Author Topic: ประวัติยาเพนิซิลลิน(penicillin)จากบทความหลายแห่งทางอินเตอเนต  (Read 4617 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 593
  • จิตพิสัย 29
ประวัติย่อยาเพนิซิลลิน(penicillin)จากบทความหลายแห่งทางอินเตอเนต :) :)

1)ยาเพนิซิลลิน(Penicillin)ถูกค้นพบครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 (พ.ศ.2440) โดยแพทย์ชาวฝรั่งเศสชื่อ Ernest Duchesne

2)เซอร์ อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิง (อังกฤษ: Sir Alexander Fleming)ได้ค้นพบเอนไซม์ไลโซไซม์ในปี ค.ศ. 1923 และการค้นพบสารเบนซิลเพนนิซิลิน (เพนนิซิลิน จี) จากเชื้อรา pennicilium notatumหรือราเขียว ในปี ค.ศ. 1928และในวันที่ 7 มีนาคม 1929 เขาได้ตั้งชื่อสารนั้นว่าเพนนิซิลินด้วยซึ่งนำไปสู่การพัฒนายาปฏิชีวนะตัวแรกของโลก การค้นพบนี้ทำให้เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี ค.ศ. 1945

3)ในปี ค.ศ. 1938-1942 นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษที่เด่น 2 คน คือ โฮวาร์ด ฟลอรีย์ (Howard Florey) และเอิรน์ บอริส เชน(Ernst Boris Chain) สามารถสกัดเพนนิซิเลียมให้รูปในรูปของผลึกที่มีความบริสุทธิ์และมีความเข้มข้นกว่าของเฟลมมิง ทำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ดีและทำให้ฟลอรีย์และเชนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ในปี ค.ศ. 1945ร่วมกับเฟลมมิงด้วย

4)ในปีค.ศ.1940-1945นักวิทยาศาสตร์ชื่อ นอร์แมน ฮีทลีย์ (Norman Heatley)หรือN G HeatleyหรือNorman George Heatley ได้พัฒนาเทคนิคการสกัดแบบย้อนกลับ (back extraction technique) เพื่อให้สกัดเพนิซิลลินบริสุทธิ์ในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งวิธีนี้สำคัญต่อวงการยาปฏิชีวนะจนถึงปัจจุบันนี้

5)ในปีค.ศ.1941-1948 นายแอนดริว เจ โมเยอร์ (Andrew J. Moyer) นักจุลชีววิทยา ผู้นำทีมวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวิธีการเพาะเชื้อราในกรดแลกโตส และเหล้าข้าวโพด ทำให้สามารถผลิตเพนนิซิลินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเทคนิคนี้ต่อมาได้รับ การจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีค.ศ.1948(On May 25, 1948, Andrew J Moyer was granted a patent for a method of the mass production of penicillin.)

6)ในปีค.ศ.1942-1943นักวิทยาศาสตร์ชื่อเซอร์ เอ็ดเวิร์ด อับราฮัม(Sir Edward Penley Abraham)เป็นผู้ที่สามารถถอดแบบโครงสร้างของเพนิซิลลินได้เป็นคนแรก     

7)ในปีค.ศ.1945-1949นักวิทยาศาสตร์หญิงชื่อโดโรธี โครว์ฟุต ฮอดจ์กิน (Dorothy Crowfoot Hodgkin) หรือ โดโรธี ฮอดจ์กิน (Dorothy Hodgkin) เป็นนักชีวเคมีชาวบริติช เป็นผู้พัฒนาเทคนิกผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์เพื่ออธิบายโครงสร้างสารชีวโมเลกุล เธอเป็นผู้หญิงคนแรกที่อธิบายโครงสร้างของเพนิซิลลินด้วยเทคนิคผลิกศาสตร์รังสีเอกซ์ในปี1945 แต่ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในอีก 4 ปีต่อมาในปี ค.ศ. 1949 และเธอศึกษาวิตามินบี12 ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครสามารถอธิบายโครงสร้างได้ ฮอดจ์กินประสบความสำเร็จในการอธิบายโครงสร้างของวิตามินบี12 โดยใช้รังสีเอกซ์ เธอตีพิมพ์ผลงานในปี ค.ศ. 1955ผลงานนี้ทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีในปี ค.ศ. 1964นับเป็นสตรีคนที่สามที่ได้รับรางวัลนี้

8)ในปีค.ศ.1957จอห์น คลาร์ค ชีฮาน(John Clark Sheehan) เขาเป็นคนแรกที่สังเคราะห์เพนิซิลลินวี(he became the first to discover a practical method for synthesizing penicillin V) ซึ่งเพนิซิลลินวีก็คือยาเพนิซิลลินในรูปแบบยากินหรือยารับประทานนั่นเอง

9)ในปีค.ศ.1990 มหาวิทยาลัย Oxford เห็นควรมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการแพทย์ (Honorary Doctorate in Medicine) ให้แก่ นอร์แมน ฮีทลีย์(N G heatley)ซึ่งนับเป็นการให้ปริญญานี้ครั้งแรกแก่ผู้ที่ไม่ได้เป็นแพทย์ในรอบ 800 ปีของ Oxford(มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ด)

10)ในปีค.ศ.1998 เซอร์ เฮนรี่ ฮาร์ริสแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดได้บอกแก่โลกวิทยาศาสตร์ว่าถ้าไม่มีเฟลมมิงก็ไม่มีเชนหรือฟลอรีย์และถ้าไม่มีฟลอรีย์ก็ไม่มีฮีทลีย์และถ้ายิ่งไม่มีฮีทลีย์ก็ยิ่งไม่มีเพนิซิลลิน(Sir Henry Harris said in1998: “Without Fleming, no Chain or Florey; without Florey, no Heatley; without Heatley, no penicillin )หรือAs Henry Harris, Florey’s successor in the same department, commented in the Florey Centenary Lecture, delivered at the Sir William Dunn School on 29 September1998, “without Fleming, no Chain or Florey; without Florey, no Heatley; without Heatley, no penicillin.” Heatley realised that penicillin was destroyed by acid, extracted it in alkali, and successfully purified it. So, without Heatley, no Nobel prize awarded to Fleming, Florey and Chain in1945.

11)เมื่อวันที่17กรกฏาคม ค.ศ.2010 มีการเปิดป้ายรำลึกถึงฮีทลีย์ที่ถนนอ๊อกฟอร์ด อ้างจาก http://www.headington.org.uk/history/marston_history/famous_people/heatley_norman.html


12)เมื่อวันที่29พฤษภาคม ค.ศ.2018หรือพ.ศ.2561ก็มีการเปิดป้ายรำลึกถึงการสกัดเพนิซิลลินบริสุทธิ์ที่อ็อกฟอร์ด

อ้างจาก https://www.phc.ox.ac.uk/news/blog/penicillin-in-oxford-four-plaques-and-a-memorial และ http://www.oxfordshireblueplaques.org.uk/plaques/penicillin_dunn.html