Author Topic: กินเจ กินเนื้อ ?  (Read 5609 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
กินเจ กินเนื้อ ?
« on: September 21, 2012, 01:23:56 PM »

กินเจ กินเนื้อ
 
โดย
หลวงพ่อชา สุภัทโทวันหนึ่งมีคนมาถาม “หลวงพ่อชา” เกี่ยวกับเรื่อง ...
การกินเจ กับ การกินอาหารเนื้อ อาหารปลา ... ต่างกันอย่างไร ?
อย่างไหนถูก / อย่างไหนผิด
เพราะปัจจุบัน มีสำนักปฏิบัติที่ถือข้อวัตรปฏิบัติต่างกันมากมายหลายแห่ง

 
บางแห่งถือว่า การกินเนื้อสัตว์เป็นบาป เป็นกรรมร่วม
... เพราะเท่ากับเป็นการยุให้เขาฆ่าสัตว์

ที่นั้นจะต้องถือมังสวิรัติ  เว้นการฉันเนื้อฉันปลาอย่างเด็ดขาด

 
บางแห่งว่า การกินเจเป็นข้อวัตรของเทวทัต ... ที่เคร่งครัดเกินไป
จนพระพุทธเจ้า ... ไม่ทรงอนุญาต


เขาจึงสงสัยว่า ...
อย่างไรจะถูก / อย่างไรจะผิด
ในระหว่างข้อวัตรปฏิบัติทั้งสองแบบนี้


 


ท่านตอบว่า …
เหมือน “กบ กับ คางคก” นั่นแหละ
โยมว่า “กบกับคางคก” ... อย่างไหนมันดีกว่ากัน ?


 
ความจริงแล้ว ...
พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไร ... ไม่ได้เป็นอะไร
ในจิตของท่าน ... ไม่มีอะไร เป็นอะไรอีกแล้ว

 

การบริโภคอาหาร  ... เป็นสักแต่ว่า
เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกาย พอให้คงอยู่ได้


ท่านไม่ให้ติดในรสชาติของอาหาร
ไม่ให้ติดอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
ให้รู้จักประมาณ ... ในการบริโภค
ไม่ให้บริโภคด้วย “ตัณหา”
นี่เรียกว่า ...
พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ฉันอะไร ไม่มีอะไร ไม่เป็นอะไรแล้วถ้าคนกินเนื้อ ... ไปติดอยู่ในรสชาติของเนื้อ
นั่นเป็น “ตัณหา”

 
ถ้าคนไม่กินเนื้อ
พอเห็นคนอื่นกินเนื้อ ... ก็รังเกียจและโกรธเขา ไปด่าว่านินทาเขา
เอาความชั่วของเขาไปไว้ในใจตัวเอง
นั่นก็เป็นคนโง่กว่าเขา
ทำไปตามอำนาจของ “ตัณหา” เหมือนกัน
การที่เราไปโกรธเกลียดเขานั้น  มันก็คือ ... ผีที่สิงอยู่ในใจเรา
เขากินเนื้อเป็นบาป เราโกรธเขาเราก็เป็นผี เป็นบาปอีกเหมือนกัน

 
มันยังเป็นสัตว์อยู่ทั้งสองฝ่าย ... ยังไม่เป็น “ธรรมะ”
อาตมาจึงว่า ... เหมือนกบกับคางคก
แต่ทางที่ถูกนั้น ใครจะกินอะไรก็กินไป ... แต่ให้มี “ธรรมะ”


คนกินเนื้อ ก็อย่าเห็นแก่ปากแก่ท้อง
อย่าเห็นแก่ความเอร็ดอร่อยจนเกินไป
อย่าถึงกับฆ่าเขามากิน

 

ส่วนคนกินเจ ก็ให้เชื่อมั่นในข้อวัตรของตัวเอง
เห็นคนอื่นกินเนื้อ อย่าไปโกรธเขา
รักษาตัวเราไว้ อย่าให้ติดอยู่ในการกระทำภายนอก

 

พระเณรในวัดนี้ของอาตมาก็เหมือนกัน
องค์ไหนจะถือข้อวัตรฉันเจ .. ก็ถือไป
องค์ไหนจะฉันธรรมดา ตามมีตามได้ ... ก็ถือไป
แต่อย่าทะเลาะกัน อย่ามองกันในแง่ร้าย
อาตมาสอนอย่างนี้ ...  ท่านก็อยู่ไปด้วยกันได้ ไม่เห็นมีอะไร

 
ให้เข้าใจว่า ... ธรรมะที่แท้นั้น
เราจะเข้าถึงได้ด้วย “ปัญญา”
ทางปฏิบัติที่ถูกก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
 
ถ้าเราสำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ... ไว้ดีแล้ว
จิต ... ก็จะสงบ
และ ปัญญาความรู้เท่าทันสภาพของสังขารทั้งหลาย ...  ก็จะเกิดขึ้น

จิตใจก็เบื่อหน่าย ... จากสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ทั้งหลาย
“วิมุตติ” ... ก็เกิดขึ้นเท่านั้น

 *** ที่มา 
“ใต้ร่มโพธิญาณ” (หลวงพ่อชา สุภัทโท)
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
Re: กินเจ กินเนื้อ ?
« Reply #1 on: September 23, 2012, 01:49:35 AM »
ลึกซึ้ง สาธุครับ
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
Re: กินเจ กินเนื้อ ?
« Reply #2 on: September 23, 2012, 11:37:11 AM »
เรื่องกินเจกินเนื้อนั้น  หลวงพ่อทัตตะชีโว หรือ ครูไม่เล็ก วัดพระธรรมกายได้กล่าวไว้ดีเช่นกันครับ

"ถ้ากินเจแล้่วได้บุญ  วัวควายก็คงขึ้นสวรรค์กันหมด"


ตรงไหนท่านกล่าวไว้ดี เราก็ว่าดีครับ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก