Author Topic: อัญเชิญคำขวัญวันแม่มาให้อ่านกันนะครับ  (Read 8030 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 361
 • จิตพิสัย 24
 ;D ;D ;D ;D ;D

......เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ และปีนี้ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 79 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน คำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2554 เพื่ออัญเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2554 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า...

คำขวัญวันแม่ ปี 2554
".....ชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ
ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี.."

คำขวัญวันแม่ ปี 2553
".....แผ่นดินนี้แม่ของลูกใช้ปลูกข้าว
กี่แสนก้าวที่เดินซ้ำย่ำหวานไถ
บำรุงดินจนอุดมสมดังใจ
หวังนาไทยเป็นของไทยไปนิรันดร.."

คำขวัญวันแม่ ปี 2552
“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง
เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร
เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม"

คำขวัญวันแม่ ปี 2551
"เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน
ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น
หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน
จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย"

คำขวัญวันแม่ ปี 2550
“ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ
คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน
ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน
ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2549
“รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง
รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์
ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน
รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย”

คำขวัญวันแม่ ปี 2548
“ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า
เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่
ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย
ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน”

คำขวัญวันแม่ ปี 2546
“สามร้อยหกสิบห้าวันคือวันแม่
มิใช่แค่วันใดให้นึกถึง
สม่ำเสมอสมัครจิตคิดคำนึง
เหมือนแม่ซึ่งรักลูกครบทุกวัน”

คำขวัญวันแม่ ปี 2545
“แม่คือพระประจำอยู่ในบ้าน
บูชาท่านไว้เถิดเกิดมิ่งขวัญ
พระคุณแม่เลิศล้ำเกินรำพัน
แม่จึงเป็นคนสำคัญทุกวันไป”

คำขวัญวันแม่ ปี 2544
“พระองค์แรกผู้แสนดีให้ชีวิต
ครูคนแรกผู้ประสิทธิ์การศึกษา
หมอคนแรกผู้ถือช้อนคอยป้อนยา
รวมคุณค่านี้ได้แก่แม่เราเอง”


ที่มา - http ://guru.sanook.com/


Offline laichazeng

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 361
 • จิตพิสัย 24
"เพลงแม่แห่งแผ่นดิน"(mother of the land)

* ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ
ข้าว ขอบลาน ยังอาจหาญ เลี้ยงแผ่นดิน
ป่าพงไพร แอ่งน้ำใส ใช้อาบกิน
ดุจ นิยาม แหล่งทรัพย์สิน แผ่นดินทอง
** คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน
แม่แห่งแผ่นดิน ท่านหวงไว้ ให้ไทยผอง
ทั่วคุ้งน้ำเป็นปูเป็นปลา ข้าวในนาเป็นเงินเป็นทอง
สมจิตปอง ครองชีวัน กันสืบไป
*** ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน
ตราบชีวิน เทิดทูนแม่ฟ้ายิ่งใหญ่
ป่าดินน้ำ งดงามอยู่คู่แดนไทย
ศิลปาชีพให้ไทยสุข สร่างทุกข์ ร่มเย็น
**** พระบุญญา มหาราชินีนาถ
สนองจอมราช สง่างามพระบำเพ็ญ
เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ

( * , ** , *** , **** )ซ้ำ

เด่นดำรง ร่วมจงรัก ภูมิพิทักษ์ถิ่น
ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทยฯ

------------------------------------------------
โครงการเพลง "แม่แห่งแผ่นดิน" 
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ แม่แห่งแผ่นดิน ทางรัฐบาล โดยความร่วมมือของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ได้เห็นชอบร่วมกันในการจัดทำเพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 76 พรรษา 12 สิงหาคม 2551 เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นหนึ่งในหัวเรือใหญ่ และได้เปิดเผยถึงเกียรติที่ได้รับ
"ผมดูแลในส่วนคณะกรรมการด้านการประพันธ์เพลง คณะกรรมการชุดนี้จะดูแลเรื่องการประพันธ์คำร้อง ทำนอง และการสรรหาผู้ขับร้องเพลงให้เหมาะสม เพลงแม่แห่งแผ่นดิน เป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ที่มีคุณค่า และสื่อความหมายอันยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้น เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นเพลงต่อเนื่องจากเพลงเฉลิมพระเกียรติ พ่อแห่งแผ่นดิน ซึ่งกรรมการชุดนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
ประธานคณะกรรมการด้านการประพันธ์เพลง เกริ่นถึงที่มาบทเพลงแม่แห่งแผ่นดิน ก่อนที่จะพูดถึงเนื้อหา ความหมาย และพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ มาเป็นบทนำเพลง
"คณะกรรมการฯ ได้ขอพระราชานุญาต ขออัญเชิญคำขวัญพระราชทานเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2550 มาเป็นบทนำในเพลง และแต่ละบทก็นำมาขยายความเป็น 4 บท โดยใช้ชื่อเพลงว่า แม่แห่งแผ่นดิน
-บทแรก ข้าวในนา ปลาในน้ำ คำโบราณ นี่คือบทนำ จากนั้นเนื้อร้อง ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ จะประพันธ์ต่อ ท่อนนี้คุณสวลี ผกาพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ขับร้อง ส่วนผมดูแลประพันธ์ทำนอง"
ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ ยังได้ขยายความต่อ
-ส่วน 2 บท คือตำนาน ความอุดม สมบูรณ์สิน ประพันธ์เนื้อร้องโดย คุณเกียรติพงศ์ กาญจนภี ศิลปินแห่งชาติ ทำนองของ คุณวิชัย อึ้งอัมพร, คุณชรินทร์ นันทนาคร ศิลปินแห่งชาติ เป็นผู้ขับร้อง
-ท่อน 3 บท ฝากลูกไทย ร่วมหวงแหน รักแผ่นดิน คณะกรรมการได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต แต่งคำร้อง ทำนองโดย คุณจิรวุฒิ กาญจนะผลิน บุตรชาย ครูสมาน กาญจนะผลิน และขับร้องโดย คุณจินตนา สุขสถิตย์ ศิลปินแห่งชาติ
-ก่อนปิดท้ายท่อน 4 ถนอมไว้ อย่าให้สิ้น แผ่นดินไทย ประพันธ์เนื้อร้องโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ประพันธ์ทำนองโดย วิรัช อยู่ถาวร และขับร้องโดย ร.ต.สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ นายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย
"ด้วยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เราสามารถสร้างสรรค์ดำเนินการเพลงนี้ให้แล้วเสร็จในเวลาประมาณ 76 วันเท่านั้น เรามั่นใจในความยิ่งใหญ่และไพเราะของเพลงเฉลิมพระเกียรติ แม่แห่งแผ่นดิน จะส่งผลให้พสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รู้จักและสามารถร้องเพลงนี้ได้ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2552 นอกจากเป็นการเทิดพระเกียรติแม่แห่งแผ่นดินแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้ลูกหลานไทยร่วมหวงแหนรักแผ่นดินอีกด้วย" ดร.แมนรัตน์กล่าว.
(จาก "ไทยโพสต์" 10 สิงหาคม 2551)
 
-------------------
 


 
« Last Edit: October 18, 2011, 11:20:01 PM by laichazeng »

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 เพื่ออัญเชิญลงในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(ในปี2555นี้องค์แม่แห่งแผ่นดินไทยทรงพระประชวร พสกนิกรชาวไทยทุกฐานะทั่วโลกเลยยังไม่ได้ชมการถ่ายทอดสดองค์แม่แห่งแผ่นดินไทยทรงประทานสุนทรพจน์ประมาณ1ชั่วโมงเหมือนหลายปีก่อน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดฯ) ดังความว่า
มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น
ขึ้นรูปอันอ่อนละออจนหล่อเหลา
อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา
อยู่ที่คอยขัดเกลาแต่เบามือ


« Last Edit: September 15, 2012, 01:14:47 AM by yesterday »

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
คำขวัญวันแม่ ปี 2556 มีความว่า
“คำโบราณว่าดูนางดูอย่างแม่ คือคำแปลว่าแม่ดีมีลูกเด่น จะชายหญิงรู้ชั่วดีมีกฎเกณฑ์ เพราะจัดเจนแบบอย่างในทางดี”
-------------------------------------------------------------------------------

คำขวัญวันแม่ ปี 2557มีความว่า
“รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”
------------------------------------------------------------------------------
« Last Edit: August 20, 2014, 02:52:39 AM by yesterday »

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปีพุทธศักราช 2558 คือ
ดินและน้ำ ลมและฟ้า ป่าและเขา

รวมกันเข้า คือทรัพย์สิน แผ่นดินแม่

ฝากลูกไทย ร่วมใจภักดิ์ รักดูแล

เพื่อมอบแก่ หลานเหลนไทย ไปชั่วกาล ..

...........................................................
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน “คำขวัญวันแม่ ประจำปีพุทธศักราช 2559 คือ
“สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง

ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผล

ประกอบด้วยคุณธรรมนำทางตน

ย่อมได้คนดีพอต่อบ้านเมือง”

...........................................................

Offline yesterday

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 593
 • จิตพิสัย 29
คําขวัญวันแม่ 2560
          สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้..

         "สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา

         พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

         เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล

         เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง"