนาแต่มันก็มีผลดีและผลเสียต่อคนนับถือศาสนาทุกฐานะไปในตัวด้วยตั้งแต่ยากจนสุดถึงรวยที่สุดในสังคมและประเทศในระยะยาว ผมเลยคิดว่าไม่ควรมีรูปปั้นเยอะเกินไปหรือไหญ่โตเกินไปมากมายเพราะรูปปั้นองค์เล็กองค์เดียวก็สามารถศักดิ์สิทธืกว่ารูปปั้นองค์ไหญ่มโหฬารมากหลายองค์ได้และ รูปปั้นพุทธบามิยันไหญ่โตขนาดไหนสุดท้ายชาวพุทธท้องถิ่นรอบรุปปั้นบามิยันหายไปหมดเหลือแต่ทะเลทรายและชาวท้องถิ่นศาสนาอื่นมาแทนหมดเลย


การทำลายรูปปั้นพระพุทธรูปและพระสงฆ์ ผมชาวพุทธคิดว่าถ้ารูปปั้นนั้นเป็นของเรามีกรรมสิทธิ์ เราก็แค่อธิษฐานขอนุญาติด้วยความเคารพในใจทำลายรูปปั้นนั้นก็ได้ แล้วจะเอาผงไปใช้ในงานสาสนาหรือก่อสร้างตึกสถานของชาวพุทธก็ได้ พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไม่ว่าอะไรหรอกท่านมีเมตตาอยู่แล้ว  การทำลายพระพุทธรูปและรุปปั้นพระสงฆ์ที่ตามรอยพระพุทธเจ้าด้วยความไม่เคารพและไม่เห็นคุณค่า มันมีโทษแน่แก่คนทำไปแล้วถ้าคนทำไปแล้วได้ไปเกิดในยุคไม่มีพุทธศาสนา เขาจะกลายเป็นคนมัวเมาหลงใหลรูปปั้นสาสนามิจฉาฯได้ง่ายในทันที  เป็นกรรมของเขาเอง พระเกษมฯแห่งวัดสามแยกควรจะสำนึกผิดก่อนตายให้ได้นะครับยังพอแก้ใขได้ก่อนตายนะครับในเรื่องนี้ครับ
« Last Edit: November 22, 2013, 01:19:26 AM by yesterday »

Offline cheterk

 • Newbie
 • *
 • Posts: 9
 • จิตพิสัย 0
พระพุทธรูปไม่ใช่สิ่งแทนพระพุทธเจ้า จริงหรือไม่ อย่างไร

คลิปเทศนา เรื่อง พระพุทธรูปไม่ใช่ที่พึ่งที่ถูกต้อง
http://www.youtube.com/watch?v=s9TXbkeL6ok&list=UUFaTVo5biL8auHO6pXI2iDQ

พระพุทธรูปไม่ใช่วัตถุในศาสนา
http://bit.ly/1zPuOTb

รูปเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มี   
http://bit.ly/1tRog5G

การสร้างวัด การบูชาพระพุทธรูป การสวดมนต์
http://bit.ly/1pc34BZ


ท่านผู้รู้ทั้งหลาย ช่วยแนะนำ กล่าวตามสอนด้วยครับ

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 597
 • จิตพิสัย 29
พระพุทธรูปใช้เป็นสิ่งเสริมเพื่อการรำลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้แน่นอน คนดีจริงย่อมบอกว่าพระพุทธรูปสามารถเป็นวัตถุในศาสนาพุทธได้แบบเบื้องต้น รูปเหมือนพระพุทธเจ้ามีดีกว่าไม่มีในตอนนี้นะครับ และการสร้างวัด บูชาพระพุทธรูปและการสวดมนต์บ้างเพื่อใจสงบบางเวลาและแม้แต่การตั้งธนาคารแห่งพระพุทธศาสนาของสงฆ์ย่อมเป็นหนทางที่ดีให้แก่สังคมพุทธยาวนานและมั่นคงมากขึ้นในเวลานี้นะครับ  ผู้รู้ที่เป็นคนดีจริงจริงเขาย่อมบอกหนทางที่ดีแบบนี้ในยุคนี้ควบคู่กับการศึกษาพระธรรมวินัยพระไตรปิฏกเถรวาทอย่างมั่นคงต่อไป คนดีจริงจริงเขารับประกันได้ว่านี่จะทำให้ไม่ตกนรกได้โดยง่ายแน่นอนในเบื้องต้นนะครับและไม่เป็นอุปสรรคขวางกั้นในการเข้าถึงพระนิพพานแน่นอนครับ  ไม่ต้องอ้างอะไรมากมายเลยนะครับ ตัวเราเองตอบเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองในเบื้องต้นได้แน่นอนมันดีแก่เราเองจริงจริงโดยตรงเลย นี่แหละความจริงสอดคล้องกับธรรมชาติแน่นอนและสิ่งเบื้องต้นแบบนี้ที่บอกไว้แล้วนั้นเราอาจจะมีความมั่นคงกว่าพระสงฆ์บางรูปได้แน่นอนมันก็ไม่ได้แย่เลวร้ายอะไรเลยนะครับมันเป็นความจริงเท่านั้นเองที่เราเข้าใจได้เองตามจริง ย้ำนะครับเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องอ้างอะไรนอกจากความจริงที่เราตอบเบื้องต้นได้ครับ โปรดดูความเห็นส่วนตัวของผมจากกระทู้ก่อนด้วยนะครับ
« Last Edit: September 04, 2014, 01:37:57 AM by yesterday »