Author Topic: ความศักศิทธิ์ ของอักขระขอม เหตุใดจึงมีความศักสิทธิ์ิ  (Read 9673 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline marchal

  • Newbie
  • *
  • Posts: 33
  • จิตพิสัย 4
 สองสัยครับ รวมถึงพระคาถา ต่าง ก็มี ภาษาไทย ปนอยู่ด้วย เช่น พญาปัตหมื่น

ความศักศิทธิ์ และ อานุภาพ มาจากใหน ท่องบทนั้นแล้ว เกิดอะไรขึ้น

Offline phon

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 551
  • จิตพิสัย 79
  • Gender: Male
สองสัยครับ รวมถึงพระคาถา ต่าง ก็มี ภาษาไทย ปนอยู่ด้วย เช่น พญาปัตหมื่น

ความศักศิทธิ์ และ อานุภาพ มาจากใหน ท่องบทนั้นแล้ว เกิดอะไรขึ้น

เวลาท่อง แล้ว ใจเป็นสมาธิ เมื่อใจเป็นสมาธิ ก็มีพลัง

ดังนั้น เมื่อมีความปรารถนา สิ่งใด ก็มักจะได้

ขึ้นอยู่กับ พลังสมาธิที่จิตตอนนั้นเป็นอย่างไร

ทางเหนือ มีการใช้ ลูกประคำ แล้ว สวดมนต์เป็นคาบ

เช่น 

นะ โม พุท ธา ยะ

โม พุท ธา ยะ นะ

พุท ธา ยะ นะ โม

ธา ยะ นะ โม พุธ

ยะ นะ โม พุท ธา

ท่อง แบบนี้ ครบ 1 รอบ ถือว่า เป็น 1 คาบ

ท่องให้ได้ 100  คาบ หรือ ตามรอบ ลูกประคำ ก็ 108 รอบ โดยที่ ใจไม่คิดออกนอก คำสวดมนต์เลย

ถือว่า ใจมีสมาธิ อย่างมาก เช่น ที่มีคำกล่าว ใน ขุนช้างขุนแผน

ตอนที่ พลายแก้ว (ขุนแผน ตอนเด็ก) ไปเรียนวิชาอาคม ก็ใช้การท่องแบบเป็นคาบ เพื่อให้ใจเป็นสมาธิ

สำหรับคนที่ ได้ ธรรมกายแล้ว

จะลองท่องดูก็ได้

จะท่องได้ เป็น หลายร้อย หลายพัน คาบ โดยที่ ใจไม่ส่ายออกไปคิดอย่างอื่น

แต่ว่า ทางวิชชาธรรมกายถือว่า ใจนิ่ง แช่ อยู่กับที่ ไม่ดี

ดังนั้น วิธีนี้ เหมาะสำหรับ วิธีพื้นฐาน เพื่อเสริม ให้ใจหยุดนิ่งได้

ก่อนนั่งสมาธิ ท่องสัก 30 คาบ (ประมาณ 5 นาที) เพื่อให้ใจเป็นสมาธิ แล้ว (ผมคิดของผมเอง)

นั่งเดินวิชชาแบบธรรมกายต่อไป ได้อย่างดี

บางครั้ง ใช้วิธี ท่องบทสวดมนต์ ไปเรื่อยๆ หลายรอบก็ดี เช่น กัน

เช่น ท่องบทคาถาชินบัญชร

แล้ว นึกให้เห็นภาพตามบทแปลของถาคาจริงๆ

หรือ

ลองท่องคาถา พระปริตร ทุกคืนๆละ  3 บท ดู บทที่แนะนำ มงคลสูตร กรณียเมตตสูตร และ โพชฌังคปริตร

ลองดูว่า จะดีขนาดไหน

ผลคือ ใจเป็นสมาธิ