Author Topic: อนุภาคผี (ghost particle)หรือนิวตริโน(Neutrino)หรือนิวทริโน  (Read 3829 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 593
  • จิตพิสัย 29
อนุภาคผี (ghost particle)หรือนิวตริโน(Neutrino) !!?
อนุภาคผี (ghost particle)
คือพลังงานบางอย่างที่แทบไม่มีมวล
เคลื่อนที่ได้พร้อมความเร็วแสง
ถูกตรวจพบและยืนยันการมีอยู่จริงในช่วง 30 ปีที่ผ่านมานี้เอง

อนุภาคนี้คือ Neutrino อนุภาคมูลฐานที่มีมวลน้อย
ไม่มีประจุไฟฟ้า มีอำนาจทะลุทะลวงสูง และมีปฏิสัมพันธ์กับสสารน้อยมาก
ทำให้ตรวจหาได้ยาก ซึ่งถ้าหากเราสามารถตรวจสอบ
และไขความลับของนิวทริโนได้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า...!?
เราจะสามารถไขปริศนามากมายในจักรวาลได้กระจ่างชัดมากขึ้น

นิวทริโนิวทริโนสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี
อย่างเช่นปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นในดวงอาทิตย์
ดวงดาว หรือสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกและในจักรวาล
นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ต่างพยายามค้นความลับของนิวทริโน
ด้วยการทดลองที่ลึกลับซับซ้อนและมีองค์ประกอบมากมาย
และนี่คือการทดลองที่เกิดขึ้นเพื่อค้นหา สารมืดหรืออนุภาคลึกลับ “นิวทริโน”

1.GERmanium Detector Array (GERDA)
ตรวจหานิวทริโน ด้วยการค้นหากระแสไฟฟ้า
ในผลึกแร่เจอร์เมเนียมที่ถูกค้นพบในหุบเขาลึกของประเทศอิตาลี
นอกจากนี้นักวิทยาศาตร์ผู้สร้าง GERDA
ยังหวังว่าเครื่องมือนี้จะสามารถตรวจจับสารกัมมันตภาพรังสี
ที่เกิดจากปรากฏการณ์ Big Bang เมื่อ 13,700 ล้านปีก่อนได้
---------
2.Sudbury Neutrino Observatory (SNO)หรือSNOLAB
ประเทศแคนาดา สร้างขึ้นในทศวรรษที่ 1980
ถูกฝังอยู่ลึกลงไปใต้ดินราว 1 ไมล์ ทำหน้าที่ตรวจจับนิวทริโนจากโลก
ดวงอาทิตย์ และซูเปอร์โนวา ผลงานที่ผ่านมาของ SNO
คือมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่านิวทริโนนั้นมีอย่างน้อย 3 ชนิด
-------------------
3.IceCubeหรือไอซ์คิวบ์
เครื่องมือตรวจจับนิวทริโนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก IceCube
ตั้งอยู่ที่ขั้วโลกใต้ ประกอบไปด้วยเซนเซอร์กว่า 5,160 ตัว
ที่ใช้ในการตรวจจับพลังงานจากการระเบิดของดาว หลุมดำ
และดาวนิวตรอน จากการใช้รังสี Cherenkov
ทำให้ IceCube ตรวจพบว่าเมื่อนิวทริโนปะทะกับโมเลกุลของน้ำ
ที่อยู่ในรูปของน้ำแข็งจะเกิดการแผ่รังสีและการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว
-------------
4.Daya Bay
การทดลองเพื่อตรวจจับนิวทริโนในหุบเขา Daya Bay ประเทศจีน
ประกอบไปด้วยห้องทดลองขนาดใหญ่ 3 แห่ง
เครื่องตรวจจับพลังงาน 6 เครื่อง
ใช้ของเหลวโปร่งแสงในการทดลองมากกว่า 20 ตัน
Daya Bay ทำหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ของพลังงานจากนิวทริโนและปฏิอนุภาคของนิวทริโน
-------------------------
5.ซุปเปอร์คามิโอดันเดหรือSuper-Kamiokande (Super K)
คือเครื่องตรวจจับนิวทริโนที่อยู่ลึกลงไป 3,000 ฟุต
ในภูเขาทางตะวันตกของประเทศญี่ปุ่น
วิธีการทำงานของ Super K คือการใช้รังสี Cherenkov
เช่นเดียวกับ IceCube นอกจากนี้ Super K
ยังตรวจพบว่ามีการแกว่งไปมาระหว่างอนุภาคของนิวทริโน
ซึ่งช่วยยืนยันว่านิวทริโนนั้นมีมวลเพียงแต่น้อยมากเท่านั้นเอง

