Author Topic: โหลด แผ่เมตตาประกอบดนตรี และคำแปล เพราะมากๆ(ได้เพิ่มเติมเพลงเพราะๆครับ)  (Read 33915 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
คิดว่าหลายท่านคงมีแล้ว

ใครยังไม่มี load ได้เลยครับ ผม up ไว้ให้แล้ว มิใช่เป็นทำนองไทยแบบที่เคยได้ฟังนะครับ ประมาณ easy listening song ครับ

ใครโหลดได้แล้ว แจ้ง สาธุ กลับมาด้วยครับ

กดได้เลยครับ


1.แผ่เมตตาประกอบดนตรี mp3 เพราะมากๆ

2.คำแปลบทแผ่เมตตาที่ถอดออกมา

3.รัตนสูตร

4.ไตรสรณะคมณ์

5.พาหุงฯ

« Last Edit: March 13, 2011, 10:32:42 PM by กายสิทธิ์ »

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 370
 • จิตพิสัย 24
ดีครับ.........ความเมตตากันทำให้โลกสงบสุข

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
สาาาธุ สาธุ สาธุ  ;D

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ อีกครั้ง

ผมเช็ค link แล้ว มีผู้สนใจโหลดกันไปเยอะเลยครับ

คาดว่าหลายๆท่านคงยังไม่มี ก็ลองโหลดดูนะครับ

ไม่ใช่คนไทยทำ เป็นกลุ่มชาวธิเบต แต่เป็นบทแผ่เมตตาภาษาบาลี และชุดนี้อินเตอร์มากๆ ชาวต่างประเทศนิยมกันนะครับ พี่ไทยก็ลองดูนะครับ

เพราะมากๆ ฝังแล้วได้ขณิกะสมาธิแน่นอน แผ่เมตตาเราทำได้ตลอดทั้งวันนะครับ มันเป็นพื้นฐานของสมาธิ สูงไปจนถึง รูปฌานเลยครับ

Offline ขมิ้นเหลือง

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 224
 • จิตพิสัย 6

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร


สาธุครับ เพราะดีมาก เป็นภาษาบาลีที่ฟังแล้วรู้สึกไปถึงใจ

กลุ่มธิเบตเก่งนะครับ ผมก็เคยเห็นข่าวว่า เมื่อปี2005 ได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำของ sony music award ระดับโลก

ตอนนั้นไม่ได้สนใจครับ พอมาเริ่มฟังแล้วดีมากเลยครับ
« Last Edit: February 07, 2012, 11:30:16 PM by ต้นไม้เมตตา »

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
สำหรับใครที่โหลดไม่ได้ผมแก้ไขลิงค์ที่อัพโหลดแล้วนะครับ ลองใหม่อีกทีครับ  ;D

ครั้งที่แล้วดีครับโหลดกันเป็นพันเลย แค่เพลงแผ่เมตตาเพลงเดียว แล้วว่างๆจะหามมาลงเพิ่มนะครับ

แต่ผู้ชอบท่องเวปพุทธ คงมีกันเยอะแล้วล่ะครับ

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
อานิสงส์เมตตา                   “ข้าแต่พระนาคเสน สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เมตตาเจโตวิมุติ"
 
    คือ ความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยเมตตา อันบุคคลอบรมแล้ว ทำให้มีแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เหมือนยานพาหนะแล้ว ทำให้เป็นที่ตั้งแล้ว ตั้งไว้เนือง ๆ แล้ว สะสมไว้ดีแล้ว อบรมไว้แก่กล้าแล้ว ย่อมหวังได้อานิสงส์  ๑๑ ประการ คือ


            ๑.   นอนหลับสบาย
            ๒.   เวลาตื่นก็สบาย
            ๓.   ไม่ฝันลามก
            ๔.   เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย
            ๕.   เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย
            ๖.   เทวดาทั้งหลายรักษา
            ๗.   ไฟไม่ไหม้ ไม่ถูกยาพิษและอาวุธ
            ๘.   หน้าตาเบิกบาน ใจมั่นคง
            ๙.   สีหน้า ผ่องใส
            ๑๐.   ไม่หลงใหลในเวลาตาย
            ๑๑.   เมื่อยังไม่สำเร็จอรหันต์ ก็ได้เกิดในพรหมโลก”


       แล้วมีเรื่อกล่าวไว้อีกว่า สุวรรณสาม ผู้อยู่ในเมตตา ผู้มีหมู่เนื้อเป็นบริวารอยู่ในป่าใหญ่ ถูกพระยาปิลยักษ์ยิงด้วยลูกศรอันอาบด้วยยาพิษ ล้มสลบอยู่ในที่นั้นทันที ดังนี้

