Author Topic: ข่าวเก่าเวปพันทิพย์เรื่องสหรัฐอเมริกาเตรียมแซงชั่นอินโดนีเซียเรื่องตราฮาลาล  (Read 26616 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
สหรัฐเตรียมแซงชั่นอินโดนีเซียเพื่อชดเชยความเสียหายจากอินโดนีเซียใช้ตราฮาลาลเป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า ข่าวนี้อ้างจากhttps://pantip.com/topic/37936595
หลังจากที่สหรัฐ และ นิวซีแลนด์ ได้ฟ้องต่อองค์กรการค้าโลก เรื่อง อินโดนีเซีย ใช้เรื่อง "ตราฮาลาล" เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า แล้วปรากฎว่า ทางองค์กรการค้าโลกได้ตัดสินให้สหรัฐ และ นิวซีแลนด์ ชนะคดีไปแล้วนั้น

https://www.reuters.com/article/us-indonesia-usa-wto/indonesia-loses-wto-appeal-in-food-fight-with-new-zealand-u-s-idUSKBN1D92EE?il=0

สหรัฐจึงยื่นเรื่องขออนุญาติต่อองค์กรการค้าโลก เพื่อทำการแซงชั่นสินค้าจากอินโดนีเซีย เป็นจำนวนมูลค่าเท่ากับความเสียหายที่เกิดกับสินค้าจากสหรัฐ อันเนื่องมาจากที่ อินโดนีเซีย ใช้ "ตราฮาลาล" เป็นเครื่องมือกีดกันทางการค้า

https://www.reuters.com/article/indonesia-usa-wto/us-seeks-350-million-annual-sanctions-in-indonesia-trade-dispute-idUSL5N1UX43S

--------------------------------
ตัวอย่างสมาชิกเวปพันทิพย์ตอบกระทู้นี้อย่างน่าสนใจเช่นจากzodiac28 ว่า
"ข่าวเรื่องคดีฮาลาลนี่แทบไม่มีออกในสื่อไทยเลยนะ    เงียบมากราวกับถูกปิดบังเอาไว้
 ถ้าจะว่ากันตรงๆการใช้ตราฮาลาลมาเป็นตัวกำหนดสินค้านี่มันก็เข้าข่ายกีดกันทางการค้าจริงๆ     ถ้าทางอินโดนีเซียเปิดรับสินค้าต่างๆโดยไม่กำหนดว่าต้องมีตราฮาลาลแล้วให้ประชาชนเป็นผู้เลือกเองว่าจะซื้อสินค้าที่มีตราฮาลาลรึไม่นี่จะถูกต้องกว่า"

--------------------------------------------------
« Last Edit: June 09, 2019, 01:44:38 AM by yesterday »

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ผมอ่านข่าวนี้แล้ว ผมอยากให้ประเทศมหาอำนาจใหญ่ของโลกและวาติกันและฝ่ายชาตินิยมฮินดูแห่งอินเดียและองค์กรอิสลามที่ไม่เคร่งทั่วโลกและองค์กรชาวพุทธและองค์กรทางการของคนนับถือศาสนาทุกศาสนาทั่วโลกและองค์กรคนไม่มีศาสนารวมตัวกันส่งเสริมให้มีเทศกาลงานวันการไม่มีตราฮาลาลอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าโลกก็เพื่อให้ชาวมุสลิมทั่วโลกที่เคร่งฮาลาลและคนทุกศาสนาได้เรียนรู้ว่าสินค้าที่ไม่มีตราฮาลาลล้วนมีคุณภาพที่ดีต่อคนทุกศาสนาและชาวมุสลิมเท่าเทียมกันภายใต้มาตรฐานสุขอนามัยทางอาหารและยาแบบสากลและการที่คนทุกศาสนาและชาวมุสลิมใช้สินค้าที่ไม่มีตราฮาลาลติดในสินค้าไปตลอดชีวิตย่อมไม่ตกนรกเพราะการตั้งใจใช้สินค้าที่ไม่มีตราฮาลาลติดในสินค้าแน่นอน อันนี้เป็นความจริงของคนทุกระดับในโลกนี้เลยครับ

ถ้าโลกมีเทศกาลงานวันไม่มีตราฮาลาลอยู่ในผลิตภัณฑ์สินค้าโลก บางทีจะช่วยส่งเสริมให้แต่ละประเทศจะได้ติดตามความก้าวหน้าของสินค้าที่ไม่มีตราฮาลาลติดในสินค้าในประเทศตัวเองอย่างเป็นระบบต่อไปด้วยแล้วเทียบกันในแต่ละประเทศได้ง่ายก็จะเป็นผลดีต่อการค้าโลกและประชากรโลกอย่างดีมากเช่นชาวมุสลิมที่เต็มใจใช้สินค้าที่ไม่มีตราฮาลาลติดในสินค้าเลยไปตลอดชีวิตย่อมมีโอกาสน้อยที่จะกลายเป็นชาวมุสลิมหัวรุนแรงและมุสลิมหัวสุดโต่งครับ

« Last Edit: June 10, 2019, 01:36:20 AM by yesterday »

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
ภาครัฐ "หน่อมแน้ม" ครับ ที่ใช้ไม่อ่อน กับลัทธินี้

อยากให้ภาพออกมาดูสมานฉันท์ ดูเป็นมิตรกับทุกศาสนา

มันใช้ไม่ได้กับคนลัทธินี้ บางทีก็สงสัยว่า กลัวเขาเกลียดเอาหรือ (แคร์เขาจังเลยนะ อิอิ)

นึกถึงบูรพกษัตริย์ ที่ตรัสแรงๆ กับชาวต่างศาสนา เก็บความคร่าวๆว่า  แผ่นดินนี้เป็นของชาวพุทธ การที่ชาวต่างศาสนาจะคิดน้อยใจอะไรเป็นการไม่บังควร
« Last Edit: June 18, 2019, 12:48:46 AM by ต้นไม้เมตตา »

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
คุณต้นไม้เมตตาก้าวทันข่าวสารโลกจริงจริงเลยครับ :D :D :D