นอกจากเครื่องตรวจจับที่กล่าวถึงข้างต้น
อีกหนึ่งการทดลองที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ
Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE)
ซึ่งหวังว่าจะสามารถช่วยไขปริศนาของอนุภาคนิวทริโน
และไขความลับของจักรวาลได้กระจ่างขึ้นในเร็ววัน.

---------------------------------------------
นิวตริโน ไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เยอะกว่าความเร็วแสงสมบูรณ์ (ความเร็วแสงในสุญญากาศ มีค่าเท่ากับ 3x10^8 m/s หรือ เท่ากับความเร็วที่เคลื่อนที่จากดวงอาทิตย์มาถึงโลกได้ภายในแปดนาทีครึ่ง)​​

แต่ว่าในตัวกลางที่เป็น Dielectric อย่างอื่นเช่นน้ำก็อีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากว่าแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีอันตรกิริยา(Interaction) กับ น้ำ H2O จะทำให้ความเร็วแสงในน้ำน้อยความเร็วแสงในสุญญากาศ ในขณะที่นิวตริโนมี อันตรกิริยากับน้ำน้อยมาก จึงทำให้นิวตริโน่เคลื่อนที่ในน้ำ ได้เร็วกว่าที่แสงเคลื่อนที่ในน้ำ


เราสามารถสังเกตปรากฎการณ์ดังกล่าวได้จากแสง เชเลนคอฟ​​
----------------------
http://www.soccersuck.com/boards/topic/1416655
« Last Edit: May 19, 2017, 01:18:13 AM by yesterday »

Offline yesterday

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 593
  • จิตพิสัย 29
เครื่อง ซุปเปอร์-คามิโอกันเดะ (カミオカンデ) หรือ Super-Kamiokande หรือ Super-K ของญี่ปุ่นหรือซุปเปอร์คามิโอคันเด

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1995หรือพ.ศ.2538 ได้มีพิธีเปิดห้องทดลอง Super Kamiokande ขึ้นที่เหมืองตะกั่วแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงโตเกียวไปทางทิศตะวัน ตก 300 กิโลเมตร ห้องทดลองนี้อยู่ใต้ดินที่ระดับลึก 1 กิโลเมตร ภายในห้องมีถังบรรจุน้ำปริมาตร 50,000 ลูกบาศก์เมตร บริเวณรอบๆ ถังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นหลอด photomultiplier จำนวน 11,200 หลอดเรียงรายโดยรอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจจับแสงที่จะแว้บออกมาเมื่ออนุภาคนิวตริโนจากดวงอาทิตย์ พุ่งชนโปรตอนของนํ้าในถัง นักฟิสิกส์คิดว่าผลการทดลองนี้จะตอบคำถามที่มีความสำคัญสุดๆ คำถามหนึ่งของฟิสิกส์ได้ว่า จักรวาลของเราจะหยุดขยายตัวเมื่อไรหรือไม่ โดยหาก Super kamiokande ตรวจพบว่าอนุภาคนิวตริโนมีมวล อนุภาคนิวตริโนจำนวน 1087 ที่มีในจักรวาล ก็จะหนักเพียงพอสำหรับการดึงดูดกันแล้วทำให้จักรวาลหยุดขยายตัว อนึ่งถังทดลองของญี่ปุ่นนี้มีขนาดใหญ่กว่าถังของอเมริกาถึง 7 เท่า จึงเป็นที่คาดหวังว่า จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับอนุภาคนิวตริโนมากกว่าเก่าคือ อาจจะเห็นปฏิกิริยานิวตริโนได้ถึง 30 ปฏิกิริยาต่อวัน จากเดิมที่เคยเห็นเพียง 1 ปฏิกิริยาในเวลา 3 วัน โดยผังโครงสร้างของระบบ Super Kamiokande
http://www.scimath.org/socialnetwork/groups/viewbulletin/2380-%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%99+(Neutrino)?groupid=398
------------------------------------------------

« Last Edit: May 19, 2017, 01:20:29 AM by yesterday »