Author Topic: ขอรายละเอียดพระธรรมเทศนา  (Read 6420 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ต้นไม้เมตตา

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1095
  • จิตพิสัย 108
  • Gender: Male
  • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
วันนี้พักเที่ยง ผมฟังพระธรรมเทศนาของหลวงป๋า 5-6-52 เวลาประมาณ 12.00-13.00

เกี่ยวกับหลักปฏิบัติสมถะ วิปัสสนา ตามแนววิชชาธรรมกาย ต่างๆ

ผมก็ฟังอันนี้บ่อยนะครับ แต่อยากทราบชื่อพระธรรมเทศนา และอยากให้ขึ้นชื่อใน win player เวลาเปิดในเวปขณะนั้นด้วย

ในเวปนี้มีให้โหลดมั้ยครับ เวปมาสเตอร์และทีมงานช่วยบอกหน่อย ได้บุญมากนะครับ สาาาธุ