Author Topic: ทำไมไม่มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่า การนั่งสมาธิ ให้หลับตา  (Read 14493 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ทำไมไม่มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่า การนั่งสมาธิ ให้หลับตา     

จาก อาณาปานสติสูตร
          “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้วอย่างไร
ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์
ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า
เมื่อหายใจออกยาว ก็รู้ชัดว่า หายใจออกยาว หรือเมื่อหายใจเข้ายาว ก็รู้ชัดว่า
หายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจออกสั้น หรือเมื่อหายใจ
เข้าสั้น ก็รู้ชัดว่า หายใจเข้าสั้น  ฯ   (มีต่อ)  ”

http://www.84000.org/tipitaka/pitaka2/v.php?B=14&A=3924&Z=4181&pagebreak=0

            ในอาณาปานสติสูตร หรือสูตรอื่นๆ ที่เป็นเรื่องการนั่งสมาธิ ไม่พบ “คำตรัส”
ของพระพุทธเจ้าว่า ให้หลับตา  (ถ้ามีใครพบก็ขอความกรุณาแจ้งด้วยครับ)
ถ้าสังเกตคำตรัสจะเห็นว่า พระองค์อธิบายค่อนข้างละเอียดว่า ให้นั่งหลังตรง  ให้รู้ลมหายใจในแบบต่างๆ
แต่ไม่ได้บอกว่าให้หลับตา และเมื่อค้นหาในสูตรอื่นๆที่ตรัสถึงอาณาปานสติ ก็ไม่พบคำตรัสว่าให้หลับตา
จึงไม่มีคำตรัสที่ชัดเจนว่าการนั่งสมาธิให้หลับตา

            ในทางกลับกัน อริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางดับทุกข์นั้น การปฏิบัติต้องลืมตา
หรือสติปัฏฐาน ๔ อันเป็นผลเนื่องจากอาณาปานสติ ก็ต้องลืมตาปฏิบัติเช่นกัน

            เปรียบกับเรื่อง ขนมโมจิ  โมจินครสวรรค์ ชื่อเหมือนกัน รูปร่างเหมือนกัน เป็นของจริง มีจริงๆ
กินแล้วอร่อยจริง แต่ไม่เหมือนโมจิของญี่ปุ่น ถ้าไม่เคยกินโมจิจากญี่ปุ่น เราก็ไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันไม่เหมือนกัน

            ดังนั้นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่า การนั่งสมาธิหลับตา ซึ่งมีผลจริง มีประโยชน์จริง
แต่ผลนั้นตรงกับผลของสัมมาสมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนหรือไม่

จากคุณ : ชนาธิป - พุทธแท้   
เขียนเมื่อ : 31 ม.ค. 55 23:52:53   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
« Last Edit: February 05, 2012, 03:20:30 AM by yesterday »

Offline ผู้มาเยือน

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 76
 • จิตพิสัย 16
ขอบคุณครับ เห็นช่วงนี้บรรยากาศบอร์ดระอุอยู่ เลยไม่อยากให้เป็นการโจมตีเฉพาะเจาะจง แบบไม่เกี่ยกับเนื้อหา คุยกันไปตามประเด็นดีกว่า :)
« Last Edit: February 05, 2012, 06:32:56 AM by ผู้มาเยือน »

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
ถ้าไปอ่าน ตำรา ที่ว่า สามเณร กล่าวแนะนำ พระโปฐิละ


ว่า "ท่านผู้เจริญ ในจอมปลวกแห่งหนึ่ง มีช่องอยู่ ๖ ช่อง, ในช่องเหล่านั้น เหี้ยเข้าไปภายในโดยช่องๆ หนึ่ง บุคคลประสงค์จะจับมัน จึงอุดช่องทั้ง ๕ นอกนี้ ทำลายช่องที่ ๖ แล้ว จึงจับเอาโดยช่องที่มันเข้าไปนั่นเอง, บรรดาทวารทั้งหก แม้ท่านจงปิดทวารทั้ง ๕ อย่างนั้นแล้ว จงเริ่มตั้งกรรม๑- นี้ไว้ในมโนทวาร."การหลับตา เป็นการปิดทวาร 1 ใน 5 อย่าง ที่ต้องปิด

หลังจากนั้น พระโปฐิละ ทำตาม และทำให้พระโปฐิละ ได้บรรลุ เป็นพระอรหันต์

หาอ่านรายละเอียด ใน อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ ๒๐Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร
สำหรับบางท่าน ขอแนะนำให้ทำใจสบายๆ ไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอก

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เขาวิจารณ์กันมานานแล้ว และแล้วก็ได้เข้ามาวิจารณ์กันในที่นี้


..............

เรื่องทำนองนี้คือ

ไม่ต้องนั่งหลับตาเจริญภาวนา

ไม่ต้องมีวิธีการมากมายในการบรรลุธรรม ต้อง "ฟังธรรม" แต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การนั่งเพ่งกสิณเป็นเรื่องนอกศาสนา และการเพ่งกสิณของศาสนาพุทธก็ไม่ได้เพ่งเช่นชาวนอกศาสนานั้น (เขาพยายามอธิบายว่าคือการบริกรรมถึง รูป ตามนัยอภิธรรม)

สมาธิไม่ต้องนั่งนิ่งๆเป็นตอไม้

จิต ไม่มีรูปร่าง อย่าไปเข้าใจว่าเป็นทรงกลม

ไม่ควรสอนวิธีการปฏิบัติธรรมให้กับใครนอกจากทำตามพระไตรปิฎกเท่านั้น เพราะจะเป็นการตีเสมออินทรียปโรปริยัติญาณ ของพระพุทธเจ้า

แม้แต่ที่คุณ Phon ยกมา เขาก็จะบอกทันทีว่า การปิดทวารไม่ได้หมายถึงต้อง "หลับตา" หรือเอามือไปปิดหู ปิดปาก ปิดจมูก แต่เป็นเพียงการใช้ใจพิจารณา

บางคนบอกว่าต้องรู้อภิธรรมถึงจะบรรลุได้

บางคนบอกว่าต้องทรงจำ 84,000 พระธรรมขันธ์ให้ได้ถึงจะบรรลุได้

ฯลฯ

เราจะพบเรื่องทำนองนี้ได้จากบุคคลเหล่านี้

พวกอ้างว่าศึกษาพระไตรปิฎกเท่านั้น ไม่สนคำของอาจารย์ใดๆ

พวกที่อ้างว่าศึกษาพระอภิธรรม (บางสำนัก)

พวกชอบตีความ

ฯลฯ

..........

ผมก็ยังไม่เคยไปค้นหาหรอก ว่าในพระไตรปิฎกจะมีการสอนให้หลับตานั้นจะมีหรือไม่ แต่ได้ยินเขาพูดกันว่าไม่มี

แต่จะมีปรากฏชัดในงานของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เช่นในวิสุทธิมรรคนั่นเอง และในธรรมบท ๘ ภาค

มีพระอรหันต์หลายรูปที่ปรากฏว่า เพ่งพระอาทิตย์แล้วได้ฌาณ เช่น พระจุลปันถก ก็ไม่ได้แสดงว่าหลับตา

พระเถรีหลายองค์ที่เพ่งเทียนจนบรรลุฌาณ ก็ไม่ได้แสดงว่าหลับตา

ที่เพ่งพยับแดด และฟองน้ำ จนบรรลุธรรมก็มี ก็ไม่ได้แสดงว่าหลับตา

ความจริงแล้วจะหลับตาหรือไม่ ก็บรรลุได้ทั้งนั้น การหลับตาก็มีประโยชน์มาก เพราะจะตัดสิ่งรบกวนได้มากเลยทีเดียว และมุ่งเข้าพิจารณาธรรมะได้อย่างจดจ่อ

ก็ต้องดูบารมีของแต่ละท่านด้วย บางท่านสั่งสมมามาก แค่ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไม่กี่คำก็บรรลุแล้ว

เราก็ไม่รู้ว่าพระอริยะเจ้าเหล่านั้นท่านหลับตาหรือไม่ .....ท่านอาจจะหลับตาฟังธรรมไปด้วยพิจารณาธรรมไปด้วยก็ได้นะครับ


...........

