Author Topic: อยากมีเพื่อนที่มีความรู้ด้านบาลีครับ  (Read 3055 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline อยากรู้เรื่องบาลี

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
  • จิตพิสัย 0
อยากมีเพื่อนที่มีความรู้ด้านบาลีครับ ตอนนี้กำลังเรียนบาลีอยู่ ชั้นปธ.3 บางครั้งติดเรื่องที่มาของศัพท์ ไม่รู้ว่ามีที่มายังไง พอคิดไม่ออก ก็ไม่รู้จะถามใคร ยิ่งช่วงไหนที่ต้องเจอคาถากับแก้อรรถ ยิ่งงง ก็เลยอยากจะหาผู้ที่มีความรู้ด้านบาลีในระดับที่พอจะทราบที่มาของศัพท์ จะได้หายงงสักที ขอบคุณครับ