Author Topic: วัดปากน้ำ ภาีษีเจริญ ไม่ใช่ัวัดทั่วไปในพระพุทธศาสนา  (Read 51291 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ตรงกับอภิลักขิตสมัย คล้ายวันเกิดอายุครบ ๘๖ ปี (๒๔๖๘-๒๕๕๔) ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ และเ็ป็นวันภิกษุอนุสรณ์ ของวัดปากน้ำด้วยครับ

หลวงพ่อ วัดปากน้ำ คือต้นธาตุต้นธรรม คือ ภาคปราบ ดังนั้นวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คือสถานที่เผยแผ่ธรรมของภาคปราบ ถ้าจะเปรียบกับในสมัยพุทธกาลก็คือวัดเชตวันมหาวิหาร ของภาคโปรดก็คงไม่ผิดครับ   อีกนัยหนึ่งวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คือ สถานที่ดับขันธ์มรณภาพของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  จะเปรียบกับในสมัยพุทธกาลก็คือวิหารปรินิพพาน ณ กรุงกุสินารา ของฝ่ายโปรดครับ  ดังนั้นผู้ที่ทนุบำรุง สักการะบูชา ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญก็เปรียบเสมือนได้สักการะบูชาสังเวชนียสถานของภาคปราบ อานิสงส์จะประมาณมิได้ครับ  (สายปฏิบัติอื่นมาอ่าน อาจจะไม่เข้าใจหรือสงสัย  ก็ขอให้ข้ามข้อความข้างต้นไปครับ  อย่าถือสาคนอย่างผมเลยครับ  ผมก็บรรยายไปตามเรื่อง ตามราวครับ)

วันนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีงานบุญจึงขอนำบุญและภาพเล็กๆน้อยๆมาฝากท่านที่ไม่ได้ไปให้อนุโมทนาด้วยกันครับ สาธุ (บางภาพอาจไม่ชัดเพราะ่ถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือครับ)

สามภาพบน คือ ด้านหลังพระอุโบสถ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญครับ

.............................................................................................
พระพุทธบารมีมงคล (สำเร็จจากหยกอิตาลี) และดวงแก้วจุยเจีย ประิดิษฐาน  ชั้น ๑ ภายในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ

.............................................................................................กล่องสเตนเลสด้านในบรรจุพระรุ่นจตุรเถร ที่สาธุชนได้ร่วมบุญสร้างเพื่อบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปาำกน้ำ

.............................................................................................


เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้บรรจุพระรุ่นจตุรเถร ณ ช่องนี้ครับปล.ท่านใดได้ไปร่วมงาน หรือ มีภาพต่างๆของวัดปากน้ำ นำมาแบ่งกันชมได้นะครับ
« Last Edit: December 21, 2011, 06:42:28 PM by หยุดในหยุด »
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male


"พระจตุรเถร"

     เป็นพระรุ่นพิเศษที่ทางวัดวัดปากน้ำ ภาษีเจริญได้จัดสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำไปบรรจุไว้ในพระมหาเจีดย์มหารัชมงคล    ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้จัดสร้างขึ้น   เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อบูชาพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   พระจตุรเถร ลักษณะเป็นพระรูปทรงกลมใหญ่ด้านหนึ่งเป็นพระมหาเถรสี่รูป อยู่ในด้านเดียวกัน อีกด้านหนึ่งเป็นรูปพระมหาเจดีย์ฯ โดยเป็นการสร้างขึ้นมาเฉพาะไม่ได้นับเรียงลำดับต่อจากรุ่นเดิม


 

ประวัติการสร้าง

          พระจตุรเถร ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีจำนวนที่สร้างทั้งหมด 252,000 องค์ (สองแสนห้าหมื่นสองพัน) โดยได้แบ่งออกเป็น 3 ชุดๆ ละ 84,000 องค์ (แปดหมื่นสี่พัน)
          จำนวน 84,000 องค์ ในชุดแรกจะนำไปบรรจุไว้ที่ยอดพระมหาเจดีย์ฯ
          จำนวน 84,000 องค์ ชุดที่สองจะนำไปบรรจุไว้ที่เจดีย์แก้ว ซึ่งอยู่ที่ชั้นที่ 4 ของพระมหาเจดีย์ฯ
          และจำนวน 84,000 องค์ ชุดที่สาม สำหรับให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เช่าบูชาไว้เป็นอนุสรณ์
          เนื่องจากพระจตุรเถร ในแต่ละชุดที่จะนำไปบรรจุไว้ที่พระมหาเจดีย์นั้น มีจำนวนมากด้วยกัน และเพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการทำบุญ สร้างพระบรรจุ ในครั้งนี้ด้วย   ทางวัดจึงได้เปิดโอกาสและชักชวนได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ สร้างพระบรรจุและจารึกชื่อของท่านลงบนแผ่นทอง ถ้าหากประสงค์จะทำบุญ ทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้โดยบูชาองค์ละ 299 บาท จะร่วมบริจาคสร้างกี่องค์ก็ได้ตามกำลังศรัทธาไม่จำกัดจำนวน