   ข้าแต่พระนาคเสน ถ้าอานิสงส์เมตตามีอยู่อย่างนั้นจริง เรื่องที่ว่าสุวรรณสามถูกศรพระยาปิลยักษ์นั้นก็ผิด ถ้าเรื่องที่ว่าสุวรรณสามถูกศรพระยาปิลยักษ์นั้นถูก ข้อที่ว่าถึงอานิสงส์เมตตานั้นก็ผิด

   ปัญหาข้อนี้ก็เป็นอุภโตโกฏิ เป็นปัญหาละเอียดลึกซึ้ง ขอได้โปรดแก้ให้สิ้นสงสัยแก่บุคคลในภายหน้าด้วย”


   พระนาคเสนแก้ไขว่า

   “ขอถวายพระพร ข้อที่ว่า ด้วยอานิสงส์ เมตตานั้นก็ถูก ที่ว่าสุวรรณสามถูกลูกศรพระยาปิลยักษ์นั้นก็ถูก แต่ว่าในข้อนั้นมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นั้นคืออะไร....คือคุณอานิสงส์เหล่านั้นไม่ใช่คุณอานิสงส์ของบุคคล เป็นคุณอานิสงส์แห่งเมตตาภาวนาต่างหาก

   เมื่อสุวรรณสามยกหม้อน้ำขึ้นบ่านั้น เผลอไปไม่ได้เจริญเมตตา คือในขณะใดบุคคลเจริญเมตตาอยู่ ในขณะนั้นไฟก็ไม่ไหม้ ยาพิษก็ไม่ถูกอาวุธก็แคล้วคลาด ผู้มุ่งทำร้ายก็ไม่ได้โอกาสจึงว่าคุณเหล่านั้น เป็นคุณแห่งเมตตาภาวนาไม่ใช่คุณแห่งบุคคล ขอจงทรงทราบด้วยอุปมาดังนี้

   เปรียบประดุจบุรุษผู้แกล้วกล้า สวมเกราะแน่นหนาดีแล้วย่อมเข้าสู่สงคราม เมื่อบุรุษย่างเข้าสู่สงคราม ลูกศรที่ข้าศึกยิงมาถึงถูกก็ไม่เข้า การที่ลูกศรถูกไม่เข้านั้น ไม่ใช่ คุณความดีของผู้แกล้วกล้าในสงความ เป็นคุณความดีของเกราะต่างหาก

   ข้อนี้มีอุปมาฉันใด อานิสงส์ ๑๑ อย่างนั้นก็ไม่ใช่คุณความดีของบุคคล เป็นคุณความดีของเมตตาภาวนาต่างหากฉันนั้น

    อีกประการหนึ่ง เหมือนกับบุรุษมีรากยาทิพย์ หายตัวยังอยู่ในมือตราบใด ก็ไม่มีใครเห็นตราบนั้น การไม่มีผู้เห็นนั้น ไม่ใช่เป็นความดีของบุรุษนั้นเป็นความดีของรากยานั้นต่างหาก

   “น่าอัศจรรย์ ? พระนาคเสน เป็นอันว่า เมตตาภาวนา ป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้”

   “ขอถวายพระพร เมตตาภาวนาย่อมนำคุณความดีทั้งสิ้นมาให้แก่บุคคลทั้งหลาย ผู้ที่ต้องการอานิสงส์เมตตา ควรเจริญเมตตา ขอถวายพระพร”
« Last Edit: March 13, 2011, 10:44:27 PM by กายสิทธิ์ »

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
เนื้อเพลงประกอบแผ่เมตตา

อะหัง อะเวโร โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์ใจ

อะนีโฆ โหมิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหะรามิ --
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

มะมะ มาตาปิตุ --
และขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า

อาจาริยา จะ ญาติมิตตา จะ--
ครูอาจารย์ ปวงญาติ และ มิตร

สพรหมะ จาริโน จะ --
ผู้ประพฤติธรรมทั้งปวง

อะเวโร โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร

อัพยาปัชฌา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ


อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ โยจิโน --
ขอท่านผู้ทรงสมาธิทั้งปวงในเขตนี้

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ

อะนีโฆ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข

อิมัสมิง อาราเม สัพเพ ภิกขุ --
ขอพระภิกษุผู้อยู่ในเขตนี้

สามเณรา จะ --
และ สามเณร

อุปาสะกะ อุปาสิกาโยจะ --
และทั้งอุบาสก อุบาสิกา

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ

อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข

อัมหากัง จะตุปัจจายะ ทายะกะ --
ขอท่านผู้เป็นทายกแห่งจตุปัจจัยทาน ทั้งสี่
( อันได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยา และ ที่อยู่อาศัย)

