Author Topic: สามผู้ยิ่งไหญ่แห่งอาณาจักรพม่าสมัยเก่านั้น ตอนนี้แต่ละท่านไปเกิดที่ภพไหนบ้างครับ  (Read 47718 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
สามผู้ยิ่งไหญ่แห่งอาณาจักรพม่าสมัยเก่านั้น ตอนนี้แต่ละท่านไปเกิดที่ภพไหนบ้างครับ เพราะแต่ละท่านมีวาสนาครอบครองและรักษาแผ่นดินอาณาจักรพม่าให้สู้กับอินเดียและจีนได้  และแต่ละท่านมีบุญวาสนาจากชาติก่อนๆไม่น้อยเลยครับที่จะให้ผลดีมากมายในชาติหน้าอีกหลายชาติต่อไปถ้ายังไม่ถึงเวลาเข้านิพพานตามพระพุทธเจ้าครับ
สามผู้ยิ่งไหญ่แห่งอาณาจักรพม่าสมัยเก่านี้คือพระเจ้าอนรทา (Anawrahta) แห่งพุกาม พระเจ้าบุเรงนอง (Bayinnaung) แห่งตองอู กับ พระเจ้าอลองพญา (Alaungpaya) แห่งฉ่วยโบ (Shwebo) สถิตสูงตระหง่านอยู่เหนือลานกว้าง เพื่อช่วยปกป้องคุ้มครองเมืองหลวงแห่งใหม่ของพม่าเมียนมาร์

พระบรมราชานุสาวรีรย์มหาราชทั้ง 3พระองค์ ทรงตระหง่านอยู่เหนือเนย์ปีดอ หรือพินมานาอันเป็นมหาราชาธานี


ทางพม่าถือว่า ทรงเป็นกษัตริย์พม่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 พระองค์ (ประกอบด้วย 1. พระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์พุกาม 2. พระเจ้าบุเรงนอง ฉายา "พระเจ้าชนะสิบทิศ" ราชวงศ์ตองอู 3. พระเจ้าอลองพญา ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์อลองพญา


พระบรมราชานุสาวรีย์มหาราชแห่งพม่า 3 พระองค์ (จากซ้าย) พระเจ้าอโนรธามังช่อ, พระเจ้าบุเรงนอง และ พระเจ้าอลองพญา
------------------------------------------------------------------------------------------
พระเจ้าอลองพญา (อังกฤษ: Alaungpaya พระนามของพระองค์ออกสำเนียงเป็นภาษาพม่าว่า "อลองเมงตะยาจี" หรือ "อลองพะ" มีความหมายว่า "พระโพธิสัตว์"; สิงหาคม ค.ศ. 1714 — 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760) เป็นพระมหากษัตริย์พม่าะหว่างวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1752 ถึง 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1760 รวมได้ 8 ปี 51 วัน เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบอง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายของพม่า พระองค์กำหนดเป็นสามัญชน โดยเป็นผู้นำหมู่บ้านแถบพม่าตอนบน สามารถรวบรวมบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่น ปราบปรามมณีปุระ กอบกู้ล้านนาคืนจากอยุธยา และขับชาวอังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งให้การสนับสนุนราชอาณาจักรหงสาวดีฟื้นฟูของชาวมอญ พระองค์ทรงก่อตั้งเมืองย่างกุ้งในปี ค.ศ. 1755 สวรรคตจากพระอาการประชวรระหว่างการรุกรานอาณาจักรอยุธยา
------------------------------------------
พระเจ้าอโนรธามังช่อ หรือ พระเจ้าอโนรธา (อังกฤษ: Anawrahta Minsaw, Anawrahta) (พ.ศ. 1587-พ.ศ. 1620) ปฐมกษัตริย์พม่าแห่งราชวงศ์พุกามผู้ก่อตั้งอาณาจักรพุกาม เรื่องราวของพระเจ้าอโนรธานั้นมีกล่าวอยู่มากมายในประวัติศาสตร์พม่า ทั้งตำนานพื้นบ้าน ศิลาจารึก และปรัมปราต่าง ๆ จนดูคล้ายเป็นกษัตริย์ในตำนานมากกว่าจะมีพระองค์จริง เช่น การขึ้นครองบัลลังก์ของพระองค์ด้วยการปราบดาภิเษกได้เพราะมีพระอินทร์อุปถัมภ์ เป็นต้น
------------------------------------------------------
พระเจ้าบุเรงนอง (อังกฤษ: Bayinnaung) พระมหากษัตริย์พม่าพระองค์ที่ 3 ในราชวงศ์ตองอู อาจเรียกได้ว่า เป็นราชาพม่าองค์ที่คนไทยหรือชาวต่างชาติ รู้จักดีที่สุดก็ว่าได้ เนื่องด้วยเกียรติประวัติอันเลื่องลือ จนมีฉายาว่า "ผู้ชนะสิบทิศ"Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
พูดถึงฝีมือการรบ ท่านเก่งกันจริงๆ ที่สามารถป้องกันตนเองจากจีนและอินเดียได้มายาวนาน

แต่ว่ากษัตริย์ทุกๆชาติในยุคหลังๆ เน้นสติปัญญาด้านอื่นๆด้วย มากกว่ากำลังและชั้นเชิงการรบ

จะเห็นได้ว่า มีแต่กษัตริย์ไทย และญี่ปุ่น ที่สามารถเอาตัวรอดเทียมบ่าเทียมไหล่พวกชาติตะวันตกได้ เพราะใช้สติปัญญารอบด้าน มิใช่เก่งเฉพาะการรบอย่างเดียว

กษัตริย์อื่นๆในเอเชีย ไม่ว่าภายในอินเดีย หรือจีนและพม่า ผู้เกรียงไกรเอง ก็ดับแสงกันหมดสิ้น
« Last Edit: June 27, 2011, 12:54:32 AM by ต้นไม้เมตตา »

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 370
 • จิตพิสัย 24
หวังว่ากองทัพไทยจะนำพาประเทศไทยให้เป็นเอกราชและชนะประเทศเพื่อนบ้านทุกศาสนาได้จริงในอนาคตครับ