 
ผงมวลสาร

          เนื้อพระจตุรเถรนั้น ทำจากผงมวลสารต่างๆ โดยเฉพาะผงเก่าจากรุ่นต่างๆ ของวัดปากน้ำ และผงจากไม้มงคลอื่นๆ อีกหลายชนิด นำมาผสมรวมกันจัดสร้างเป็นพระจตุรเถร โดยกระบวนการในการจัดทำทุกขั้นตอน ทางวัดเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด
 
 
ลักษณะพระจตุรเถร

          พระจตุรเถร เป็นพระที่มีขนาดใหญ่ โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 ซม. หนาประมาณ 1 ซม. รูปแบบทรงกลม มีทั้งหมด 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง และสีขาว ในแต่ละสีรูปแบบองค์พระก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน
         “สีเหลือง” เรียกว่า พระวินัยปิฎก หมายถึง พระวินัย
         “สีแดง” เรียกว่า พระสุตตันตปิฎก หมายถึง พระธรรมโดยทั่วไป
         “สีขาว” เรียกว่า พระอภิธรรมปิฎก หมายถึง หลักธรรมชั้นสูง

มีสองด้านด้วยกัน ด้านหนึ่งเป็นรูปพระมหาเถระ ๔ รูป

รูปบนสุด คือ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
รูปซ้ายมือ คือ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
รูปขวามือ คือ พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ)
รูปล่าง คือ พระภาวนาโกศลเถร (ธีระ   ธมฺมธโร)ส่วนอีกด้านหนึ่งของพระจตุรเป็นรูปพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล โดยมีข้อความเขียนว่า “พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม.”  และปี พ.ศ. ที่จัดสร้าง มีลายกลีบบัวล้อมรอบอยู่ด้านนอกอีกชั้นหนึ่งที่มา http://www.watpaknam.org« Last Edit: August 26, 2011, 11:29:36 PM by หยุดในหยุด »
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Maleประวัติย่อสังเขป
พระราชโมลี (ณรงค์ ฐิตญาโณ ป.ธ.๔)

ชาติภูมิ

นามเดิมชื่อ ณรงค์ นามสกุล มงคลโพธิ์ เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๙ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีขาล ตำบลปลายกลัดนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นบุตรนายแจ้ง นางเที่ยง มงคลโพธิ์

 
บรรพชา

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์
 
อุปสมบท

เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ พัทธสีมาวัดปากน้ำ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับฉายาว่า “ฐิตญาโณ” โดยมี พระครูบริหารบรมธาตุ (ป่วน เกสโร) วัดนางชี เป็นพระอุปัชฌาย์   พระครูสมณธรรมสมาทาน (สด จนฺทสโร) วัดปากน้ำ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
 
การศึกษา

- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
- สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระเชตุพน พ.ศ. ๒๔๘๙
- สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำ พ.ศ. ๒๔๙๒
 
การปกครองและสมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูญานปรีชา
พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็นรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ ที่ พระวิเชียรกวี
พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช ที่ พระราชโมลี
พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
 
มรณภาพ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ สิริอายุได้ ๕๔ ปี   อยู่ในสมณเพศรวม ๔๒ ปี          ในสมัยที่หลวงพ่อวัดปากน้ำยังมีชีวิตอยู่ ท่านเจ้าคุณพระราชโมลียังเป็นพระมหาณรค์ เป็นพระครูปลัดณรงค์ ได้ชื่อว่า "เป็นผู้ร่วมบารมีของหลวงพ่อที่สำคัญยิ่งองค์หนึ่ง" เป็นบุคคลที่หลวงพ่อให้ความไว้วางใจมอบหมายงานสำคัญ ๆ หลายอย่างให้ทำ และท่านก็รับสนองงานของหลวงพ่อให้สำเร็จมาด้วยดี โดยเฉพาะเรื่องการก่อสร้าง ปฏิสังขรณ์ภายในวัดปากน้ำ ท่านเอาจริงเอาจัง ประหยัดละเอียดลออ ควบคุมดูแลเองอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา
« Last Edit: August 27, 2011, 10:20:19 PM by หยุดในหยุด »
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline สมาชิกใหม่

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 90
 • จิตพิสัย 12

มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ ภาพสวยงามมากครับ
ท่านที่ยังไม่เคยมาก็ขอให้ได้มีโอกาสมาแสวงบุญ ณ บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันนะครับ

ปกติท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะแจกของที่ระลึกให้สาธุชนทุกท่านที่มากราบท่านในช่วงนี้ด้วยครับ
ผมเคยได้รับพระสมเด็จ ๘๔ ปี ตอนมากราบท่านในงานคล้ายวันเกิดปี ๒๕๕๒ ครับ

คุณหยุดในหยุดได้รับมารึยังครับ

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male

มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยครับ ภาพสวยงามมากครับ
ท่านที่ยังไม่เคยมาก็ขอให้ได้มีโอกาสมาแสวงบุญ ณ บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กันนะครับ

ปกติท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ จะแจกของที่ระลึกให้สาธุชนทุกท่านที่มากราบท่านในช่วงนี้ด้วยครับ
ผมเคยได้รับพระสมเด็จ ๘๔ ปี ตอนมากราบท่านในงานคล้ายวันเกิดปี ๒๕๕๒ ครับ

คุณหยุดในหยุดได้รับมารึยังครับ

พระสมเด็จ ๘๔ ปีียังไม่ได้รับครับ 
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline Apita

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
 • จิตพิสัย 9ดวงแก้วดวงนี้ ใหญ่จริงๆ ใครเคยเห็นที่ใหญ่กว่านี้ไหมครับ

Offline ptt09

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 163
 • จิตพิสัย 9
ขออนุโมทนาบุญครับ ผมไม่เคยได้คิดว่าวัดปากน้ำมีความสำคัญเหมือนวัดเชตวันและกุสินารานครในพุทธกาล ดีใจที่ได้ร่วมบุญด้วยครับ
 ตอนนี้สามารถบูชาพระจตุรเถรกลับบ้านได้หรือครับ บนพระจตุรเถร4องค์ผมไม่รู้จักพระราชโมลี ไม่ทราบท่านมีความสำคัญยังไงครับ

Offline jetiya

 • Newbie
 • *
 • Posts: 4
 • จิตพิสัย 0
พระราชโมลี หรือพระมหาณรงค์  อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อสดในวาระสุดท้าย

และท่านได้รับการแต่งตั้งเป็น เจ้าอาวาสวัดราชโอรสครับ

ซึ่งท่านต่อมาที่รับตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อนั้น คือท่านพระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

ในจตุรมหาเถระมี4ท่าน คือ หลวงพ่อสด พระมหาณรงค์(พระราชโมลี) หลวงพ่อเล็ก(ธีระ คล้อสุวรรณ) ท่านสมเด็จ

Offline สมาชิกใหม่

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 90
 • จิตพิสัย 12
ขออนุโมทนาบุญครับ ผมไม่เคยได้คิดว่าวัดปากน้ำมีความสำคัญเหมือนวัดเชตวันและกุสินารานครในพุทธกาล ดีใจที่ได้ร่วมบุญด้วยครับ
 ตอนนี้สามารถบูชาพระจตุรเถรกลับบ้านได้หรือครับ บนพระจตุรเถร4องค์ผมไม่รู้จักพระราชโมลี ไม่ทราบท่านมีความสำคัญยังไงครับ


พระจตุรเถรชุดที่ ๓ บูชากลับบ้านได้ครับ ร่วมบุญได้ที่วิหารคตด้านข้างพระอุโบสถครับ

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
ไว้ว่างๆจะหาเรื่องราววัดปากน้ำมาลงเพิ่มให้นะครับ

กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุ
« Last Edit: August 27, 2011, 10:19:26 PM by หยุดในหยุด »
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline ptt09

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 163
 • จิตพิสัย 9

Offline Cool-peet

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 297
 • จิตพิสัย 9
 • Gender: Male
 • ...หยุด เป็นตัวสำเร็จ...
งามมากครับ อนุโมทนา
ขอบารมีพระต้นธาตุ พระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง ...

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline กายธรรม072

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 98
 • จิตพิสัย -18
 • Gender: Male
 • **ใจหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง**
สาธุ งดงามทุกสิ่งเลยครับ  
  
อันนี้เป็นภาพดวงแก้วที่วัดบ้านขุนครับ แต่ดูแล้วน่าจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับ
« Last Edit: September 16, 2011, 05:26:54 PM by กายธรรม072 »
““แม้มืดตื้อมืดมิด ก็มีสิทธิ์เขาถึงธรรม””

Offline กายธรรม072

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 98
 • จิตพิสัย -18
 • Gender: Male
 • **ใจหยุดนิ่ง ดิ่งเข้ากลาง**
นี้อีกดวงครับ จาก พลังจิต  ของคณน้ำใส แต่ไม่มั่นใจว่าแท้รึป่าว  เห็นบอกว่าหนักตั้ง ๘๖ กิโล

« Last Edit: September 16, 2011, 06:54:10 PM by กายธรรม072 »
““แม้มืดตื้อมืดมิด ก็มีสิทธิ์เขาถึงธรรม””