Author Topic: การนึกบริกรรมนิมิตร  (Read 22109 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 108
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #15 on: October 16, 2012, 04:31:31 PM »

ขอเรียนถามด้วยครับ ขออนุญาตคุณเจ้าของกระทู้ด้วย
ในกรณีที่วางใจไว้ตรงฐานที่ 7 พร้อมภาวนาสัมมาอะระหัง โดยไม่นึกถึงดวงใส เมื่อใจรวมตามคำภาวนา จะสามารถเห็นดวงปฐมมรรค ไล่ลำดับไปจนถึงธรรมกายได้มั้ยครับ

เรื่องปฏิภาคนิมิต อาโลกกสิณนั้นเป็นกสิณกลาง จะเพ่งกสิณชนิดใด หรือไม่เพ่งกสิณก็ตาม สุดท้าย จะได้นิมิต เป็นปฏิภาคนิมิต เทียบเคียงปฐมฌาณ ลักษณะคล้ายดวงแก้วสว่าง

ส่วนดวงปฐมมรรคนั้นเป็นของจริงแล้ว เป็นสภวาวะจิตที่เห็นได้อย่างแท้จริง

สรุปตุบตั๊บว่า เจริญสมถะเช่นใดก็ตาม จะนึกนิมิตหรือไม่ก็ตาม หากจิตเข้าสิบตกศูนย์ได้ ก็สามารถเห็นนิมิต อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ดวงปฐมมรรค และธรรมกายได้ เพียงแต่ว่า จะเห็นได้ยากกว่าไม่นึก หรือจะเห็นได้เข้าศูนย์หรือไม่ เห็นชัดเจนหรือไม่ ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

หลวงปู่มั่น ท่านก็ไม่ได้นึกนิมิต กำหนดแต่ลมหายใจกระทั่งเห็นดวงพุทโธ แต่เห็นอยู่ด้านนอกกาย กระทั่งน้อมเข้ามาในกาย ท่านถึงได้เห็นสภาวะธรรมที่แท้จริง

ส่วนมากมักจะเห็นเป็นนิมิตกัน กว่าจะเห็นได้สนิทเป็นธรรมกาย ก็สมควรมาต่อวิชชาที่วัดครับดีที่สุด


Offline ton

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 79
 • จิตพิสัย 2
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #16 on: October 17, 2012, 10:16:45 AM »
ขอบคุณครับคุณต้นไม้เมตตา

Offline BunRaksa

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 95
 • จิตพิสัย 32
 • Gender: Male
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #17 on: October 18, 2012, 09:42:49 PM »
ได้ครับ นั่งเฉยๆ ไม่คิด ไม่นึก ไม่ภาวนา นั่งหลับตา ก็สามารถเห็น ถึง ธรรมกายได้...
สิทธิ

Offline ธนกฤต สกลธีรกุล

 • Newbie
 • *
 • Posts: 34
 • จิตพิสัย 1
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #18 on: August 10, 2016, 08:23:27 PM »
ขอลองตอบข้อแรกนะครับ
 - การที่เรานึกดวงแก้วไม่ชัด  เนื่องจากสมาธิอ่อน  เมื่อไรสมาธิมากก็จะนึกได้ง่าย  เห็นได้ชัด
 - จะทำอย่างไรให้สมาธิมาก
   - พยายามใจจรดศูนย์ตลอดเวลา คือทำขณะยืน - เดิน - นั่ง -นอน
   - รักษาปาริสุทธิศีล 4 ให้บริสุทธิ
     - ปาฏิโมกขสังวรศีล ตั้งใจรักษาศีล 5 ศีล 8 หรือ ศีล 227
     - อินทรียสังวรศีล สำรวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามากระทบ
     - อาชีวปาริสุทธิศีล ประกอบการงานในทางที่ชอบ
     - ปัจจัยปัจจเวกขณ์ ให้มีสติขณะประกอบกิจการงานต่างๆ
   - รักษาพรหมจรรย์  ทำไมต้องรักษาพรหมจรรย์  ต้องขอตอบว่าลมปราณกับสมาธิมีความสัมพันธ์  เมื่อลมปราณมีมากขึ้นๆ  จะกลั่นตัวเป็นสมาธิ  แต่หากเราเสพกามลมปราณจะออกที่ปลายเท้า  ทำให้เข่าอ่อนแรง  สมาธิก็ตกลง