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร

อัพพยา ปัชฌา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ

อนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหะรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข

อัมหากัง อารักขา เทวาตา --
ขอเทวาผู้รักษาข้าพเจ้า

อิมัสมิง วิหาเร --
ในวิหารนี้


อิมัสมิง อาวาเส --
ในที่อยู่อาศัย

อิมัสมิง อาราเม --
ในอารามแห่งนี้

อารักขา เทวาตา --
ขอเทวาผู้รักษาสถานที่เหล่านี้

อะเวรา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากเวร

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์ใจ

อะนีฆา โหนตุ --
ขอท่านจงปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านทั้งหลายจงเป็นสุข

สัพเพ สัตตา --
ขอสัตว์ทั้งหลาย


สัพเพ ปาณา --
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง

สัพเพ ภูตา --
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

สัพเพ ปุกกะลา --
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)
 
สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ

สัพเพ อิตถีโย --
ขอปวงสตรีทั้งหลาย

สัพเพ ปุริสา --
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย

สัพเพ อริยา --
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย

สัพเพ อนริยา --
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย
สัพเพ เทวา --
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย

สัพเพ มนุสสา --
ขอมนุษย์ทั้งหาย


สัพเพ วินิปาติกา --
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4

อะเวรา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ

อะนีฆา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข

ทุกขา มุจจันตุ --
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี

กัมมัสสะกา --
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

ปุรถิมายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออก

ปัจฉิมายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตก

อุตตระ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศเหนือ

ทักขิณายะ ทิสายะ --
ณ เบื้องทิศใต้

ปุรถิมายะ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงใต้

ปัจฉิมายะอนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
อุตตระ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ทักขิณายะ อนุทิสายะ --
ณ เบื้องทิศตะวันตกเฉียงใต้

เหตถิมายะ ทิสายะ --
ณ ทิศเบื้องล่าง

อุปาริมายะ ทิสายะ --
ณ ทิศเบื้องบน

สัพเพ สัตตา --
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น

สัพเพ ปาณา --
ขอผู้มีลมหายใจทั้งปวง


สัพเพ ภูตา --
ขอสิ่งมีชีวิตทั้งปวง

สัพเพ ปุกกะลา --
ขอสัตว์ทั้งปวง (ทั้งที่มีรูป ไม่มีรูป มีสัญญา ไม่มีสัญญา)

สัพเพ อัตภวา ปริยะปันนา --
ขอสัตว์ผู้มีกายและใจ

สัพเพ อิตถีโย --
ขอปวงสตรีทั้งหลาย

สัพเพ ปุริสา --
ขอปวงบุรุษทั้งหลาย

สัพเพ อริยา --
ขอปวงพระอริยเจ้าทั้งหลาย

สัพเพ อนริยา --
ขอปวงผู้ยังไม่เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลาย


สัพเพ เทวา --
ขอเหล่าเทวา ทั้งหลาย

สัพเพ มนุสสา --
ขอมนุษย์ทั้งหลาย

สัพเพ วินิปาติกา --
ขอสัตว์ทั้งหลายอันมีกำเนิด 4

อะเวรา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากเวร

อัพพยา ปัชโฌ โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์ใจ

อะนีฆา โหนตุ --
ขอจงเป็นผู้ปราศจากความทุกข์กาย

สุขี อัตตานัง ปริหรันตุ --
ขอท่านจงมีความสุข

ทุกขา มุจจันตุ --
ขอสัตว์ทั้งหลายจงปราศจากความทุกข์

ยัตถา ลัทธา สัมปัตติโต มาวิกัจชันตุ --
ไม่ว่าจะเป็นผู้ทำดี หรือ ทำไม่ดี

กัมมัสสะกา --
ตนย่อมเป็นเจ้าของกรรมนั้น

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล


เย สัตตา ปถวิจาระ --
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง

สมันตะ จักกะวาเลสุ –
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

เย สัตตา ปถวิจาระ --
ไม่ว่าสัตว์ใดที่อุบัติบนพื้นปฐพี

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย

อุทธัง ยาวะ ภะวัคคะ จะ --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่น ที่อยูสูงขึ้นไป

อโธ ยาวะ อวิจจิโต --
และสัตว์ในโลกธาตุอื่นที่อยู่เบื้องล่าง

สมันตะ จักกะวาเลสุ --
สัตว์ทั้งหลายในจักรวาล

เย สัตตา อุทักเขจารา --
ขอสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดในน้ำ

