Author Topic: ขอชื่นชมสาธุในภาพความคืบหน้าของพระมหาเจดีย์สมเด็จ  (Read 18150 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Thep

  • Newbie
  • *
  • Posts: 16
  • จิตพิสัย 0
ขออนุโมทนาสาธการ
สาธุ
สาธุ
สาธุ

Offline nineprem

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 109
  • จิตพิสัย 8
แล้วพระของขวัญสามารถรับได้ทางไหนครับ ถ้าผมโอนเงินทำบุญไป
ทางวัดจะส่งมาให้หรือว่าต้องไปรับเองที่วัดครับ

ป.ล. ผมพบจุดที่พิมพ์ผิดในเว็บไซต์ครับ ในหน้า พระมหาเจดีย์สมเด็จ หัวข้อ แบบแปลนพระมหาเจดีย์และค่าใช้จ่าย
ตรงส่วนค่าใช้จ่าย ในนั้นเขียนว่า

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตามรายงานของวิศวกร เป็นจำนวนเงิน รวมทั้งสิ้น 400 บาท แยกเป็น 3 รายการใหญ่ ดังนี้

เข้าใจว่าตกคำว่า "ล้าน" ไปครับ