ส่วนในวิสุทธิมรรค ก็กล่าวไว้ชัดเจนว่าต้องหลับตาแน่ๆ ซึ่งตำราระดับปกรณ์วิเสสนี้ ถูกยกขึ้นเป็นอรรถกถาจารย์

สำหรับวิชชาธรรมกายก็เช่นกัน ทำนองเดียวกับวิสุทธิมรรค คือกลั่นกรองมาจากพระธรรมวินัย อรรถกถา วิสุทธิมรรค และสามัญญผลของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดนั่นเอง ก็กล่าวไว้ชัดเจนให้หลับตา แนวเดียวกับวิสุทธิมรรค

 

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
ขอบคุณนะครับ ทุกท่าน ที่แสดงความเห็นมา คุณphonและคุณต้นไม้เมตตาคงจะศึกษาอรรถกถาได้มากกว่า50 เล่มได้แน่นอนครับ  สาธุครับ
แล้วตอนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ท่านนั่งสมาธิหลับตาจึงได้วิชชาสามและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ถูกไหมครับ และตอนปรินิพพานท่านหลับตาเดินฌานเข้านิพพาน อันนี้ถูกต้องนะครับ เพราะพระพุทธเจ้าหลับตา ไม่มีใครดูออกว่าท่านทำอะไรอยู่ จึงให้พระอนิรุทธใช้ทิพยจักษุดูตอนท่านหลับตาเพื่อเข้านิพพาน  การหลับตาทำสมาธิจึงเป็นสิ่งที่ชาวพุทธถ่ายทอดกันมาแต่พุทธกาลได้ด้วยครับ  และพระไทยโบราณที่เก่งสมาธฺิมากมาก ท่านก็นิยมหลับตาทำสมาธิกันครับเช่นสมเด็จโต หลวงปู่มั่น  เป็นต้น ก็ต้องรักษาการหลับตาทำสมาธิให้เป็นหลักสำคัญในประเทศไทยต่อไปครับ
-------------------------------------------------------------------
พุทธศาสนาปัจจุบันและอนาคต จะอยู่อย่างมั่นคงนั้น ต้องชาวพุทธต้องศึกษาพระไตรปิฏกและอรรถกถา พอพอกับพระสงฆ์ด้วยครับเพื่อช่วยสนองงานพระสงฆ์ที่จะมีภาระมากขึ้นในสังคมพุทธได้อย่างเพียงพอ  โลกทุกวันนี้  การขนส่งมวลชนมันรวดเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยดีกว่าโบราณ ปัญหาก็จะมาตามถนนหนทางมากขึ้นเรื่อยเรื่อยมากกว่าโบราณที่เคยเจอ  ชาวพุทธไม่สามารถหนีไปอวกาศได้แน่นอนครับ เราต้องมีเอกภาพและทันเกมศาสนาอื่นด้วยเท่านั้นทุกด้าน ประเทศพุทธถึงจะอยู่รอดภายใต้พระราชาพุทธและพระไตรปิฏกและวิชชาธรรมกายต่อไป 

Offline phon

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 551
 • จิตพิสัย 79
 • Gender: Male
ความเห็น ระหว่างการฝึกสมาธิ กับการเห็นธรรม

การฝึกสมาธิ มีหลายวิธี หลายอย่าง มีทั้งหลับตา และลืมตา

ช่วงที่หลับตา หรือปิดทวาร ทั้ง 5 เหลือ อยู่ เพียง 1 ทวาร ทำให้ ใจเป็นสมาธิ แนบแน่น

สิ่งที่ได้ตามมา คือ ได้นิสัย หรือ ได้ความคุ้นเคย ของการวางใจ ทำให้ใจมีพลัง

ก็ลองนั่งดู หรือนั่งฝึกอานาปานสติ แบบลืมตา กับ หลับตา แบบไหน มีสมาธิดีกว่ากันละ

(ลองเปิด 2 รู กับเปิดรู เดียว อย่างไหน จะจับเหี้ย ได้ดีกว่ากัน)


พอลืมตาขึ้นมา ใจก็ยังคงอยู่ในสมาธิ อยู่ โดยไม่ว่า จะทำอะไร ก็มีสติ มากำกับไว้

ดังคำว่า เดิน ยืน นั่ง นอน ใจก็ยังคงอยู่ในสมาธิ

ส่วนการเห็นธรรม หรือ การบรรลุธรรม ขั้นใดๆก็ตาม

เกิดจาก การกระทบ ไม่ว่า ทางใด ปกติ มักจะเกิดจากการเห็น (ทางตา) แล้ว ก็ส่งไปยังใจ

ใจก็มีอาการตัด ตามภูมิธรรม ที่ปฏิบัติได้ (ตัดสังโยชน์)

เกิดการละ เห็นความจริง ของ ไตรลักษณ์ ละทุกอย่างได้ ก็บรรลุธรรม

ไม่ใช่บรรลุธรรม ตอนนั่งสมาธิ แต่บรรลุธรรม ตอนที่ลืมตา

เช่น พระอานนท์ บรรลุธรรมพระอรหันต์ ตอนระหว่าง กำลัง จะเอนกายนอน

เพราะว่า ละ หรือผ่อนคลายไม่มีความยึดถือยึดมั่นว่า ต้องให้ได้ ธรรม ก็บรรลุธรรม

พระอรหันต์ หลายรูป ที่อ่านจากพระไตรปิฏก ก็จะพบว่า บรรลุธรรม เพราะว่า เห็นเหตุบางอย่าง แล้ว ส่งผลไปยังใจ

ใจ ก็ตัดสังโยชน์ได้ เพราะว่า เห็นความเปลี่ยนแปลง ไปตาม เหตุ ปัจจัย เห็นตามกฏไตรลักษณ์


การบรรลุธรรม ไม่ใช่แค่อ่านมากรู้มาก ถ้าไม่ปฏิบัตินั่งสมาธิ ยากที่จะบรรลุธรรม

คนที่ไม่เคยเห็นอาการตัด ของใจ เมื่อมีเหตุมากระทบ ก็เพียงแต่รู้ตาม ตำรา

เหมือนฟังคนอื่นพูดว่า อาหารนี้ อร่อย แต่ก็ไม่รู้ว่า มันอร่อยอย่างไร สู้คนที่ลองชิมลองกินมาแล้ว ไม่ได้

อาการตัดของใจ สำหรับ คนที่ได้ธรรมกาย หรือ อาจจะนั่งสมาธิแบบอื่น จะต้องเหมือนกัน

คือ ใจ ต้องเป็นสมาธิก่อน จึงจะเห็นการทำงานของใจ เพราะว่า ใจทำงานเร็วมาก

ส่วนคนที่ได้ธรรม เพราะว่า มีปัญญา ลองพิจารณาดูดีๆ คนที่มีปัญญา มักมีสมาธิดี จึงจะพิจารณา สิ่งต่างๆได้อย่างรอบครอบ ทุกแง่ทุกมุม


« Last Edit: February 06, 2012, 09:35:29 AM by phon »

Offline หลับอยู่

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 207
 • จิตพิสัย 6
 • Gender: Male
ลองดูส่วนอรรถกถากันบ้าง........
คำว่า อาโลกสญฺญา สุคคฺหิตา โหติ ความว่า ภิกษุใดนั่งที่ลานแล้วมาเอาใจใส่ต่ออาโลกสัญญา หลับตาลงเป็นบางครั้ง บางครั้งก็ลืมตาขึ้น ขณะที่เธอแม้จะหลับตาอยู่ รูปก็ย่อมปรากฏเป็นอย่างเดียวกันทีเดียว เหมือนเมื่อเธอกำลังลืมตาแลดูอยู่ นั้นชื่อว่าความสำคัญว่าแสงสว่างย่อมเป็นอันได้เกิดแล้ว.
........
http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1179
« Last Edit: February 08, 2012, 10:08:40 AM by หลับอยู่ »