 - ไม่น่าเกิดอาทิตย์ก้สามารถนึกได้ชัด นึกย่อ - ขยายได้ไม่ยาก

Offline ธนกฤต สกลธีรกุล

 • Newbie
 • *
 • Posts: 34
 • จิตพิสัย 1
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #19 on: August 10, 2016, 08:33:30 PM »
ขอตอบข้อสองนะครับ
 - การนึกลูกแก้ว  ..ใจไม่ต้องกังวลว่านึกเป็น 2 มิติ หรือ 3 มิติ จะเห็นเป็นแสงสว่างก็ยังได้  เพียงขอให้กำหนดที่ฐานที่ 7 แล้วตั้งสติประคองนิมิตร  แล้วบริกรรมภาวนา "สัมมาอรหัง ..ๆ ..ๆ ..ๆ" ไปเลื่อยๆ  สติจะค่อยๆแผ่วลงไปเลื่อยๆ  เมื่อสติเสมอกับสมาธิเมื่อไหร่  นิมิตรที่เรากำหนดอยู่ก็จะหายไป  จะมีแรงดูดเข้าศูนย์เอง

Offline ธนกฤต สกลธีรกุล

 • Newbie
 • *
 • Posts: 34
 • จิตพิสัย 1
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #20 on: August 10, 2016, 08:43:22 PM »
ขอตอบข้อที่สามนะครับ
 - หากเรากำหนดใจเดินตามฐานไม่ได้  อาจลองเดินตามลมหายใจดูก็ได้นะครับ พอลมหายใจสุดที่ไหน  ก็ให้กำหนดดวงแก้วอยู่ที่นั่นครับ
 - คนที่ชอบนั่งแล้วหลับ  หรือใจไม่สดชื่นขณะนั่ง  ให้ลองหายใจลึกๆ ช้าๆ ..พอสุดแล้ว ให้หยุดหนึงอึดใจ แล้วค่อยๆผ่อนลมออกช้าๆ  พอสุด..แล้วหยุดหนึงอึดใจ  หายใจเข้าใหม่ช้าๆ  ทำอย่างนี้ 9 ครั้ง  จะช่วยเพิ่มลมปราณ  ทำให้จิตสดชื่นขึ้น (เวลาเราง่วงนอน  จะเกิดอาการหาว  ลักษณะหายใจจะดึงเข้าช้าๆเข้าร่างกาย  ร่างกายกำลังดึงลมปราณเข้าร่างกายเพื่อให้จิตสดชื่น)

Offline ธนกฤต สกลธีรกุล

 • Newbie
 • *
 • Posts: 34
 • จิตพิสัย 1
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #21 on: August 10, 2016, 09:00:38 PM »
ขอตอบข้อที่สี่นะครับ
 - การกำหนดนิมิตร  จะเป็นอะไรก็ได้  ดวงแก้วก็ได้  องค์พระก็ได้  หรือแสงสว่างก็ได้ หรือลมหายใจก็ได้
 - และไม่ได้กำหนดให้นึกเห็นศูนย์กลางนิมิตร  เพียงให้มีสติประคองนิมิตร  อบ่าให้ใจว่อกแ่วก แล้วท่อง "สัมมาอรหัง ..ๆ ..ๆ  .ๆๆ" ไปเลื่อย
 - พอถูกส่วนจะเข้าถึงดวงปฐมมรรค  หลังจากนั้นเข้ากลางดวงปฐมมรรค  เราเพียงประคองใจให้หยุดเท่านั้น จะเข้ากลางของกลางเอง  ใจยิ่งหยุดมากเท่าไร  ยิ่งเข้ากลางของกลางเร็วเท่านั้น
 - บางคนใช้วิธีนึกเห็นจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใส  แล้วขยายออก  แล้วก็นึกจุดเล็กใสกลางดวงใหม่  ทำไปเลื่อยๆ
 - หรือบางคนใช้วิธีนึกองค์พระขยายใหญ่ว่างหายไป  แล้วก็นึกขึ้นมาใหม่แล้วก็ว่าหายไป  ทำไปเลื่อยๆ
 - 2 วิธีนี้จะเหนื่อยมาก  พอออกจาสมาธิจะเรียกว่าแทบหมดสะภาพ
 - หากใช้วิธีประคองใจให้หยุด  แล้วให้ดูดเข้าเอง  พอออกจากสมาธิจะสดชื่นมาก  ใช้วิธีนี้จะนั่งนานเท่าไรก็ได้

Offline ธนกฤต สกลธีรกุล

 • Newbie
 • *
 • Posts: 34
 • จิตพิสัย 1
Re: การนึกบริกรรมนิมิตร
« Reply #22 on: August 10, 2016, 09:07:19 PM »
ขอตอบข้อที่ห้านะครับ
 - หากทำได้ทุกครั้งจะเป็นการดีมากครับ  เป็นการเคารพพระกรรมฐาน และได้อาราธนาสิ่งที่เป็นมงคลเข้ามารักษาจิตให้หยุด ให้นิ่ง ให้ปราศจากนิวรณ์
 - และเราได้นั่งท่าเทพพนมบูชาพระกรรมฐาน  จะเป็นการคลายกล้ามเนื่อที่ขา  จะทำให้นั่งขาไม่ซา  นั่งได้นาน