Author Topic: สติปัฏฐาน 4 การบรรลุธรรม และการบำเพ็ญบารมี  (Read 5755 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline สิบศูนย์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
 • จิตพิสัย 8
ไม่ทราบว่า ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ที่ปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 จะบรรลุธรรมอย่างช้า 7ปี อย่างกลาง 7 เดือน อย่างเร็ว 7 วัน มีตรไหนที่มีการอธิบายเพิ่มมั๊ยครับในพระไตรปิฎกว่า ขึ้นกับบุญบารมีของผู้ปฏิบัติด้วย

หรือว่าใครก็ได้ ถ้าตั้งใจปฏิบับติ อย่างน้อย ใช้เวลา 7 ปีก็บรรลุได้หมดครับ

ป.ล. ผมเคยได้ยินมาว่า การที่จะบรรลุอรหัตตผลต้องบำเพ็ญบารมีอย่างน้อยแสนกัป (ผมอาจจะจำนวนเวลาผิดนะครับ)

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร

  หลักฐาน แบบว่าชัดๆกันไปเลยว่า สติปัฏฐาน 4 หากปรมัตถบารมีไม่เต็มนั้น บรรลุไม่ได้ ยังไม่เห็น

แต่หากมีคนตั้งข้อกังขาตรงนี้ เราก็ควรอ้างอิงเรื่อง ปรมัตถบารมี เข้ามายันกัน เป็นข้อยุติ

เพราะหลักธรรมต้องไม่ขัดกัน ไม่ย้อนแย้งกัน

หากปรมัตถบารมีไม่เต็ม ต่อให้เจริญสติปัฏฐานกี่ปีๆ ก็บรรลุไม่ได้

หากเราฟันธงว่า เจริญสติปัฏฐาน 4 จำนวน 7 วันแล้วบรรลุโสดาบันได้จริง ไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ ก็จะขัดกับเรื่องปรมัตถบารมี

......

สายพม่า มหาสีสยาดอ และพองยุบ เขาถือเอาแต่สติปัฏฐานสูตร ซึ่งผมมองว่า เป็นการมองแค่บริบทสติปัฏฐานสูตรอย่างเดียว เป็นการตัดสินที่ไม่สมบูรณ์

เปรียบเหมือนเจ้าคึกฤทธิ์ สำนักนาป่ารก ค้านว่าสิกขาบทมีเพียง 150 ข้อ จากพระสูตร เพราะไม่ยอมรวมเอาพระวินัยที่เติมเต็มขึ้นมาในยุคหลังถึงปรินิพพาน รวบรวมได้ 227 สิกชาบท อรรถความย่อมไม่สมบูรณ์ ฉันใดก็ฉันนั้น


Offline สิบศูนย์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
 • จิตพิสัย 8
ขอบคุณมากครับ
จริงๆ ต้องขอบอกว่า ก่อนหน้านี้ผมเข้าใจว่า การบำเพ็ญบารมีทั้ง 30 เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้า 55

แล้วมีหลักฐานที่ไหนบอกมั๊ยครับว่าพระอรหันต์ระดับปกติสาวกต้องบำเพ็ญบารมีทั้ง 30 ให้เต็มก่อนถึงจะบรรลุได้

..

อีกเรื่องครับ แล้วที่พระพุทธองค์ตรัสอย่างนั้นคือท่านละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า สำหรับผู้มีบารมีเต็มแล้วเจริญสติปัฏฐาน 4 จะใช้เวลา 7 วัน 7 เดือน 7 ปีใช่มั๊ยครับ

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
ตอบคร่าวๆนะครับ

พอสมควรเลยครับ โดยเฉพาะที่ตรัสถึงพระอรหันต์สุกขวิปัสสกะรูปหนึ่ง แต่เสียเวลาบำเพ็ญบารมีนานเกินไป ในระยะเวลาที่สามารถเป็นพระอัครสาวกได้เลย

หลักฐานลองค่อยๆค้นหาดูนะครับ เริ่มจากฟังเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของหลวงป๋าก็ได้ หรือลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มหาศักดา ก็เห็นท่านเทศน์ไว้บ่อยๆ

.....

ทัศนะผมเข้าใจว่า ทรงตรัสละไว้ในฐานที่เข้าใจครับ

Offline สิบศูนย์

 • Newbie
 • *
 • Posts: 27
 • จิตพิสัย 8
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองค้นหาดูครับ
เรื่องพระเอตทัคคะ หรือพระอัครสาวก มีกล่าวชัดเจนว่าต้องบำเพ็ญบารมีเท่าไร แต่พระปกติสาวกยังหาที่ชัดเจนไม่ได้ครับ
......
ถามว่า ก็การปรารถนาเป็นพระสาวกทั้งหลายควรนานเท่าไร.
               ตอบว่า การปรารถนาเป็นพระอัครสาวกทั้งสอง ควรนานหนึ่งอสงไขยและแสนกัป การปรารถนาเป็นพระอสีติมหาสาวกควรนานแสนกัป ความปรารถนาเป็นพระมารดาพระบิดา อุปัฏฐากและพระโอรสของพระพุทธเจ้า ควรนานแสนกัปเหมือนกัน ต่ำกว่านั้นไม่ควร เหตุในการปรารถนานั้นมีนัยดังกล่าวแล้วนั้นเทียว.

ที่มา : http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=296&p=1#พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย