Author Topic: บทความในเว็บไซต์วัดพิมพ์ข้อมูลผิดครับ  (Read 8173 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Cool-peet

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 297
 • จิตพิสัย 9
 • Gender: Male
 • ...หยุด เป็นตัวสำเร็จ...

ในหน้าประวัติ พระราชพรหมเถร กล่าวถึงหลวงพ่อวัดปากน้ำ ในขณะที่มีสมณศักดิ์ พระราชพรหมเถร ซึ่ง"ผิด"ไปจากความเป็นจริง

หลวงพ่อวัดปากน้ำ มิได้สมณศักดิ์นั้นครับ หากเป็นพระราชาคณะชั้นราช ท่านจะเป็นที่

 "พระมงคลราชมุนี"

รบกวน เว็บมาสเตอร์ ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับ...


ลิงค์นี้ครับ...

http://www.dhammakaya.org/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%A3-(%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%BA%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A1)
« Last Edit: November 11, 2011, 09:57:47 PM by จอมยุทธ์ภาคขาว »
ขอบารมีพระต้นธาตุ พระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง ...

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
ช่วยขยายความครับ

บทความที่พิมพ์ผิดอยู่้ใน http://www.dhammakaya.org/ หัวข้อ บุพพาจารย์ - ประวัติของพระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)


พบหลวงพ่อวัดปากน้ำ

ครั้งที่ คฤหัสถ์วีระจะได้พบหลวงพ่อวัดปากน้ำนั้น เป็นปี พ.ศ.2496   ขณะนั้นอายุได้ 34 ปี    วันหนึ่งได้ขึ้นรถเมล์สายตลาดพลู   นั่งไปเพลินๆ   ไม่ได้มีจุดหมาย   และได้ปรารภกับตนเองว่า "ในชีวิตนี้คนเราต้องการอะไรกัน"   คำตอบคือ "ความสุข"     ก็แล้วความสุขนั้นคืออย่างไร   จะให้มีจะให้รู้เห็นเป็นได้อย่างไร    ปรารภอยู่ดังนั้น รถเมล์ก็วิ่งมาถึงตลาดพลู ที่นั่นคฤหัสถ์วีระได้ลงเรือจ้างที่แล่นไปตามคลองบางกอกน้อย   เรือจ้างคิดว่า คฤหัสถ์วีระจะไปรับพระของขวัญของหลวงพ่อที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงได้พาขึ้นท่าเรือที่เรียกกันว่า ท่าไฟไหม้  ข้างวัดปากน้ำ

เมื่อเรือจอดเทียบท่า  คฤหัสถ์วีระก็ขึ้นจากเรือ  ทั้งๆ ที่ยังไม่ทราบว่าขึ้นไปทำไม   และก็ได้เดินชมวัดอยู่  แล้วคฤหัสถ์วีระก็ได้เห็นพระภิกษุท่านหนึ่ง ดูน่าเลื่อมใส กำลังฉันภัตตาหารเพลอยู่     ความสง่า องอาจ และบุญราศรีของท่าน  ทำให้ต้องคิดว่าพระภิกษุท่านนั้นคงจะเป็นพระนักปฏิบัติผู้เคร่งครัดอย่างแน่นอน   เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว ท่านก็นั่งสนทนากับญาติโยมทั้งหลายที่ไปหานั้น  ด้วยปฏิสันถารอันดี  พูดจาฉะฉาน โต้ตอบธรรมะได้ลึกซึ้ง เป็นพิเศษ

หลวงพ่อพระราชพรหมเถรสนใจในเรื่องวิปัสสนากัมมัฏฐานมาตั้งแต่เด็ก   ฟังธรรมที่วัดหัวลำโพง  วัดแก้วแจ่มฟ้า วัดมหาพฤฒาราม    มีความสนใจในเรื่องนรก สวรรค์ นิพพาน ว่ามีจริงหรือไม่   จะไปดูด้วยวิธีใด   ปรารถนาจะพิสูจน์ในเรื่องนี้ ก็ประจวบเหมาะในครั้งนี้ ได้ถือโอกาสขึ้นไปนั่งคุยกับพระอาจารย์ท่านนั้น   จึงได้รู้ว่าท่านคือ "หลวงพ่อวัดปากน้ำ" ผู้ค้นพบพระสัทธรรมวิชชาธรรมกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   ขณะนั้นท่านมีสมณศักดิ์เป็นพระราชพรหมเถร    ท่านก็ได้บอกว่า หากสนใจเรื่องนี้ให้มานั่งกัมมัฏฐาน และท่านได้แนะนำหลายอย่างเกี่ยวกับวิธีนั่งภาวนา

เป็นอันว่าคฤหัสถ์วีระในวันนั้นได้ทราบวิธีปฏิบัติจากท่านโดยละเอียด    ก่อนจะกราบลาท่านกลับ   ท่านบอกว่าให้มาวันพฤหัสบดี     ด้วยความต้องการจะพิสูจน์ทดลอง   คฤหัสถ์วีระก็ได้กลับไปพบท่านใหม่อีก

ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline Cool-peet

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 297
 • จิตพิสัย 9
 • Gender: Male
 • ...หยุด เป็นตัวสำเร็จ...
สุดยอดครับท่าน  หยุดในหยุด ...

