Author Topic: พระบูชาเเละพระเครื่องรุ่นต่างๆ ของวัดหลวงพ่อสด  (Read 263078 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ขอเชิญท่านที่มีรูปภาพ พระบูชาเเละพระเครื่องรุ่นต่างๆ ของวัดหลวงพ่อสด หรือข้อมูลรายละเอียดของพระรุ่นต่างๆ
กรุณานำมาลงเป็นวิทยาทานด้วยนะครับ เพื่อเป็น

- พุทธานุสสติ
- ธัมมานุสสติ
- สังฆานุสสติ
เเละเพื่อเป็นการระลึกถึง บุญกุศลที่ท่านทั้งหลาย...ได้ร่วมบำเพ็ญมากับทางวัดหลวงพ่อสด

ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านครับอ้างอิงจากหนังสือ
อานุภาพพระตระกูลวัดปากน้ำ

วัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างพระดังกล่าวนี้ขึ้น ก็เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของเเละญาติมิตร
มีไว้สำหรับการเจริญพระกรรมฐาน คือ พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ
เพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ
โดยทาง ศีล สมาธิ เเละปัญญา เป็นสำคัญ

เมื่อท่านทั้งหลายได้เข้าใจดังนี้เเล้ว หากได้พบหรือมีพระดังที่กล่าวนี้ ก็จงหมั่นปฏิบัติบูชา
โดยเพียรพยายามละชั่ว ด้วยกาย วาจา ใจ
หมั่นประกอบเเต่กรรมดี ด้วยกาย วาจา ใจ
ชำระจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เป็นสัมมาทิฏฐิเเต่ส่วนเดียว
รักษาศีล เจริญสมาธิ เเละปัญญา
หรือกล่าวโดยรวมๆว่า เจริญภาวนา อยู่เสมอ
ก็จะประจักษ์ในผลเเห่งคุณความดี หรือบุญกุศลนั้นด้วยตนเอง
« Last Edit: November 17, 2009, 12:10:49 AM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

พระพุทธชัยมงคล "ธรรมกาย"
หน้าตัก ๙ นิ้ว ลงรักปิดทอง
รุ่นที่ ๑ สร้างปีพ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวนการสร้าง ๙๙๙ องค์
ภายในบรรจุดวงเเก้วกายสิทธิ์ ๑ ดวง

« Last Edit: October 28, 2012, 11:35:24 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

รูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
ภายในบรรจุเส้นเกศาหลวงพ่อสด เเละดวงเเก้วกายสิทธิ์
สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗
« Last Edit: December 23, 2010, 05:36:09 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระผง พระมงคลเทพมุนี พิมพ์จันทร์ลอย
รุ่นเเรก ฝังอัญมณี (โกเมน)
ด้านหลัง ซุ้มปราสาททำวิชชา (โรยด้วยรัตนชาติ)
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐
« Last Edit: December 23, 2010, 07:00:17 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118เหรียญภัตตาหาร รุ่น ๑
เนื้อเงินหน้าทองคำ
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
« Last Edit: December 23, 2010, 07:02:06 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

พระกริ่งหลวงพ่อวัดปากน้ำ รุ่น ๑ (เนื้อเงิน)
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๓
« Last Edit: December 23, 2010, 07:04:49 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระสมเด็จธรรมกาย พิมพ์จันทร์ลอย
ฝังอัญมณี (มรกต)
ด้านหลัง ธาตุ ๖
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔
« Last Edit: December 23, 2010, 07:06:16 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระสมเด็จธรรมกาย รุ่นเทพประสิทธิ์
(สีเทา) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐
« Last Edit: December 23, 2010, 07:07:15 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระสมเด็จธรรมกาย รุ่นเทพประสิทธิ์
(สีเเดง) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐
« Last Edit: December 23, 2010, 07:08:10 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118เหรียญรุ่นทรัพย์พูนทวี
(เนื้อเงิน) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐
« Last Edit: December 23, 2010, 07:09:07 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

พระกริ่งจักรพรรดิ
(เนื้อทองเเดงกาไหล่ทอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
« Last Edit: December 21, 2010, 11:00:12 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118เหรียญพัดยศ รุ่นฉลองสมณศักดิ์
(เนื้อนิเกิล) สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
« Last Edit: December 23, 2010, 07:10:03 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระสมเด็จธรรมกาย รุ่นลาภผลพูนทวี
ด้านหลัง ธาตุ ๖ (ฝังธาตุกายสิทธิ์ ๑ เม็ด)
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
« Last Edit: December 23, 2010, 07:11:03 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระสมเด็จธรรมกาย รุ่นลาภผลพูนทวี
ด้านหลัง ธาตุ ๖ (ฝังธาตุกายสิทธิ์ ๒ เม็ด)
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
« Last Edit: December 23, 2010, 07:12:16 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118พระสมเด็จธรรมกาย รุ่นลาภผลพูนทวี
ด้านหลัง ธาตุ ๖ (ฝังธาตุกายสิทธิ์ ๓ เม็ด)
สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑
« Last Edit: December 23, 2010, 07:13:19 PM by mr.surin »
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