Author Topic: หนึ่งในความตั้งใจ "นิตยสารธรรมกาย" ฉบับ E-Book  (Read 33757 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline centerway

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 329
 • จิตพิสัย 70
« Last Edit: October 22, 2011, 03:21:32 AM by centerway »
หาความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง แท้จริงได้จาก
หนังสือ https://www.mediafire.com/folder/tcbe9yp3c4ga1/หนังสือ
File เสียง https://www.mediafire.com/folder/psrn4a87zl7ac/File_เสียง

Offline centerway

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 329
 • จิตพิสัย 70
« Last Edit: October 22, 2011, 03:21:37 AM by centerway »
หาความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง แท้จริงได้จาก
หนังสือ https://www.mediafire.com/folder/tcbe9yp3c4ga1/หนังสือ
File เสียง https://www.mediafire.com/folder/psrn4a87zl7ac/File_เสียง

Offline centerway

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 329
 • จิตพิสัย 70
« Last Edit: October 22, 2011, 03:21:44 AM by centerway »
หาความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง แท้จริงได้จาก
หนังสือ https://www.mediafire.com/folder/tcbe9yp3c4ga1/หนังสือ
File เสียง https://www.mediafire.com/folder/psrn4a87zl7ac/File_เสียง

Offline centerway

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 329
 • จิตพิสัย 70
« Last Edit: October 22, 2011, 03:21:52 AM by centerway »
หาความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง แท้จริงได้จาก
หนังสือ https://www.mediafire.com/folder/tcbe9yp3c4ga1/หนังสือ
File เสียง https://www.mediafire.com/folder/psrn4a87zl7ac/File_เสียง

Offline Apita

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 121
 • จิตพิสัย 9
อนุโมทนาสาธุครับ กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ศึกษาอย่างยิ่ง

มีคุณภาพด้านหลักวิชชาธรรมกาย ที่ถูกต้องมาก

Offline บุญศักดิ์สิทธิ์

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 116
 • จิตพิสัย 21
 • Gender: Male
 • ใจหยุดสุดยอดแท้ศาสตร์ศิลป์
อนุโมทนาบุญด้วยครับ
ขอให้คุณ centerway เจริญในวิชชาธรรมกายของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ
ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว

Offline บุญศักดิ์สิทธิ์

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 116
 • จิตพิสัย 21
 • Gender: Male
 • ใจหยุดสุดยอดแท้ศาสตร์ศิลป์
วันนี้ วันคล้ายวันเกิดหลวงปู่127 ปี
สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีครับ
ก้มกราบมนัสน้อม วรจอมวิช์ชาจารย์
นบองค์พระทรงญาณ ชินะบุตรชิโนดม
เอกสงฆ์พระนาม จัน- ทสโร วิสุทธิ์สม
ทวยเทพมนุษย์พรหม อภิวันทนาการ
... ท่านหวังวิมุตติพ้น ชนะกลพญามาร
มุ่งสุดนฤพาน อธิญาณพระนำชัย
พลีชีพถวายศาสน์ มุนินาถ ณ เพ็ญใส
หยุดนิ่งสนิทใน หฤทัย ณ กลางกาย
ดวงธรรมสว่างล้ำ พหุธรรมกายพราย
เห็นสุดตลอดสาย วรกายวิเศษศานต์
วิชชาพระชาญเชีี่ยว มนะเดี่ยวผจญมาร
ปราบสิ้นกิเลสราน อภิบาลมหาชน
รู้แจ้งกระจ่างจินต์ พระถวิลจะรวมพล
หยุดนิ่งลุมรรคผล อนุสนธิ์พระต้นธรรม์
ยอมตายมิยอมแพ้ มนะแน่มิแปรผัน
กรำศึกทุกคืนวัน สละพลันอุทิศพลี
ใจท่านมิหวั่นไหว จะขยายพระศาสน์ศรี
สร้างพระและคนดี คุณะมีตลอดชนม์
ด้วยเดชะสรรเสริญ สุเจริญพิพัฒน์ผล
ขอพร พระมงคล- เทพมุนี พิชิตมาร
อวยชัยมลายโศก นิรโรคลุภัยพาล
สบสุขเกษมศานต์ ธนจักรพรรดิมี
รู้แจ้งพระธรรมา ลุวิช์ชาพระชินสีห์
เปี่ยมบุญญบารมี สุขะสันต์นิรันดร์กาล
ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118

ขออนุโมทนาบุญ ใน "ธรรมทาน"
(ซึ่งเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงที่สุด...ยิ่งกว่าทานทั้งปวง)

ที่ คุณRut และ คุณCenterway  ได้กระทำไว้ด้วยดีเเล้วนี้

สาธุ สาธุ สาธุ
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline mikekung

 • Newbie
 • *
 • Posts: 3
 • จิตพิสัย 2
อนุโมทนา สาธุครับ :)

Offline ต้นไม้เมตตา

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1095
 • จิตพิสัย 109
 • Gender: Male
 • เกิดใหม่ด้วยพระธรรมกายอุบัติอันอุดมบรมจักร

อนุโมทนาสาธุ

แด่คุณ Rut และ คุณ Centerway

และทุกๆท่านผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้


เป็นประโยชน์แก่การรักษาวิชชาธรรมกายที่บริสุทธิ์ถูกต้อง

เพราะนิตยสารนี้ทรงคุณค่าอเนกประมาณ เน้นหลักวิชชามากกว่าการหว่านศรัทธาและการทำบุญด้วยเงินเพื่อหวังผล

ผลงานครั้งนี้ คุณครูบาอาจารย์ทราบแล้ว

และกระผมเองขออนุญาติกล่าววว่า พระเดชพระคุณหลวงปู่สดในปราสาทธรรมวิชชาของพระนิพพานต้นธาตุต้นธรรมที่สุดละเอียดยังร่วมอนุโมทนา