เป็นอันว่า ผู้มาเปิดอ่าน จะได้ไม่ต้องจ้องดวงตาหาว่า ตรงไหนหนอ พิมพ์ผิด....

ขอบพระคุณและอนุโมทนาที่ร่วมด้วยช่วยกันครับ...
;D
« Last Edit: November 11, 2011, 10:11:13 PM by จอมยุทธ์ภาคขาว »
ขอบารมีพระต้นธาตุ พระจักรพรรดิภาคผู้เลี้ยง ...

Offline หยุดในหยุด

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 343
 • จิตพิสัย 94
 • Gender: Male
สุดยอดครับท่าน  หยุดในหยุด ...

เป็นอันว่า ผู้มาเปิดอ่าน จะได้ไม่ต้องจ้องดวงตาหาว่า ตรงไหนหนอ พิมพ์ผิด....

ขอบพระคุณและอนุโมทนาที่ร่วมด้วยช่วยกันครับ...
;D

ครับผม  สาธุ
ประกอบเหตุ  สังเกตผล  สนใจเถิด  ประเสริฐนัก
ประกอบในเหตุ  สังเกตุในผล  สนใจเข้าเถิด  ประเสริฐดีนัก
ประกอบที่ในเหตุ  สังเกตดูในผล  สนใจหนักเข้าเถิด  ประเสริฐยิ่งดีนัก

Offline หยุดไปด้วยกัน

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 114
 • จิตพิสัย 40
 • Gender: Male
 • แด่พระที่จำพรรษาสงบนิ่ง ณ กลางกายของเราทุกคน
เข้าใจว่าประวัติที่ยกมานี้ เขียนมาตั้งแต่เมื่อครั้งหลวงปู่วีระยังเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระภาวนาโกศลเถร
แต่เมื่อท่านรับเลื่อนสมณศักดิ์ในปี 2546 เข้าใจว่าในส่วนนี้มีการ Replace คำว่า "พระภาวนาโกศลเถร" ทั้งหมด
ด้วยคำว่า "พระราชพรหมเถร" ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับ

จริง ๆ เมื่อหลวงปู่วีระท่านบวช ปี 2496
หลวงพ่อวัดปากน้ำท่านครองสมณศักดิ์ที่ พระภาวนาโกศลเถร ครับ
ขอให้เข้าใจตามนี้นะครับ

แล้วที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งในช่วงแรก ๆ ที่ว่า พระราชพรหมเถร องค์ปัจจุบัน
จริง ๆ ราชทินนามนี้ ท่านได้เป็นรูปแรก และรูปเดียว
ในขณะที่ราชทินนามก่อนหน้านั้น คือ พระภาวนาโกศลเถร
ซึ่งมีหลายท่านมาก เฉพาะในวัดปากน้ำ ก็มีถึง 3 รูป และท่านเป็นรูปที่ 3 ในวัดปากน้ำที่ครองราชทินนามนี้
จึงต้องกำกับไปด้วยว่า พระภาวนาโกศลเถร องค์ปัจจุบัน

ส่วนปีที่หลวงปู่วีระท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ปัจจุบัน
ถ้าเอาจากหลักฐานในราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00137668.PDF
ท่านได้รับเลื่อนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2546 ไม่ใช่ 2547
ก็ควรไปแก้ในส่วนนี้ด้วยครับ

ขอสรุปประเด็นที่ต้องแก้ไขนะครับ

 • ประวัติก่อนบวช ย่อหน้าแรก พระเดชพระคุณ พระราชพรหมเถร องค์ปัจจุบัน เอา องค์ปัจจุบัน ออก
 • พบหลวงพ่อวัดปากน้ำ ย่อหน้าที่ 3 และ อุปสมบท ย่อหน้าแรก พระราชพรหมเถร แก้เป็น พระภาวนาโกศลเถร
 • เผยแผ่วิชชาธรรมกาย ย่อหน้าที่ 2 ควรแก้ list ให้เป็นเช่นนี้ครับ
  • ในปี พ.ศ.2508 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระครูภาวนาภิรม
  • ในปี พ.ศ.2511 ท่านได้เป็น รองเจ้าอาวาสและพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  • ในปี พ.ศ.2515 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนขึ้นเป็น พระภาวนาโกศลเถร
  • ในปี พ.ศ.2522 ท่านได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์
  • ในปี พ.ศ.2546 ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เลื่อนขึ้นเป็น พระราชพรหมเถร
  หรือไม่ก็ไม่ต้องทำเป็น list แต่อย่าลืมแก้ปีอันสุดท้าย จาก 2547 เป็น 2546 ด้วย
ที่นี่ เว็บบอร์ดวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ไม่มีดราม่า ไม่มีเฟล มีแต่หยุดในหยุด