อัพยาปัชฌา นิเวรา จะ --
ขอจงปราศจากทุกข์ใจ

นิทุกขา จะ นุปัททวะ --
และความทุกข์ทางกาย

 
สาธุ ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายมรรค ผล นิพพาน โดยเฉียบพลันกันทุกท่านทุกคนเทอญ
« Last Edit: March 13, 2011, 10:45:01 PM by กายสิทธิ์ »

Offline กายสิทธิ์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 25
 • จิตพิสัย 5
 :D เพิ่มเพลงเพราะๆให้อีกหลายเพลงเลยนะครับ กลับขึ้นไปด้านบนนะครับ

สำหรับท่านที่ยังไม่มีจึงขอเรียนให้ทราบว่า มิใช่ทำนองแบบไทยๆที่หลายๆท่านเคยได้ฟัง เป็นซาวด์สมัยใหม่ ซึ้งมากๆ ฟังแล้วได้ขณิกะสมาธิ เย็นกายเย็นใจครับ

เปิดฟังทิ้งไว้ได้ทุกสถานที่ จะที่บ้านหรือที่ทำงาน หรือเสียงตามสายก็ได้ ไม่เชยครับ ประมาณดนตรีแนว easy listening song  
;D
« Last Edit: November 19, 2009, 02:57:55 PM by กายสิทธิ์ »

Offline Ozone

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 102
 • จิตพิสัย 4
ผมอ่านบทสนทนาของพระเจ้ามิลินท์กับพระนาคเสน ที่คุณกายสิทธิ์ยกมา ชอบมาก ๆ เลยครับ แล้วยังได้รู้ธรรมที่ยังไม่รู้อีกด้วย  :o

บทที่พระนาคเสนตอบปัญหาว่า "..คุณอานิสงส์เหล่านั้นไม่ใช่คุณอานิสงส์ของบุคคล เป็นคุณอานิสงส์แห่งเมตตาภาวนาต่างหาก" ประทับใจจริง ๆ เลย ;D
เป็นประเด็นที่ผมไม่เคยมาขบคิดมาก่อน ถ้ายังไม่ดูคำตอบ ก็คงตอบไม่ถูก สาธุครัับ
อุปสรรค ก็เหมือนกับกำแพง กำแพงไม่ใช่ประตูจะได้เดินเข้าได้ง่ายๆ บางคนอาจจะเดินอ้้อม อาจจะปีนข้าม หรือพังมันเข้าไปเลย แต่ถ้าเดินหนีไปทางอื่นชีวิตนี้ก็มีทางตันเพิ่มอีกทางหนึ่งแล้ว


Offline Thep

 • Newbie
 • *
 • Posts: 16
 • จิตพิสัย 0

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
อนุโมทนาสาธุ ครับ

เพลงใหม่ๆเพราะมากๆเลยครับ

ทำให้รักธรรมะมากยิ่งขึ้น นำเอาบทสวดมาทำได้แบบนี้ เพราะ สงบ เพลินดีครับ

เชียร์ๆๆๆ  ;D  โหลดโลด

Offline Trailokyanam

 • Newbie
 • *
 • Posts: 42
 • จิตพิสัย 6
นี่มันเสียง Imee Ooi นี่หน่า

สุดยอดครับ

อาฮัม อาเวโร โหมี
อาพยาปัชโฌ โหมี
อานีโก โหมี
ซูคี อัตตานัม ปาริฮารามี

มามา มาตาปีตุ
อาจารียา จะ ญาติมิตตา จะ ซาพรัหมมา จารีโณ จะ
อะเวรา ฮอนตู อาพยาปัชฌา ฮอนตู อานีกา ฮอนตู
สูคี อัตตานัม ปาริฮารันตู

อิอิ เจริญด้วยพรหมวิหาร๔ด้วยแท้ ผมสำนึกผิดแล้ว
นี่แหละ ความหวังของมนุษย์ สมบัติแห่งความเมตตา

เพราะมีเมตตา กรุณา จึงมีพระพุทธเจ้ามาโปรดสัตว์
คุณของความเมตตา กรุณานั้นยิ่งใหญ่นัก

นำโม ต้าเปย กวนชืออิม ผูซา สาธุ (เกี่ยวมั้ยเนี่ย)
นะโม รัตนตรายายะ นะมะห์ อารยะ อวโลกิเตศวารายะ โพธิสัตตวายะ มหาสัตตวายะ มหาการุณิกายะ
ตัทยะถา โอม มณี ปัทเม ฮม หริห์:

อิอิ