กระผมเองไม่กล้าอวยพรถึงอานิสงส์ครั้งนี้ จึงขออ้างเอาคุณครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ มีพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเป็นต้น และพระนิพพานทุกพระนิพพานถึงต้นธาตุต้นธรรมที่สุดหยาบสุดละเอียด ดลบันดาลอำนาจสิทธิเฉียบขาด ให้ท่านมีความประสงค์สำเร็จในทุกประการ ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายมรรคผลนิพพานโดยเฉียบพลันเทอญ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔

Offline mr.surin

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 715
 • จิตพิสัย 118
ผลงานครั้งนี้ คุณครูบาอาจารย์ทราบแล้ว

และกระผมเองขออนุญาติกล่าววว่า
พระเดชพระคุณหลวงปู่สดในปราสาทธรรมวิชชาของพระนิพพานต้นธาตุต้นธรรมที่สุดละเอียด ยังร่วมอนุโมทนา


กระผมเองไม่กล้าอวยพรถึงอานิสงส์ครั้งนี้ จึงขออ้างเอาคุณครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ มีพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเป็นต้น และพระนิพพานทุกพระนิพพานถึงต้นธาตุต้นธรรมที่สุดหยาบสุดละเอียด ดลบันดาลอำนาจสิทธิเฉียบขาด ให้ท่านมีความประสงค์สำเร็จในทุกประการ ให้ได้เข้าถึงพระธรรมกายมรรคผลนิพพานโดยเฉียบพลันเทอญ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔


สาธุ สาธุ สาธุ
อนุโมทนา
มหาอนุโมทนา

 
ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วม ในอานิสงส์เเห่ง "ธรรมทาน" ... นี้ทุกประการด้วยเถิด
ขอให้โลกนี้จงมีเเต่...ความดีงาม
ขอให้สิ่งชั่วร้ายเลวทรามทั้งหลาย...จงหมดไป
ด้วยอานุภาพของ
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

Offline nut33

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 359
 • จิตพิสัย 54
 • Gender: Male
 • http://www.dhammakaya.tv
ขออนุโมทนากับผู้รวบรวมและจัดทำอย่างยิ่งครับ

จริงๆแล้วกระผมก็ตั้งใจจะทำเหมือนกันครับ แต่กระผมมีหนังสือไม่ครบ(หายากมากๆโดยเฉพาะเด็กรุ่นหลังๆอย่างผม)และไม่ค่อยมีเวลาด้วย

ในครั้งนี้ คุณ Rut และคุณ Centerway ร่วมกันทำให้สุดยอด e-book นาม "นิตยสารธรรมกาย" ออกมาบนโลกอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นสุดยอดของการเผ่ยแพร่ธรรมะของสายวิชชาธรรมกายเลยครับ
และยังเป็นต้นบุญในการเผยแพร่ด้วย ใครเอาไปเผยแพร่หรือนำไปอ่านต่อ ให้เกิดความรู้ เกิดศรัทรา ผลบุญก็จะส่งมาสู่ คุณทั้ง 2 คนตลอดเวลาด้วย นับว่าเป็นบุญใหญ่และหาได้ยาก ดังพุทธพจน์บทที่ว่า การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

ด้วยความจริงใจ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของคุณทั้ง 2 คน และผู้ที่เกี่ยวของทุกๆท่านด้วยครับ

เกินคำบรรยาย......thank
ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เว็บไซด์เพื่อเผยแพ่ร www.dhammakaya.biz และ www.dhammakaya.tv
https://drive.google.com/drive/folders/0B5reTWVk2cAZYlA3UVl5NFhPcTghttp://mediafire.com/dhammakayahttp://youtube.com/user/sopanut33

Offline บุญศักดิ์สิทธิ์

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 116
 • จิตพิสัย 21
 • Gender: Male
 • ใจหยุดสุดยอดแท้ศาสตร์ศิลป์
ใครเอาไปเผยแพร่หรือนำไปอ่านต่อ เกิดความรู้ เกิดศรัทรา ผลบุญก็จะส่งมาสู่ ท่านทั้ง 2 คนตลอดเวลาด้วย ผลบุญอสงไขยอัปปมาณังครับ
ทิ้งทุกอย่าง วางทุกสิ่ง นิ่งอย่างเดียว

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
กราบอนุโมทนาบุญในมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นี้ด้วยนะครับ  สาธุ

มหากุศลในครั้งนี้จะนับจะประมาณมิไ้ด้  ขนาดผมไม่ได้มีส่วนร่วมยังรู้สึกปลื้มปิติในมหากุศลครั้งนี้แทนเลยครับ

ผมมีความคิดว่าถ้าหากดำเนินการไรท์ฺใส่แผ่นซีดี   สกรีนรูปภาพบนแผ่น  ใส่กล่อง  ทำแจกหรือถวายวัดหลวงพ่อสดฯ วัดปากน้ำ เพื่อให้สาธุชนร่วมบุญ ก็คงจะดีนะครับ  ถ้าต้องการให้ร่วมบุญช่วย PM บอกผมด้วยนะครับ เพราะผมต้องการมีส่วนในมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยคนครับ  

_/\_ สาธุ _/\_ สาธุ  _/\_ สาธุ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline centerway

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 329
 • จิตพิสัย 70
« Last Edit: October 22, 2011, 03:22:12 AM by centerway »
หาความรู้วิชชาธรรมกายที่ถูกต้อง แท้จริงได้จาก
หนังสือ https://www.mediafire.com/folder/tcbe9yp3c4ga1/หนังสือ
File เสียง https://www.mediafire.com/folder/psrn4a87zl7ac/File_เสียง